Blog FOSS by Lê Trung Nghĩa

https://letrungnghia.mangvn.org


Ủy ban châu Âu tìm kiếm 11 chuyên gia để thành lập Ban Điều hành EOSC

The EC seeks eleven experts to form the EOSC Executive Board
Updated on 28 September 2018
Theo: https://www.openaire.eu/the-ec-seeks-eleven-experts-to-form-the-eosc-executive-board
Bài được đưa lên Internet ngày: 28/09/2018
Xem thêm: Khoa học mở - Open Science
Quyết định của Ủy ban châu Âu được phê chuẩn hôm 27/08/2018 khởi xướng Ban Điều hành cho Đám mây Khoa học Mở châu Âu - EOSC (European Open Science Cloud) như là một nhóm chính thức các chuyên gia của Ủy ban.
Nhóm chuyên gia này sẽ hỗ trợ Ủy ban trong pha đầu phát triển EOSC cho tới hết năm 2020 và sẽ đóng góp cho sự chuẩn bị chuyển sang pha 2 phát triển của EOSC.
Ban Điều hành sẽ gồm 11 chuyên gia đại diện cho các bên tham gia đóng góp của EOSC; nhiệm vụ chính của nó là cung cấp tư vấn và hỗ trợ trong triển khai EOSC, tập trung vào các quy định tham gia để chỉ dẫn cung cấp dịch vụ và tính tương hợp dữ liệu khoa học theo các nguyên tắc FAIR. Hơn nữa, Ban Điều hành sẽ hướng dẫn các kế hoạch thường niên của EOSC và đề xuất cơ chế giám sát và báo cáo trong quá trình. Nhóm chuyên gia cũng sẽ đưa ra các khuyến cáo về các cơ chế thích hợp và các dạng có khả năng cho việc điều hành EOSC sau năm 2020 (bao gồm các mô hình kinh doanh và các chế độ cấp tài chính) và trên con đường mở rộng kho người sử dụng của EOSC tới khu vực nhà nước và giới công nghiệp.
Thời hạn chót cho các đơn xin là ngày 10/10/2018
Thông tin thêm bao gồm văn bản của lời gọi có thể thấy trên website của Ủy ban châu Âu.
The Commission decision adopted on 27 August launches the Executive Board for the EOSC as a formal expert group of the Commission.
This expert group will assist the Commission in the first phase of development of the EOSC until the end of 2020 and will contribute to the preparation of the transition to the second phase of development of the EOSC.
The Executive Board will consist of eleven experts representing EOSC stakeholders; its main task will be to provide advice and support on the implementation of the EOSC, focusing on the rules of participation to guide service provision and scientific data interoperability according to the FAIR principles. Moreover, the Executive Board will guide the EOSC annual plans and propose the mechanism for monitoring and reporting on progress. The expert group will also provide recommendations on the appropriate mechanisms and possible forms for the EOSC governance after 2020 (including business models and modes of financing) and on the ways to expand the user base of the EOSC to the public sector and the industry.
The deadline for applications is 10 October 2018.
More information including the text of the call can be found on the European Commission’s website.
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây