Blog FOSS by Lê Trung Nghĩa

https://letrungnghia.mangvn.org


Chính sách tài nguyên giáo dục mở (OER) của bang OHIO, nước Mỹ

Xem thêm: Giáo dục mở và tài nguyên, giấy phép tư liệu mở
Các chính sách hiện hành:
  • HB 49 (2017): yêu cầu không muộn hơn 30/06/2018, tất cả các cơ sở giáo dục đại học của bang nằm trong cùng vùng của bang sẽ tham gia vào thỏa thuận cung cấp để tạo lập một khế ước. Khế ước này, trong số những điều khác, sẽ xác định, phát triển, và triển khai các tài nguyên chương trình giảng dạy được chia sẻ để thúc đẩy các con đường giáo dục làm giảm thiểu thời gian được yêu cầu để có được trình độ. Điều này có thể bao gồm chương trình giảng dạy được phân phối bằng việc sử dụng tài nguyên giáo dục mở và các định dạng trên trực tuyến.
Existing Policies:
  • HB 49 (2017): requires that no later than June 30, 2018, all state institutions of higher education that are located in the same region of the state to enter into an agreement providing for the creation of a compact. This compact, among other things, shall identify, develop, and implement shared curriculum resources to promote educational pathways that minimize the time required to earn a degree. This may include curriculum delivered using open educational resources and online formats.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây