CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HOUSTON - ĐÁNH DẤU KHÓA HỌC MỞ VÀ KHAM ĐƯỢC

Thứ tư - 21/10/2020 06:21
CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HOUSTON - ĐÁNH DẤU KHÓA HỌC MỞ VÀ KHAM ĐƯỢC
Nguồn: Sarah Hare, Jessica Kirschner, và Michelle Reed biên tập: Đánh dấu khóa học mở và kham được: Các thực hành tốt nhất và các trường hợp điển hình; Nhà in Mavs xuất bản năm 2020, giấy phép mở CC BY 4.0.

NATHAN SMITH

NỀN TẢNG
Cao đẳng Cộng đồng Houston (HCC) là cơ sở công lập đầu vào mở, trao các bằng cấp và chứng chỉ liên quan trong các chương trình học tập hàn lâm và sự nghiệp và công nghệ. Được thành lập vào năm 1971, HCC phục vụ các sinh viên khắp khu vực Houston, hạt Harris, và hạt Fort Bend với 24 khu trường bổ sung cho nhiều chương trình hướng dẫn tín chỉ đúp trong các trường trung học địa phương. Các sinh viên HCC là đa dạng về sắc tộc và độ tuổi trung bình là 34. Hơn 100.000 sinh viên tham dự HCC mỗi năm, đa số họ là bán thời gian. HCC có ghi danh của các sinh viên quốc tế cao nhất đối với tất cả các cơ sở 2 năm ở nước này.
Các giảng viên và nhân viên HCC đã và đang sử dụng và quảng bá tài nguyên giáo dục mở (OER) từ cuối những năm 2000. Bất chấp các nỗ lực của những người bình thường từ sớm, trường cao đẳng này đã thiếu kế hoạch toàn diện để khuyến khích áp dụng OER cho tới năm 2015. Vào mùa hè 2015, phó giám đốc các dịch vụ hạ tầng (giám đốc hàn lâm) đã tạo ra dự án OER hàng đầu, được 2 trưởng khoa dẫn dắt, trưởng khoa tiếng Anh và Truyền thông và trưởng khoa các Khoa học Xã hội và Hành vi, cũng như phó giám đốc liên kết hướng dẫn hàn lâm. Nhóm này đã bắt đầu khai phá một số dự án để thống nhất và mở rộng sử dụng OER trong khu trường. Nhóm này đã xác định mục tiêu trọng tâm là để phát triển quy trình gắn thẻ khóa học với các sách giáo khoa mở và kham được trong hệ thống thông tin sinh viên, mà, với HCC, là Peoplesoft.
Khi đó, HCC đã được sự thành công của dự án Maricopa Millions (Cao đẳng Cộng đồng Maricopa 2020) truyền cảm hứng. Vào mùa hè năm 2017, HCC đã thí điểm thẻ khóa học với các cuốn Sách chi phí thấp – LCB (Low Cost Books), nhằm vào các học phần đòi hỏi các sinh viên mua các tư liệu có chi phí tổng cộng không lớn hơn 40 USD mỗi học phần, mỗi học kỳ. Ban này đã làm việc với phòng CNTT để phát triển hạ tầng kỹ thuật được yêu cầu và lựa chọn các phòng ban đã được khuyến khích sử dụng thẻ đó vào mùa hè 2017.
Đầu năm 2017, cơ quan lập pháp Texas đã thông qua SB 810, nó chỉ thị việc gắn thẻ khóa học OER cho tất cả các trường học trong bang Texas. Với thẻ khóa học LCB, HCC đã cảm thấy nó đang trên con đường đáp ứng được mục tiêu đó. Vào mùa thu 2017, HCC đã khởi xướng chương trình mức chi phí bằng 0, hay Mức-Z. Ban đi đầu ban đầu về OER đã bị/được giải tán và nhiều thành viên của nó đã hình thành ban chỉ đạo OER, nó trở thành một thành phần chính hỗ trợ chương trình Mức-Z. Kết quả là, chúng tôi đã nhận được phản hồi sớm về tính hữu dụng và khả thi của quy trình đó. Trường hợp điển hình này đưa ra mốc lịch sử của quy trình đó, các suy ngẫm hiện hành, và các kế hoạch trong tương lai.

CÁC MỤC TIÊU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN
Khi HCC ban đầu cân nhắc gắn thẻ khóa học mở và kham được, chúng tôi đã được 2 mục đích chính dẫn dắt: (1) thúc đẩy sử dụng nhiều hơn OER và các tư liệu khóa học mở và kham được và (2) đánh tín hiệu cho các sinh viên các lớp học nào trong thời khóa biểu chào các tư liệu OER. Kể từ đó, các ưu tiên bổ sung đã nổi lên: (3) đảm bảo rằng OER và các khóa học kham được có thể dễ dàng theo dõi được và các yêu cầu dữ liệu có thể dễ dàng được điền đầy và (4) để khuyến khích các phòng ban và giảng viên báo cáo áp dụng OER.
Mục đích chính của chúng tôi đối với việc gắn thẻ các khóa học từng là thúc đẩy sử dụng và tính trực quan của các tư liệu giảng dạy mở và kham được giữa các giảng viên và sinh viên. Có mối quan hệ chặt chẽ giữa các mối quan tâm của sinh viên và các ưu đãi của các giảng viên, đặc biệt trong trường cao đẳng cộng đồng. Đặc biệt, các quyết định tuyển dụng, sức sống của chương trình, lịch trình, và nhân sự, tất cả đều xoay quanh việc ghi danh sinh viên. Điều này không chỉ vì doanh thu từ học phí là phần quan trọng của việc cấp vốn cho trường cao đẳng (ở HCC, học phí chiếm khoảng 1/3 tổng doanh thu), mà còn vì HCC nhấn mạnh dịch vụ tới cộng đồng như là thành phần cốt lõi trong sứ mệnh của nó. Mức-Z đã từng là một chương trình hàng đầu để thúc đẩy OER, và các sự kiện quảng bá cũng như phát triển nghề nghiệp được tập trung vào giáo dục mở, sư phạm mở, và OER đã nổi lên như là các thành phần cơ bản của sáng kiến này. Việc gắn thẻ khóa học là phần quan trọng của sứ mệnh lớn hơn này để thúc đẩy áp dụng, sử dụng, và tạo lập OER.
Các sinh viên rất nhạy cảm về các chi phí sách giáo khoa. Hội đồng Tư liệu của Cơ sở của HCC tiến hành khảo sát thường niên các quan điểm của sinh viên về các tư liệu giảng dạy. Khảo sát mùa xuân 2018 đại diện cho một mẫu thuận tiện với 1.987 sinh viên (4,15% những người trả lời). Các yêu cầu được gửi qua thư điện tử trong giai đoạn 2 tuần với 2 lời nhắc. Một loạt các câu hỏi yêu cầu các sinh viên về các ưu tiên của họ về “các sách giáo khoa truyền thống, được in” khi so sánh với “các sách giáo khoa trên trực tuyến (hoặc kỹ thuật số)”. Khi được hỏi về các ưu tiên, 48,1% người trả lời đồng ý hoặc đồng ý mạnh với tuyên bố, “Tôi thích sách giáo khoa truyền thống, được in hơn các tư liệu hướng dẫn trên trực tuyến”. Tuy nhiên, các ưu tiên này dịch chuyển thấy được khi được trình bày với những thay đổi về giá thành: 61% hoặc đồng ý hoặc đồng ý mạnh với tuyên bố, “Tôi muốn ưu tiên hơn sách giáo khoa trên trực tuyến (hoặc dạng số) nếu nó rẻ hơn so với sách giáo khoa in”; 66,7% hoặc đồng ý hoặc đồng ý mạnh với tuyên bố, “Tôi muốn ưu tiên hơn sách giáo khoa trên trực tuyến (hoặc dạng số) nếu nó rẻ hơn đáng kể so với sách giáo khoa in”; Và 80,1% đồng ý hoặc đồng ý mạnh với tuyên bố, “Tôi muốn ưu tiên hơn sách giáo khoa trên trực tuyến (hoặc số) nếu nó là tự do không mất tiền”; 59% của nhóm này đồng ý mạnh.
Các dữ liệu đó chỉ ra rằng hầu hết các sinh viên có thiện chí hy sinh ưu tiên của họ đối với các tư liệu hướng dẫn in để đổi lấy lựa chọn thay thế chi phí thấp hơn. Hệ quả là, HCC đã tập trung vào việc thu hút mối quan tâm của sinh viên dựa vào chi phí hơn là dạng tư liệu. Khái niệm “OER” là khá khó hiểu, thậm chí đối với hầu hết các giảng viên. Seaman and Seaman (2017) nêu rằng 56% giảng viên không biết về OER. Tuy nhiên, các giảng viên có thể đạt được ngưỡng chi phí thấp mà không sử dụng OER, tăng cường cho quan điểm của chúng tôi rằng dạng tư liệu là ít quan trọng hơn chi phí. Hơn nữa, việc cam kết với thẻ OER có thể đòi hỏi quy trình rà soát lại khóa học cho từng khóa học bằng việc sử dụng thẻ đó để đảm bảo rằng các tư liệu đó, trên thực tế, được cấp phép mở. Ở một cơ sở với kích cỡ như HCC, điều đó có thể đòi hỏi các tài nguyên đáng kể. Với trọng tâm của chúng tôi đặt vào truyền thông rõ ràng và nhất quán, chúng tôi đã chọn không gắn thẻ các khóa học như là OER, mà là các cuốn sách chi phí thấp (LCB), được định nghĩa như là 40 USD hoặc ít hơn cho tất cả các tư liệu hướng dẫn được yêu cầu. Sau này, chúng tôi đã bổ sung thêm thẻ các cuốn sách chi phí bằng 0 – ZCB (Zero Cost Books), được định nghĩa như là không mất chi phí cho sinh viên đối với các tư liệu hướng dẫn được yêu cầu. Các học phần được gắn thẻ LCB hoặc ZCB có thể sử dụng OER - hầu hết LCB và gần như tất cả các lớp học ZCB trên thực tế sử dụng ít nhất vài OER - cùng với các tư liệu khác tự do không mất tiền hoặc chi phí thấp.
Một khi các khóa học được gắn thẻ trong SIS, là dễ dàng để rút ra các dữ liệu về các khóa học đó. Như là người điều phối OER, tôi thường xuyên rà soát lại thời khóa biểu các khóa học được gắn thẻ. Điều này là quan trọng để đảm bảo các lớp học Mức-Z được lên lịch vào các ngày, thời gian và vị trí phục vụ các sinh viên được tốt nhất, và tôi cũng có thể kiểm tra những người hướng dẫn nào có lịch cho các khóa học đó. Ngoài ra, tôi thường xuyên đánh giá sự ghi danh của các khóa học đó cho các mục đích theo dõi và báo cáo. Và cuối cùng, tôi làm việc chặt chẽ với Văn phòng Nghiên cứu của Cơ sở để theo dõi số lượng các thước đo chính để đánh giá thành công liên tục của chương trình, bao gồm dữ liệu ghi danh của sinh viên (bao nhiêu sinh viên đang chọn các khóa học mở và kham được), dữ liệu thành công của sinh viên (điểm số và rút lui), và dữ liệu về sự kiên định của sinh viên (liệu các sinh viên có tiếp tục chọn các khóa học tự do không mất tiền và kham được ở HCC hay không). Không có thẻ khóa học tìm kiếm được trong SIS, các yêu cầu dữ liệu đó có thể khó tới mức cấm đoán để thỏa mãn.
Việc gắn thẻ khóa học tự do không mất tiền và kham được ở HCC đòi hỏi các giảng viên báo cáo sử dụng các tư liệu khóa học mở và kham được của họ cho các lãnh đạo phòng ban của họ. Trong khi quy trình này tiếp tục giới thiệu các thách thức triển khai, rốt cuộc nó sẽ đảm bảo rằng việc theo dõi và báo cáo sử dụng các tư liệu tự do không mất tiền, mở và kham được trở thành một phần của thực hành đặt sách giáo khoa thường xuyên. Như một giai thoại, tôi đã nghe một giảng viên thừa nhận sử dụng các tư liệu tự do không mất tiền và mở như một cách để “bay trong tầm ngắm của radar” hoặc trốn tránh các hướng dẫn mức chương trình hoặc phòng ban về các tư liệu hướng dẫn. Bằng việc yêu cầu các giảng viên báo cáo sử dụng của họ các tư liệu tự do không mất tiền, mở và kham được cho lãnh đạo phòng ban của họ để nhận được lợi ích thừa nhận rõ ràng và sự phát hiện của các sinh viên, chương trình gắn thẻ khóa học thúc đẩy trách nhiệm giải trình và sự khắt khe trong phòng ban trong khi giảm thiểu rào cản chi phí đối với các sinh viên.

CÁC PHA TRIỂN KHAI
HCC đã thông qua một loạt các pha khi triển khai gắn thẻ các khóa học. Từng pha đã được khởi xướng bằng việc thay đổi các mối quan tâm trong chương trình OER và mong muốn cải thiện việc theo dõi và truyền thông với các sinh viên. Các pha đã được triển khai qua giai đoạn 2 năm (xem Hình 1). Ban Chỉ đạo OER, Hội đồng các Tư liệu Hướng dẫn, và các thành viên khác của giảng viên và quản trị, đã tham gia trong việc ra quyết định ở từng giai đoạn. Nỗ lực đó đã được người điều phối OER, làm việc với quản lý phòng ứng dụng về CNTT và các phó giám đốc liên quan của cơ sở hàn lâm, dẫn dắt. HCC có nhóm về CNTT phát triển phần mềm đã giúp thiết kế và thực thi các thay đổi hệ thống Peoplesoft. Các trường được sử dụng trong việc gắn thẻ khóa học đã tồn tại rồi và đã được tái mục đích để sử dụng trong dự án này. Một khi sự phát triển đã hoàn thành, CNTT đã tạo ra trợ giúp công việc mô tả cách để gắn thẻ các khóa học và tìm kiếm các khóa học. Văn phòng phó giám đốc liên kết đã lưu hành các trợ giúp công việc với lưu ý cho các trưởng khoa, lãnh đạo, và trợ lý của họ. Ngoài ra, người này cũng thảo luận các kế hoạch và những thay đổi với hội đồng các trưởng khoa, và tôi, như là người điều phối OER, đã trình bày quy trình mới cho toàn bộ các giảng viên tại cuộc hộp Ngày Hướng dẫn Tất cả Giảng viên vào tháng 8/2018. Tôi làm việc với các cố vấn và các cán bộ ghi danh để thúc đẩy từ ngữ tới những ai giúp các sinh viên đăng ký.
Hình 1: Sự dịch chuyển của các cuốn sách chi phí thấp, không mất chi phí và Mức-Z qua các giai đoạn khác nhau. Các chu kỳ là các nhóm khái niệm. Chúng không đại diện cho kích cỡ tương đối của các thẻ của khóa học. LCB - các cuốn sách chi phí thấp, ZCB - các cuốn sách không mất chi phí, ZDG – Mức-Z, SFD - Truy cập Toàn diện/Ngày đầu tiên

CÁC CUỐN SÁCH CHI PHÍ THẤP
Giai đoạn đầu của việc gắn thẻ khóa học từng dựa vào ý tưởng xác định các khóa học với các tư liệu chi phí ít hơn 40 USD. HCC định nghĩa chi phí theo khía cạnh tổng chi phí mua các tư liệu được yêu cầu là mới so với cửa hàng sách của HCC. Chúng tôi đã tập trung vào chi phí các tư liệu hướng dẫn mới được mua trong cửa hàng sách của HCC vì 3 lý do: (1) đây là giá duy nhất có thể kiểm tra được sẵn sàng và nhất quán; (2) nếu sách được yêu cầu, bạn không thể giả thiết các sinh viên sẽ có khả năng có được bản sao rẻ hơn; và (3) hơn 65% các sinh viên HCC dựa vào trợ giúp tài chính để mua các tư liệu hướng dẫn và trợ giúp tài chính chỉ được sử dụng trong cửa hàng sách của HCC. Các đồ dùng phụ trợ được yêu cầu cho chương trình nhất định, như các đồ phụ trợ nghệ thuật, các găng tay khi hàn, hoặc đồ tẩy tế bào chết, có thể vượt quá 40 USD và, vì thế, không được đưa vào trong xác định các khóa học nào được chỉ định với “các cuốn sách chi phí thấp” (LCB).
Vào mùa hè 2017, 3 phòng, tiếng Anh, Ngôn ngữ Thế giới, và Triết học, Nhân văn, và Khoa học Thư viện, đã thí điểm việc gắn thẻ khóa học. Các phòng đó đã gắn thẻ cho 49 học phần. Các lãnh đạo phòng và trưởng khoa đã có trách nhiệm gắn thẻ các khóa học LCB khi phân bổ nhân sự. Các lãnh đạo và trưởng khoa kể từ đó đã được khuyến khích cho các khóa học của nhân viên trước khi sinh viên bắt đầu đăng ký sao cho các sinh viên có được lợi ích khi tìm kiếm và đăng ký các lớp học dựa vào việc gắn thẻ các khóa học. Các lớp học được xác định là LCB được gắn thẻ trong SIS Peoplesoft của HCC.
Việc gắn thẻ được thực hiện trên trang “Duy trì thời khóa biểu các lớp học” (Maintain Schedule of Classes) của SIS bên dưới phần “Quản lý chương trình giảng dạy” (Curriculum Management). Một khi phần lớp học nhất định đã được chọn, khóa học đó được gắn thẻ ở 2 chỗ: trong trường Thuộc tính Lớp học (Class Attributes) (Hình 2) và bên dưới tab Sách giáo khoa (Textbooks) (Hình 3).
Hình 2: Các trường Thuộc tính và giá trị của lớp học đối với các cuốn sách chi phí thấp
Hình 3: Các phần của lớp học và các chỉ định sách giáo khoa dưới tab Sách giáo khoa (Textbook). Các cuốn sách chi phí thấp được đưa vào như là Dạng Tư liệu Khóa học (Course Material Type). Định nghĩa LCB được trả về trong lưu ý các Hướng dẫn Đặc biệt (Special Instuctions) các sinh viên nhìn thấy được trong thời khóa biểu lớp học.

Cả 2 trường là cần thiết vì từng trường phục vụ cho chức năng khác nhau trong hệ thống. Trường Thuộc tính Lớp học xúc tác cho chức năng lọc tìm kiếm và cho phép các khóa học có đánh dấu nhìn thấy được trong thời khóa biểu của lớp học. Trường Sách giáo khoa cung cấp mô tả bằng văn bản thẻ cho các sinh viên khi họ xem mô tả chi tiết của lớp học mà họ có quan tâm. Từng trường đó cũng phục vụ cho các chức năng khác nhau khi truy cập dữ liệu về các khóa học được gắn thẻ.
Dù hoạt động, trường Thuộc tính Lớp học trong SIS Peoplesoft, có điểm yếu đáng kể. Các thẻ Thuộc tính Lớp học cuộn qua từ các học kỳ trước đó. Nếu thời khóa biểu các khóa học được thiết kế bằng việc sử dụng con trượt từ năm trước, các khóa học tiếp sau sẽ vẫn có các thẻ Thuộc tính Lớp học là mở và kham được dù các tài nguyên khóa học có thể không còn đủ điều kiện LCB nữa. Nhóm phát triển của chúng tôi phải loại bỏ tất cả các thẻ sách giáo khoa kham được khỏi con trượt từng học kỳ. Chúng tôi đang tìm kiếm các cách thức để tránh điều này trong tương lai.
Trong pha đầu, khi các sinh viên tìm kiếm thời khóa biểu lớp học, họ có thể xác định các học phần với các cuốn sách chi phí thấp bằng dấu kiểm tra màu xanh lá cây nổi bật bên cạnh mô tả lớp học đó (xem Hình 4).
Hình 4: Tất cả các học phần tiếng Anh sẵn sàng được chỉ ra, với dấu màu xanh lá cây trong cột Sách chi phí thấp (Low Cost Book)

Nếu sinh viên hơ chuột qua dấu kiểm tra màu xanh lá cây đó, hộp thoại có thể xuất hiện:
Tổng chi phí cho các sách giáo khoa trong khóa học này sẽ là 40 USD hoặc ít hơn. Truy cập Internet có thể cần thiết. Các tư liệu hướng dẫn khác có thể không bao gồm.
Mô tả này cũng xuất hiện dưới trang các chi tiết khóa học trong phần Sách giáo khoa của mô tả khóa học.

MỨC-Z
Khi HCC khởi xướng chương trình Mức-Z vào mùa thu 2017, Ban OER đã tạo ra thẻ khóa học ZDG để xác định các lớp học như một phần của Mức-Z. Tuy nhiên, chúng tôi đã quyết định chống lại việc đưa vào thẻ này trong chức năng tìm kiếm công khai; sự đồng thuận chung của ban từng là qua nhiều lựa chọn tìm kiếm có thể làm cho các sinh viên lúng túng.
Dù vậy, thẻ ZDG phục vụ chức năng hành chính quan trọng. Các lớp học Mức-Z ở HCC được chỉ định đặc biệt trong thời khóa biểu có cấu trúc, trong khu trường nhất định, và phù hợp với con đường cấp bằng. Các thời khóa biểu Mức-Z được chỉ định theo ngày, Thứ hai tới Thứ năm. Trong khi chúng tôi cho phép các ngoại lệ, là khó để dàn xếp tuần tự thời gian cho các lớp học được chào ở các kỳ hạn có độ dài khác nhau vì thời gian gặp gỡ cho các lớp học đó không phù hợp. Hệ quả là, không phải bất kỳ khóa học nào với cuốn sách không mất chi phí (ZCB) cũng có thể là ở Mức-Z. Nhiều người hướng dẫn sử dụng các tư liệu tự do không mất tiền và OER chọn dạy vào các buổi tối, với thời lượng phiên học được rút gọn, hoặc vào Thứ sáu hoặc Thứ bảy.
Đối với các lớp học Mức-Z, các lãnh đạo phòng ban ban đầu đã được chỉ đạo gắn thẻ cho các lớp học đó như vừa là LCB vừa là ZDG. Các lớp học đã được gắn thẻ như là ZDG trong đúng các trường đó như là LCB – trong trường Thuộc tính Lớp học (xem Hình 5) và các phần của Sách giáo khoa (xem Hình 6) của Quản lý Chương trình giảng dạy trong Peoplesoft.
Hình 5: Thuộc tính Lớp học cho Chương trình Mức-Z (ZDG) và các cuốn sách chi phí bằng 0 (ZCB)
Hình 6: Thực đơn kéo thả cho các cuốn sách chi phí thấp, Mức-Z và các cuốn sách không mất chi phí bên dưới Các Tư liệu Khóa học (Course Materials)

CÁC CUỐN SÁCH CHI PHÍ BẰNG 0
Khi sử dụng các tài nguyên tự do không mất tiền mở rộng vượt ra khỏi Mức-Z, chúng tôi đã cần phân biệt các lớp học với các cuốn sách chi phí thấp với các lớp học không mất chi phí sách giáo khoa. Kết quả là, chúng tôi đã bổ sung thêm thẻ khóa học thứ 3, các Sách giáo khoa chi phí bằng 0 – ZCB (Zero Cost Books). Tới lượt nó, chúng tôi đã bắt đầu phân loại các lớp học Mức-Z như là ZCB, không phải LCB. HCC hình dung các lớp học Mức-Z như là tập con của tổng số các lớp học ZCB, và chúng tôi khuyến khích các lãnh đạo và các giảng viên tiếp tục sử dụng thẻ khóa học LCB cho các khóa học đòi hỏi mua vài tư liệu hướng dẫn và để dành thẻ ZCB cho các lớp học Mức-Z hoặc các lớp học nơi được kỳ vọng không lấy tiền đối với các tư liệu hướng dẫn. Các khóa học LCB và ZCB nên được gắn thẻ với thẻ tiết kiệm chi phí thích hợp dù chúng nằm trong Mức-Z hay không.
Đối với các sinh viên, chúng tôi đã thay đổi trường tìm kiếm lớp học để chỉ ra 2 lựa chọn. Nếu sinh viên chọn bộ lọc các cuốn sách chi phí thấp / các cuốn sách chi phí bằng 0 (xem Hình 7), thì họ có thể thấy các lớp học đã được gắn thẻ hoặc như là LCB hoặc ZCB (xem Hình 8).
Hình 7: Các cuốn sách chi phí thấp / Các cuốn sách chi phí bằng 0 được lọc cho các sinh viên bên dưới Thuộc tính Khóa học
Hình 8: Kết quả tìm kiếm cho Khóa học tiếng Anh khác nhau sẵn sàng
Hơi vụng về, chúng tôi đã gộp các cuốn sách chi phí thấp và các cuốn sách chi phí bằng 0 vào cùng một tìm kiếm (xem Hình 8) và đã xác định chúng với đánh dấu y hệt. Dấu kiểm tra màu xanh lá cây chỉ các khóa học LCB/ZCB. Nếu sinh viên hơ chuột của họ qua dấu kiểm tra màu xanh lá cây đó, mô tả và hướng dẫn xa hơn có thể sẽ hiển thị (xem Hình 9). Các sinh viên phải điều hướng tới trang chi tiết học phần để phân biệt dạng học phần nào họ đang xem xét. Giải pháp này cho thông điệp gửi tới các sinh viên không là lý tưởng và, may thay, có thể thay đổi ở pha triển khai sau.
Hình 9: Mô tả sách chi phí thấp/chi phí bằng 0 hiển thị khi con trỏ hơ qua núm chọn màu xanh lá cây

Tuy nhiên, sự tiến bộ đã được thực hiện. Trong thời khóa biểu mùa thu 2018, các giảng viên và các lãnh đạo đã bắt đầu sử dụng thẻ khóa học ZCB, cùng với các thẻ khóa học LCB và ZDG.
Các nền tảng học liệu OER dựa vào tự do không mất tiền làm phức tạp bức tranh các chương trình Mức-Z. Các nền tảng được xây dựng xung quanh nội dung OER - nó có thể là tự do không mất tiền về mặt kỹ thuật - được các giảng viên sử dụng rộng rãi, nhưng vì các nền tảng đó lấy của các sinh viên một khoản phí, chúng được phân loại như là các khóa học LCB, không phải ZCB. Đối với các lớp học sử dụng các nền tảng học liệu OER theo Mức-Z, HCC đã có khả năng bao cấp truy cập của sinh viên tới các lớp học đó qua một trợ cấp vốn.

Tiết kiệm sách giáo khoa
Vào mùa hè và thu 2018, HCC đã làm việc với cửa hàng sách của Cao đẳng Barnes & Noble của HCC để cung cấp lựa chọn Truy cập Toàn diện (Inclusive Access) cho các sinh viên (được gọi là “Ngày đầu” đối với Cao đẳng B&N), như một lựa chọn khác để cung cấp các sách giáo khoa kham được cho các sinh viên. Từ quan điểm thuần túy kỹ thuật, nó có ý nghĩa để sử dụng thủ tục y hệt đã được phát triển rồi cho việc gắn thẻ LCB và ZCB cho các khóa học của sáng kiến mới này. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã nhận thức được tầm quan trọng của việc phân biệt Truy cập Toàn diện với OER. Trong khi, các chương trình đó thường liên quan dưới cái ô “khả năng kham được sách giáo khoa”, có các lo ngại nghiêm trọng rằng Truy cập Toàn diện, một sáng kiến được các nhà xuất bản sách giáo khoa đề xuất, không phù hợp với các giá trị và động lực đằng sau giáo dục mở. Đặc biệt, tiết kiệm được các nhà xuất bản chào là ít hơn nhiều so với tiết kiệm được cung cấp qua sử dụng OER và các tư liệu tự do không mất tiền khác. Ví dụ, các khóa học không Truy cập Toàn diện hiện được chào ở HCC phù hợp với chủng loại các sách giáo khoa chi phí thấp. Ngoài ra, các tư liệu Truy cập Toàn diện vẫn là có bản quyền và không sẵn sàng cho việc pha trộn, làm lại, phân phối lại, hoặc thậm chí giữ lại của các sinh viên và giảng viên. Dù vậy, vì HCC đã cam kết rồi quy trình gắn thẻ khóa học nhấn mạnh chi phí, việc đưa Truy cập Toàn diện vào bộ lọc Tiết kiệm Sách giáo khoa là bước tự nhiên.
Thủ tục gắn thẻ mới này được khởi xướng vào cuối tháng 10/2018 cho đăng ký mùa xuân 2019. Triển khai này xúc tác cho các sinh viên lọc các tìm kiếm theo Tiết kiệm Sách giáo khoa dưới bộ lọc Thuộc tính Khóa học (xem Hình 10). Chỉ định kết hợp của các cuốn sách chi phí thấp / các cuốn sách chi phí bằng 0 đã bị/được loại bỏ.
Hình 10: Lựa chọn để chọn Tiết kiệm Sách giáo khoa bên dưới Thuộc tính Khóa học

Như trước đó, tìm kiếm có lọc theo Tiết kiệm Sách giáo khoa sẽ chỉ trả về các lớp học đã được gắn thẻ như là LCB, ZCB, hoặc Truy cập Toàn diện. Trong thời khóa biểu khóa học, dưới cột có nhãn Tiết kiệm Sách giáo khoa (xem Hình 11), các lớp học được chỉ định với biểu tượng ký tự màu vàng cá cho từng dạng tiết kiệm: chi phí thấp (L), chi phí bằng 0 (Z), hoặc Truy cập Toàn diện (S). Khi hơ qua biểu tượng đó, các sinh viên sẽ nhận được các thông điệp khác nhau phụ thuộc vào dạng lớp học (xem Hình 12-14).
Hình 11: Kết quả tìm kiếm với các lựa chọn tiết kiệm sách giáo khoa khác nhau: S (Truy cập Toàn diện), L (các sách giáo khoa chi phí thấp), Z (các sách giáo khoa chi phí bằng 0)
Hình 12: Mô tả cho khóa học với các sách giáo khoa chi phí bằng 0 (Z)
Hình 13: Mô tả cho khóa học với các sách giáo khoa chi phí thấp
Hình 14: Mô tả cho các lớp học S (Truy cập Toàn diện)
 
CÁC KẾT QUẢ ĐẦU RA
Việc gắn thẻ khóa học đã gia tăng rồi khi các pha triển khai được thực hiện vì triển khai này đã trùng khớp với sự gia tăng toàn bộ chương trình OER. Bảng 1 chỉ số lượng các học phần được gắn thẻ từ đầu mùa hè 2017 tói mùa thu 2019, với từng dạng thẻ khóa học. Lưu ý là tổng trong từng cột đại diện cho tổng số các học phần độc nhất được gắn thẻ. Tổng các cột có thể xuất hiện không để thêm vào vì các học phần Mức-Z được đánh dấu với thẻ khóa học khác (trước là LCB, sau là ZCB), nên hoặc LCB hoặc ZCB cũng gồm các học phần Mức-Z.
 

Dù có ít biến động trong việc gắn thẻ khóa học, xu thế tổng thể chỉ ra sự gia tăng về số lượng các học phần được gắn thẻ như là LCB hoặc ZCB. Sự suy giảm một chút giữa các kỳ học (như, từ mùa thu 2017 tới mùa xuân 2018) có thể là kết quả của triển khai chưa xong hoặc giao động tự nhiên trong các bản chào khóa học (như, các khóa học Tổ hợp I ít hơn trong học kỳ mùa xuân) thay vì các giảng viên không chọn các tư liệu kham được họ đã sử dụng trước đó rồi. Các thước đo khác chỉ ra các giảng viên đã gia tăng rồi sử dụng OER và các tài nguyên tự do không mất tiền khác của họ.
Theo các dòng này, tôi đã lưu ý thấy sự khác biệt giữa những gì các giảng viên nói về sử dụng OER của họ trong các khảo sát và những gì được báo cáo trong việc gắn thẻ các khóa học. Vào tháng 5/2018, tôi đã gửi một khảo sát cho tất cả các giảng viên toàn và bán thời gian (N=2.101), hỏi về sử dụng OER của họ. Tôi đã nhận được tổng cộng 369 câu trả lời, trong đó 75 đã chỉ ra họ dạy khóa học nơi tất cả các tư liệu đọc là OER. Dựa vào các câu trả lời cho các câu hỏi của khảo sát, tôi ước tính rằng 25.560 sinh viên sẽ ở trong các lớp học với toàn bộ các tư liệu OER vào năm học 2017/2018. Tuy nhiên, theo ghi danh thực tế cho các khóa học được gắn thẻ hoặc ZCB hoặc Mức-Z và LCB, chỉ 6.798 sinh viên đã ghi danh vào các khóa học mở và kham được.
Trong truyền thông được chọn với các giảng viên, những người đã trả lời khẳng định cho khảo sát này, tôi đã phát hiện vài người trả lời có lẽ đã nhầm lẫn về OER thực sự là gì. Ngoài ra, các giảng viên có thể đã đánh giá quá mức số lượng các sinh viên ghi danh trong các khóa học của họ, vì thế làm tăng dữ liệu khảo sát. Thậm chí tính tới vài sự gia tăng, sự tưởng phản lớn vẫn tồn tại giữa các giảng viên báo cáo sử dụng các tài nguyên mở và tự do không mất tiền và các giảng viên thực sự đã gắn thẻ các khóa học của họ như là ZCB và LCB. Phần còn lại có thể là kết quả của việc triển khai chậm trễ hoặc các biến số khác.

CÁC BƯỚC TIẾP SAU
Những cải thiện tiếp tập trung vào các quy trình nội bộ để đảm bảo chúng tôi thực sự nắm bắt được sử dụng các tài nguyên tự do không mất tiền và chi phí giảm ở HCC. Chúng tôi đã phát triển bộ đếm trong Peoplesoft để ghi lại mỗi lần sinh viên sử dụng bộ lọc Tiết kiệm Sách giáo khoa trong các tìm kiếm khóa học. Kết quả là, chúng tôi có thông tin về ai đang tìm kiếm các lớp học sử dụng bộ lọc này và trong các khóa học nào họ ghi danh. Thông tin đó có thể giúp chúng tôi hiểu được liệu thông điệp về việc gắn thẻ khóa học có đi tới được các sinh viên và tới các sinh viên nào hay không. Thông tin này có thể là hữu dụng cho tuyển dụng, phát triển khóa học, và lập lịch. Với dữ liệu cứng cỏi về các tìm kiếm và lựa chọn của sinh viên, chúng tôi cũng sẽ có khả năng kiểm thử giả thuyết rằng OER và việc gắn thẻ khóa học chi phí thấp tác động tới ghi danh của sinh viên, một vấn đề với sự quan tâm lớn.

CÁC KHUYẾN CÁO
 1. Việc gắn thẻ các khóa học như là OER, chi phí thấp, hoặc chi phí bằng 0 có khả năng sẽ làm lợi cho các giảng viên và nhà trường vì các sinh viên nhạy cảm về giá thành thay đổi trong các ưu tiên sách giáo khoa của họ. Bằng việc gắn thẻ các khóa học như là chi phí thấp hoặc không mất chi phí, có thể có khả năng làm gia tăng ghi danh trong các học phần đó.
 2. Các nhà quản trị có quan tâm gắn thẻ các khóa học cần thiết kế hệ thống gắn thẻ khóa học của họ với các sinh viên trong đầu. Họ nên đảm bảo rằng các thẻ khóa học là nhìn thấy được và hiểu được đối với các sinh viên. Các thẻ khóa học cần truyền đạt thông tin có nghĩa cho các sinh viên. Ngoài ra, việc gắn thẻ các khóa học nên đi kèm với kế hoạch truyền thông để cung cấp tính công khai cho hệ thống gắn thẻ sao cho các khả năng tìm kiếm và lựa chọn được chia sẻ rộng rãi với các sinh viên.
 3. Khi thiết kế hệ thống gắn thể khóa học, hãy đảm bảo rằng bạn có đại diện từ các phòng ban đúng trong bản thiết kế của bạn. Bạn sẽ cần đầu vào từ việc cố vấn, ghi danh, CNTT, lãnh đạo hàn lâm, các giảng viên, và các sinh viên. Tất cả những người đó cần phải ngồi vào bàn.
 4. Các nhà quản trị các quy trình gắn thẻ khóa học cần có thiện chí tùy biến thích nghi và cập nhật những thay đổi được đưa ra cho chương trình và/hoặc thông tin mới về hành vi của giảng viên và sinh viên.
 5. Cuối cùng, là quan trọng để có kế hoạch ghi lại dữ liệu. Bạn cần biết liệu việc gắn thẻ có hiệu quả hay không. Điều đó ngụ ý việc theo dõi số lượng các khóa học được gắn thẻ và cả sử dụng tính năng tìm kiếm và các xu thế ghi danh trong các khóa học đó.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập50
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm46
 • Hôm nay10,028
 • Tháng hiện tại457,493
 • Tổng lượt truy cập33,804,933
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây