Blog FOSS by Lê Trung Nghĩa

https://letrungnghia.mangvn.org


Hãy khám phá Hub mạng (OER) của chúng tôi

Hãy khám phá Hub mạng (OER) của chúng tôi
 
Discover Our Network Hubs
Theo: https://www.oercommons.org/hubs/
Xem thêm: Giáo dục mở và tài nguyên, giấy phép tư liệu mở
Lời người dịch: Thư viện của bạn thiếu sách và tài liệu? Hãy khám phá và khai thác triệt để trang này, và thư viện của bạn có thể sẽ có hàng TRIỆU tài nguyên được cấp phép mở - tài nguyên giáo dục mở - OER (Open Educational Resources) cho tất cả các dạng bạn đọc, bao gồm cả các học sinh từ phổ thông tới đại học và hơn thế nữa mà không tốn tiền và hoàn toàn tuân thủ tất cả các luật bản quyền trên thế giới này.
https://www.oercommons.org/hubs/
 
 
Hub là trung tâm các tài nguyên tùy chỉnh trên OER Commons nơi các nhóm có thể tạo ra và chia sẻ các bộ sưu tập có liên quan tới dự án hoặc tổ chức. Các dự án, các cơ sở, các bang và các sáng kiến sử dụng Hub để mang tới cùng nhau các nhóm các nhà giáo dục để tạo ra, tổ chức, và chia sẻ các bộ sưu tập đáp ứng được các mục tiêu chung của họ.
A Hub is a custom resource center on OER Commons where groups can create and share collections associated with a project or organization. Projects, institutions, states and initiatives make use of Hubs to bring groups of educators together to create, organize, and share collections that meet their common goals.
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây