Giáo dục mở là gì?

Thứ ba - 17/06/2014 05:31

What is open education?

Theo: http://opensource.com/resources/what-open-education

Lời người dịch: Những khái niệm cơ bản về giáo dục mở.

Giáo dục mở là triết học về cách mà mọi người sẽ sản xuất, chia sẻ và xây dựng về tri thức.

Những người đề xướng giáo dục mở tin tưởng mỗi người trên thế giới sẽ có sự truy cập tới các kinh nghiệm và tài nguyên giáo dục chất lượng cao, và họ làm việc để loại bỏ các rào cản đối với mục tiêu này. Các rào cản như vậy có thể bao gồm các chi phí cao về tiền, các tư liệu lỗi thời và không được cập nhật, và các cơ chế pháp lý cản trở sự cộng tác giữa các học giả và các nhà giáo dục.

Việc thúc đẩy sự cộng tác là trọng tâm cho giáo dục mở. Như Nhóm Giáo dục Mở (Open Education Consortium) nói: “việc chia sẻ có thể là đặc tính cơ bản nhất của giáo dục: giáo dục là chia sẻ tri thức, sự hiểu thấu và thông tin với những người khác, dựa vào đó các tri thức, các kỹ năng, các ý tưởng và sự hiểu biết mới có thể được xây dựng”.

Tài nguyên giáo dục mở là gì?

Tài nguyên giáo dục mở - OER (Open Education Resource) là các tư liệu học tập có thể được sửa đổi và cải tiến vì những người tạo ra chúng đã trao cho những người khác quyền để làm thế. Các cá nhân hoặc tổ chức tạo ra OER - có thể bao gồm các tư liệu như các slide trình chiếu, các podcasts, các chương trình giáo dục, các hình ảnh, các kế hoạch học tập, các video bài giảng, các bản đồ, các bảng tính, và thậm chí toàn bộ sách giáo khoa - từ bỏ một số (nếu không nói là tất cả) bản quyền có liên quan tới các tác phẩm của họ, thường thông qua các công cụ pháp lý như các giấy phép Creative Commons, sao cho những người khác có thể truy cập tự, sử dụng lại, dịch và sửa đổi chúng một cách tự do.

Vì sao các tài nguyên giáo dục mở lại có lợi?

Việc áp dụng các giấy phép mở cho các tư liệu giáo dục cho phép các nhà giáo dục cộng tác khi xây dựng các tư liệu đặc biệt khác biệt cho các học sinh của họ. Ví dụ, một giáo viên toán có thể có các vấn đề từ ngữ được cấp phép mở cho các học sinh của giáo viên đó, nhưng viết lại các bài tập để bao gồm ngôn ngữ đặc thù hơn về địa lý hoặc phù hợp hơn về nhân khẩu học. Tới lượt mình, giáo viên đó có thể chia sẻ các vấn đề được sửa đổi của mình với những người khác mà có thể muốn sử dụng chúng.

Cùng lúc, việc cộng tác về OER cho phép các nhà giáo dục làm việc cùng nhau khi đảm bảo sự nhất quán giữa các tư liệu của họ. Các giáo viên ở các trường công ở Mỹ, ví dụ, có thể muốn chia sẻ các tài nguyên họ đã phát triển để gắn chặt vào các tiêu chuẩn giáo dục bắt buộc của chính phủ, như các tiêu chuẩn cốt lõi chung của nhà nước (Common Core State Standards).

Một số nhà giáo dục gợi ý rằng OER có thể giúp làm giảm các chi phí có liên quan tới việc sản xuất và phân phối các tư liệu khóa học trong cả các cơ sở giáo dục tiểu học và trung học. Các giáo viên có thể tải về các tư liệu đó - thường với chi phí thấp - để sử dụng trong các lớp học, nhưng họ cũng có thể cập nhật các tư liệu đó và chia sẻ các đóng góp của họ với những người khác, giữ cho nội dung được đúng lúc, phù hợp và chính xác. Theo cách này, họ không cần chờ các công ty sách giáo khoa đưa ra toàn bộ các phiên bản mới các tư liệu học tập của họ (theo truyền thống có bản quyền).

Các học sinh cũng có lợi từ các tài nguyên giáo dục mở khi họ truy cập được các tư liệu đó để bổ sung cho giáo dục mà họ có thể nhận được ở một lớp họcu. Một số học sinh không có sự truy cập tới một giáo dục chất lượng cao, nhưng bằng việc sử dụng các OER cho họ các cơ hội để cải thiện tri thức của họ một cách độc lập - bất chấp các rào cản ngăn trở họ khỏi việc có được tri thức và các kỹ năng mà họ tìm kiếm.

Các tài nguyên giáo dục mở là hữu dụng nhất khi các nhà giáo dục phân phối chúng theo các định dạng mở, sao cho các giáo viên và học viên có thể sử dụng các tài nguyên đó bất chấp các nền tangr kỹ thuật đặc thù mà các trường học của họ đã áp dụng. Các dự án như OER Commons hành động như các kho cho các tài nguyên giáo dục mở chất lượng cao.

MOOC là gì?

Các khóa học trực tuyến mở lớn - MOOC (Massive Open Online Courses) là các khóa học trực tuyến có khả năng truy cập được tới bất kỳ ai có máy tính và truy cập tới Internet. Mọi người tất cả gọi các khóa học này là “lớn” vì sự triển khai chúng là mở cho nhiều học sinh hơn so với các cơ sở giáo dục truyền thống có thể cho phép - nghĩa là hàng trăm (thậm chí hàng ngàn) sinh viên có thể tham gia vào một MOOC đặc thù. Ngày nay, nhiều đại học và cao đẳng đã ra nhập các tổ chức cam kết cung cấp giáo dục chất lượng cao thông qua MOOC.

Một ví dụ là edX, một quan hệ đối tác giáo dục phi lợi nhuận mà trong năm 2012 đã lớn lên từ một sự cộng tác giữa MIT và Harvard (Stanford đã ra nhập nỗ lực đó vào năm 2013, và bây giờ vài tá các trường cao đẳng và đại học từ khắp thế giới cũng có). edX đưa ra cho các sinh viên các cơ hội không mất học phí để đăng ký vào các khóa học trong một loạt các chủ đề từ những người hướng dẫn khắp thế giới. Các sinh viên đăng ký, dự khán và hoàn tất các khóa học của họ trên trực tuyến. Vào năm 2013, edX đã đưa ra mã nguồn cho nền tảng học tập trực tuyến của mình, sao cho những người lên chương trình có thể tải về và giúp cải tiến nó. Những người khác thậm chí có thể sử dụng nó để xây dựng các nền tảng giáo dục của riêng họ.

Các liên danh giáo dục trực tuyến tương tự bao gồm Học viện Khan (Khan Academy) và Coursera. Ở mức độ mà theo đó các MOOC khác nhau cấp phép cho các tư liệu khóa học của họ cho việc trộn và sử dụng lại khác biệt từ cơ sở này tới cơ sở khác.

Các nguyên lý giáo dục mở áp dụng như thế nào cho nghiên cứu hàn lâm?

Những người đề xướng giáo dục mở đã soi xét kỹ lưỡng cả qui trình xuất bản hàn lâm và nền công nghiệp xuất bản hàn lâm.

Họ gợi ý rằng sự rà soát lại ngang hàng hàn lâm - qui trình theo đó các nhà sản xuất tri thức chuyên nghiệp đánh giá các tác phẩm, thường một cách cách nặc danh - trở nên minh bạch hơn, vì thế các độc giả có thể hiểu tốt hơn cách thức và vì sao, ví dụ, các nhà khoa học đã coi một nghiên cứu nhất đinhj phù hợp cho xuất bản phẩm trong một tạp chí hàn lâm, hoặc có lỗi trong các phương pháp hoặc kết luận của họ. Sự minh bạch trong sự rà soát lại ngang hàng hàn lâm cũng đảm bảo cho các động lực của những người rà soát lại khi đánh giá nghiên cứu được phơi bày.

Các nguyên tắc giáo dục mở cũng đang tác động tới nền công nghiệp xuất bản hàn lâm thông qua các phong trào "truy cập mở". Thông thường, các nhà nghiên cứu phải từ bỏ các bản quyền họ nắm giữ đối với tác phẩm của họ khi họ đồng ý cho các tạp chí đó xuất bản nó. Các nhà xuất bản tạp chí sau đó lấy tiền của các độc giả cá nhân và các phí thư viện để truy cập tới các tư liệu uyên thâm đó. Các phí đó thường rất cao; nhiều nhà nghiên cứu và các thủ thư nói họ hạn chế sự truy cập tới nghiên cứu quan trọng chỉ cho những người có khả năng trả tiền cho nó. Hệ quả là, các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu đại học không thể truy cập được các tư liệu mà họ cần - để học về các phát triển mới trong các lĩnh vực của chúng, hoặc để đọc, nhân bản và kiểm tra các phát hiện của những người khác.

Không thỏa mãn với các hạn chế về truy cập để nghiên cứu đã làm bùng lên các phong trào "truy cập mở" khác nhau trong giáo dục đại học. Một số cơ sở đã áp dụng các chính sách truy cập mở để trao sự truy cập công khai tới các tư liệu nghiên cứu. Dự án Tri thức Công khai (Public Knowledge Project) duy trì một nền tảng xuất bản nguồn mở được gọi là các Hệ thống Tạp chí Mở (Open Journal Systems) mà các đội biên tập có thể sử dụng để trọng tài và xuất bản (phần lớn là truy cập mở) các tạp chí nghiên cứu hàn lâm bên ngoài hệ thống xuất bản theo truyền thống. Tại Mỹ, các bang như California đã đề xuất luật lệ đòi hỏi nghiên cứu được rà soát lại ngang hàng được cấp tiền từ người đóng thuế sẽ phải được làm cho sẵn sàng cho bất kỳ ai muốn đọc nó. Nhà Trắng cũng đã chỉ ra rằng nó ủng hộ truy cập mở tới nghiên cứu hàn lâm.

Tôi có thể học nhiều hơn ở đâu về giáo dục mở?

Chúng tôi khuyến cáo khai thác các nguồn có sẵn từ Open Education Consortium, Open Education Europa, OER Commons, và Opensource.com.

Open education is a philosophy about the way people should produce, share, and build on knowledge.

Proponents of open education believe everyone in the world should have access to high-quality educational experiences and resources, and they work to eliminate barriers to this goal. Such barriers might include high monetary costs, outdated or obsolete materials, and legal mechanisms that prevent collaboration among scholars and educators.

Promoting collaboration is central to open education. As the Open Education Consortium says: "sharing is probably the most basic characteristic of education: education is sharing knowledge, insights and information with others, upon which new knowledge, skills, ideas and understanding can be built."

What are open educational resources?

Open educational resources (OERs) are learning materials that can be modified and enhanced because their creators have given others permission to do so. The individuals or organizations that create OERs—which can include materials like presentation slides, podcasts, syllabi, images, lesson plans, lecture videos, maps, worksheets, and even entire textbooks—waive some (if not all) of the copyright associated with their works, typically via legal tools like Creative Commons licenses, so others can freely access, reuse, translate, and modify them.

Why are open educational resources beneficial?

Applying open licenses to educational materials allows educators to collaborate when building materials specifically differentiated for their students. For example, a mathematics teacher might acquire openly-licensed word problems for her students, but re-write the exercises to include language that is more geographically specific or demographically relevant. In turn, she can share her modified problems with others who may wish to use them.

At the same time, collaborating on OERs allows educators to work together when ensuring consistency among their materials. Public school teachers in the United States, for instance, may wish to share resources they've developed in order to adhere to government-mandated educational standards, like the Common Core State Standards.

Some educators suggest that OERs might help reduce costs associated with producing and distributing course materials in both primary and secondary educational institutions. Teachers can download these materials—often at low costs—for use in their classrooms, but they can also update these materials and share their contributions with others, keeping content timely, relevant, and accurate. In this way, they needn't wait for textbook companies to issue entirely new editions of their (traditionally copyrighted) learning materials.

Students also benefit from open educational resources when they access these materials to supplement the education they might receive in a classroom. Some students do not have access to a high-quality education, but using OERs affords them opportunities to enhance their knowledge independently—in spite of the barriers preventing them from acquiring the knowledge and skills they seek.

Open educational resources are most useful when educators distribute them in open formats, so teachers and students can use those resources regardless of the particular technical platforms their schools have adopted. Projects like the OER Commons act as repositories for high-quality open educational resources.

What are MOOCs?

Massive open online courses (MOOCs) are online courses accessible to anyone with a computer and access to the Internet. People call these courses "massive" because their enrollment is open to more students than traditional educational institutions might permit—meaning that hundreds (even thousands) of students might participate in a particular MOOC. Today, many colleges and universities have joined organizations committed to providing high-quality education through MOOCs.

One example is edX, a non-profit education partnership that in 2012 grew from a collaboration between MIT and Harvard (Stanford joined the effort in 2013, and now several dozen colleges and universities from around the world have, too). edX offers students tuition-free opportunities to enroll in courses on a variety of subjects from instructors across the globe. Students register, attend, and complete their classes online. In 2013, edX released the source code for its online learning platform, so programmers could download and help improve it. Others could even use it to build their own education platforms.

Similar online educational ventures include Khan Academy and Coursera. The extent to which various MOOCs license their course materials for remixing and reusing differs from one institution to another.

How do open education principles apply to academic research?

Proponents of open education have scrutinized and criticized both the academic publishing process and the academic publishing industry.

They suggest that academic peer review—the process by which professional knowledge producers evaluate one another's work, often anonymously—become more transparent, so readers can better understand how and why, for example, scientists have deemed a certain study suitable for publication in an academic journal, or spot flaws in their methods or conclusions. Transparency in academic peer review also ensures that reviewers' motives when evaluating research are laid bare.

Open education principles are also impacting the academic publishing industry through "open access" movements. Often, researchers must relinquish the copyrights they hold on their work when they agree to let journals publish it. Journal publishers then charge individual readers and libraries fees for access to these scholarly materials. These fees are typically very high; many researchers and librarians claim they limit access to important research to people capable of paying for it. Consequently, scientists and other university researchers cannot access the materials they need—to learn about new developments in their fields, or to read, replicate, and verify others' findings.

Dissatisfaction with limitations on access to research has spurred various "open access" movements in higher education. Some institutions have adopted open access policies to grant the public access to research materials. The Public Knowledge Project maintains an open source publishing platform called Open Journal Systems, which editorial teams can use to referee and publish (largely open access) academic journals outside the traditional publishing system. In the United States, states like California have proposed legislation requiring peer-reviewed research funded by taxpayer money to be made accessible to anyone who wishes to read it. The White House has also indicated that it supports open access to academic research.

Where can I learn more about open education?

We recommend exploring resources available from the Open Education Consortium, Open Education Europa, the OER Commons, and Opensource.com.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay2,001
  • Tháng hiện tại55,739
  • Tổng lượt truy cập17,118,059
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây