Blog FOSS by Lê Trung Nghĩa

https://letrungnghia.mangvn.org


Giới thiệu truyền thông hàn lâm

Nguồn: UNESCO xuất bản năm 2015
Giới thiệu truy cập mở, trang 8-9
Introduction to Open Access, page 5
Xem thêm: Khoa học Mở - Open Science
Truyền thông hàn lâm tham chiếu tới sự tạo ra, truyền đạt, đánh giá (rà soát lại ngang hàng) phổ biến và lưu trữ tri thức có liên quan tới nghiên cứu và các nỗ lực hàn lâm khác. Nó là thành phần sống còn nhất của vòng đời nghiên cứu. Phương pháp phổ biến nhất của truyền thông hàn lâm cho tới quá khứ gần đây vẫn từng là qua việc viết ra những phát hiện nghiên cứu vào một cuốn sách, hoặc bài báo sẽ được xuất bản trên một tạp chí hàn lâm. Nhưng với sự tới của Internet và các ứng dụng CNTT-TT khác, có sự dịch chuyển chính trong quy trình truyền thông hàn lâm. Chúng ta có thể thấy sự lệch hướng trong các quy trình xuất bản ở những nơi sự đa dạng về phương tiện và các định dạng đang được các nhà nghiên cứu sử dụng để chia sẻ và phổ biến tác phẩm của họ. Môi trường số được kết nối mạng đã xúc tác để tạo ra các nền tảng xuất bản bởi các nhà nghiên cứu trực tiếp và chúng đang trở thành các công cụ cơ bản cho các học giả tiến hành nghiên cứu, xây dựng các mạng hàn lâm, và phổ biến ý tưởng và tác phẩm của họ. Các thư viện đóng vai trò chính trong quy trình truyền thông hàn lâm. Sự vươn ra ngoài tới cộng đồng hàn lâm là một hoạt động quan trọng nơi mà các thư viện có thể mang tới sự thay đổi tích cực để tiến hóa hệ thống truyền thông hàn lâm qua các mô hình nghiên cứu và phổ biến mới.

Blogger: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây