Phá xiềng xích của Microsoft bằng việc chuyển sang LibreOffice

Thứ hai - 17/03/2014 09:44
Breaking Microsoft’s Chains by Moving to LibreOffice
Christine Hall, March 11th, 2014
Bài được đưa lên Internet ngày: 11/04/2014
Đôi khi là cần thiết để bước ra khỏi quá khứ, thậm chí dù điều đó khá đau đớn.
Bất kỳ ai vẫn còn sử dụng MS Office nên cân nhắc các ưu điểm của việc chuyển sang LibreOffice. Đối với hầu hết những người sử dụng máy tính riêng lẻ, sự chuyển này có thể được thực hiện dễ dàng. Khi nhiều máy tính và người sử dụng có liên quan, như có thể là trường hợp với hầu hết các doanh nghiệp, thì sự chuyển đổi phải được tiến hành thận trọng. Tuy nhiên, bất kỳ nỗ lực nào theo hướng này có thể nhanh chóng tự nó thanh toán trong các phí cấp phép được giảm cho Microsoft.
Sometimes it’s necessary to let go of the past, even if that’s somewhat painful.
Anyone still using MS Office should consider the advantages of moving to LibreOffice. For most single computer users, the move can be made with ease. When multiple computers and users are involved, as would be the case with most businesses, migration must be handled with care. However, any effort in this direction would quickly pay for itself in reduced licensing fees to Microsoft.
Italo Vignol with LibreOffice
Italo Vignol, thành viên ban lãnh đạo của Quỹ Tài liệu
Italo Vignol, board member at The Document Foundation
Có các lý do khác ngoài chuyện tiết kiệm tiền để chuyển sang LibreOffice. Thứ nhất, vì chương trình đó là độc lập với các nền tảng, sử dụng nó sẽ làm cho dễ dàng hơn cho một sự chuyển đổi sau này sang một hệ điều hành khác, như Linux, bao giờ đó sẽ muốn và cần thiết. Hơn nữa, LibreOffice mặc định cho Định dạng Tài liệu Mở - ODF (Open Document Format), nghĩa là một khi sự chuyển dịch này được thực hiện, các dữ liệu từng bị Microsoft giữ làm con tin có thể được dễ dàng mở ra và được soạn thảo hệt như với bất kỳ bộ phần mềm văn phòng nào khác. Và vì LibreOffice hoàn toàn dễ trong việc mở và lưu trữ các tệp có sử dụng định dạng sở hữu độc quyền của Microsoft, chức năng đó sẽ vẫn sẵn sàng cho ít những trường hợp khi cần thiết.
Có nhiều điều đối với các công ty phụ thuộc nặng vào Office để cân nhắc trước khi thực hiện một sự chuyển đổi như vậy. Không may, thông tin tốt lành có thể là khó tới. Các nhà bán lẻ giá trị gia tăng, hay các VAR, chuyên trong các sản phẩm của Microsoft, ví dụ, sẽ thường thực hiện nhiệm vụ đó dường như cực kỳ dọa nạt, nếu không nói là hếtsức không thể khi họ không muốn bất kỳ ai chuyển khỏi cái trại Redmond. Mặc khác, một số hãng chuyên trong các giải pháp nguồn mở có thể thiên hướng đưa ra ấn tượng rằng một sự chuyển đổi sẽ dễ hơn nhiều so với nó thực sự sẽ. Đó thường là vấn đề với CNTT, biết lật ở chỗ nào cho sự tư vấn có thể là có vấn đề.
Sẽ có sự tư vấn tốt sẵn sàng ở Atlanta hôm thứ năm, ngày 03/04, tuy nhiên, ở dạng của 2.5 giờ hội thảo chuyên đề do Italo Vignoli dẫn dắt. Hội thảo, “Chuyển đổi từ Microsoft Office sang LibreOffice”, đang được tiến hành như một phần của một hội nghị Great Wide Open.
Vignoli là một trong các sáng lập viên và là một thành viên của Ban Giám đốc của Quỹ Tài liệu, tổ chức đứng đằng sau LibreOffice, nơi mà nhiệm vụ của ông bao gồm cả marketing và giao tiếp truyền thông cũng như là một người phát ngôn quốc tế cho dự án. Trước khi giúp khởi xướng Quỹ Tài liệu, ông đã có 6 năm trong đội marketing cho OpenOffice.org, nó từng là kho mã gốc của LibreOffice. Nói cách khác, đây là một người biết đồ của mình và người “từng ở đó/từng làm điều đó” khi nói về những chuyển đổi mức chuyên nghiệp lớn từ MS Office sang LibreOffice hoặc OpenOffice.
Khi tôi đã hỏi mọi người ở IT-oLogy, một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận mà tổ chức Great Wide Open, về hội thảo này, thì họ đã gửi thông tin sau đây mà họ đã nhận được từ Vignoli về hội thảo:
“Việc chuyển đổi từ Microsoft Office sang LibreOffice là một việc phức tạp, nó có xu hướng thất bại nếu được quản lý theo một cách thức sai lầm hoặc bởi những người không có khả năng. Để đảm bảo sự thành công của các dự án chuyển đổi, Quỹ Tài liệu đã phát triển một giao thức tham chiếu, nó cung cấp các chỉ dẫn để xử lý với sự kháng cự thay đổi và giải quyết các vấn đề kỹ thuật chung nhất. Giao thức đó dựa vào các thực tiễn tốt nhất từ hầu hết các chuyển đổi thành công trong các năm 2012 và 2013”.
Tôi kỳ vọng rằng Vignoli cũng sẽ nói về kinh tế của một sự chuyển đổi như vậy, khi trả lời các câu hỏi thích hợp như nó có giá bao nhiêu tiền và nó sẽ dài bao lâu trước khi sự chuyển đổi trả cho chính nó. Nói cách khác, những người tham dự hội thảo sẽ có khả năng xác định liệu một sự chuyển dịch như vậy có là đúng hay không đối với họ.
Một lần nữa, hội thảo này đang diễn ra như một phần của hội nghị Great Wide Open, một hội nghị nguồn mở cho doanh nghiệp mà sẽ được giữ vào hôm thứ tư và thứ năm, 02-03/04/3014, tại 200 Peachtree Special Events & Conference Center ở thành phố Atlanta. “Việc chuyển đổi từ Microsoft Office sang LibreOffice” sẽ bắt đầu lúc 1:45 PM và kết thúc ở 4:30 PM hôm 03/04. Tham gia hội nghị hôm 03/04 sẽ tự động đưa vào hội thảo này.
Tham dự Great Wide Open cực rẻ. “Early Bird” (Con chim sớm) đặc biệt, sẵn sàng cho tới 19/03, là 99 USD cho 1 ngày hoặc 149 USD cho 2 ngày hội nghị.
Điều đó có thể là đủ rẻ, nhưng đám người ở IT-oLogy đã đồng ý chào một giảm giá bổ sung 50% cho các độc giả của FOSS Force. Đơn giản gõ “fossforce” (không có các dấu ngoặc kép) vào trong hộ Mã Quảng cáo trong khi đăng ký trực tuyến. Hãy đăng ký sớm, vì giá này chỉ tốt qua ngày 19/03.
Bất kỳ công ty nào mà từng cân nhắc phá các ràng buộc với Microsoft và chuyển sang LibreOffice tự do nguồn mở, nên thử tìm cách để có một số người tới hội thảo này.
There are other reasons besides saving money to move to LibreOffice. For one, since the program is platform independent, its use will make easier a later migration to another operating system, such as Linux, should that ever be wanted or needed. Also, LibreOffice defaults to the open standard Open Document Format or ODF, meaning that once this move is made, data once held hostage by Microsoft can be easily opened and edited on just about any office productivity suite. And because LibreOffice is quite handy at opening and saving files using Microsoft’s proprietary format, that function will remain available for those few incidences when it’s needed.
There are a lot of things for companies heavily dependent on Office to consider before making such a move. Unfortunately, good information can be hard to come by. Value added retailers, or VARs, specializing in Microsoft products, for example, will often make the task seem extremely daunting, if not downright impossible as they don’t want anyone moving off of Redmond’s farm. On the other hand, some firms that specialize in open source solutions might be inclined to give the impression that a migration will be much easier than it will be. As is often the case with IT, knowing whe-re to turn for advice can be problematic.
There’ll be good advice available in Atlanta on Thursday April 3rd, however, in the form of a two and a half hour workshop led by Italo Vignoli. The workshop, “Migrating f-rom Microsoft Office to LibreOffice,” is being conducted as part of the Great Wide Open conference.
Vignoli is one of the founders and a member of the Board of Directors of The Document Foundation, the organization behind LibreOffice, whe-re his duties include marketing and communications as well as being an international spokesperson for the project. Before helping start The Document Project, he spent over six years on the marketing team for OpenOffice.org, which was the original code base for LibreOffice. In other words, this is a guy who knows his stuff and who has “been there/done that” when it comes to large enterprise level migrations f-rom MS Office to LibreOffice or OpenOffice.
When I asked the folks at IT-oLogy, the nonprofit educational organization hosting Great Wide Open, about this workshop, they sent the following information they’d received f-rom Vignoli about the workshop:
“Migrating f-rom Microsoft Office to LibreOffice is a complex endeavor, which is prone to failure if managed in the wrong way or by inexperienced people. In order to ensure the success of migration projects, The Document Foundation has developed a reference protocol, which provides guidelines to tackle the resistance to change and address the most common technical problems. The protocol is based on best practices f-rom the most successful migrations in 2012 and 2013.”
I expect that Vignoli will also talk about the economics of such a move, answering pertinent questions such as how much should it cost and how long should it be before the migration pays for itself. In other words, those attending the workshop should be able to determine whether such a move would be right them.
Again, this workshop is being held as part of the Great Wide Open conference, an open source conference for the enterprise that will be held on Wednesday and Thursday, April 2 and 3, at the 200 Peachtree Special Events & Conference Center in downtown Atlanta. “Migrating f-rom Microsoft Office to LibreOffice” will begin at 1:45 PM and end at 4:30 PM on April 3rd. Admission to the conference on April 3 automatically includes this workshop.
Attending Great Wide Open is dirt cheap. The “Early Bird” special, available until March 19th, is $99 for a single day or $149 for both days of the conference.
That would be cheap enough, but the fine folks at IT-oLogy have agreed to offer an additional 50% discount to readers of FOSS Force. Simply type “fossforce” (without the quotes) into the Promotional Code box while registering online. Users of this discount will pay only $50.00 for a single day or $75.00 for both days. Register soon, as this price is only good through March 19th.
Any company that’s been considering breaking the bonds with Microsoft and moving to free and open source LibreOffice, should try to find a way to get some people to this workshop.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập45
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay10,147
  • Tháng hiện tại134,426
  • Tổng lượt truy cập20,077,285
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây