Blog FOSS by Lê Trung Nghĩa

https://letrungnghia.mangvn.org


Tuần lễ Giáo dục Mở là gì

What is Open Education Week
Theo: https://www.openeducationweek.org/page/what-is-open-education-week
Xem thêm: Giáo dục Mở và Tài nguyên Giáo dục Mở
Được Giáo dục Mở Toàn cầu - Open Education Global (trước đó là Nhóm Giáo dục Mở - Open Education Consortium) thành lập vào năm 2013, mục tiêu của Tuần lễ Giáo dục Mở - Open Education Week là để nâng cao nhận thức và trưng bày ảnh hưởng của giáo dục mở lên việc dạy và học khắp thế giới. Tuần lễ Giáo dục Mở đã trở thành một trong những sự kiện toàn cầu quan trọng nhất thừa nhận thành tích cao và xuất sắc trong giáo dục mở.
Sự kiện dài 1 tuần này nhấn mạnh công việc thú vị từ hơn một tá các chủng loại bao gồm các sự kiện sống động, mặt đối mặt, các webinars, các dự án, và các tài nguyên. Những người giỏi nhất tham gia trong Tuần lễ Giáo dục Mở.
Founded in 2013 by the Open Education Global (previously Open Education Consortium), the goal of Open Education Week is to raise awareness and showcase impact of open education on teaching and learning worldwide. Open Education Week has become one of the most foremost global events recognizing high achievement and excellence in open education.
The week-long event spotlights amazing work from over a dozen categories including live, face-to-face events, webinars, projects, and resources. The Best-of-the-Best participate in Open Education Week.
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây