Blog FOSS by Lê Trung Nghĩa

https://letrungnghia.mangvn.org


Chính sách tài nguyên giáo dục mở (OER) của bang TEXAS, nước Mỹ

Xem thêm: Giáo dục mở và tài nguyên, giấy phép tư liệu mở
Các chính sách hiện hành:
  • SB 810 (2017): yêu cầu từng cơ sở giáo dục đại học biên soạn lịch khóa học chỉ ra, trong số những điều khác, liệu sách giáo khoa được yêu cầu cho từng khóa học có là tài nguyên giáo dục mở hay không. Các cơ sở sẽ có nỗ lực đáng kể để phổ biến thông tin cho sinh viên, bao gồm tính sẵn sàng của các khóa học và các phần khóa học yêu cầu hoặc khuyến cáo chỉ tài nguyên giáo dục mở. Xa hơn, dự luật này muốn thiết lập chương trình trợ cấp tài nguyên giáo dục mở để khuyến khích các giảng viên ở các cơ sở áp dụng và phát triển các khóa học chỉ sử dụng tài nguyên giáo dục mở.
Existing Policies:
  • SB 810 (2017): requires that each institution of higher education compile a course schedule indicating, among other things, whether the textbook required for each course is an open educational resource. Institutions shall make reasonable efforts to disseminate information to students, including the availability of courses and sections of courses that require or recommend only open educational resources. Further, this bill would establish the open educational resources grant program to encourage faculty at institutions to adopt and develop courses that use only open educational resources.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây