Blog FOSS by Lê Trung Nghĩa

https://letrungnghia.mangvn.org


‘Khai phá các khả năng của Tài nguyên Giáo dục Mở nhằm cải thiện tính hiệu quả của giáo dục đại học và thúc đẩy việc học tập suốt đời’ - bản dịch sang tiếng Việt

‘Khai phá các khả năng của Tài nguyên Giáo dục Mở nhằm cải thiện tính hiệu quả của giáo dục đại học và thúc đẩy việc học tập suốt đời’ - bản dịch sang tiếng Việt

Là tài liệu do nhóm của Ms. Annapurna Madhuri et al. nghiên cứu và được trình bày tại Hội nghị Toàn cầu Giáo dục Mở 2020, tháng 11/2020. Tài liệu nghiên cứu với các mục tiêu: (1) Nghiên cứu tác động của việc thay đổi vai trò của các nhà giáo dục từ người cung cấp thông tin sang người hỗ trợ kiến thức; (2) Đánh giá sự tham gia của các giảng viên trong giám tuyển và tạo lập nội dung điện tử; (3) Phân tích các thách thức đối mặt khi triển khai và phân phối các MOOC; (4) Đánh giá các môi trường học tập của những người tham gia để tiếp cận họ tốt hơn; và (5) Đánh giá chất lượng và sự tùy biến thích nghi của Tài nguyên Giáo dục Mở theo quan điểm của người học.

Tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 8 trang tại địa chỉ:

https://www.dropbox.com/s/ifeka1e3hkrddxs/OE%20Global%20-%20Background%20of%20the%20study_Vi-10102021.pdf?dl=0


Xem thêm: Thông tin về học tập suốt đời

Blogger: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây