Blog FOSS by Lê Trung Nghĩa

https://letrungnghia.mangvn.org


Các trường đại học và các nhà quản lý có thể làm gì để thúc đẩy truy cập mở

 
Nguồn: UNESCO xuất bản năm 2015
Giới thiệu truy cập mở, trang 77-78
Introduction to Open Access, page 47
Xem thêm: Khoa học Mở - Open Science
 • Áp dụng chính sách: trong thuê mướn, quảng bá, và nhiệm kỳ, đại học sẽ xem nặng đối với tất cả các xuất bản phẩm được rà soát lại ngang hàng, bất kể giá thành và phương tiện.
 • Áp dụng chính sách: các giáo viên xuất bản các bài báo phải: (1) giữ lại bản quyền, và chỉ chuyển giao quyền của bản in và xuất bản phẩm điện tử đầu tiên; hoặc (2) chuyển giao bản quyền nhưng giữ lại quyền lưu trữ bản thảo sau in.
 • Áp dụng chính sách: khi các giáo viên không thể có được tiền để thanh toán các phí xử lý do tạp chí OA lấy từ trợ cấp nghiên cứu của họ, thì đại học sẽ thanh toán phí đó.
 • Xem xét để đại học khởi xướng kho lưu trữ truy cập mở, tuân thủ Sáng kiến Truy cập Mở – OAI (Open Archives Initiative).
 • Áp dụng các chính sách khuyến khích hoặc yêu cầu các giáo viên điền đầy kho cơ sở bằng các bài báo và bản thảo trước khi in của các nghiên cứu của họ.
 • Áp dụng chính sách: Tất cả các luận văn và luận án, khi được chấp nhận, phải được làm thành truy cập mở, ví dụ, qua kho của cơ sở hoặc một trong các kho lưu trữ OA của nhiều cơ sở đối với các luận văn và luận án.
 • Áp dụng chính sách: tất cả các hội nghị được tổ chức ở đại học của bạn sẽ cung cấp truy cập mở tới các bài trình chiếu hoặc kỷ yếu của chúng, thậm chí nếu hội nghị đó cũng chọn xuất bản chúng trong các tạp chí hoặc sách có giá bán.
 • Áp dụng chính sách: tất cả các tạp chí được đại học của bạn tổ chức hoặc xuất bản sẽ hoặc là OA hoặc tiến hành các bước thân thiện hơn với OA. Ví dụ, xem danh sách các tác phẩm có thể làm gì.
 • Hỗ trợ, thậm chí thưởng, cho các giáo viên nào khởi xướng các tạp chí OA.
 • Xem xét mua cơ chế thành viên của cơ sở trong BioMed Central, hoặc cơ chế thành viên hoặc cơ chế tài trợ của cơ sở trong Thư viện Khoa học Công cộng (PLoS).
 • Nếu đại học của bạn sử dụng DSpace, hãy cân nhắc ra nhập Liên đoàn DSpace.
 • Ký Sáng kiến Truy cập Mở Budapest và/hoặc ký Tuyên bố Berlin về Truy cập Mở tới Tri thức.
Nguồn: Các trường đại học và nhà quản lý có thể làm gì để thúc đẩy truy cập mở

 
Blogger: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây