Blog FOSS by Lê Trung Nghĩa

https://letrungnghia.mangvn.org


Phong trào của những người giúp biến đổi các thư viện công của chúng tôi

The maker movement helps transform our public libraries

Posted 17 Apr 2014 by Luis Ibanez

Theo: http://opensource.com/life/14/4/public-library-3d-printing

Bài được đưa lên Internet ngày: 17/04/2014

Lời người dịch: Công nghệ in 3D mới đã làm thay đổi bộ mặt của các thư viện số ở những tỉnh lẻ ở Mỹ. Người dân được những người tình nguyện hướng dẫn sử dụng các thiết bị, phần mềm. “Trong chương trình hướng tình nguyện, tôi đã học được rằng vài công cụ nguồn mở được cài đặt trong máy tính để thiết kế máy in 3D: Blender, FreeCAD, và OpenSCAD.

Thị xã nhỏ Bethlehem, New York đã mua một máy in 3D và đã bắt đầu dạy các lớp học trong thư viện công của nó gần đây - bước nhảy đầu tiên về tri thức cộng đồng về việc sản xuất tiên tiến và xây dựng dựa vào một cách thức mới làm mọi điều trong một thế giới nơi mà các cửa hàng sách vật lý đang biến mất.

Đúng vậy. Các thư viện công đang tự tái sinh. Hôm nay chúng đang trở nên chiếm ít chỗ hơn so với các cuốn sách vật lý và nhiều hơn một trung tâm nơi mà mọi người cộng tác, giao tiếp và học các điều mới.

Hãy kiểm tra chương trình của họ để giúp bọn trẻ vượt qua được sự e thẹn của chúng khi đọc to cho những người khác bằng việc mang các con chó tới nghe!

The small town of Bethlehem, New York purchased a 3D printer and started teaching classes at its public library recently—jumpstarting the community's knowledge of advanced manufacturing and building upon a new way of doing things in a world where physical bookstores are dissappearing.

It's true. Public libraries are reinventing themselves. Today they are becoming less of a place that hosts physical books and more of a center where people collaborate, commune, and learn new things.

Check out their program to help kids overcome their shyness when reading aloud to others by bringing dogs in to listen!

Bethlehem NY, Public Library

Năm nay, tôi đã xem lại Makerbot Replicator 2X và bộ công cụ in đơn giản Printerbot Simple Kit. cũng khoảng thời gian đó, tôi đã nghe thấy rằng Thư viện Công của Bethlehem từng tìm kiếm những người tình nguyện để đưa ra các trình diễn và huấn luyện không chính thức cho các đối tác của nó trong Makerbot 2 và máy số hóa Makerbot. Nên tôi đã ký để trả lại và giúp đỡ.

This year, I reviewed the Makerbot Replicator 2X and the Printerbot Simple Kit. And around that time, I heard that the Bethlehem Public Library was looking for volunteers to provide informal demonstrations and training to its patrons on their new Makerbot 2 and the Makerbot digitizer. So, I signed up to give back and help out.

Makerbot 2 at Public Library

Makerbot digitizer

Thư viện đang có chương trình giáo dục này cho cộng đồng và những người tình nguyện huấn luyện đầu tiên sẽ dạy. Những người tình nguyện sẽ học cách chỉ dẫn cho những người khác về cách sử dụng và vận hành máy móc. Sau đó, các thành viên từ cộng đồng sẽ ký hoàn tất chương trình. Mọi người mà sẽ nhận được một chứng chỉ ở dạng số và vật lý (một thẻ toden 3D in được).

Trong chương trình hướng tình nguyện, tôi đã học được rằng vài công cụ nguồn mở được cài đặt trong máy tính để thiết kế máy in 3D: Blender, FreeCAD, và OpenSCAD.

Những người có một chứng chỉ từ thư viện sau đó sẽ có khả năng đảo ngược Makerbot 2 và máy số hóa Makerbot trong vòng 2 giờ đồng hồ bất kỳ lúc nào để sản xuất các dự án của riêng họ. Để trả lại, để giúp thư viện duy trì và cung cấp sợi dây tóc, các thành viên cộng đồng đó sẽ trả tiền cho thư viện dựa vào độ lớn của dự án. Tiếp cận này có khả năng là phương pháp được sử dụng cho nhiều dịch vụ in 3D trực tuyến, giống như shapeways, và tôi nghĩ làm cho chương trình in 3D bền vững. 3 thứ tuyệt vời cho Thư viện Công Bethlehem đang cung cấp một nỗ lực gương mẫu để giáp dục cộng đồng của nó bằng việc dân chủ hóa công nghệ số này.

The library is unfolding this educational program for the community by first training volunteers to teach. Volunteers will learn how to guide others on how to use and operate the machinery. Then, members from the community will sign up to complete the program. Those who do will recieve a certification in digital and physical form (a custom 3D printed token).

During the volunteer orientation program, I learned that several open source tools are installed in the computer driving the 3D printer: Blender, FreeCAD, and OpenSCAD.

Those with a certification from the library wil then be able to reserve the Makerbot 2 and the Makerbot digitizer for up to 2 hours at any given time to produce their own projects. In order to give back, to help the library maintain a supply of filament, those community members will pay the library based on the weight of the project. This approach is not unlike the method used by many online 3D printing services, like shapeways, and I think makes the 3D printing program sustainable.

Three cheers for Bethlehem Public Library, who is providing an exemplary effort to educate its community by democratizing this digital technology!

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây