Blog FOSS by Lê Trung Nghĩa

https://letrungnghia.mangvn.org


‘Hướng dẫn học tập mở và từ xa để xóa mù chữ cho thanh niên và người trưởng thành’ - bản dịch sang tiếng Việt

‘Hướng dẫn học tập mở và từ xa để xóa mù chữ cho thanh niên và người trưởng thành’ - bản dịch sang tiếng Việt

Là tài liệu do Viện Học tập Suốt đời của UNESCO - UIL (UNESCO’s Institute for Lifelong Learning) và Khối Thịnh vượng chung về Học tập - COL (Commonwealth of Learning) xuất bản năm 2021 với giấy phép mở CC BY-SA 3.0 IGO.

“Vô số các vấn đề và cân nhắc tiềm ẩn xung quanh việc lập kế hoạch và triển khai việc Học tập Mở và Từ xa – ODL (Open and Distance Learning) cho thanh niên người trưởng thành các nhà cung cấp còn chưa giải quyết được tới nay. UIL và COL vì thế đã đối tác để kết hợp kinh nghiệm và sự tinh thông của họ nhằm phát triển một tập hợp các hướng dẫn cho các nhà cung cấp để lên kế hoạch, thiết kế, triển khai và đánh giá các chương trình xóa mù chữ dựa vào Học tập Mở và Từ xa (ODL) cho thanh niên người trưởng thành.”


Tự do tải về tài liệu bản dịch sang tiếng Việt có 170 trang tại địa chỉ:

https://www.dropbox.com/s/xr5bxxr5mew88dh/379397eng_Vi-26122021.pdf?dl=0


Xem thêm:

 

Blogger: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây