Blog FOSS by Lê Trung Nghĩa

https://letrungnghia.mangvn.org


Nghiên cứu các mô hình kinh doanh cho Dữ liệu Chính phủ Mở Liên kết - BM4LOGD

Study on Business Models for Linked Open Government Data - BM4LOGD

Submitted by Semic .eu on November 12, 2013

Theo: https://joinup.ec.europa.eu/community/semic/document/study-business-models-linked-open-government-data-bm4logd

Bài được đưa lên Internet ngày: 12/11/2013

Tải về bản dịch sang tiếng Việt tài liệu cùng tên, có 290 trang, tại địa chỉ:

https://www.dropbox.com/s/fksk1ri4ost7gyx/Study_on_business_models_for_Linked_Open_Government_Data_BM4LOGD_v1.00-Vi-26042017.pdf?dl=0

Xem thêm: Dữ liệu Mở liên kết - Linked Open Data.


 

Báo cáo được đính kèm trình bày kết quả nghiên cứu về Dữ liệu Chính phủ Mở Liên kết - LOGD (Linked Open Government Data), tập hợp các nguyên tắc cho việc xuất bản, liên kết và truy cập dữ liệu chính phủ mở như một dịch vụ trên Web. Nghiên cứu đã được ủy quyền bởi Chương trình các Giải pháp Tương hợp cho Hành chính Nhà nước châu Âu ISA (Interoperability Solutions for European Public Administrations) của Ủy ban châu Âu nhằm vào các chủ đề nghiên cứu sau đây:

 1. giá trị của LOGD cho các doanh nghiệp, công dân và hành chính nhà nước;

 2. các cấu trúc chi phí đằng sau sự cung cấp LOGD;

 3. các dòng doanh thu có liên quan tới sự tiêu dùng các dịch vụ LOGD; và

 4. các bộ xúc tác và các rào cản về khía cạnh tạo ra giá trị của LODG.

Báo cáo cung cấp khung lý thuyết để phân tích hệ sinh thái LOGD. Nó xác định 37 trường hợp ở đó các cơ quan hành chính nhà nước đã sử dụng LOGD để làm cho dữ liệu chính phủ mở sẵn sàng như là dịch vụ trên Web. 14 trường hợp đã được lựa chọn để phân tích tiếp. Các trường hợp điển hình được lựa chọn là:

 • Áo: Năng lượng tái tạo và Quan hệ đối tác Hiệu suất Năng lượng (REEEP);

 • Đức: Thư viện Quốc gia Đức (DNB);

 • Liên minh châu Âu: Europeana;

 • Liên minh châu Âu: Ban Tổng giám đốc của Ủy ban châu Âu về Y tế và Người tiêu dùng (DG SANCO);

 • Liên minh châu Âu: Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA);

 • Liên minh châu Âu: Văn phòng Xuất bản của Liên minh châu Âu (OP);

 • Ý: Cơ quan Số của Ý (AgID);

 • Vương quốc Anh: BBC;

 • Vương quốc Anh: Companies House;

 • Vương quốc Anh: Bộ Môi trường, Lương thực và Nông thôn (DEFRA);

 • Vương quốc Anh: Lưu trữ Quốc gia National Archives;

 • Vương quốc Anh: OpenCorporates;

 • Vương quốc Anh: Khảo sát quân nhu (OS); và

 • Quốc tế: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp Quốc (FAO).

Công việc có liên quan

Để biết nhiều hơn về Hành động 1.1 của ISA

Tài liệu bổ sung

The attached report presents the outcome of a study on Linked Open Government Data (LOGD), a set of principles for publishing, linking and accessing open government data as a service on the Web. The study was commissioned by the Interoperability Solutions for European Public Administrations (ISA) Programme of the European Commission to address the following research topics:

 1. the value of LOGD for businesses, citizens, and public administrations;

 2. the cost structures behind the provision of LOGD;

 3. the revenue streams linked to the consumption of LOGD services; and

 4. enablers and barriers with regard to the value creation of LODG.

The report provides a theoretical framework to analyse the LOGD ecosystem. It identifies 37 cases in which public administrations have used LOGD to make open government data available as a service on the Web. 14 cases have been selected for further analysis. The selected case studies are:

 • Austria: Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP);

 • Germany: German National Library (DNB);

 • European Union: Europeana;

 • European Union: European Commission Directorate-General Health and Consumers (DG SANCO);

 • European Union: European Environment Agency (EEA);

 • European Union: Publications Office of the European Union (OP);

 • Italy: Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

 • United Kingdom: BBC;

 • United Kingdom: Companies House;

 • United Kingdom: Department of Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA);

 • United Kingdom: National Archives;

 • United Kingdom: OpenCorporates;

 • United Kingdom: Ordnance Survey (OS); and

 • International: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

Related work

To know more about ISA Action 1.1

Additional documentation

Study_on_business_models_for_Linked_Open_Government_Data_BM4...

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com


 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây