Blog FOSS by Lê Trung Nghĩa

https://letrungnghia.mangvn.org


Sổ tay Huấn luyện Khoa học Mở của FOSTER: cần phản hồi!

Sổ tay Huấn luyện Khoa học Mở của FOSTER: cần phản hồi!
FOSTER Open Science Training Handbook: feedback wanted!
By Gwen Franck 2018-02-26
Theo: https://blogs.openaire.eu/?p=2844
Bài được đưa lên Internet ngày: 26/02/2018
Xem thêm: Khoa học Mở - Open Science
FOSTER phát hành bản thảo đầu tiên cuốn Sổ tay Huấn luyện Khoa học Mở. 14 chuyên gia từ 10 quốc gia đã làm việc trong 5 ngày để tạo ra bản thảo đầu tiên của những gì sẽ trở thành tổng quan toàn diện các tài nguyên và công cụ thực hành để hỗ trợ cho các huấn luyện viên, những người muốn dạy và truyền cảm hứng cho các nhà nghiên cứu về các chủ đề Khoa học Mở. Sổ tay là mở cho các bình luận/phản hồi cho tới ngày 04/03/2018!
Trong quá trình hội sách in dài 1 tuần, FOSTER đã tạo thuận lợi để tạo ra cuốn sổ tay trên trực tuyến về Huấn luyện Khoa học Mở. Tại Thư viện TIB ở Hanover, Đức, 14 chuyên gia từ 10 quốc gia đã làm việc 5 ngày để tạo ra bản thảo đầu tiên của những gì sẽ trở thành tổng quan toàn diện các tài nguyên và công cụ thực hành để hỗ trợ các huấn luyện viên, những người muốn dạy và truyền cảm hứng cho các nhà nghiên cứu về các chủ đề Khoa học Mở. Ngoài những điều cơ bản về khoa học mở, sổ tay cũng chào những hiểu biết sâu về các thực hành học và huấn luyện, hàng tá các ví dụ và bài tập thực hành, và chương với các gợi ý và mẹo mực để tổ chức sự kiện huấn luyện khoa học mở của riêng bạn.

Gwen Franck

Người điều phối Chương trình Truy cập Mở ở EIFL - Nhân viên Dự án Truy cập Mở / Thông tin Điện tử cho Thư viện ở LIBER - Hiệp hội các Thư viện Nghiên cứu châu Âu
FOSTER releases the first draft of the Open Science Training Handbook. 14 experts from 10 countries have worked for 5 days to create the first draft of what will become a comprehensive overview of practical resources and tools to support trainers who would like to teach and inspire researchers on Open Science topics. The Handbook is open for comment/feedback until March 4th, 2018!
During a week-long booksprint, FOSTER facilitated the creation of an online handbook for Open Science Training. At the TIB Library in Hanover, Germany, 14 experts from 10 countries worked for 5 days to create the first draft of what will become a comprehensive overview of practical resources and tools to support trainers who would like to teach and inspire researchers on Open Science topics. Apart from the basics on open science, the handbook also offers insights on learning and training practices, tons of practical examples and exercises, and a chapter with tips and tricks for organising your own open science training event.
Các tác giả cuốn sổ tay và dự án FOSTER muốn mời tất cả các bên có quan tâm ngó qua bản thảo đầu tiên. Tài liệu là mở cho bình luận cho tới ngày 04/03/2018 và có thể được tư vấn ở đây: https://tinyurl.com/osth-2018.
Đọc bài viết trên blog.
The authors of the handbook and the FOSTER project would like to invite all interested parties to take a look at the first draft. The document is open for comments until March 4th, 2018 and can be consulted herehttps://tinyurl.com/osth-2018
Read the relevant FOSTER blogpost.

Gwen Franck

Open Access Programme Coordinator at EIFL - Electronic Information for Libraries / Open Access Project Officer at LIBER - Association of European Research Libraries
More Posts - Twitter
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây