Blog FOSS by Lê Trung Nghĩa

https://letrungnghia.mangvn.org


Chính phủ mở và hiện đại hóa khu vực nhà nước được CNTT-TT xúc tác

Chính phủ mở và hiện đại hóa khu vực nhà nước được CNTT-TT xúc tác
Open Government and ICT-enabled public sector modernisationNguồn: https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-government/about
Hai điểm trọng tâm của cộng đồng này là Chính phủ Mở và hiện đại hóa khu vực nhà nước nhờ công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) xúc tác. Tiếp cận chính phủ mở này được coi như là cách tốt nhất cho hành chính nhà nước để đối mặt các thách thức đang nổi lên. Hai ví dụ là sức ép ngân sách theo sau các cuộc khủng hoảng tài chính và sự thiếu lòng tin vào hành chính nhà nước gia tăng. Các chính phủ cũng phải đáp ứng các cách tân nhanh chóng về công nghệ và dịch chuyển trong nhân khẩu học và môi trường, tất cả làm thay đổi công ăn việc làm, sự di động và an ninh.
Kinh nghiệm của các đồng nghiệp ngang hàng

Sự trao đổi các thực hành tốt là một phần của hộp công cụ chính phủ mở. Bằng việc thẩm thấu kinh nghiệm của các đồng nghiệp ngang hàng của chúng, các nền hành chính nhà nước trở nên hiệu quả và hiệu lực hơn. Bằng việc kết nối lẫn nhau và mở, họ sẽ phân phối các dịch vụ được tổ chức tốt hơn, thân thiện hơn với những người sử dụng. Nó làm giảm các chi phí và làm nhẹ đi gánh nặng hành chính. Nó đẩy họ tới việc mở ra dữ liệu và các dịch vụ công, làm việc cùng nhau với cộng đồng rộng lớn về các dịch vụ công. Đây là về việc làm cho quy trình của chính phủ thành mở, lôi kéo các công dân ra nhập và tham gia vào.
Các quyết định tốt hơn, phục hồi lòng tin
Việc làm cho dữ liệu sẵn sàng theo cách thức mở làm cho các dịch vụ mới trở nên có thể. Việc cho phép bất kỳ ai gia tăng giá trị cho dữ liệu của chính phủ có thể khuyến khích và tạo ra các thị trường, các doanh nghiệp và các công ăn việc làm mới. Tiếp cận chính phủ mở được kỳ vọng tạo ra các dịch vụ dễ sử dụng, được cá nhân hóa. Chúng được thiết kế, tạo lập và phân phối cùng với những dịch vụ khác, kết hợp thông tin, dữ liệu và các dịch vụ cả từ công chúng cũng như khu vực tư nhân. Tiếp cận mở đối với chính phủ sẽ có kết quả là các quyết định tốt hơn, và phục hồi lòng tin vào các thể chế nhà nước.
The two focal points of this community are Open Government and ICT-enabled public sector modernisation. This open government approach is seen as the best way for public administrations to face mounting challenges. Two examples are budgetary pressures following the financial crises and a growing lack of trust in public administration. Governments must also meet rapid technological innovations and shifts in demography and environment, all changing employment, mobility and security.

The experience of peers

The exchange of good practices is part of the toolbox of open government. By absorbing the experience of their peers, public administrations become effective and efficient. By being interconnected and open, they will deliver well-organised, user-friendly services. It reduces costs and lessens the administrative burden. It propels them to opening up public data and services, working together with a wide community on public services. This is about making the government process open, getting citizens to join in and participate.
Better decisions, restoring trust
Making data available in an open way makes new services possible. Allowing anyone to add value to government data can stimulate and create new markets, businesses and jobs. The open government approach is expected to result in easy to use, personalised services. These are designed, created and delivered together with others, combining information, data and services both from the public as well as the private sector. The open approach to government will result in better decisions, and in restoring trust in public institutions.
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây