Blog FOSS by Lê Trung Nghĩa

https://letrungnghia.mangvn.org


Tầm nhìn về Khoa học Mở - Vision on Open Science

Theo: https://vimeo.com/162062013

Xem thêm: Khoa học mở - Open Science

Để có cái nhìn tổng quan về Khoa học Mở - Open Science, bạn có thể xem đoạn video do DTL sản xuất năm 2016 tại địa chỉ sau: https://vimeo.com/162062013


 

Trung tâm Kỹ thuật Hà Lan về Khoa học Đời sống - DTL (Dutch Techcentre for Life Sciences) ủng hộ Khoa học Mở: khái niệm bao trùm cho sự thay đổi có hệ thống về công nghệ và dữ liệu dẫn dắt trong các các nhà nghiên cứu làm việc, cộng tác, chia sẻ các ý tưởng, phổ biến và sử dụng lại các kết quả, bằng việc áp dụng các giá trị cốt lõi mà tri thức nên là sử dụng lại được, sửa đổi được và phân phối lại được.

Một yêu cầu cơ bản nền tảng cho Khoa học Mở là tất cả các dữ liệu nghiên cứu và các công cụ và các dịch vụ có liên quan nên là Tìm kiếm được, Truy cập được, Tương hợp được và Sử dụng lại được - FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

The Dutch Techcentre for Life Sciences (DTL) supports Open Science: an umbrella term for a technology and data driven systemic change in how researchers work, collaborate, share ideas, disseminate and reuse results, by adopting the core values that knowledge should be reusable, modifiable and redistributable.

One fundamental requirement for Open Science is that all research data and the associated tools and services should be Findable, Accessible, Interoperable and Reusable (i.e. FAIR).


 

Blogger: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây