ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KWANTLEN - ĐÁNH DẤU KHÓA HỌC MỞ VÀ KHAM ĐƯỢC

Thứ ba - 27/10/2020 06:27
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KWANTLEN - ĐÁNH DẤU KHÓA HỌC MỞ VÀ KHAM ĐƯỢC
Nguồn: Sarah Hare, Jessica Kirschner, và Michelle Reed biên tập: Đánh dấu khóa học mở và kham được: Các thực hành tốt nhất và các trường hợp điển hình; Nhà in Mavs xuất bản năm 2020, giấy phép mở CC BY 4.0.

RAJIV JHANGIANI

NỀN TẢNG
Đại học Bách khoa Kwantlen (KPU) là cơ sở sau trung học công lập ở British Columbia với số lượng sinh viên khoảng 20.000. Chúng tôi là cơ sở hàng đầu ở Canada áp dụng tài nguyên giáo dục mở (OER), và chúng tôi bây giờ cũng tích cực hỗ trợ tùy biến thích nghi và tạo lập các sách giáo khoa mở thông qua các trợ cấp OER và OPUS, Bộ Xuất bản Mở của chúng tôi. Vào tháng 11/2017, KPU đã khởi xướng chương trình Zed Cred đầu tiên của Canada (đôi khi được tham chiếu tới như là Mức-Z ở nước Mỹ) trong khi Zed tham chiếu tới sách giáo khoa chi phí bằng 0 và Cred tham chiếu tới sự xác thực. Việc dựa vào sự kết hợp thực dụng của các khóa học chỉ định OER, các tài nguyên thư viện, hoặc các tư liệu do người hướng dẫn tạo ra, và các khóa học yêu cầu hoàn toàn không có tài nguyên, các sinh viên đã có khả năng kiếm được Chứng chỉ Nghệ thuật (Certificate of Arts) về tính mềm dẻo của nó, điều chào cho các sinh viên nhiều sự lựa chọn khi chọn các khóa học (chỉ 2 trong số 10 khóa học là bắt buộc) và đưa ra con đường nhanh hơn tới KPU chào Zed Cred.
Dù học kỳ mùa xuân 2018 từng là lần đầu tiên cho Zed Cred, các sinh viên đã không có khả năng dễ dàng xác định các khóa học Zed Cred ở thời điểm đăng ký. Cơ chế quảng bá chúng tôi đã sử dụng khi đó liên quan tới việc xuất bản một trang web liệt kê tất cả các học phần của Zed Cred. Chiến lược này đã chưa bao giờ có ý định phục vụ như là một giải pháp dài hạn, đặc biệt vì rất ít sinh viên nhận thức được về sự tồn tại của trang đó. May thay, văn phòng đăng ký của chúng tôi đã có thiện chí và có khả năng bổ sung thêm lưu ý sau bên dưới từng phần liệt kê trong thời khóa biểu: “Học phần này có SÁCH GIÁO KHOA CHI PHÍ BẰNG 0 và là một phần của chương trình Zed Cred. Đối với thông tin về các chương trình bạn có thể hoàn thành với các sách giáo khoa được yêu cầu có chi phí bằng 0, hãy tới thăm Zed Cred” (xem Hình 1). Tuy nhiên, các sinh viên đã chưa nhận thức được về sự hiện diện của trang web Zed Cred không có cách gì để tìm kiếm các học phần có các sách giáo khoa chi phí bằng 0, tình trạng đã làm cho chúng tôi phải nghiên cứu cách để chúng tôi có thể tích hợp quy ước đánh dấu khóa học.
Hình 1: Ảnh chụp màn hình danh mục phần Zed Cred với lưu ý mô tả

BƯỚC 1: NGHIÊN CỨU
Là cơ sở dẫn đầu cho các sáng kiến giáo dục mở của chúng tôi, tôi đã nhận thức được rằng các cơ sở khác đã xử trí để tìm kiếm các cách thức tích hợp các chỉ định tư liệu mở và kham được vào thời khóa biểu các khóa học của họ. Tôi cũng đã nhận thức được rằng giám đốc quan hệ cơ sở ở OpenStax đã tạo ra một khảo sát (Finkbeiner n.d.) và bảng tính (Finkbeiner 2019) để tạo thuận lợi cho thu thập và chia sẻ tri thức này và đã mời các đại diện của các cơ sở đã áp dụng thực hành này để chia sẻ tên của họ, thông tin liên hệ, phần mềm lập thời khóa biểu khóa học đặc thù, và các chi tiết về tiếp cận của họ. Được trang bị thông tin này, tôi đã tiếp cận tới các đại diện được liệt kê của Cao đẳng Cộng đồng Northern Essex, Cao đẳng Alamo, Cao đẳng Montgomery, và Cao đẳng Cộng đồng Umpqua. Tôi đã lựa chọn các cơ sở đó vì tất cả họ sử dụng phần mềm lập thời khóa biểu khóa học giống nhau như KPU (Banner) và cũng đã chỉ ra thiện chí chia sẻ phương pháp chỉ định các khóa học của họ. Nhờ các chi tiết được giám đốc thư viện và các dịch vụ hướng dẫn từ Cao đẳng Cộng đồng Umpqua cung cấp, nhóm lập thời khóa biểu khóa học trong văn phòng đăng ký đã có khả năng xác định rằng chúng tôi có thể sử dụng trường Thuộc tính Khóa học trong Banner để tạo ra chỉ định cho các học phần đủ điều kiện cho chương trình Zed Cred.

BƯỚC 2: KIỂM THỬ
Để kiểm thử tiếp cận của Umpqua, tôi đã gặp 2 thành viên của nhóm lập thời khóa biểu khóa học của nhà đăng ký và 2 thành viên nhân viên từ Khoa Nghệ thuật (chủ nhà của Chứng chỉ Nghệ thuật) vào tháng 2/2018. Kế hoạch từng là định tích hợp thuộc tính khóa học, sử dụng một thời khóa biểu phác thảo như một hộp cát (sandbox). Dù vài câu hỏi và lo ngại ban đầu đã được nêu ra (như, liên quan tới tùy chỉnh Banner của KPU và liệu sự tích hợp thuộc tính khóa học Zed Cred có đòi hỏi phải thuê một nhà thầu với các kỹ năng lập trình hay không), chúng tôi đã vui mừng ngạc nhiên thấy rằng việc thiết lập thuộc tính khóa học mới từng đơn giản hơn kỳ vọng. Thú vị là, sự hiện thực hóa này cũng đã kích hoạt một kế hoạch tạo lập các chỉ định thuộc tính khóa học bổ sung để xúc tác cho việc liệt kê tất cả các học phần từ trường/khoa đặc thù (không là tính năng đã được cung cấp trước đó).
Bám theo vài kiểm thử bổ sung, nhóm lập thời khóa biểu khóa học (do nhà đăng ký liên kết dẫn dắt, từ các hồ sơ và hệ thống đăng ký) đồng ý rằng trường mới đó có thể được khởi xướng đúng lúc cho học kỳ 3 của chương trình Zed Cred (mùa thu 2018). Điều này cũng ngụ ý rằng các thủ tục cần phải được phát triển và các nhân viên có mục tiêu xúc tác cho việc báo cáo chính xác và trơn tru các học phần của Zed Cred từ các phòng và khoa khác nhau cho nhóm lập thời khóa biểu khóa học trước các thời hạn chót báo cáo của học kỳ mùa thu 2018. Thủ tục thí điểm đó liên quan tới tiếp cận trực tiếp bằng thư điện tử gửi tới những người hướng dẫn để xác định liệu các học phần của họ có đủ điều kiện để đưa vào Zed Cred hay không. (Các thư điện tử bao gồm định nghĩa hoạt động rõ ràng tình trạng của Zed Cred). Dựa vào các câu trả lời cho các thư điện tử đó, các trợ lý sinh viên đã cập nhật các bảng tính có từng liệt kê học phần của trường/khoa cùng với một cột thể hiện tình trạng Zed Cred của một học phần. Các bảng tính đó sau đó đã được chia sẻ với người liên hệ lập thời khóa biểu khóa học của từng trường/khoa, người đã đệ trình các danh mục Zed Cred được khẳng định tới Văn phòng Đăng ký. Ở đó, nhóm lập thời khóa biểu đảm bảo thuộc tính khóa học đã được bổ sung thêm vào các học phần đủ điều kiện Zed Cred. Các giảng viên cũng được trao cơ hội rà soát lại tình trạng Zed Cred học phần của họ cho chính xác khi thời khóa biểu phác thảo đã được xuất bản và trước khi phát hành công khai thời khóa biểu khóa học đó (xem Hình 2).
Hình 2: Sơ đồ tóm tắt thủ tục thu thập và thẩm định thông tin về tình trạng các học phần với sách giáo khoa chi phí bằng 0 (ZTC)
BƯỚC 3: KHỞI XƯỚNG
Trường thuộc tính khóa học Zed Cred đã được bổ sung thêm vào thời khóa biểu vào tháng 5/2018, hai tháng trước khi xuất bản thời khóa biểu khóa học cho học kỳ mùa thu 2018. Lần đầu tiên, các sinh viên KPU đã có khả năng lọc các lựa chọn khóa học của họ trên cơ sở các chi phí sách giáo khoa. Bản chất tự nhiên của việc đánh dấu khóa học (Zed Cred thay vì OER) đã phản ánh trọng tâm của chúng tôi vào trải nghiệm của sinh viên về sách giáo khoa chi phí bằng 0 (ZTC), bất kể con đường để đi tới đó. Dù trang web tách biệt với liệt kê hoàn chỉnh của các học phần Zed Cred đã được duy trì qua học kỳ mùa thu 2018, chúng tôi đã quyết định dừng thực hành này để tránh đúp bản và các lỗi tiềm tàng (do ủy nhiệm và thiếu sót).
Các tuyên bố về đánh dấu khóa học mới đã được đưa ra qua các kênh khác nhau, bao gồm các Dịch vụ Sinh viên, Định hướng Sinh viên, và Văn phòng Sinh viên Tương lai (xem Hình 3). Sự ghi lại màn hình đã chỉ ra cách thức các sinh viên có thể sử dụng tính năng mới này đã được nhúng vào trang web Zed Cred và được chia sẻ trên phương tiện xã hội để tiếp tục nâng cao nhận thức. Cuối cùng, một video tiếp thị chuyên nghiệp đã được thực hiện để quảng bá Zed Cred, với sự xem trước tính năng thuộc tính khóa học Zed Cred được đưa vào.
Hình 3: Bài đăng trên Twitter quảng bá tính năng tìm kiếm Sách giáo khoa chi phí bằng 0 ở Đại học Bách khoa Kwantlen

VIẾT THÊM
Khả năng cung cấp hệ thống đánh dấu khóa học mà các sinh viên có thể sử dụng để tìm kiếm và lọc các khóa học Zed Cred từng là người làm thay đổi cuộc chơi. Các sinh viên có quan tâm tới vấn đề đó cuối cùng đã có khả năng xác định và đăng ký trong các học phần có sách giáo khoa được yêu cầu với chi phí bằng 0. Hơn thế nữa, chúng tôi thấy rồi tác động tích cực của tính năng này lên yêu cầu của sinh viên về các học phần Zed Cred (như được so sánh với các khóa học tương ứng không có Zed Cred), như được thể hiện bằng kích cỡ các danh sách chờ của các học phần. Sự bổ sung thuộc tính khóa học cũng đã làm cho dễ dàng hơn nhiều để đánh giá tác động của sáng kiến Zed Cred khi phân phối khóa học và dữ liệu ghi danh bây giờ có thể được lọc theo trường mới này. Điều này, ví dụ, đã cho phép chúng tôi sinh ra các báo cáo từng học kỳ để so sánh các khóa học có cả các học phần tham gia và không tham gia trong các thước đo như các phân phối điểm, và rút lui khỏi khóa học và các tỷ lệ hỏng. Nhận thức về chương trình Zed Cred (bây giờ được tái thương hiệu thành sáng kiến Sách giáo khoa chi phí bằng 0, hay ZTC) đã tiếp tục gia tăng, với hàng tá các thành viên giảng viên mới tham gia sáng kiến mỗi học kỳ. Vào thời điểm viết tài liệu này, các sinh viên ở KPU có khả năng chọn từ hơn 700 khóa học đang tham gia trong sáng kiến ZTC, và kiếm được 1 trong 7 tín chỉ ZTC, bao gồm cả Bằng Cử nhân Nghệ thuật (Bachelor of Arts Degree) về Nghiên cứu Chung, Bằng Liên kết Nghệ thuật về Nghiên cứu Chung hoặc Xã hội học, Bằng về Nghiên cứu Chung, và Chứng chỉ Nền tảng về Thiết kế. Vào cuối năm đầu của chương trình 2 năm, chương trình ZTC đã tiết kiệm cho các sinh viên ở KPU hơn 3,1 triệu USD. Tất nhiên, không điều gì là có thể nếu thiếu sự chăm sóc và hào phóng của những người thực hành trong phong trào OER và sự hỗ trợ của các bên tham gia đóng góp chính ở KPU, đặc biệt là nhóm lập thời khóa biểu khóa học, nhà đăng ký, các nhân viên Khoa Nghệ thuật, và các trợ lý hành chính các phòng ban.

CÁC KHUYẾN CÁO
 1. Các tiêu chí chỉ định ZTC: Để đủ điều kiện cho chỉ định sách giáo khoa chi phí bằng 0 (ZTC), các học phần phải có sách giáo khoa được yêu cầu với chi phí bằng 0, dù điều này đạt được thông qua sử dụng các tài nguyên giáo dục mở, các tài nguyên thư viện, các tư liệu do người hướng dẫn tạo ra, và/hoặc các tài nguyên tự do không mất tiền khác (hoặc thậm chí các tài nguyên không được yêu cầu). Các học phần có thể được liệt kê như là ZTC nếu một sách giáo khoa thương mại là tùy chọn hoặc nếu các sinh viên có lựa chọn mua bản sao in của một sách giáo khoa mở (miễn là điều này không phải yêu cầu). Các khoản phí của phòng thu và trang bị/phụ kiện như các máy tính/phụ kiện nghệ thuật không tác động tới chỉ dẫn ZTC.
 2. Nhằm tích hợp OER hoặc các đánh dấu khóa học ZTC với các thủ tục đang có. Ví dụ, ở KPU các liên lạc của các khoa hoặc phòng đã tuân thủ rồi thực hành đệ trình danh sách các học phần tới Văn phòng Đăng ký thông qua một bảng tính. Chúng tôi đơn giản bổ sung một cột vào bảng tính này để ngụ ý tình trạng ZTC.
 3. Xây dựng dựa vào công việc thu thập dữ liệu ban đầu của bạn. Cho tới nay, công việc mất thời gian nhất liên quan tới việc thu thập và khẳng định thông tin về tình trạng ZTC của từng học phần. Để làm cho điều này hiệu quả, nhóm giáo dục mở duy trì cơ sở dữ liệu được cập nhật các kết hợp người hướng dẫn / khóa học đã tham gia rồi trước đó trong sáng kiến ZTC. Trong các học kỳ theo sau sự khởi xướng sáng kiến đánh dấu khóa học ZTC, chúng tôi đã có khả năng bám theo điều này bằng việc nhập liệu trước vào cột Zed Cred trong các bảng tính sao cho những người hướng dẫn đó có thể đơn giản khẳng định sự tham gia tiếp tục của họ trong sáng kiến ZTC khi họ xem thời khóa biểu phác thảo.
 4. Tận dụng trường thuộc tính khóa học để tiến hành và xuất bản các báo cáo nghiên cứu thường xuyên để ghi thành tài liệu tác động của sáng kiến đánh dấu khóa học ZTC trong các kết quả đầu ra giáo dục.
 5. Thu thập những lời chứng từ các sinh viên đã hưởng lợi từ việc đánh dấu khóa học. Chúng tôi bây giờ thường xuyên được các sinh viên tiếp cận (như, trong định hướng sinh viên, các ngôi nhà mở, và các sự kiện khác) họ thông báo cho chúng tôi rằng họ dựa vào bộ lọc ZTC trong thời khóa biểu khóa học khi họ lựa chọn các khóa học. Các câu chuyện và lời chứng đó là quan trọng để thu thập khi chúng giúp vô hiệu hóa các thành viên cộng đồng hàn lâm nào tiếp tục tin tưởng rằng chi phí cao các tư liệu khóa học được yêu cầu không là vấn đề đáng kể.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập39
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm34
 • Hôm nay8,282
 • Tháng hiện tại173,366
 • Tổng lượt truy cập33,150,894
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây