Blog FOSS by Lê Trung Nghĩa

https://letrungnghia.mangvn.org


Những người bảo vệ nguồn mở ép các vùng của Hy Lạp sử dụng công nghệ mở

P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }

Open source advocates press Greek regions to use open technologies

Submitted by Gijs Hillenius on April 08, 2013

Theo: https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/open-source-advocates-press-greek-regions-use-open-technologies

Bài được đưa lên Internet ngày: 08/04/2013

Các cơ quan hành chính vùng Hy Lạp nên cân nhắc các công nghệ mở, bao gồm cả phần mềm và dữ liệu, khi phác thảo các kế hoạch quản lý vùng sắp tới, Eel/Lak, một tổ chức bảo vệ nguồn mở của Hy Lạp của 25 đại học và trung tâm nghiên cứu, viện lý. Nhóm bảo vệ này tuần trước đã gửi một bức thư cho các nhà chức trách của tất cả 13 vùng Hy Lạp, giải thích những ưu điểm của công nghệ này.

Greek regional administrations should consider open technologies, including software and data, when drafting their next regional management plans, argues Eel/lak, a Greek open source advocacy organisation founded by 25 universities and research centres. The advocacy group last week sent a letter to the authorities of all thirteen Greek regions, explaining the advantages of this technology.

“Các dữ liệu mở và các công nghệ mở đưa ra những cơ hội cho các dạng cộng tác mới. Chúng cho phép các công dân và tổ chức tham gia vào các dự án của vùng. Chúng làm cho có khả năng tạo ra các doanh nghiệp mới, cả địa phương và quốc tế”. Bằng việc áp dụng mô hình cộng tác hơn, nhóm này nói, các cơ quan hành chính nhà nước tạo ra các điều kiện làm gia tăng các kỹ năng của lực lượng lao động địa phương, đưa ra các cơ hội cho thanh niên và tăng cường sự gắn kết xã hội.

Eel/lak nói đó là tất cả các lý lẽ quan trọng, mà có thể được các vùng sử dụng để áp dụng cho việc cấp vốn quốc gia và của châu Âu trong những năm sắp tới. “Các vùng phải chỉ ra cách mà họ hỗ trợ các công dân tham gia vào việc lên kế hoạch và triển khai các chính sách, các hoạt động và các dịch vụ. Đây là một yếu tố sống còn khi nó sẽ là chìa khóa cho việc cấp vốn cho các hoạt động của vùng và địa phương từ Ủy ban châu Âu”.

Các vùng của Hy Lạp đang phác thảo các kế hoạch cho 6 năm tới, và Eel/lak muốn đảm bảo rằng các kế hoạch của họ bao gồm phần mềm tự do và dữ liệu mở. Tổ chức này hy vọng tạo ra một trung tâm nguồn lực về các công nghệ mở đó.

Trong tài liệu của họ, tổ chức này khuyến cáo các nhà chức trách vùng liên hệ và hỗ trợ các nhóm nguồn mở địa phương và các nhà hoạt động xã hội Internet. Những người nhiệt tình có thể giúp các cơ quan hành chính nhà nước hiểu dạng giải pháp phần mềm này, và thậm chí tạo ra việc giới thiệu hoặc phát triển các ứng dụng như vậy.

"Open data and open technologies offer chances to new forms of collaboration. They enable citizens and organisations to participate in regional projects. They make possible new business, both locally and internationally." By adapting a more cooperative model, the group says, public administrations cre-ate the conditions that increase the skills of local workforce, offer opportunities to youth and strengthen social cohesion.

Eel/lak says these are all important arguments, that can be used by the regions to apply for national and European funding in the coming six years. "Regions must show how they support citizens participation in planning and implementation of policies, activities and services. This is a crucial element as it will be the key to funding local and regional actions by the European Commission."

Greece's regions are drafting plans for the next six years, and Eel/lak wants to make sure their plans include free software and open data. The organisation hopes to cre-ate a resource centre on these open technologies.

In their document, the organisation recommends regional authorities to contact and to support local open source groups and Internet activists. These enthusiasts can help the public administrations understand this type of software solution, and even result in introducing or develop such applications.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây