Blog FOSS by Lê Trung Nghĩa

https://letrungnghia.mangvn.org


Tài liệu PostgreSQL 9.0.13 - Phần V: Lập trình máy chủ - bản dịch tiếng Việt

 
 
Là tài liệu của Nhóm phát triển toàn cầu PostgreSQL, xuất bản năm 2013. Bản dịch sang tiếng Việt của Phần V: Lập trình máy chủ, có 252 trang.
Bạn có thể tải về bản dịch sang tiếng Việt tại địa chỉ:
https://www.dropbox.com/s/rzs2p4biorqfiu5/postgresql-9.0.13-A4-Part-V-Vi-16012015.pdf?dl=0
 
PS:
1. Tháng 03/2014, cũng tài liệu này, các Phần I và II đã được dịch xong sang tiếng Việt. Bạn có thể tải về bản dịch sang tiếng Việt của 2 phần đầu này tại địa chỉ:
https://www.dropbox.com/s/t5sj1z55ifjxeu8/postgresql-9.0-A4-Part-I-II-Vi-13032014.pdf?dl=0
 
2. Tháng 11/2014, cũng tài liệu này, các Phần III và IV đã được dịch xong sang tiếng Việt. Bạn có thể tải về bản dịch sang tiếng Việt của 2 phần đầu này tại địa chỉ:
https://www.dropbox.com/s/ay8lxqmfzug5yl3/postgresql-9.0-A4-Part-III-IV-Vi-12112014.pdf?dl=0
 
Blogger: Lê Trung Nghĩa,
letrungnghia.foss@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây