Blog FOSS by Lê Trung Nghĩa

https://letrungnghia.mangvn.org


Massachusetts đầu tư vào dự án đám mây mở, dữ liệu lớn

Massachusetts invests in open cloud project, big data

Posted by GCN Staff on Apr 28, 2014 at 10:09 AM

Theo: http://gcn.com/blogs/pulse/2014/04/massachusetts-open-cloud.aspx

Bài được đưa lên Internet ngày: 28/04/2014

Lời người dịch: Bang Massachusetts “đã công bố đầu tư vốn 3 triệu USD vào dự án Đám mây Mở Massachusetts - MOC (Massachusetts Open Cloud), một sự cộng tác giữa các đại học - giới công nghiệp được thiết kế để tạo ra một hạ tầng đám mây công cộng để thúc đẩy đổi mới trong dữ liệu lớn”. MOC có sự tham gia của “tất cả 5 đại học của MGHPCC, bao gồm lãnh đạo tổng thể dự án từ Đại học Boston, lãnh đạo vận hành từ Đại học Harvard, phát triển từ Đại học Northeastern, xây dựng cộng đồng từ MIT và nghiên cứu chuyên ngành có liên quan từ Đại học Massachusetts, Đại học Boston, Đại học Northeastern, Đại học Harvard và MIT. Các đối tác công nghiệp, bao gồm Cisco, EMC, SGI, Red Hat, Juniper, Canonical, Dell, Intel, Mellanox, Brocade, DataDirect Networks, Mathworks, Plexxi, Cambridge Computer Services, Enterprise DB và Riverbed đang đóng góp tài năng, thiết bị, hỗ trợ tài chính và chỉ dẫn nghiệp vụ kỹ thuật và vận hành. Nền tảng phần cứng cho Đám mây Mở Massachusetts sẽ được đặt chỗ trong MGHPCC”.

Thống đốc Massachusetts Deval Patrick đã công bố đầu tư vốn 3 triệu USD vào dự án Đám mây Mở Massachusetts - MOC (Massachusetts Open Cloud), một sự cộng tác giữa các đại học - giới công nghiệp được thiết kế để tạo ra một hạ tầng đám mây công cộng để thúc đẩy đổi mới trong dữ liệu lớn.

Không giống như các đám mây công cộng sở hữu độc quyền đang tồn tại, trong đó tất cả công nghệ do một thực thể duy nhất kiểm soát, mục tiêu của MOC là thiết lập một thị trường nơi mà năng lực phần cứng, phần mềm và các dịch vụ có thể được cung cấp, được mua và được bán lại từ nhiều bên tham gia.

MOC sẽ cung cấp một dải các dịch vụ, bao gồm hạ tầng như một dịch vụ, nó chào theo yêu cầu sự truy cập tới các máy ảo, cũng như phát triển ứng dụng và các dịch vụ nền tảng dữ liệu lớn thông qua đám mây.

MOC được đặt ở Trung tâm Điện toán Hiệu năng Cao Xanh Massachusetts - MGHPCC (Massachusetts Green High Performance Computing Center) ở Holyoke.

Dự án MOC là một sự cộng tác lôi kéo từ tất cả 5 đại học của MGHPCC, bao gồm lãnh đạo tổng thể dự án từ Đại học Boston, lãnh đạo vận hành từ Đại học Harvard, phát triển từ Đại học Northeastern, xây dựng cộng đồng từ MIT và nghiên cứu chuyên ngành có liên quan từ Đại học Massachusetts, Đại học Boston, Đại học Northeastern, Đại học Harvard và MIT.

Các đối tác công nghiệp, bao gồm Cisco, EMC, SGI, Red Hat, Juniper, Canonical, Dell, Intel, Mellanox, Brocade, DataDirect Networks, Mathworks, Plexxi, Cambridge Computer Services, Enterprise DB và Riverbed đang đóng góp tài năng, thiết bị, hỗ trợ tài chính và chỉ dẫn nghiệp vụ kỹ thuật và vận hành. Nền tảng phần cứng cho Đám mây Mở Massachusetts sẽ được đặt chỗ trong MGHPCC.

Thống đốc Patrick cũng đã công bố Báo cáo Dữ liệu Lớn Tổng thể 2014 (2014 Mass Big Data Report), khẳng định sự tăng trưởng và tính cạnh tranh liên tục của giới công nghiệp dữ liệu lớn tổng thể.

“Tính cạnh tranh lớn của Massachusetts nằm trong các cơ sở hàn lâm đặc biệt, các công ty tư nhân hiện đại, các lực lượng lao động kỹ năng cao của chúng ta, và trên hết tất cả là thiện chí của chúng ta để làm việc cùng nhau để giải quyết yêu cầu đòi hỏi ngày một gia tăng đối với các giải pháp dư liệu lớn”, Thống đốc Patrick nói.

Tổng thể, báo cáo thấy rằng thị trường dữ liệu lớn toàn cầu được kỳ vọng đạt đỉnh 48 tỷ USD vào năm 2017, tăng từ 11.6 tỷ USD trong năm 2012. Trong khi phần cứng và các dịch vụ được kỳ vọng tiếp tục chiếm phần doanh số lớn nhất, thì lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất có khả năng sẽ là trong các ứng dụng xúc tác cho dữ liệu lớn.

Đối với Massachusetts, các ứng dụng dữ liệu lớn trong y tế, các khoa học đời sống và các dịch vụ tài chính dường như có hứa hẹn cao, và các hãng địa phương đang tìm kiếm làm đầy khoảng 3.000 côgn việc có liên quan tới dữ liệu lớn trong khu vực trong vòng 12 tháng tới.

Massachusetts Gov. Deval Patrick announced a $3 million capital investment in the Massachusetts Open Cloud (MOC) project, a university-industry collaboration designed to create a new public cloud infrastructure to spur big data innovation.

Unlike existing proprietary public clouds, where all of the technology is controlled by a single entity, the goal of the MOC is to establish a marketplace where hardware capacity, software and services can be supplied, purchased and resold by many participants.

The MOC will provide a range of services, including infrastructure as a service, which offers on-demand access to virtual machines, as well as application development and big data platform services via the cloud.

MOC is hosted at the Massachusetts Green High Performance Computing Center in Holyoke.

The MOC project is a collaboration that draws from all five MGHPCC universities, including overall project leadership from Boston University, operational leadership from Harvard University, development from Northeastern University, community building from MIT and related research by faculty from the University of Massachusetts, Boston University, Northeastern University, Harvard University and MIT.

Industry partners, including Cisco, EMC, SGI, Red Hat, Juniper, Canonical, Dell, Intel, Mellanox, Brocade, DataDirect Networks, Mathworks, Plexxi, Cambridge Computer Services, Enterprise DB and Riverbed are contributing engineering and operational talent, equipment, financial support and business guidance. The hardware platform for the Massachusetts Open Cloud will be housed at the MGHPCC.

Gov. Patrick also announced the 2014 Mass Big Data Report, which confirms the continued growth and competitiveness of the commonwealth’s big data industry.

“Massachusetts’ competitive edge lies in our exceptional academic institutions, cutting-edge private companies, highly-skilled workforce and above all our willingness to work together to address the increasing demand for big data solutions,” said Governor Patrick.

Overall, the report finds that the global big data market is expected to top $48 billion by 2017, up from $11.6 billion in 2012. While hardware and services are expected to continue to account for the greatest share of revenue, the fastest growing sector is likely to be in big data-enabled applications.

For Massachusetts, big data applications in healthcare, life sciences and financial services appear highly promising, and local firms are seeking to fill as many as 3,000 big data-related jobs in the region over the next 12 months.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây