Blog FOSS by Lê Trung Nghĩa

https://letrungnghia.mangvn.org


Các nhóm phần mềm tự do hy vọng vào Ủy ban mới

Free software groups hopeful for new Commission

Submitted by Gijs Hillenius on November 04, 2014

Theo: https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/free-software-groups-hopeful-new-commission

Bài được đưa lên Internet ngày: 04/11/2014

Các nhóm bảo vệ phần mềm tự do đang hy vọng rằng Ủy ban châu Âu nhiệm kỳ tới sẽ gia tăng sử dụng và phát triển dạng giải pháp phần mềm này trong hành chính nhà nước.

April, nhóm bảo vệ phần mềm tự do của Pháp, kỳ vọng Ủy viên EU về Thị trường Số Duy nhất (Digital Single Market), Andrus Ansip sẽ làm lợi cho gia tăng PMTDNM.

Báo cáo trong cuộc họp của Phó Chủ tịch mới về Thị trường Số Duy nhất với Nghị viện châu Âu hôm 06/10, nhóm này lưu ý cách mà như Thủ tướng Estonia, ông đã đảm bảo tất cả các phần mềm được cấp vốn từ châu Âu được làm sẵn sàng một cách công khai.

“Chúng tôi vui mừng với các tuyên bố mà Andrus Ansip, Ủy viên về Thị trường Số Duy nhất, đã đưa ra về phần mềm tự do”, Frédéric Couchet, giám đốc điều hành của April đã nói trong một tuyên bố. “Chúng tôi hy vọng rằng thiện chí này được thể hiện trong cuộc điều trần của ông ấy sẽ được chuyển thành các hành động cho việc triển khai một chính sách công khai của châu Âu mà sẽ có lợi cho sự phát triển và sử dụng phần mềm tự do trong tất cả các lĩnh vực”.

Cũng lạc quan thận trọng là Giám đốc Chính sách Công Paul Brownell của EMEA Red Hat. “Có lý do để lạc quan rằng Ủy ban mới sẽ thiết kế và triển khai các chính sách mà sẽ xúc tác cho sự phát triển xa hơn của nguồn mở và các tiêu chuẩn mở. Mà, cũng có nhiều điều được làm về sự tham gia và giáo dục”, Brownell viết trên opensource.com, website của hãng.

Brownell chỉ ra rằng không ai trong 2 Ủy viên chính về CNTT-TT, Andrus Ansip và Ủy viên châu Âu về Năng lượng Gunther Oettinger “có một hồ sơ theo dõi trong lĩnh vực này. Cả 2, tuy vậy, được thừa nhận như các lãnh đạo có khả năng và nghiên cứu nhanh các lĩnh vực vấn đề mới”.

Free software advocacy groups are hopeful that the incoming European Commission will advance the use and development of this type of software solution in public administration.

April, France's free software advocacy group, expects EU Commissioner for the Digital Single Market, Andrus Ansip to favour the increase of free and open source software.

Reporting on the meeting of the new Vice-President for the Digital Single Market with the European Parliament on 6 October, the group notes how as Prime Minister of Estonia, he had ensured all software financed by European funds was made publicly available.

“We are pleased with the statements Andrus Ansip, Commissioner for the Digital Single Market, made on free software” said Frédéric Couchet, April's executive director in the statement. “We hope that this goodwill expressed during his hearing will translate into actions for implementing a European public policy that will favour development and use of free software in all areas.”

Also cautiously optimistic is Red Hat’s EMEA Public Policy Director Paul Brownell. “There is reason for optimism that the new Commission will design and implement policies that will enable the further growth of open source and open standards. But, there is also much to be done in terms of engagement and education”, Brownell writes on opensource.com, the firm’s website.

Brownell points out that neither of the two key Commissioners with ICT portfolios, Andrus Ansip and European Commissioner for Energy Gunther Oettinger “have a track record in this space. Both, however, are recognized as able leaders and quick studies of new issues areas.”

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây