Các lãnh đạo mới trong khoa học là những người sẽ chia sẻ

Thứ hai - 18/03/2013 06:09
P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }

New leaders in science are those who share

Posted 5 Mar 2013 by Marcus D. Hanwell

Theo: http://opensource.com/life/13/2/future-open-access-scientific-research

Bài được đưa lên Internet ngày: 05/03/2013

Lời người dịch: Hóa ra là câu trả lời của Nhà Trắng cho kiến nghị đòi hỏi chính phủ “yêu cầu truy cập tự do qua Internet tới các bài báo trong các tạp chí khoa học sinh ra từ nghiên cứu được cấp vốn từ những người đóng thuế” được đáp ứng một phần ở Mỹ là do người Mỹ học được từ người Anh, dù người Mỹ vẫn còn kém tự do hơn người Anh một bậc. “Điều này tới sau các động thái tại các quốc gia khác, như nước Anh, “làm cho nghiên cứu khoa học được cấp vốn nhà nước ngay lập tức sẵn sàng cho bất kỳ ai đọc tự do vào năm 2014” (mà không có bất kỳ giai đoạn cấm vận nào)”. Bài viết này còn nhắc chúng ta một điều, rằng “Có bằng chứng mạnh rằng những người chia sẻ sẽ là những lãnh đạo mới trong khoa học. Các công nghệ đang nổi lên đang cho phép các nhà khoa học cộng tác có hiệu quả hơn và dẫn xuất giá trị nhiều hơn từ các chương trình nghiên cứu”. Xem thêm: [01], [02], [03], [04].

Chính quyền Obama gần đây đã trả lời cho một kiến nghị đòi hỏi chính phủ “yêu cầu truy cập tự do qua Internet tới các bài báo trong các tạp chí khoa học sinh ra từ nghiên cứu được cấp vốn từ những người đóng thuế”.

Tôi lần đầu tiên nghe về kiến nghị này trên Google+, và tôi rất tự hào là người ký thứ 52. Ngược về sau đó 20.000 chữ ký dường như giống như một thứ bậc cao cho những gì là một lĩnh vực khá phù hợp. Cuối cùng, kiến nghị đã giành được hơn 65.000 chữ ký và một sự trả lời chính thức từ Nhà Trắng. Liên đoàn Khoa học Mở đã đưa lên một hình chụp màn hình của 25.000 chữ ký hôm 03/06/2012. John Wilibanks đã bắt đầu kiến nghị với chữ ký số 1.

Kiến nghị này được nhắc nhở bởi cảm giá đang gia tăng rằng mô hình xuất bản hiện hành là què quặt. Một nỗ lực được phối hợp đã được các nhà xuất bản nghiên cứu thực hiện để đảo ngược lại chỉ thị của Viện Y tế Quốc gia bắt buộc truy cập mở đối với các xuất bản phẩm được rà soát lại ngang hàng trong vòng 12 tháng, lên cực độ trong việc Luật các Công việc Nghiên cứu (RWA) bị thất bại. Nó đã nhằm cản trở bắt buộc truy cập mở cho bất kỳ nghiên cứu nào do liên bang cấp vốn. Trả lời cho nhà toán học người Anh, Timothy Gowers, đã bắt đầu một kiến nghị trực tuyến có tên là, Chi phí của Tri thức, kêu gọi một sự tẩy chay Elsevier, và đã giành được hơn 13.000 chữ ký trước kiến nghị của Nhà Trắng.

Nhà Trắng chấp thuận truy cập mở

Câu trả lời từ Nhà Trắng từng rất khuyến khích, bắt đầu rằng “Chính quyền Obama đồng ý rằng các công dân xứng đáng được truy cập dễ dàng các kết quả nghiên cứu mà những đồng USD thuế của họ đã trả cho”. Như với mọi thứ, điều này không phải tất cả là tích cực và câu trả lời đủ tư cách bằng việc áp dụng chỉ cho các cơ quan liên bang “với hơn 100 triệu USD trong chi tiêu nghiên cứu phát triển để xây dựng các kế hoạch làm cho các kết quả của nghiên cứu do liên bang cấp vốn sẵn sàng công khai một cách miễn phí trong vòng 12 tháng sau xuất bản phẩm gốc”.

Điều này là phù hợp với chính sách dẫn đầu là NIH, nhưng một số người đang nói rằng điều này không đi đủ xa khi nó duy trì 12 tháng cấm vận về các kết quả nghiên cứu được cấp vốn nhà nước. Dù bản ghi nhớ nói rằng, “Chính quyền cũng nhận thức được rằng các nhà xuất bản đưa ra các dịch vụ có giá trị, bao gồm sự điều phối rà soát lại ngang hàng, nó là cơ bản cho việc đảm bảo chất lượng cao và tính toàn vẹn của nhiều xuất bản phẩm của các học giả”, người ta phải nhớ rằng chính sách này chỉ tác động tới xuất bản nghiên cứu được cấp vốn trực tiếp từ các cơ quan liên bang.

Với sự tới của Internet và chi phí thấp của việc trao đổi thông tin, nhiều người hoài nghi liệu các nhà xuất bản các dịch vụ có đưa ra sự đảm bảo các chi phí cao vút các thuê bao tạp chí và các mức lợi nhuận. Tình huống này đã dẫn tới một số đại học uy tín nhất trên thế giới khuyến khích các ngành học của họ xuất bản các tạp chí truy cập mở nói rằng mô hình xuất bản trong quá khứ là không bền vững. Cũng nên được lưu ý rằng mọi người tiến hành rà soát lại ngang hàng, cũng như các biên tập viên và các tác giả, phần lớn được cấp vốn từ cùng các quỹ công và các hoạt động đó thường được thực hiện miễn phí đối với các nhà xuất bản.

Dự luật tương tự ở cả 2 viện

Truy cập Công bằng tới Luật Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ (FASTR) gần đây đã được giới thiệu cho cả 2 viện, tiếp sau Luật Truy cập Công khai Nghiên cứu Liên bang (FRPAA). FASTR có các mục tiêu rất tương tự, kêu gọi tất cả các cơ quan liên bang với hơn 10 triệu USD trong chi tiêu nghiên cứu và phát triển làm cho nghiên cứu sẵn sàng công khai và miễn phí trong 6 tháng đối với xuất bản phẩm ban đầu.

Điều này có nghĩa là chúng ta bây giờ có những bắt buộc cho truy cập mở tời từ cả các nhánh hành pháp và lập pháp của chính phủ Mỹ. Điều này tới sau các động thái tại các quốc gia khác, như nước Anh, “làm cho nghiên cứu khoa học được cấp vốn nhà nước ngay lập tức sẵn sàng cho bất kỳ ai đọc tự do vào năm 2014” (mà không có bất kỳ giai đoạn cấm vận nào).

Nhìn vào tương lai

Những nỗ lực đó là một phần của sáng kiến khoa học có khả năng tái sinh rộng rãi hơn, nó không chỉ hỗ trợ truy cập mở (xuất bản phẩm), mà còn bảo vệ cho dữ liệu mở và nguồn mở nữa. Điều này thực sự đang có ngược lại tới các cội rễ của khoa học nơi mà các kết quả được xuất bản trong các tài liệu khoa học được mong đợi sẽ có khả năng tái tạo lại, nghĩ là các dữ liệu và mã nguồn cũng phải được chia sẻ.

PLOS, và sau đó PeerJ, đang tiên phong về các tiếp cận mới đối với các xuất bản phẩm khoa học, cùng với các nỗ lực như altmetrics để tái định nghĩa các giá trị được áp dụng cho kết quả đầu ra khoa học và sự tiến bộ nghề nghiệp. Tạp chí Insight Journal đã được tạo ra như một nền tảng cho các tài liệu có khả năng tái tạo lại, mô tả các thuật toán phần mềm với nguyên lý cốt lõi của việc đảm bảo khả năng tái tạo các phương pháp tính toán. Các dịch vụ mới như chia sẽ số liệu (figshare) làm cho các dữ liệu, hình ảnh, và bảng biểu thành các tác phẩm trích dẫn được, và thúc đẩy việc chia sẻ và sử dụng lại thông qua việc cấp phép tự do.

Có bằng chứng mạnh rằng những người chia sẻ sẽ là những lãnh đạo mới trong khoa học. Các công nghệ đang nổi lên đang cho phép các nhà khoa học cộng tác có hiệu quả hơn và dẫn xuất giá trị nhiều hơn từ các chương trình nghiên cứu.

Những sáng kiến khác trong tương lai yêu cầu rằng chúng ta làm việc để cải thiện hạ tầng phần mềm này và đảm bảo rằng việc cấp phép cho phép sử dụng lại. Hơn nữa, các bài báo và dữ liệu phải cung cấp các dữ liệu giàu có theo ngữ nghĩa và các giao diện lập trình ứng dụng (API) cho phép phân tích và khai thác tự động. Không đủ để cung cấp sự truy cập không có chi phí, chúng ta phải đảm bảo rằng các giấy phép như CC-BY cho các xuất bản phẩm, và CC0 (không có bản quyền) cho các dữ liệu, sẽ được sử dụng sao cho người khác có thể xây dựng trên các kết quả khoa học.

Cuối cùng, nghiên cứu này đang được những người đóng thuế cấp tiền, vì thế các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu sẽ được mong đợi chia sẻ các kết quả công việc của họ với công chúng, vì những người đang trả tiền cho nó có mọi quyền để mong đợi một sự hoàn vốn đầu tư. Vì truy cập mở là một trong những cột trụ của khoa học mở, thứ gì đó mà chúng ta phải đấu tranh vì. Đã tới lúc đối với các nhà khoa học dừng tái tạo phương án chiếc bánh xe của riêng họ và bắt đầu đứng dậy, một lần nữa, trên vai của những người khổng lồ.

The Obama administration recently responded to a petition asking the government to "require free access over the Internet to scientific journal articles arising f-rom taxpayer-funded research."

I first heard about the petition on Google+, and am very proud to be signature #52. Back then 25,000 signatures seemed like a tall order for what is a somewhat niche area. In the end, the petition gained over 65,000 signatures and an official response f-rom the White House. The Open Science Federation posted a screen capture of the 25,000th signature landmark on June 3, 2012. John Wilibanks started the petition with signature #1.

This petition was prompted by a growing feeling that the current publication model is broken. A concerted effort was made by research publishers to reverse the National Institutes of Health directive mandating open access to peer-reviewed publications within 12 months, culminating in the failed Research Works Act (RWA). It aimed to prevent mandates for open access for any federally funded research. In response a British mathematician, Timothy Gowers, started an online petition called, The Cost of Knowledge, calling for a boycott of Elsevier, and gained over 13,000 signatures which preceded theWhite House petition.

White House endorses open access

The response f-rom the White House has been very encouraging, stating that the "The Obama Administration agrees that citizens deserve easy access to the results of research their tax dollars have paid for." As with everything, it is not all positive and the response is qualified by applying only to those federal agencies "with more than $100 million in research and development expenditures to develop plans to make the results of federally-funded research publically available free of c-harge within 12 months after original publication."

This is in line with the policy pioneered by the NIH, but some are saying that this does not go far enough as it preserves a 12 month embargo on the results of publicly funded research. Although the memorandum states that, "The Administration also recognizes that publishers provide valuable services, including the coordination of peer review, that are essential for ensuring the high quality and integrity of many scholarly publications," one must remember that this policy only affects the publication of research directly funded by federal agencies.

With the advent of the Internet and the low-cost of exchanging information, many wonder whether the services publishers provide warrant the soaring costs of journal subscriptions and profit levels. This situation has led some of the most prestigious universities in the world to encourage their faculty to publish in open access journals claiming that the past publishing model is not sustainable. It should also be noted that the people doing the peer review, as well as the editors and the authors, are largely funded f-rom the same public funds and these activities are normally done at no c-harge to the publishers.

Similar bill in both houses

The Fair Access to Science and Technology Research Act (FASTR) was recently introduced to both houses, following on earlier f-rom the Federal Research Public Access Act (FRPAA). FASTR has very similar goals, calling for all federal agencies with more than $100 million in research and development expenditures to make research publically available and free of c-harge within six months of original publication.

This means that we now have mandates for open access coming f-rom both the executive and legislative branches of the US government. This comes on the back of moves in other countries, such as the UK, to "make publicly funded scientific research immediately available for anyone to read for free by 2014" (without any embargo period).

Looking to the future

These efforts are part of the broader reproducible science initiative, which not only supports open (publication) access, but advocates for open data and source code as well. This really is getting back to the roots of science whe-re the results published in a scientific paper are expected to be reproducible, meaning data and source code must also be shared.

PLOS, and later PeerJ, are pioneering new approaches to scientific publication, along with efforts such as altmetrics to redefine metrics applied to scientific output and career progression. The Insight Journal was cre-ated as a platform for reproducible papers describing software algorithms with the core principal of ensuring reproducibility of computational methods. New services such as figshare make data, figures, and tables citable work, and promote sharing and reuse through liberal licensing.

There is strong evidence that those who share will be the new leaders in science. Emerging technologies are enabling scientists to collaborate more effectively and derive more value f-rom research programs.

Other future initiatives require that we work to improve this software infrastructure and ensure that the licensing allows for reuse. Additionally, articles and data must provide semantically rich data and APIs that enable automatic analysis and mining. It is not enough to provide access at no cost, we must ensure that licenses such as CC-BY for publications, and CC0 for data, are used so that others may build on scientific results.

In the end, this research is being funded by taxpayers, thus scientists performing research should be expected to share the results of their work with the public, because those paying for it have every right to expect a return on their investment. As open access is one of the pillars of open science, it is something we must strive for. It is time for scientists to stop reinventing their own variation of the wheel and start standing, once again, on the shoulders of giants.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập40
  • Hôm nay6,573
  • Tháng hiện tại177,366
  • Tổng lượt truy cập17,453,353
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây