Blog FOSS by Lê Trung Nghĩa

https://letrungnghia.mangvn.org


Bạn không thể bán thứ tự do không mất tiền, và những vấn đề khác của OER

Bạn không thể bán thứ tự do không mất tiền, và những vấn đề khác của OER
 
 

Là bản dịch của tài liệu: Biswas-Diener, R. 2017. Bạn không thể bán thứ tự do không mất tiền, và những vấn đề khác của OER. Trong: Jhangiani, R S và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết lý và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 257-265. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.u. Giấy phép: CC BY 4.0.

 
Những khó khăn lớn nhất để chia sẻ các tài nguyên của chúng tôi từng có liên quan tới các vấn đề nền tảng cơ bản về bản thân triết lý của mở. Trong chương này tôi muốn đề cập tới 3 vấn đề đó: (1) các vấn đề với câu chuyện mở cơ bản, (2) nhận thức sai liên quan tới các tài nguyên mở, và (3) các vấn đề liên quan tới các biện hộ tốt nhất cho mở. Nên lưu ý là tôi không nghĩ rằng tôi đã đi tới được các câu trả lời cuối cùng hoặc các kết luận thấu hiểu nhất về các vấn đề đó. Thay vào đó, tôi hy vọng chương này sẽ gieo mầm cho thảo luận và phản hồi có thể ảnh hưởng lớn tới cuộc đấu tranh liên tục cho mở.

 
Tự do tải về bản dịch có 15 trang tại địa chỉ:
https://www.dropbox.com/s/we8uvje2d2s8h59/you-cant-sell-free-and-other-oer-problems_Vi-07022019.pdf?dl=0

 
Xem thêm: Giáo dục mở và tài nguyên, giấy phép tư liệu mở
Xem thêm: Khoa học mở - Open Science

 
Blogger: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây