Blog FOSS by Lê Trung Nghĩa

https://letrungnghia.mangvn.org


Vì sao Linux là một lựa chọn thay thế thực tế cho Windows XP

P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }

Why Linux is a Practical Al-ternative to Windows XP

By Akash KJ, April 8, 2014 10:29 GMT

Theo: http://www.ibtimes.co.uk/why-linux-practical-al-ternative-windows-xp-1443808

Bài được đưa lên Internet ngày: 08/04/2014

Lời người dịch: Windows XP đã hết hạn hỗ trợ kỹ thuật vĩnh viễn vào ngày 08/04/2014 vừa qua. Bạn có thể chuyển đổi sang một trong các hệ điều hành tự do nguồn mở như Ubuntu, DebianFedora. Những người sử dụng được Windows XP cũng sẽ dễ dàng sử dụng được chúng. Chúng là các hệ điều hành có những tính năng chủ yếu sau: (1) Đơn giản; (2) Được thiết kế để giúp những người sử dụng Windows chuyển đổi; (3) Hiệu năng siêu hạng; (4) Có tất cả các phần mềm tự do bạn cần; (5) An ninh siêu hạng; (6) Cài đặt dễ dàng; (7) Hỗ trợ tốt từ cộng đồng khắp thế giới.

Vào ngày thứ ba, Microsoft cuối cùng sẽ kết thúc hỗ trợ cho một trong những hệ điều hành thành công nhất của hãng, Windows XP 13 năm tuổi. Điều này có nghĩa là sẽ không có bất kỳ bản cập nhật an ninh chính thức và các sửa lỗi nào từ hãng nữa.

Vì thế, bất kỳ ai mà tiếp tục gắn bó với hệ điều hành lỗi thời đó sẽ gặp rui ro ngày một gia tăng bị ngắm đích bởi những phần mềm độc hại và bọn tội phạm không gian mạng.

Trong khi có nhiều lựa chọn mở cho những người vẫn còn đang sử dụng Windows XP và tìm cách nâng cấp, một trong những lựa chọn ít rõ ràng hơn, có thể là giải pháp tuyệt vời - Linux.

Linux là gì?

Linux là một hệ điều hành nguồn mở lần đầu tiên được tung ra vào năm 1991. Thành phần chính là nhân Linux, được Linus Torvalds phát triển, nó tạo thành cơ sở cho nhiều hệ điều hành dựa vào Linux, được biết tới như là các distro hoặc các phát tán.

Trong những năm gần đây, các distro dựa vào Linux đã tăng trưởng phổ biến giữa những người tìm kiếm các lựa chọn thay thế khả thi cho Windows và Mac OS X. Một số distro phổ biến bao gồm Ubuntu, DebianFedora.

Môi trường máy để bàn hệ điều hành Ubuntu 13.10

The Desktop on Ubuntu on 13.10

Đơn giản

Linux được nhiều người coi là hệ điều hành của các lập trình viên, được thiết kế chỉ cho những người với tri thức uyên thâm về điện toán và phần mềm. Trong khi điều đó có thể là đúng với các phiên bản cũ hơn của Linux, thì nhiều phát tán hệ điều hành Linux ngày nay không đòi hỏi bất kỳ tri thức lập trình nào và đặc trưng cực kỳ đơn giản để học.

Bất kỳ ai từng sử dung Windows XP có thể dễ dàng sử dụng Linux.

Được thiết kế để giúp những người sử dụng Windows chuyển đổi

Trong thực tế, hầu hết các phát tán Linux - như Ubuntu - từng được thiết kế theo cách mà những người sử dụng Windows có thể dễ dàng thấy cách của họ làm việc trong khoảng vài phút. Chúng ta cực kỳ thân thiện với người sử dụng và đặc trưng cho hình thức và các giao diện rất tương tự với Windows XP. Trên thực tế, trong khi Windows 8 ban đầu đã không có được một núm “Start” (Bắt đầu) ở chế độ đồ họa để bàn, giống như Xubuntu làm, làm cho nó dễ dàng thấy tất cả các ứng dụng.

Hiệu năng siêu hạng

Các lựa chọn thay thế như Lubuntu và Xubuntu là những nhà thực hành rất tốt vì chúng sử dụng tối thiểu các tài nguyên hệ thống. Điều này có nghĩa là nếu bạn sử dụng phần cứng cũ và không có thiện chí để nâng cấp, thì các lựa chọn thay thế dựa vào Linux có hiệu quả đó sẽ làm việc tốt hơn trong hệ thống của bạn khi so sánh với các lựa chọn như Windows 7 và Windows 8.

Tất cả các phần mềm tự do bạn cần

Hầu hết các phần mềm dựa vào Linux phổ biến nhất được cài đặt với tất cả các gói tiêu chuẩn mà bạn sẽ cần sống sót và thịnh vượng trong kỷ nguyên Internet. Chúng được tải lên với các trình duyệt như Mozilla Firefox, điều khiển ảnh và các bộ đồ họa, xử lý văn bản và các bộ phần mềm văn phòng mà tương thích với các tài liệu văn phòng của Microsoft và hơn thế. Thậm chí có cả các máy chơi phương tiện như VLC sẵn có trên các nền tảng đó.

An ninh siêu hạng

GCHQ, tổ chức an ninh và tình báo Anh, đã so sánh các hệ điều hành Linux phổ biến như Android của Google, Mac OS X của Apple và Windows 7, 8 và RT của Microsoft, và các hệ điều hành khác.

Kết quả ư?

Ubuntu, một trong những phát tán Linux phổ biến nhất, đã đứng đầu trong các cuộc kiểm tra, đưa ra cho những người sử dụng an ninh được gia tăng đối với các mối đe dọa.

Cài đặt

Trong khi cài đặt các phiên bản Linux trước đó có liên quan tới một thủ tục kỹ thuật và lâu, thì các phiên bản phần mềm mới nhất đó là thân thiện hơn nhiều với người sử dụng - dù một số tri thức kỹ thuật vẫn sẽ là cần thiết.

Để cài đặt một hệ điều hành mới, người sử dụng cần tạo ra một thiết bị USB, CD-ROM hoặc DVD khởi động được của phát tán mà bạn muốn thử. Điều này có thể được thực hiện bằng việc sử dụng phần mềm tự động tự do sẵn sàng trên trực tuyến.

Hãy ngó qua một ví dụ về một chỉ dẫn đơn giản ở đây.

Hỗ trợ

Internet có một cộng đồng mạnh hỗ trợ và giúp cho những người sử dụng các phần mềm nguồn mở như Ubuntu và Linux Mint. Hàng trăm diễn đàn, các phòng chat và các cộng đồng trực tuyến giúp mọi người đi với Linux mỗi ngày.

Hãy thử trước khi cài đặt

Cũng đáng lưu ý là bạn có thể thử các hệ điều hành đó từ các đĩa CD live hoặc đầu USB mà thậm chí không cài đặt chúng.

On Tuesday, Microsoft will finally end support for one of its most successful operating systems, the 13-year-old Windows XP. This means that there will no longer be any official security up-dates and bug fixes f-rom the company.

Therefore, anyone who continue to stick with the obsolete operating system risks being increasingly targeted by malware and cybercriminals.

While there are lots of options open to those still using Windows XP and looking to upgrade, one of the less obvious ones, could well be the perfect solution - Linux.

What is Linux?

Linux is an open source operating system first released in 1991. The key component is the Linux kernel, developed by Linus Torvalds, which forms the basis for multiple Linux-based operating systems, known as distros or distributions.

In recent years, Linux-based distros have grown in popularity among people looking for free, fast and feaisable al-ternatives to Windows and Mac OS X. Some of the popular distros include Ubuntu, Debian and Fedora.

Simple

Linux is seen by many as the coder's operating system, designed only for those with intimate knownledge of computing and software. While that may have been true of older versions of Linux, many of today's flavours of the Linux operating systems do not require any coding knowledge and feature extremely simple learning curves.

Anyone who has used Windows XP can easily use Linux.

Designed to help Windows users migrate

In fact, most Linux distros - such as Ubuntu - have been designed in such a way that Windows' users can easily find their way around in minutes. They are extremely user-friendly and feature layouts and interfaces that are very similar to Windows XP. In fact, while Windows 8 initially didn't have a "Start" button in desktop mode, the likes of Xubuntu does, making it easy to find all your apps.

Superior performance

Al-ternatives like Lubuntu and Xubuntu are very good performers since they utilise minimum system resources. This means that if you use older hardware and are not willing to upgrade, these efficient Linux based al-ternatives will work better on your system when compared to options like Winodws 7 and Windows 8.

All the free software you need

The most popular Linux-based software come installed with all the standard packages that you will need to survive and thrive in the internet age. They come loaded with browsers like Mozilla Firefox, image manipulation and graphics suites, word processing and office suites that are compatible with Microsoft office documents and much more. There are even media players like VLC available on these platforms.

Superior security

GCHQ, the British intelligence and security organisation, compared popular Linux OSes, Google's Android, Apple's Mac OS X and Microsoft's Windows 7, 8 and RT, among other options.

The result?

Ubuntu, one of the moast popular Linux distros, came out on top in the tests, offering users increased security f-rom threats.

Installation

While the installation of earlier versions of Linux involved a long and technical procedure, the latest versions of the software is much more user-friendly - though some technical know-how will still be needed.

To install a new operating system, users need to cre-ate a bootable USB device, CD-ROM, or DVD of the distribution you would like to try. This can be done using automated software freely available online.

Have a look at an example of a simple guide here.

Support

The internet has a powerful community that supports and helps users of open source software like Ubuntu and Linux Mint. Hundreds of forums, chat rooms and online communities help people get going with Linux everyday.

Try before installing

Also worth noting is that you can try out these operating systems f-rom the live CD or USB stick without even installing them.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây