Blog FOSS by Lê Trung Nghĩa

https://letrungnghia.mangvn.org


Nghiên cứu cộng tác nguồn mở: Quan điểm về An toàn và Tính riêng tư ở Mỹ và EMEA

The Open Source Collaboration Study: Viewpoints on Security and Privacy in the US and EMEA

Nghiên cứu của Viện Ponemon - Tháng 11/2014

A Ponemon Institute Study - November 2014

Theo: http://info.zimbra.com/zimbra-ponemon-survey-en

Tải về tài liệu nghiên cứu tại: https://www.dropbox.com/s/0jo36n598grwbf3/Zimbra-Ponemon-Report-EN.pdf?dl=0

Hơn 70% những người chuyên nghiệp về CNTT nước Mỹ thích phần mềm nguồn mở hơn sở hữu độc quyền vì tính liên tục, sự kiểm soát

Tiết kiệm chi phí không còn là dấu xác nhận tiêu chuẩn vàng của nguồn mở nữa

Viện Ponemon đã khảo sát 1.398 người chuyên nghiệp để phát triển báo cáo “Nghiên cứu Cộng tác Nguồn Mở: Quan điểm về An toàn và Tính riêng tư ở nước Mỹ và EMEA”. Mục đích là để học về sự liên can của các công ty của họ trong sử dụng các giải pháp thông điệp và cộng tác nguồn mở, và quan điểm của họ về an toàn và tính riêng tư.

Vài phát hiện chủ chốt:

  • Nguồn mở thương mại làm tốt hơn phần mềm sở hữu độc quyền trong tính liên tục, sự kiểm soát, chất lượng và chi phí - 66% những người làm thực tế CNTT ở nước Mỹ đồng ý rằng phần mềm nguồn mở thương mại có nghĩa là ít lỗi hơn.

  • Các rủi ro về an toàn và tính riêng tư được nâng cao đối với các nhân viên - 89% các nhân viên không theo chính sách công ty về chia sẻ các tài liệu bí mật.

  • Sự không thỏa mãn của những người chuyên nghiệp CNTT với các phần mềm sở hữu độc quyền là cơ hội cho nguồn mở - 55% những người chuyên nghiệp ở nước Mỹ có kế hoạch thay thế các giải pháp thông điệp và cộng tác trong vòng 2 năm.

More than 70% of U.S. IT Professionals Prefer Open Source to Proprietary Software for Continuity, Control

Cost savings is no longer the hallmark of open source

The Ponemon Institute surveyed 1,398 IT professionals to develop "The Open Source Collaboration Study: Viewpoints on Security and Privacy in the US and EMEA” report. The objective was to learn about their companies' involvement in the use of open source messaging and collaboration solutions, and their view on security and privacy.

Some key findings:

  • Commercial open source outperforms proprietary software in continuity, control, quality and cost - 66 percent of IT practitioners in the U.S. agree that commercial open source software means fewer bugs.

  • Employees increase privacy and security risks - 89 percent of employees do not follow company policy on sharing confidential documents.

  • IT professionals’ dissatisfaction with proprietary software is an opportunity for open source - 55 percent of IT professionals in the U.S. plan to replace their messaging and collaboration solutions within two years.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây