Blog FOSS by Lê Trung Nghĩa

https://letrungnghia.mangvn.org


‘Truy cập tới và bảo tồn thông tin khoa học ở châu Âu - Báo cáo về triển khai Khuyến cáo của Ủy ban C(2012) 4890 bản cuối cùng‘ - bản dịch sang tiếng Việt

‘Truy cập tới và bảo tồn thông tin khoa học ở châu Âu - Báo cáo về triển khai Khuyến cáo của Ủy ban C(2012) 4890 bản cuối cùng‘ - bản dịch sang tiếng Việt
 
 
Là tài liệu của Ủy ban châu Âu xuất bản tháng 05/2018, ISBN 978-92-79-73400-7; doi: 10.2777/642887; KI-04-17-824-EN-N. Tài liệu nêu lên 5 khuyến cáo đường hướng chính cho nghiên cứu và cách tân ở châu Âu, gồm:
  1. Truy cập Mở tới các xuất bản phẩm khoa học
  2. Truy cập Mở tới dữ liệu nghiên cứu
  3. Xây dựng hạ tầng điện tử, phổ biến và sử dụng lại các kết quả đầu ra nghiên cứu
  4. Các hệ thống thưởng cho văn hóa chia sẻ và huấn luyện các kỹ năng Khoa học Mở
  5. Cộng tác và minh bạch trong nghiên cứu khoa học
Tài liệu có thể là tham khảo rất tốt cho các cơ sở, các viện nghiên cứu và các nhà quản lý khoa học ở Việt Nam có mong muốn đi theo Khoa học Mở.

 
Tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 153 trang tại địa chỉ:
https://www.dropbox.com/s/4n5r0cj4chkgfrw/KI0417824ENN.en_Vi-04082018.pdf?dl=0

 
Xem thêm: Báo cáo về triển khai Khuyến cáo của Ủy ban
Xem thêm: ‘Khuyến cáo của Ủy ban về truy cập tới và bảo tồn thông tin khoa học’ - bản dịch sang tiếng Việt
Xem thêm: Khoa học Mở - Open Science
Blogger: Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây