Mẫu đơn đề xuất tham dự Hội nghị Mở - OpenCon 2017

Thứ bảy - 01/07/2017 05:47

OpenCon 2017 Application Form

Theo: https://apply.opencon2017.org/apply-2017/

Xem thêm: Khoa học Mở - OpenScience

Lưu ý: Bản tiếng Việt chỉ để bạn xem nhanh nội dung. Nếu bạn có ý định xin học bổng du lịch để tham dự OpenCon 2017 tại Berlin, Đức vào tháng 11/2017, thì bạn phải xem bản gốc mẫu đơn bằng tiếng Anh!

 

Hội nghị Mở (OpenCon) là hội nghị và cộng đồng cho các sinh viên và những người chuyên nghiệp trong sự nghiệp hàn lâm sớm có quan tâm tới việc tiến bộ trong Truy cập Mở, Giáo dục Mở và Dữ liệu Mở. OpenCon 2017 sẽ được tổ chức trong các ngày từ 11 đến 13/11/2017 tại Berlin, Đức. Mỗi năm, OpenCon mang tới cùng nhau nhóm những người tham gia đa dạng, đại diện và có cam kết, với học bổng du lịch có dành cho hầu hết những người tham gia. Vì lý do này, sự tham gia ở OpenCon2017 chỉ là theo đơn.

Lợi ích của việc đệ trình đơn cho OpenCon 2017 mở rộng vượt ra khỏi sự tham dự cuộc gặp ở Berlin. Đây là cơ hội để tìm kiếm những người cộng tác, có kết nối với các học bổng để thúc đẩy Truy cập Mở, Giáo dục Mở và Dữ liệu Mở. Để có thêm thông tin về OpenCon và các lĩnh vực vấn đề trước khi nộp đơn, hãy nhấn vào đây.

Lưu ý: Thông tin bạn cung cấp qua mẫu đơn này tuân theo các Chính sách về Tính riêng tư của OpenCon. Các câu hỏi được đánh dấu bằng dấu mũ (^) sẽ được phát hành như là dữ liệu mở, và chúng tôi sẽ đề nghị bạn thừa nhận giấy phép CC0 hiến tặng vào phạm vi công cộng. Sự tham gia OpenCon 2017 tuân thủ Quy tắc Ứng xử (Code of Conduct) của chúng tôi. Nếu bạn có những câu hỏi, xin hãy viếng thăm phần Hỏi Đáp thường gặp FAQ của chúng tôi.

Bất kỳ lúc nào, bạn cũng có thể lưu đơn đề xuất hoàn chỉnh một phần của bạn như là bản nháp bằng cách nhấn vào “Save for Later” (Lưu để làm tiếp sau) ở đáy của mẫu đơn này. Bạn sau đó sẽ nhận được đường liên kết (link) duy nhất nơi bạn có thể quay lại đơn đề xuất hoàn chỉnh một phần của bạn cho tới ngày 01/08. Tất cả các phần nháp sẽ được coi là bản cuối cùng sau ngày đó.

Hạn chót cho đơn đề xuất: 01/08/2017


 

Địa chỉ thư điện tử

Xin hãy điền địa chỉ thư điện tử của bạn và nhấn “Start Application” (Bắt đầu Đơn đề xuất) để mở khóa phần còn lại của mẫu đơn.

Dạng đơn đề xuất

Để đề xuất xin giấy mới và học bổng tham dự OpenCon 2017, hãy chọn lựa chọn đầu. Nếu bạn chỉ cần giấy mời (không có học bổng) hoặc chỉ muốn cập nhật thông tin của bạn mà không đề xuất, xin chọn một trong các lựa chọn khác.

 • Đề xuất xin giấy mới và học bổng du lịch

 • Đề xuất chỉ xin giấy mời (không yêu cầu học bổng)

 • Chỉ tạo hoặc cập nhật hồ sơ của tôi (không đề xuất)

Thông tin cá nhân

Trước hết, xin hãy nói cho chúng tôi vài thông tin cơ bản về bản thân bạn.

Tên

Họ

Tên ưa thích

Nếu bạn muốn chúng tôi gọi bạn thứ gì đó khác với tên riêng bạn đã gõ vào ở trên, xin hãy gõ nó vào đây. Ví dụ, nếu tên bạn là “Michael” nhưng bạn thích được gọi là “Mike”.

Địa chỉ thư điện tử khác (tùy ý chọn)

Nếu bạn sử dụng địa chỉ thư điện tử khác mà bạn muốn có trong hồ sơ, xin gõ nó ở đây.

Tên tài khoản người sử dụng Twitter

Nếu bạn có tài khoản Twitter, xin hãy gõ tên người sử dụng của bạn ở đây, gồm cả “@” (ví dụ @open_con hoặc @r2rc). Nếu không, hãy bỏ trống chỗ này. Bạn có thể đăng ký để có tài khoản tự do tại địa chỉ https://twitter.com. Twitter là nền tảng thường được sử dụng giữa các thành viên cộng đồng OpenCon, nhưng không là bắt buộc hay nhất thiết phải tham gia.

Quan tâm về OpenCon

Các câu hỏi sau được thiết kế để giúp chúng tôi hiểu biết bạn và vì sao bạn có quan tâm tới OpenCon. Đây là phần quan trọng nhất trong đơn đề xuất của bạn. Xin hãy trả lời các câu hỏi bằng tiếng Anh và cẩn thận chú ý tới các giới hạn về độ dài.

Đâu là lĩnh vực quan tâm hàng đầu của bạn trong OpenCon? ^

Hãy lựa chọn lĩnh vực vấn đề của OpenCon bạn quan tâm nhất. Chúng tôi hiểu rằng nhiều ứng viên có quan tâm trong nhiều vấn đề trong danh sách này, nhưng sẽ là hữu dụng để biết vấn đề nào bạn cho là thú vị nhất. Xin hãy lưu ý là OpenCon đặt trọng tâm vào các vấn đề đó theo ngữ cảnh đặc biết về nghiên cứu và giáo dục.

 • Truy cập Mở

 • Giáo dục Mở

 • Dữ liệu Nghiên cứu Mở

 • Dữ liệu Chính phủ Mở

 • Khoa học Mở

 • Phần mềm Tự do Nguồn Mở

Bạn là ai?

Xin hãy cung cấp lý lịch ngắn gọn về bản thân bạn. Điều này có thể gồm những gì bạn làm vì công việc, những gì bạn nghiên cứu, những dự án nào bạn có tham gia, hoặc những gì bạn say mê. Tối đa 700 ký tự (~100 từ).

Vì sao bạn quan tâm tới OpenCon?

Bằng từ ngữ của riêng bạn, hãy nói cho chúng tôi vì sao bạn quan tâm tới Truy cập Mở, Giáo dục Mở và/hoặc Dữ liệu Mở và các vấn đề đó có liên quan như thế nào với công việc của bạn. Nếu bạn đang làm việc rồi trong các vấn đề đó, xin hãy nói cho chúng tôi cách làm thế nào. Tối đa 1400 ký tự (~200 từ).

Ý tưởng của bạn để cải thiện Truy cập Mở, Giáo dục Mở và/hoặc Dữ liệu Mở là gì?

Mục tiêu lớn nhất của OpenCon là để xúc tác cho hành động để cải tiến Truy cập Mở, Giáo dục Mở và Dữ liệu Mở. Hãy nói cho chúng tôi những ý tưởng nào bạn có để hành động trong các vấn đề đó, và bạn định sử dụng như thế nào kinh nghiệm của bạn (hoặc hiện đang sử dụng) với OpenCon để có được ảnh hưởng. Tối đa 1400 ký tự (~200 từ).

Tham gia sự kiện ^

Tất cả các sự kiện được liệt kê bên dưới là toàn cầu và tham gia mở công khai, nên bất kỳ ai, bất kỳ ở đâu cũng có thể tham gia được. Xin chỉ ra sự kiện nào trong các sự kiện sau đây bạn đã tham gia rồi, hoặc có kế hoạch tham gia vào năm sau. Hãy chọn tất cả các lựa chọn áp dụng được.

 • Tuần lễ Truy cập Mở

 • Tuần lễ Giáo dục Mở

 • Ngày Dữ liệu Mở

 • Không điều gì ở trên

Đối với sự kiện bạn đã chọn, hãy giải thích ngắn gọn bạn đã hoặc có kế hoạch làm gì.

Tối đa 700 ký tự (~ 100 từ).

Thông tin về nghiên cứu hàn lâm và công việc

Phần này thu thập thông tin về nền tảng công việc và nghiên cứu hàn lâm của bạn, điều giúp cho chúng tôi hiểu nhiều hơn về các mối quan tâm và kinh nghiệm của bạn. OpenCon có trọng tâm vào các sinh viên và những người chuyên nghiệp với sự nghiệm sớm, và chào mừng các ứng viên từ tất cả các nền tảng hàn lâm.

Các mối liên kết chính

Xin hãy cung cấp tên đầy đủ của cơ sở, tổ chức, hoặc công ty nơi bạn làm việc hoặc đi học. Xin hãy viết ra ý nghĩa của bất kỳ từ viết tắt nào (ví dụ, viết “Massachusetts Institute of Technology” chứ không chỉ viết “MIT”). Nếu bạn có nhiều mối liên kết, xin hãy liệt kê mối liên kết quan trọng nhất ở đây. Bạn có thể liệt kê tới 4 mối liên kết khác bên dưới, nếu có.

Các mối liên kết khác (tùy chọn)


 

Nghề chính? ^

Xin hãy chọn nghề nghiệp mô tả tốt nhất những gì bạn làm. Nếu có nhiều lựa chọn mô tả bạn ngang nhau, bạn có thể chọn cho tới 3 lựa chọn.

 • Sinh viên chưa tốt nghiệp (đang học bằng cử nhân)

 • Thạc sỹ / Sinh viên chuyên nghiệp (đang học để có bằng thạc sỹ hoặc mức chuyên nghiệp)

 • Nghiên cứu sinh tiến sỹ khoa học (đang nghiên cứu làm tiến sỹ)

 • Sau tiến sỹ

 • Giáo sư / giáo viên

 • Nhà nghiên cứu

 • Thủ thư / Nhân viên lưu trữ

 • Nhân viên Đại học phi hàn lâm

 • Nhà xuất bản

 • Nhân viên chính phủ / Công chức

 • Nhân viên các tổ chức Phi lợi nhuận / Phi chính phủ (NGO)

 • Nhà báo / Người viết Blog

 • Bác sỹ / Chuyên gia Y tế

 • Luật sư / Chuyên gia Pháp lý

 • Nhà cấp vốn / Nhà từ thiện

 • Lập trình viên phần mềm / Phát triển công nghệ

 • Doanh nhân / Người kinh doanh

 • Nhà hoạt động xã hội / Người biện hộ

 • Không có gì ở trên mô tả về tôi

Số năm kinh nghiệm làm việc ^

Xin hãy chỉ ra nhiều năm kinh nghiệm làm việc bạn có như thế nào trong nghề nghiệp ban đầu của bạn. Nếu bạn đã làm việc trong nhiều nghề nghiệp trong các khoảng thời gian khác nhau, xin bổ sung số năm vào cùng. Không đưa vào thời gian khi bạn cũng từng đang học hoặc tới trường toàn thời gian (bao gồm cả làm luận án tiến sỹ).

 • 0 (còn tới trường toàn thời gian hoặc chỉ bắt đầu sự nghiệp đầu tiên)

 • 1-5 năm

 • 6-10 năm

 • 11-15 năm

 • 16+ năm

Bằng cấp hàn lâm ^

Xin hãy chọn bằng cấp hàn lâm bạn đã giành được, nếu có. Chỉ chọn các bằng cấp nào bạn đã được trao rồi.

 • Bằng cử nhân (BA, BS, …)

 • Bằng Thạc sỹ (MBA, MFA, …)

 • Bằng chuyên nghiệp (MD, JD, …)

 • Bằng Tiến sỹ khoa học hoặc các bằng Tiến sỹ khác

 • Bằng sau đại học khác

 • Chứng chỉ nghề nghiệp khác

 • Không có gì như ở trên

Lĩnh vực hàn lâm ^

Lựa chọn nào bên dưới mô tả tốt nhất lĩnh vực hàn lâm nghiên cứu hoặc tinh thông của bạn? Xin chọn chỉ 1 lựa chọn.

ORCID (tùy chọn)

Nếu bạn có ORCID, xin hãy gõ nó vào ở đây. Bạn có thể đăng ký một ORCID tự do ở địa chỉ https://orcid.org. Thông tin này là tùy chọn, nhưng có thể là cách hữu dụng để cho chúng tôi biết về các xuất bản phẩm của bạn và nền tảng hàn lâm của bạn.

Các kỹ năng ^

Bạn có bất kỳ kỹ năng nào sau đây mà bạn có thể quan tâm trong việc tình nguyện cho một dự án mở có liên quan hay không? Hãy chọn tất cả điều áp dụng được bên dưới.

 • Biện hộ và Chính sách

 • Viết Blog

 • Truyền thông / Quan hệ truyền thông

 • Cộng đồng / Tổ chức cộng đồng từ những người thường

 • Hậu cần cho các sự kiện

 • Quyên góp vốn

 • Thiết kế đồ họa

 • Nghiên cứu về Truy cập Mở / Giáo dục Mở / Dữ liệu Mở

 • Các chiến dịch Truyền thông Xã hội

 • Quản lý những người tình nguyện

 • Làm / Sửa Video

Thông tin về địa điểm

OpenCon là hội nghị toàn cầu, và chúng tôi tìm cách mang mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến với nhau. Xin hãy trả lời các câu hỏi sau để nói cho chúng tôi biết nhiều hơn bạn tới từ đâu và bạn hiện đang sống ở đâu. Nếu bạn đang đề xuất xin học bổng du lịch, thì thông tin này giúp chúng tôi xác định các nhu cầu du lịch của bạn.

Quốc tịch ^

Xin hãy chọn quốc gia nơi bạn là công dân (hộ chiếu của bạn là từ nước nào). Nếu quốc gia của bạn không được liệt kê, hãy chọn “Country Not Listed” (Quốc gia Chưa Được liệt kê) và chỉ ra quốc gia của bạn trong hộp bình luận ở cuối của mẫu đơn.

(Hãy chọn một lựa chọn trong hộp kéo thả bên dưới)

Quốc gia cư trú ^

Xin hãy chọn quốc gia nơi bạn hiện đang sống. Nếu bạn là cư dân của nhiều quốc gia, hãy chọn một quốc gia nơi bạn sẽ ở nhiều thời gian nhất trong năm nay.

(Hãy chọn một lựa chọn trong hộp kéo thả bên dưới)

Thành phố khởi hành

OpenCon 2017 diễn ra ở Berlin, Đức. Xin hãy gõ vào bên dưới thành phố từ đó bạn có thể du lịch tới được Berlin. Xin hãy gõ vào thành phố và quốc gia. Thông tin này được yêu cầu cho những ai đề xuất xin học bổng du lịch, và chúng tôi cũng khuyến khích bất kỳ ai trả lời.

Sân bay quốc tế gần nhất

Xin hãy gõ vào sân bay quốc tế gần nhất với thành phố bạn có thể đi du lịch từ đó để tới được Berlin, bất kể liệu bạn có đi tới Berlin bằng máy bay hay không. Điều này không nhất thiết là sân bay rốt cuộc bạn sẽ đi từ đó, nó đơn giản giúp chúng tôi hiểu về vị trí của bạn và bạn có lẽ cần đi bao xa. Để điền vào câu hỏi này, hãy bắt đầu bằng việc gõ tên của thành phố, và những gợi ý sẽ chỉ ra một cách tự động. Hãy nháy vào gợi ý đúng. Bạn cũng có thể tìm kiếm mã IATA với 3 ký tự (ví dụ gõ vào “LHR” cho Luân Đôn). Nếu sân bay của bạn không được chỉ ra, xin hãy gõ “Other Airport” (Sân bay khác) và chỉ định sân bay của bạn trong hộp bình luận bên dưới.

Thông tin nhân khẩu học

Phần này thu thập thông tin nhân khẩu học về bạn. Các câu hỏi đó là đặc biệt quan trọng cho những nỗ lực của OpenCon để hỗ trợ cho sự đa dạng, bình đẳng, và toàn diện. Nếu bạn không cảm thấy thuận tiện chia sẻ thông tin này, thì hầu hết các câu hỏi cung cấp lựa chọn để chọn “Thích không nói ra” (Prefer not to say).

Giới tính ^

Xin hãy chọn một lựa chọn.

 • Nữ

 • Nam

 • Thích không nói ra

 • Được chỉ định bên dưới

Tuổi ^

Xin hãy chọn một lựa chọn.

 • Dưới 18

 • 18 - 25

 • 26 - 33

 • 34 - 41

 • 42 - 49

 • 50 +

 • Thích không nói ra

Sắc tộc và Chủng tộc ^

OpenCon cam kết hỗ trợ sự đa dạng, bình đẳng và toàn diện, và thông tin này thêm một chiều quan trọng cho các nỗ lực của chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng các văn hóa khác nhau có những điều nhạy cảm khác nhau xung quanh dạng thông tin này, vì thế câu hỏi là tùy chọn. Hãy chọn “Thích không nói ra” (“Prefer not to say”) để bỏ qua câu hỏi này. Nếu bạn quyết định trả lời, hãy chọn các lựa chọn bất kỳ/tất cả áp dụng được. Bạn cũng có thể viết câu trả lời của riêng bạn vào hộp ở đáy, hoặc thêm vào các lựa chọn bên dưới, hoặc thay vì chọn một trong các lựa chọn có sẵn (hãy chắc chắn chọn “Specified below” (Được chỉ định bên dưới)). Với “origin” (gốc gác) chúng tôi thường ngụ ý ông bà tổ tiên của bạn tới từ đâu.

 • Gốc châu Phi

 • Gốc châu Á

 • Gốc châu Âu

 • Gốc Mỹ Ltin hoặc vùng Caribe

 • Gốc Bắc Mỹ

 • Gốc châu Đại dương (gồm cả Úc và các đảo Thái bình dương)

 • Đen

 • Trắng / Vùng Caucasian

 • Bản xứ

 • Đa sắc tộc

 • Thích không nói ra

 • Được chỉ định bên dưới

Nói các thứ tiếng (Tùy chọn) ^

Xin hãy chỉ ra bên dưới các ngôn ngữ bạn nói được ở mức trung bình hoặc cao hơn. Bạn có lẽ gõ vào cho tới 4 thứ tiếng. Khi OpenCon 2017 sẽ được tiến hành ở Anh, có những cơ hội trong cộng đồng OpenCon để tham gia trong các hoạt động bằng các ngôn ngữ khác. Thông tin này là hữu ích cho các mục đích tổ chức.

(Nếu áp dụng được, hãy chọn lựa chọn bên dưới)

Đề xuất xin học bổng

Xin hãy bỏ qua phần này nếu ban không đang đề xuất xin học bổng, dù lưu ý rằng sự có mặt ở OpenCon mới chỉ là theo đơn xin, bất kể liệu bạn có cần học bổng hay không

OpenCon là sự kiện toàn cầu tìm cách mang nhóm đại diện đa dạng, toàn cầu những người tham gia, bất kể khả năng thanh toán chuyến đi và các chi phí của họ. Vì thế, chúng tôi tìm cách phân bổ vốn cấp học bổng có giới hạn của chúng tôi một cách thận trọng cho những người tham gia nào cần nó nhất. Phần này của đơn đề xuất thu thập thông tin chúng tôi cần để trao học bổng một cách công bằng nhất có thể.

Các học bổng du lịch là sẵn sàng cho du lịch vòng quanh tới Berlin, ăn nghỉ tại khách sạn, đăng ký hội nghị được chia sẻ (bao gồm hầu hết các bữa ăn và di chuyển tới nơi tổ chức từ khách sạn của hội nghị), và các phí xin thị thực xuất nhập cảnh. Các chi phí khác, bao gồm các bữa ăn bên ngoài hội nghị, di chuyển tới và từ sân bay, và bảo hiểm du lịch không được chi trả. Xin hãy lưu ý rằng du lịch bằng học bổng phải được đại lý du lịch của chúng tôi đặt, và không có sự kiểm tra hay hoàn lại học bổng nào được chào.

Quỹ học bổng chung của chúng tôi ưu tiên cho các ứng viên được mời là những người mới trong sự nghiệp của họ và/hoặc những người từ các quốc gia có thu nhập thấp hơn (và vì thế ít có khả năng hơn có được sự truy cập tới vốn cấp của riêng họ). Nếu hoàn cảnh cá nhân cho phép ban truy cập tới vốn cấp du lịch, bạn vẫn được chào đón để đề xuất xin học bổng, nhưng chúng tôi mạnh mẽ khuyến khích bạn tìm kiếm vốn cấp mà bạn đặc biệt có thể đóng góp một phần hoặc toàn bộ để tham dự (để cho phép phân bổ sự hỗ trợ cho những người, nếu khác, không thể tham dự được).

Các chi phí nào bạn cần học bổng của bạn trang trải?

Hãy chọn các chi phí bên dưới theo đó bạn muốn đề xuất xin học bổng, hoặc chọn “Học bổng đầy đủ” để yêu cầu tất cả chúng.

 • Học bổng đầy đủ (tất cả các chi tiêu bên dưới)

 • Chuyến bay / Xe hỏa / Xe buýt tới Berlin

 • Chỗ ăn nghỉ tại khách sạn

 • Phí xin thị thực xuất nhập cảnh (90 EUR nếu không có học bổng)

 • Phí đăng ký hội nghị đầy đủ (300 USD nếu không có học bổng)

 • 50% giảm giá cho phí đăng ký hội nghị (bạn có thể mất 150 USD)

 • Không yêu cầu học bổng

Khả năng gọi vốn

Nếu bạn đã yêu cầu học bổng đầy đủ ở trên, chúng tôi không kỳ vọng bạn có khả năng gọi vốn. Tuy nhiên, nếu bạn đã chỉ ra rằng bạn có thể giúp trang trải vài chi phí của bạn, chúng tôi muốn biết liệu bạn có khả năng tìm vốn cấp bổ sung từ các nguồn khác hay không, nên chúng tôi có khả năng không trao học bổng bạn đã yêu cầu. Xin hãy chỉ ra bên dưới khả năng bạn có thể tìm các vốn cấp bổ sung để hỗ trợ cho các chi phí tham dự của bạn nếu được mời.

 • Rất có khả năng

 • Có khả năng

 • Có khả năng và không có khả năng ngang bằng nhau

 • Không có khả năng

 • Rất không có khả năng

 • Tôi yêu cầu học bổng đầy đủ và không thể gọi vốn

 • Không áp dụng được

Các bình luận về học bổng

Nếu bạn nghĩ bạn có khả năng gọi vốn cho một phần chi phí tham dự của bạn, xin đưa ra mô tả ngắn gọn bên dưới. Hãy để trống nếu bạn không có khả năng gọi vốn. Tối đa 300 ký tự (~50 từ).

Bước cuối cùng

Chỉ ít câu hỏi nữa là ban sẽ làm xong!

Các bình luận (tùy chọn)

Hãy sử dụng ô này cho bất kỳ thông tin bổ sung thêm nào bạn muốn chia sẻ về bản thân bạn, các dự án bạn làm, hoặc các thông tin khác có thể ảnh hưởng tới sự có mặt hoặc tham dự của bạn tại OpenCon 2017, nếu được mời. Tối đa 900 ký tự (~150 từ).

Sự thừa nhận

Xin hãy chọn các ô bên dưới để thừa nhận sự hiểu biết của bạn. Tất cả các ô phải được chọn để đệ trình đơn đề xuất của bạn. Các đường liên kết tới Chính sách Riêng tư của OpenCon và giấy phép CC0 Hiến tặng vào Phạm vi Công cộng được cung cấp trong các chỉ dẫn ở bên trên.

 • Tôi hiểu thông tin liên hệ của tôi và các thông tin khác tôi cung cấp trong đơn đề xuất này sẽ được xử lý tuân theo Chính sách về Tính riêng tư của OpenCon.

 • Tôi hiểu thông tin tôi cung cấp trong đơn đề xuất này sẽ được chia sẻ với các thành viên của Đội Rà soát lạ Đơn đề xuất của OpenCon 2017 vì các mục đích đánh giá, và nếu tôi đã yêu cầu một xuất học bổng, với các nhà tài trợ tiềm năng vì các mục đích tài trợ.

 • Ở mức độ được pháp luật cho phép, tôi đưa ra các bình luận về đơn đề xuất của tôi theo giấy phép CC0 Hiến tặng vào Phạm vi Công cộng.

 • Tôi hiểu các các trả lời của tôi cho các câu hỏi được đánh dấu bằng dấu mũ (^) sẽ được phát hành công khai như là Dữ liệu Mở.

Sự cho phép

Xin hãy chọn các ô bên dưới để trao cho chúng tôi quyền liên hệ với bạn và sử dụng dữ liệu bạn đã cung cấp. Các lựa chọn của bạn sẽ không ảnh hưởng tới việc đánh giá đơn đề xuất của bạn, dù việc trao cho chúng tôi các quyền đó có thể giúp đảm bảo chắc chắn bạn có được nhiều nhất từ cộng đồng OpenCon.

 • OpenCon có sự cho phép thỉnh thoảng sử dụng đơn đề xuất của tôi để kết nối tôi với các cơ hội trong tương lai có liên quan tới sứ mệnh của OpenCon (như các học bổng tới các hội nghị có liên quan, các sự kiện ở địa phương, các cơ hội đề xuất).

 • OpenCon có sự cho phép để chia sẻ đơn đề xuất của tôi công khai có liên kết tới tên và dữ liệu của tôi vì các mục đích kết nối với những người khác trong cộng đồng (các địa chỉ thư điện tử được giữ kín).

OpenCon is the conference and community for students and early career academic professionals interested in advancing Open Access, Open Education and Open Data. OpenCon 2017 will be held on November 11-13 in Berlin, Germany. Each year, OpenCon brings together a diverse, representative, and engaged group of participants, with travel scholarships available to most participants. For this reason, attendance at OpenCon 2017 is by application only.

The benefits of applying for OpenCon 2017 extend far beyond attending the Berlin meeting. It’s an opportunity to find collaborators, get connected with scholarships to attend related conferences, and be recognized by the community for the work you do to promote Open Access, Open Education and Open Data. To find out more about OpenCon and our issue areas before applying, click here.

Note: Information you provide through this form is subject to the OpenCon Privacy Policy. Questions marked with a caret (^) will be released as de-identified Open Data, and we will ask you to acknowledge a CC0 public domain dedication. Participation in OpenCon is subject to our Code of Conduct. If you have questions, please visit our FAQ.

At anytime, you can save your partially completed application as a draft by clicking “Save for Later” at the bottom of this form. You will then receive a unique link where you can resume your partially completed application by August 1. All drafts will be considered final after that date.

Application Deadline: August 1, 2017 

Email Address

Please fill in your email address and click “Start Application” to unlock the rest of the form.

Application Type

To apply for an invitation and scholarship to attend OpenCon 2017, select the first option. If you only need an invitation (not a scholarship) or just want to update your information without applying, please select one of the other options.

 • Applying for an invitation and travel scholarship

 • Applying for an invitation only (no scholarship requested)

 • Creating or updating my profile only (not applying)

Personal Information

First, please tell us some basic information about yourself.

First name

Forename / Given Name

Last name

Surname / Family Name

Preferred Name (Optional)

If you would like us to call you something different than the first name you entered above, please enter it here. For example, if your name is “Michael” but you prefer to be called “Mike.”

Altenate Email Address (Optional)

If you use another email address that you would like to have on record, please enter it here.

Twitter username (Optional)

If you have a Twitter account, please enter your username here including the "@" (for example @open_con or @r2rc). Otherwise leave this blank. You can sign up for a free account at https://twitter.com. Twitter is commonly-used platform among OpenCon community members, but is not required or necessary to participate.

Interest in OpenCon

The following questions are designed to help us get to know you and why you are interested in OpenCon. This is the most important part of your application. Please answer questions in English and pay careful attention to the limits on length.

What is your primary OpenCon area of Interest? ^

Select the OpenCon issue area that interests you most. We understand that many applicants are interested in multiple issues on this list, but it is helpful to know which one you consider most interesting. Please note that OpenCon focuses on these issues in the specific context of research and education.

 • Open Access

 • Open Education

 • Open Research Data

 • Open Government Data

 • Open Science

 • Free and Open Source Software

Who are you?

Please provide a brief biography about yourself. This may include what you do for work, what you study, what projects you’re involved in, or what you are passionate about. Maximum 700 characters (~100 words).

Why are you interested in OpenCon?

In your own words, tell us why you are interested in Open Access, Open Education and/or Open Data and how these issues relate to your work. If you are already working on these issues please tell us how. Maximum 1400 characters (~200 words).

What are your ideas for advancing Open Access, Open Education and/or Open Data?

The biggest goal of OpenCon is to catalyze action to advance Open Access, Open Education and Open Data. Tell us what ideas you have for taking action on these issues, and how you would use (or are currently using) your experience with OpenCon to have an impact. Maximum 1400 characters (~200 words).

Event Participation ^

All of the events listed below are global and open to participation, so anyone, anywhere can be involved. Please indicate which of the following events you have participated in, or plan to participate in next year. Check all that apply.

 • Open Access Week

 • Open Education Week

 • Open Data Day

 • None of the Above

For the event you checked, briefly explain what you did or plan to do.

Maximum 700 characters (~100 words).

Academic and Work Information

This section collects information about your academic and work background, which helps us understand more about what your interests and experiences are. OpenCon has a focus on students and early career professionals, and welcomes applicants from all academic backgrounds.

Primary Affiliations

Please provide the full name of the institution, organization, or company where you work or go to school. Please write out the meaning of any acronyms (for example, write “Massachusetts Institute of Technology” not just “MIT”). If you have multiple affiliations, please list the most important one here. You may list up to four other affiliations below, if any.

Other Affiliations (Optional)

Primary Profession? ^

Please check the profession that best describes what you do. If there are multiple options that equally describe you, you may select up to three.

 • Undergraduate Student (studying for bachelor’s degree)

 • Masters / Professional Student (studying for master’s or professional degree)

 • PhD Candidate (studying for PhD)

 • Post-Doc

 • Professor / Teacher

 • Researcher

 • Librarian / Archivist

 • Non-Academic University Staff

 • Publisher

 • Government Employee / Civil Servant

 • Non Profit / NGO Employee

 • Journalist / Blogger

 • Doctor / Medical Professional

 • Lawyer / Legal Professional

 • Funder / Philanthropist

 • Software / Technology Developer

 • Businessperson / Entrepreneur

 • Activist / Advocate

 • None of these describes me

Years of Work Experience^

Please indicate how many years of work experience you have in your primary profession. If you’ve worked in multiple professions at different times, please add the number of years together. Do not include time when you were also studying or going to school full time (including PhD).

 • 0 (still in school full time or just starting first career)

 • 1-5 years

 • 6-10 years

 • 11-15 years

 • 16+ years

Academic Degrees ^

Please select the academic degrees you have attained, if any. Only check the degrees you have already been awarded.

 • Bachelor’s Degree (BA, BS, etc.)

 • Master’s Degree (MBA, MFA, etc.)

 • Professional Degree (MD, JD, etc.)

 • PhD or other Doctoral Degree

 • Other Postgraduate Degree

 • Other Professional Certification

 • None of the above

Academic Field ^

Which option below best describes your academic field of study or expertise? Please select only one option.

ORCID (Optional)

If you have an ORCID, please enter it here. You can sign up for a free ORCID at https://orcid.org. This information is optional, but can be a helpful way to let us know about your publications and academic background.

Skills ^

Do you have any of the following skills that you would be interested in volunteering for an open-related project? Check all that apply below.

 • Advocacy and Policy

 • Blogging

 • Communications / Media Relations

 • Community / Grassroots Organizing

 • Event Logistics

 • Fundraising

 • Graphic Design

 • Research on Open Access / Open Education / Open Data

 • Social Media Campaigns

 • Volunteer Management

 • Video Filming / Editing

Location Information

OpenCon is a global conference, and we seek to bring together people from around the world. Please answer the following questions to tell us more about where you are from and where you live now. If you are applying for a travel scholarship, this information helps us determine your travel needs.

Country of Citizenship ^

Please select the country where you are a citizen (where your passport is from). If your country isn’t listed, select “Country Not Listed” and indicate your country in the comments box at the end of the application form.

Country of Residence ^

Please select the country where you currently live. If you are a resident of multiple countries, pick the one where you will spend the most time this year.

City of Departure

OpenCon 2017 takes place in Berlin, Germany. Please enter below the city from which you would travel to get to Berlin. Please include city and country. This information is required for those applying for a travel scholarship, and we encourage everyone else to answer too.

Closest International Airport

Please enter the nearest international airport to the city you would travel from to get to Berlin, regardless of whether you would travel to Berlin by air. This does not need to be the airport you ultimately travel from, it is simply helps us understand your location and how far you would need to travel. To fill out this question, begin by typing the name of the city, and suggestions will show up automatically. Click the correct one. You can also search by the three-letter IATA code (for example enter “LHR” for London). If your airport does not show up, please type “Other Airport” and specify your airport in the comments box below.

Demographic Information

This section collects demographic information about you. These questions are particularly important for OpenCon's efforts to support diversity, equity, and inclusion. If you do not feel comfortable sharing this information, most of the questions provide the option to select "Prefer not to say."

Gender ^

Please select an option.

 • Female

 • Male

 • Prefer not to answer

 • Specified below

Age ^

Please select an option.

 • Under 18

 • 18 - 25

 • 26 - 33

 • 34 - 41

 • 42 - 49

 • 50 +

 • Prefer not to say

Ethnicity and Race ^

OpenCon is committed to supporting diversity, equity and inclusion, and this information adds an important dimension to our efforts. We understand that different cultures have different sensitivities around this type of information, so this question is optional. Select “Prefer not to say” to skip the question. If you decide to answer, select any/all options that apply. You can also write your own answer in the box at the bottom, either in addition to the options below, or instead of checking one of the available options (just be sure to check "Specified below"). By "origin" we generally mean where your ancestors are from.

 • African origin

 • Asian origin

 • European origin

 • Latin American or Caribbean origin

 • Northern American origin

 • Oceania origin (incl. Australia and Pacific Islands)

 • Black

 • White / Caucasian

 • Indigenous

 • Multi-racial

 • Prefer not to say

 • Specified below

Languages Spoken (Optional) ^

Please indicate below the languages you speak at an intermediate level or higher. You may enter up to four. While OpenCon 2017 will be conducted in English, there are opportunities within the OpenCon community to engage in activities in other languages. This information is helpful for organizing purposes.

Scholarship Application

Please skip this section if you are not applying for a scholarship, although note that attendance at OpenCon is still by application only regardless of whether you need a scholarship.

OpenCon is a global event that seeks to bring together a diverse, globally-representative group of participants, regardless of their ability to pay for travel and expenses. Therefore, we seek to allocate our limited scholarship funding carefully to the participants who need it most. This section of the application collects the information we need to award scholarships as equitably as possible.

Travel scholarships are available for roundtrip travel to Berlin, shared hotel accommodation, conference registration (including most meals and transit to the venue from the conference hotel), and visa application fees. Other expenses, including meals outside the conference, transit to and from the airport, and travel insurance are not covered. Please note that scholarship travel must be booked by our travel agent, and no scholarship checks or reimbursements will be offered.

Our general scholarship fund prioritizes invited applicants who are earlier in their careers and/or who are from lower income countries (and therefore less likely to have access to funding of their own). If your personal circumstances allow you access to travel funding, you are still welcome to apply for a scholarship, but we strongly encourage you to seek funding that you can partially or fully contribute toward your attendance (to allow for allocation of support to those who couldn’t attend otherwise).

What expenses do you need your scholarship to cover?

Select the expenses below for which you would like to apply for a scholarship, or select "Full scholarship" to request all of them.

 • Full scholarship (all expenses below)

 • Flight / Train / Bus to Berlin

 • Hotel accommodation

 • Visa application fee (costs EUR 90 without scholarship)

 • Full conference registration fee (costs USD 300 without scholarship)

 • 50% discount on conference registration fee (cost to you would be USD 150)

 • No scholarship requested

Fundraising ability

If you have requested a full scholarship above, we do not expect you to be able to fundraise. However, if you have indicated that you can help cover some of your costs, we’d like to know if you have the ability to seek additional funding from other sources, should we be unable to grant the scholarship you requested. Please indicate below how likely you are to be able to seek additional funding to support your attendance costs if invited.

 • Very Likely

 • Likely

 • Equally Likely as Unlikely

 • Unlikely

 • Very Unlikely

 • I require my full scholarship request and cannot fundraise

 • Not Applicable

Scholarship Comments

If you think you may be able to raise funding for part of your cost of attendance, please provide a brief description below. Leave this blank if you are unable to fundraise. Maximum 300 characters (~50 words).

Final Step

Just a few more questions and then you’re done!

Comments (Optional)

Use this box for any additional information you would like to share about yourself, projects you work on, or other information that could impact your attendance or participation at OpenCon 2017, if invited. Maximum 900 characters (~150 words).

Acknowledgements

Please check the boxes below to acknowledge your understanding. All boxes must be checked to submit your application. Links to the OpenCon Privacy Policy and the CC0 Public Domain Dedication are provided in the instructions above.

 • I understand that my contact information and other information I provide in this application will be handled according to OpenCon’s Privacy Policy.

 • I understand that the information I provide in this application will be shared with members of the OpenCon 2017 Application Review Team for purposes of evaluation, and if I requested a scholarship, with potential sponsors for the purposes of sponsorship.

 • To the extent permitted under law, I release the contents of my application under a CC0 Public Domain Dedication.

 • I understand that my responses to the questions marked with a caret (^) will be released publicly as Open Data.

Permissions

Please select the boxes below to give us permission to contact you and use the data you have provided. Your selections will not impact your application rating, however giving us these permissions can help make sure you get the most out of the OpenCon community.

 • OpenCon has permission to occasionally use my application to connect me with future opportunities related to the mission of OpenCon (e.g. scholarships to related conferences, local events, opportunities for application)

 • OpenCon has permission to share my application publicly in connection with my name and data for the purposes of connecting with others in the community (email addresses are kept private).

OpenCon 2017 Home

Code of Conduct

Privacy Policy

FAQ

Creative Commons Licence

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập98
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm97
 • Hôm nay13,204
 • Tháng hiện tại292,568
 • Tổng lượt truy cập28,371,414
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây