Blog FOSS by Lê Trung Nghĩa

https://letrungnghia.mangvn.org


‘Ấn bản lần 4 Báo cáo toàn cầu của ODB’ (Hàn thử biểu Dữ liệu Mở) - bản dịch sang tiếng Việt

‘Ấn bản lần 4 Báo cáo toàn cầu của ODB’ (Hàn thử biểu Dữ liệu Mở) - bản dịch sang tiếng Việt
 
 
Là ấn bản lần 4 của Open Data Barometer (Hàn thử biểu Dữ liệu Mở), được xuất bản tháng 05/2017, được hỗ trợ bởi các trợ cấp từ Mạng Omidyar và chương trình Dữ liệu Mở vì sự Phát triển - OD4D (Open Data for Development), đối tác được Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế - IDRC (International Development Research Centre) của Canada, Ngân hàng Thế giới, Bộ Phát triển Quốc tế - DFID (Department for International Development) của Vương quốc Anh, và các Công việc Toàn cầu Canada - GAC (Global Affairs Canada) cấp vốn. Chương trình OD4D đã hỗ trợ báo cáo bằng giúp trợ cấp từ IDRC, Ottawa, Canada.
Báo cáo toàn cầu của Open Data Barometer ấn bản lần 4 này đánh giá xếp hạng 115 quốc gia trên thế giới về Dữ liệu Mở ở 3 khía cạnh: (1) Tính sẵn sàng; (2) Triển khai; (3) Ảnh hưởng. Trong ấn bản lần 3, Việt Nam xếp hạng 57/92 quốc gia được khảo sát, còn trong ấn lần 4 này, Việt Nam xếp hạng 79/115 quốc gia được khảo sát.
5 khuyến cáo của ấn bản lần này đối với các chính phủ về dữ liệu mở gồm:
  1. Khuyến cáo 1: Dữ liệu của chính phủ phải là mở mặc định
  2. Khuyến cáo 2: Các chính phủ phải tích hợp dữ liệu mở khắp tất cả các cơ quan và bộ ngành
  3. Khuyến cáo 3: Các chính phủ phải áp dụng Hiến chương Dữ liệu Mở để đảm bảo các thực hành dữ liệu mở được nhúng vượt ra khỏi các chỉ thị chính trị
  4. Khuyến cáo 4: Các chính phủ phải tư vấn các công dân và các bên trung gian khi ưu tiên dữ liệu mở nào sẽ xuất bản trước
  5. Khuyến cáo 5: Các chính phủ phải đầu tư vào việc sử dụng dữ liệu mở để cải thiện cuộc sống của các nhóm bên lề
 
Bạn có thể tải về bản dịch sang tiếng Việt có 43 trang tại địa chỉ:
https://www.dropbox.com/s/kr76bcce1jd7pmq/ODB-4thEdition-GlobalReport-Vi-10122017.pdf?dl=0
 
Xem thêm: Dữ liệu Mở Liên kết - LOD (Linked Open Data)
Blogger: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây