Blog FOSS by Lê Trung Nghĩa

https://letrungnghia.mangvn.org


‘Chỉ dẫn chính sách để phát triển và thúc đẩy truy cập mở’ - bản dịch sang tiếng Việt

‘Chỉ dẫn chính sách để phát triển và thúc đẩy truy cập mở’ - bản dịch sang tiếng Việt
 
 
Chào mừng các sự kiện MỞ lớn trong tháng 10/2017 với chủ đề:
Tất cả về Truy cập Mở - All About Open Access’!

 
Đây là tài liệu của tác giả Alma Swan, do UNESCO xuất bản năm 2012.
Thông qua Truy cập Mở - OA (Open Access), các nhà nghiên cứu và các sinh viên từ khắp nơi trên thế giới giành được sự truy cập gia tăng tới tri thức, các xuất bản phẩm nhận được sự trực quan và độc giả lớn hơn, và ảnh hưởng tiềm tàng của nghiên cứu được nâng cao. Sự truy cập được gia tăng tới, và chia sẻ tri thức dẫn tới các cơ hội vì sự phát triển kinh tế và xã hội bình đẳng, đối thoại liên văn hóa, và có tiềm năng làm bật dậy sự đổi mới. Chiến lược OA của UNESCO đã được Ban Điều hành thông qua vào phiên họp thứ 187 của nó và tiếp đó được Hội nghị Toàn thể lần thứ 36 áp dụng đã xác định tư vấn chính sách từ dưới lên trên tới các Quốc gia Thành viên trong lĩnh vực OA như là ưu tiên cốt lõi, trong số các vấn đề khác… Tôi tin tưởng rằng tài liệu toàn diện này sẽ là hữu dụng to lớn cho những người làm chính sách ở các mức quốc gia và quốc tế”.
Jānis Kārkliņš
Trợ lý Tổng giám đốc về Thông tin và Truyền thông, UNESCO

 
Bạn có thể tải về bản dịch tiếng Việt có 157 trang tại địa chỉ: https://www.dropbox.com/s/t0pw2yrsfludxp5/215863e-Vi-04102017.pdf?dl=0

 
Xem thêm: Khoa học Mở - Open Science

 
Blogger: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây