CAO ĐẲNG LOWER COLUMBIA - ĐÁNH DẤU KHÓA HỌC MỞ VÀ KHAM ĐƯỢC

Thứ tư - 28/10/2020 05:54
CAO ĐẲNG LOWER COLUMBIA - ĐÁNH DẤU KHÓA HỌC MỞ VÀ KHAM ĐƯỢC
Nguồn: Sarah Hare, Jessica Kirschner, và Michelle Reed biên tập: Đánh dấu khóa học mở và kham được: Các thực hành tốt nhất và các trường hợp điển hình; Nhà in Mavs xuất bản năm 2020, giấy phép mở CC BY 4.0.

ANDREA GILLASPY STEINHILPER

NỀN TẢNG
Cao đẳng Lower Columbia (LCC) là trường cao đẳng cộng đồng nhỏ học 2 năm ở Longview, Washington, với ghi danh mùa thu 2018 khoảng 3.000 sinh viên tương đương toàn thời gian. Ban đầu, Longview từng là một thị trấn khai thác gỗ, và 30 năm gần đây vùng cực nam Bang Washington này của chúng tôi đã gặp khó khăn về kinh tế. Khu vực này khá hẻo lánh, nằm giữa Portland và Seattle, và không có các cơ sở sau trung học nào khác trong vòng 45 dặm. Để hỗ trợ cộng đồng của chúng tôi, kế hoạch chiến lược của chúng tôi bao gồm truy cập, hỗ trợ, và hoàn thành của sinh viên. Như một giai thoại, chúng tôi đã thấy rằng chi phí các sách giáo khoa là rào cản đối với sự truy cập và hoàn thành của sinh viên; kết quả là, sử dụng tài nguyên giáo dục mở (OER) và việc giảm chi phí các sách giáo khoa đã cung cấp hỗ trợ quan trọng cho sứ mệnh của trường cao đẳng của chúng tôi.

LỊCH SỬ OER Ở CAO ĐẲNG LOWER COLUMBIA
Vài giảng viên LCC đã bắt đầu sử dụng tài nguyên giáo dục mở cho các khóa học riêng rẽ của riêng họ vào đầu các năm 2010. Vào năm 2014, LCC đã tham gia vào sáng kiến các Thủ thư như là các nhà Lãnh đạo Giáo dục Mở từ Ban lãnh đạo Bang Washington đối với các trường Cao đẳng Cộng đồng và Kỹ thuật – SBCTC (State Board for Community and Technical Colleges) và Thư viện Bang Washington (Các Thủ thư như là các Lãnh đạo Giáo dục Mở 2015). Thông qua chương trình này, LCC đã nhận được trợ cấp khởi nghiệp 2.500 USD, nó cấp để phát triển Kế hoạch Hành động OER của chúng tôi cũng như lương của giảng viên để triển khai 2 lớp OER (Tiếng Anh 101 và Tâm lý học 101). Kế hoạch Hành động đó, một yêu cầu của trợ cấp ban đầu, đã gợi ý xác định các nhu cầu, tài nguyên, và các đối tác. Chúng tôi đã nói chuyện với nhiều tay chơi OER khắp khu trường, bao gồm các nhà quản trị, tư vấn, các nhóm sinh viên, và giảng viên. Các nhà quản trị đã yêu cầu chúng tôi nói với cửa hàng sách và cửa hàng in. Việc tư vấn đã gợi ý làm việc với Quỹ (Foundation). Tất cả điều này đã giúp xây dựng nhóm cốt lõi những người ủng hộ OER. Tới tháng 6/2015, nhóm đã tiến hóa thành nhóm cố vấn OER liên quan tới cửa hàng sách, cửa hàng in, các giảng viên, và thư viện. Nhóm cố vấn hiện tiếp tục giúp chúng tôi truyền đạt các nhu cầu OER khắp khu trường.

GIỚI THIỆU CÁC ĐÁNH DẤU KHÓA HỌC
Khi Thư viện LCC bắt đầu làm việc với OER vào năm học 2014/2015, chúng tôi đã không cân nhắc việc xác định hoặc đánh dấu các lớp học nào sử dụng OER trong danh mục các khóa học. Tuy nhiên, khi phong trào đó phát triển trong khu trường của chúng tôi, với sự tham gia nhiều hơn của những người hướng dẫn, nhiều lớp học hơn, và nhiều sinh viên hơn có quan tâm về các sách giáo khoa không đắt giá, việc xác định các lớp học OER đã trở thành ngày càng quan trọng. Các văn phòng cố vấn và thành công của sinh viên đã và đang mua các sách giáo khoa vì nhiều sinh viên có thể không kham được để tự họ mua. Phong trào OER có khả năng giúp mọi người với chi phí các tư liệu và cải thiện sự bình đẳng của sinh viên trong khu trường - nhưng chỉ nếu các cố vấn và sinh viên biết khóa học nào sử dụng OER.

TẠO RA TỜ RƠI QUẢNG BÁ CÁC KHÓA HỌC OER
Bước đầu tiên của chúng tôi quảng bá OER trong khu trường từng là phát triển tờ rơi xác định các khóa học sử dụng OER như là tư liệu khóa học chính. Người quản lý cửa hàng sách, một tay chơi tích cực trong nhóm cố vấn, đã biết các sách giáo khoa nào các giảng viên sử dụng và chi phí của tất cả các sách giáo khoa đó. Ngoài ra, khi các giảng viên muốn các tư liệu lựa chọn thay thế, ông đã gửi họ tới các thủ thư OER bán thời gian của chúng tôi. Vì thế, thủ thư và người quản lý cửa hàng sách biết các lớp học nào sử dụng OER và các tư liệu chi phí thấp. Với thông tin đó, chúng tôi đã phát triển tờ rơi xác định tất cả các lớp học OER của chúng tôi. Quý đầu tiên chúng tôi đã triển khai tờ rơi (mùa thu 2015) danh sách các lớp học của chúng tôi sử dụng OER từng là nhỏ - khoảng 40 học phần, chủ yếu về Tâm lý học và Sinh học. Áp dụng OER đã không gia tăng, đặc biệt khi các giảng viên doanh nghiệp của chúng tôi ký kết sử dụng OER. Để thể hiện tác động tiềm tàng của OER, thủ thư của chúng tôi đã phát triển một khảo sát hỏi các sinh viên liệu họ có thấy các sách giáo khoa OER hữu dụng như các tư liệu truyền thống hay không và liệu họ có chọn chúng hay không. Người quản lý cửa hàng sách theo dõi tất cả tiền sinh viên chi tiêu - hoặc tiết kiệm được - bằng việc sử dụng OER. Giám đốc thư viện và người quản lý cửa hàng sách đã làm việc cùng nhau để nhắc nhở chủ tịch của trường biết OER tiết kiệm được cho các sinh viên bao nhiêu tiền, thậm chí việc đặt các quảng cáo trên bảng các độc giả trong khu trường về các khoản tiết kiệm của OER (xem Hình 1). Với tất cả sự quảng cáo này tới các sinh viên, các giảng viên, và quản trị, OER rốt cuộc đã được xác định trong các ưu tiên thường niên của trường cao đẳng này.
Hình 1: Quảng cáo trên bảng các độc giả về tài nguyên giáo dục lựa chọn thay thế từ mùa xuân 2016

LÀM LẠI THƯƠNG HIỆU CHO SÁNG KIẾN TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC LỰA CHỌN THAY THẾ
Vào các năm 2015/2016, vài thành viên nhóm cố vấn của chúng tôi đã nghĩ chúng tôi cần làm rõ cách chúng tôi xác định các tư liệu khóa học không đắt giá của chúng tôi được tiếp thị trên tờ rơi vì
 1. không phải tất cả các tư liệu là tự do không mất tiền, đặc biệt nếu các sinh viên mua chúng trong cửa hàng sách;
 2. không phải tất cả chúng đều là mở - ví dụ, vài người hướng dẫn đã sử dụng các sách điện tử sẵn sàng thông qua các cơ sở dữ liệu thư viện; và
 3. vài trong số các hạng mục vừa không tự do không mất tiền vừa không mở khi những người hướng dẫn đã sử dụng các cuốn sách rất đắt tiền.
Vâng tất cả các tư liệu đó vẫn còn được đưa vào. SBCTC đã chỉ định nghĩa OER, và chúng tôi có thể không tìm thấy các trường khác đưa vào các tư liệu lựa chọn thay thế đó với OER của họ. Không trường khác nào đã nói về việc in OER và bán chúng ở cửa hàng sách, nhưng các giảng viên và sinh viên của chúng tôi đánh giá cao việc có bản in, đối nghịch với các sách giáo khoa trên trực tuyến. Việc lo ngại về bản quyền, sử dụng công bằng, và định nghĩa “mở”, các thành viên nhóm cố vấn đã thảo luận liệu chúng tôi có nên sử dụng một chỉ định khác cho các tư liệu của chúng tôi hay không. Vào năm 2016 chúng tôi đã đi với định nghĩa của riêng chúng tôi về “tài nguyên giáo dục lựa chọn thay thế” (Alternative Educational Resources), hoặc AER, và đã bắt đầu sử dụng chỉ định này để nói về các tư liệu khóa học không đắt giá cho sinh viên. Dù hạng mục đó là thương mại hay OER, được in hay chỉ sẵn sàng trên trực tuyến, miễn là sinh viên chỉ phải trả tiền cho các tư liệu khóa học được yêu cầu 30 USD hoặc ít hơn, chúng tôi sẽ coi nó là AER. Trong quảng cáo thời khóa biểu lớp học (và tờ rơi), AER được giải thích như sau:
LCC gọi các tài nguyên đó là Tài nguyên Giáo dục Lựa chọn thay thế (AER), và chúng bao gồm các tài nguyên khóa học các sinh viên trả tiền để sử dụng ít hơn 30 USD. Vài khóa học AER có thể bao gồm các tài nguyên không được cấp phép mở nhưng vẫn giảm giá cho các sinh viên, như các sách giáo khoa đã qua sử dụng hoặc không đắt giá, các tài nguyên thư viện, và các lựa chọn thay thế khác so với các sách giáo khoa thương mại đắt tiền. (Cao đẳng Lower Columbia 2018)

ĐÁNH DẤU TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC LỰA CHỌN THAY THẾ TRONG THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC
Kích cỡ LCC nhỏ ngụ ý hầu hết các nhân viên có các trách nhiệm khác nhau. May thay, từ 2015-2017, người chịu tránh nhiệm xây dựng thời khóa biểu lớp học cũng là trợ lý hành chính thư viện, người đã trở thành đối tác quan trọng trong triển khai các chỉ định tài nguyên lựa chọn thay thế. Cho tới khi cô tham gia, tất cả quảng cáo các lớp AER từng là truyền khẩu hoặc bằng các tờ rơi chúng tôi đã tạo ra. Bắt đầu từ mùa thu 2016, trợ lý hành chính này đã tìm thấy chỗ để đưa thông tin đó vào thời khóa biểu của lớp học. Đã có một thẻ trong thời khóa biểu lớp học còn chưa được sử dụng, và cô đã điền vào chỗ trống đó bằng một biểu tượng cô đã phát triển - một ký tự e trong vòng tròn. Cô đã thêm biểu tượng này vào khóa của mã nhận diện khóa học (xem Hình 2).
Hình 2: Biểu tượng và mô tả tài nguyên giáo dục lựa chọn thay thế từ khóa trong thời khóa biểu lớp học

Cô đã gắn thẻ cho từng khóa học AER với biểu tượng đó. Các sinh viên lựa chọn khóa học với biểu tượng đó và biết nó có thể có các tư liệu rất rẻ (hoặc tự do không mất tiền). Tất cả điều chúng tôi cần làm là xác định từng lớp học sử dụng AER.
Điều này đã dẫn tới sự tạo ra thủ tục đánh dấu khóa học của chúng tôi. Một khi thời khóa biểu lớp học được phác thảo, người trợ lý hành chính có trách nhiệm tạo ra thời khóa biểu lớp học đó gửi cho thủ thư OER danh sách tất cả các lớp học và học phần cho từng quý được đưa ra. Thủ thư OER giữ danh sách chính tất cả những người hướng dẫn và các khóa học sử dụng AER. Từng học phần sử dụng AER được gắn thẻ, và thủ thư OER gửi danh sách phác thảo tới tất cả các giảng viên. Các giảng viên sau đó khẳng định các học phần đó, và chỉ các học phần đó, quả thực đang sử dụng AER. Danh sách đó được chuyển tiếp ngược lại cho trợ lý hành chính, người tạo ra mã đúng cho tất cả các học phần và bổ sung biểu tượng cho từng lớp AER liệt kê trong thời khóa biểu lớp học của quý đích đó. Cuối cùng, tất cả các khóa học và học phần sử dụng AER được xác định trong thời khóa biểu lớp học (xem Hình 3).
Hình 3: Khóa học từ thời khóa biểu lớp học sử dụng tài nguyên giáo dục lựa chọn thay thế

XÁC ĐỊNH AER TRONG TỜ RƠI VÀ TRANG WEB CỦA KHU TRƯỜNG
Người trợ lý hành chính của thư viện đã gợi ý chúng tôi nói cho nhà thiết kế đồ họa của khu trường và nhờ cô làm lại tờ rơi ban đầu của chúng tôi quảng bá các khóa học và các học phần sử dụng AER. Vì nhà thiết kế đồ họa đã làm việc cho phòng tiếp thị, cô đã có khả năng đảm bảo rằng các sinh viên đã có tờ rơi hấp dẫn, và cô đã cộng tác với chúng tôi để kết hợp tờ rơi đó vào phiên bản in của thời khóa biểu lớp học.
Tới Quý mùa đông 2017 chúng tôi đã gia tăng đột ngột số lượng các học phần sử dụng AER. Các giảng viên và quản trị đã bắt đầu lưu ý tới. Phòng quảng cáo đã truyền tay danh sách các lớp học AER cho tất cả các sinh viên mới, nói cho họ các khóa học đó có các sách giáo khoa có thể truy cập được trên trực tuyến tự do không mất tiền hoặc được mua với giá ít hơn 30 USD ở cửa hàng sách. Chúng tôi đã tạo ra danh sách chính xác, có ý nghĩa của các khóa học sử dụng AER, và các sinh viên đã đăng ký cho họ với AER trong đầu.
Trong số các thách thức nảy sinh từng có việc đảm bảo tính đương thời các tư liệu quảng cáo đang được phân phối. Chúng tôi đã phát hiện rằng dù phòng cố vấn đã truyền tay danh sách các lớp học có AER cho các sinh viên, họ đã không luôn sử dụng các phiên bản hiện hành. Những người hướng dẫn của chúng tôi quyết định riêng lẻ các sách giáo khoa nào họ muốn sử dụng. Ví dụ, không phải tất cả 100 người hướng dẫn Tâm lý học cần sử dụng cùng một tư liệu khóa học. Chúng tôi cần đảm bảo các cố vấn hiểu rằng một người hướng dẫn sử dụng AER để giảng dạy một học phần không ngụ ý tất cả đã làm thế hoặc cùng một người hướng dẫn đó có thể giảng dạy học phần y hệt đó từ học kỳ này sang học kỳ khác. Chúng tôi đã phải tìm cách đảm bảo tất cả các cố vấn có các bản sao danh sách AER hiện hành và họ có thể dễ dàng có tệp và in nhiều bản sao nếu chúng hết. Chúng tôi tiếp cận bộ phận Quan hệ của trường Cao đẳng, nó giám sát các trang web của chúng tôi, với vấn đề này. Sau vài thảo luận, họ đã quyết định liên kết trang web “Thời khóa biểu Lớp học” (Hình 4) với tờ rơi AER và danh sách đứng một mình (Hình 5), sao cho tất cả các cố vấn có thể truy cập càng nhiều bản sao cần thiết càng tốt và tài liệu đó có thể luôn được cập nhật.
Hình 4: Trang kết quả Thời khóa biểu Lớp học với đường liên kết tới danh sách Tài nguyên Giáo dục Lựa chọn thay thế (AER)
Hình 5: Danh sách đứng một mình cho các khóa học Tài nguyên Giáo dục Lựa chọn thay thế (AER) ở Cao đẳng Lower Columbia

Bắt đầu vào năm 2019, LCC đã thiết lập quy trình tạo tờ rơi mới từng quý, vì thế đảm bảo rằng tất cả các khóa học AER hiện hành được liệt kê trong thời khóa biểu lớp học. Tờ rơi được cập nhật được liên kết trên trang web “Thời khóa biểu Lớp học” (Class Schedule). Để đảm bảo tờ rơi đó là chính xác, chúng tôi gửi đi danh sách phác thảo các học phần sử dụng AER cho tất cả các giảng viên từng quý yêu cầu họ khẳng định tính chính xác của danh sách đó. Điều này ngụ ý rằng mỗi quý, những người hướng dẫn được nhắc nhở họ có thể sử dụng AER và liên hệ với ai nếu họ muốn tìm các tài nguyên mở. Các thư điện tử gửi cho thủ thư OER và người quản lý cửa hàng sách từ các giảng viên hỏi họ có thể có các lớp học của họ như thế nào trong danh sách AER chứng tỏ cho sự quan tâm đang gia tăng từ những người hướng dẫn.
Chuyến thăm công nhận vào mùa thu năm 2018 của chúng tôi của Ủy ban các trường cao đẳng và đại học Northwest đã đưa ra lời khen ngợi:
Ủy ban khen ngợi các nhân viên thư viện và học tập nói chung vì sự chuyên tâm và nhiệt tình của họ hỗ trợ cho cộng đồng khu trường. Sáng kiến này thí điểm và ôm lấy Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) để làm cho các sách giáo khoa kham được cho các sinh viên là đặc biệt đáng chú ý (Wendy Hall, thư điện tử gửi cho tác giả, 2018).
Chúng tôi tự hào về kết quả này, một thành tích đáng ghi nhận đối với một trường cao đẳng nhỏ với ghi danh 2.700 người. Vào mùa đông 2019 (Tháng 1 tới tháng 3 năm 2019), 54 lớp học đã sử dụng AER, xoay quanh 92 học phần. Như được báo cáo trong “Các điểm Nói chuyện AER/OER” (Bản ghi nhớ quốc tế 26/03/2018), LCC đã ước tính chúng tôi đã tiết kiệm được cho sinh viên 1,3 triệu USD trong 3 năm qua.

CÁC BẢN CẬP NHẬT CHIẾN LƯỢC
Theo sau triển khai sáng kiến địa phương của LCC, Dự luật 1375 của Hạ viện Bang Washington đã đề xuất một hệ thống thống nhất gắn mã và gắn nhãn cho các lớp học khắp tất cả 33 trường cao đẳng cộng đồng. Kết quả là, LCC đã tiến hành vài điều chỉnh chương trình của chúng tôi cho phù hợp với các chương trình của các trường cao đẳng khác trong hệ thống.
Chúng tôi đã áp dụng danh pháp rộng khắp bang cho OER, xác định 2 dạng tư liệu phân biệt. Vài khóa học sử dụng OER tiêu chuẩn, và việc đánh dấu cho chúng bây giờ là “OER”. Còn AER của chúng tôi - các tài nguyên lựa chọn thay thế không phải là truy cập mở – HB 1375 đã gắn nhãn với chỉ định mới - “Các tư liệu chi phí thấp [Low Cost Materials]” (Cao đẳng Cộng đồng và Kỹ thuật Washington 2019). Cơ quan lập pháp đã yêu cầu chúng tôi áp dụng một hoặc các mã khác đó cho tất cả các lớp học trước đó được chỉ định là AER. Hệ thống mới này có hiệu lực vào mùa xuân 2020.
Ngoài ra, HB 1375 đã nâng tiền vượt giới hạn của các tư liệu chi phí thấp. Các sách giáo khoa khóa học tổng số tiền 50 USD hoặc ít hơn, tăng từ 30 USD theo quyết định của chúng tôi, đủ điều kiện như là các tư liệu chi phí thấp. Việc nâng ngưỡng chi phí thấp đã cho phép chúng tôi đưa vào nhiều khóa học hơn với sách giáo khoa không đắt giá như là AER.

CÁC KHUYẾN CÁO
 1. Hãy làm bạn với phòng tiếp thị hoặc quan hệ công chúng của bạn. Họ sẽ có khả năng giúp bạn tạo ra các tờ rơi truyền tay xung quanh khu trường xác định OER/AER. Họ có khả năng có trách nhiệm về các trang web của trường của bạn và cũng có thể được giao nhiệm vụ đăng thời khóa biểu lớp học trên trực tuyến. Nếu đúng, họ có thể làm cho danh sách OER hoặc AER dễ truy cập trên trực tuyến.
 2. Hãy tìm ra ai có trách nhiệm về các mã trong thời khóa biểu lớp học và cũng hãy làm bạn với họ. Hãy làm việc với họ để phát hiện các khóa học có thể được gắn thẻ như thế nào và để đảm bảo rằng tất cả các học phần OER/AER được xác định đúng.
 3. Hãy chuẩn bị dữ liệu. Các nhà quản trị có thể chống lại việc bổ sung “thêm một mã nữa” cho nhiều thứ được hệ thống quản lý thông tin yêu cầu mà không có trường hợp hấp dẫn. Trừ phi trường học hoặc hệ thống của bạn yêu cầu nhận diện OER/AER, các nhà quản trị có thể cần các số liệu thống kê chỉ ra rằng các sinh viên ưa biết các học phần nào có thể tiết kiệm cho họ tiền và họ thấy OER/AER ít nhất cũng hữu dụng như các sách giáo khoa truyền thống.
 4. Để xác định tất cả các khóa học và học phần sử dụng OER/AER, hãy bắt đầu với các lớp học và giảng viên bạn biết sử dụng các tài nguyên lựa chọn thay thế, rồi để các giảng viên đó giúp bạn xác định những người hướng dẫn hoặc các lớp học có khả năng khác. Hãy giữ bảng tính của những người hướng dẫn và lớp học đó. Tiếp theo, hãy làm việc với cửa hàng sách để xác định bất kỳ lớp học bổ sung nào sử dụng các tư liệu mở hoặc chi phí thấp. Hãy duy trì danh sách này, cập nhật nó mỗi kỳ học.
 5. Để các giảng viên giúp bạn rà soát lại danh sách các khóa học mỗi kỳ hạn để đảm bảo tính chính xác. Hãy gửi thư điện tử cho các giảng viên một danh sách các lớp học của họ có thể là OER, sử dụng dòng chủ đề sẽ lôi kéo sự chú ý của họ và làm cho họ có khả năng nhiều hơn để đọc thư điện tử đó, như “Các lớp học mùa xuân của bạn” hoặc “Thông tin cho những người được tư vấn của bạn”. Khi bạn có được các câu trả lời từ các giảng viên, hãy cập nhật bảng tính của bạn sao cho bạn duy trì một danh sách đầy đủ và chính xác tất cả các lớp học tương ứng.
 6. Hãy luôn cập nhật dòng thời gian. Hãy phân phối danh sách các khóa học và các học phần được các giảng viên phê chuẩn cho cả phòng quan hệ công chúng và người có trách nhiệm về thời khóa biểu đúng lúc, thường 2-6 tháng trước khi quý đó bắt đầu. Họ sẽ cần thời gian chuẩn bị tờ rơi, thêm các mã, và gửi tư liệu tới các giảng viên và sinh viên.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập43
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm40
 • Hôm nay9,941
 • Tháng hiện tại457,406
 • Tổng lượt truy cập33,804,846
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây