Blog FOSS by Lê Trung Nghĩa

https://letrungnghia.mangvn.org


‘OER trong TVET - Tổng quan hiện trạng và khai thác tiềm năng của OER trong TVET’ - bản dịch sang tiếng Việt

‘OER trong TVET - Tổng quan hiện trạng và khai thác tiềm năng của OER trong TVET’ - bản dịch sang tiếng Việt
 
 
 
Là báo cáo nghiên cứu của 2 nhà khoa học Robert Schuwer & Ben Janssen, xuất bản ngày 28/09/2017. Báo cáo đưa ra các khuyến cáo sau đây cho OER trong TVET:
Dựa vào các phát hiện của nghiên cứu, các kết luận sau đây đã được đưa ra:
 • Các chương trình tạo nhận thức và xây dựng năng lực nên được tăng cương nhiều hơn và mở rộng hơn. Vài năm trở lại đây, đặc biệt COL đã tích cực trong lĩnh vực này với các chương trình và hoạt động. Tuy nhiên, có nhu cầu nhiều hơn các hoạt động và chương trình như vậy, với nhiều tác nhân hơn;
 • Áp dụng OER kêu gọi nhiều hơn một loạt các can thiệp, các dự án hay cấp vốn một lần rồi hết. Chúng tôi khuyến cáo tạo ra các hệ sinh thái giáo dục và huấn luyện TVET và các chính sách xúc tác mức quốc gia để áp dụng OER trong TVET;
 • Các chương trình áp dụng OER nên được đặt vào trong ngữ cảnh của cách tân và không như một hoạt động riêng rẽ. Khi nghĩ về các chính sách hoặc các chương trình xây dựng năng lực để đưa OER vào dòng chủ lưu trong TVET, việc nắm lấy quan điểm rộng lớn hơn về OER có thể có các ưu điểm.
Đối với UNESCO-UNEVOC chúng tôi khuyến cáo:
 • Tiếp tục các hoạt động hiện hành về tạo nhận thức ở mức chính sách;
 • Thu thập các thực hành tốt. Xây dựng các chỉ dẫn cách xây dựng chính sách, dựa vào các thực hành tốt đó;
 • Thu thập, phát triển và phổ biến các mô hình và các khung công việc các chính phủ và các cơ sở có thể sử dụng, sửa đổi và áp dụng để hỗ trợ cho việc ra chính sách;
 • Cung cấp hỗ trợ trong các hệ thống đảm bảo chất lượng của OER trong TVET;
 • Tổ chức, bắt đầu với hoặc tăng cường hợp tác và cộng tác (như, qua các nhóm) với các bên tham gia đóng góp quan trọng trong lĩnh vực OER trong TVET như COL, Tổ chức Lao động Quốc tế, Ngân hàng Thế giới, các Ngân hàng Phát triển của châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin.
Nhiều hơn nói chung chúng tôi khuyến cáo:
 • Ôm lấy các hoạt động về áp dụng OER trong TVET trong các chương trình lớn hơn bằng việc sử dụng CNTT-TT để cách tân TVET;
 • Tạo ra các kho quốc gia và quốc tế cho các tư liệu huấn luyện và các trường hợp điển hình các thực hành tốt;
 • Sử dụng “các nhà vô địch về OER trong TVET” quốc gia và quốc tế;
 • Tạo cơ sở bằng chứng (trong số những điều khác) hiệu quả về chi phí trong áp dụng các dàn xếp cấp phép mở và gặt hái các OER đang có.

 
Bạn có thể tự do tải về bản dịch tiếng Việt có 5 trang của tài liệu tại địa chỉ: https://www.dropbox.com/s/qntedn9j49g172y/Summary_OER-in-TVET-study_Vi-17082018.pdf?dl=0

 
Xem thêm: Giáo dục mở và tài nguyên, giấy phép tư liệu mở
Blogger: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây