Yêu cầu truy cập tự do qua Internet tới các bài báo các tạp chí khoa học nảy sinh từ nghiên cứu được cấp tiền từ người dân đóng thuế

Thứ tư - 13/03/2013 06:15
Require free access over the Internet to scientific journal articles arising f-rom taxpayer-funded research
Lời người dịch: Lại một kiến nghị nữa trên site Chúng ta là Nhân dân (We the People) đã được Nhà Trắng trả lời chính thức sau khi thu được 65.704 chữ ký sau 1 tháng (cần 25.000 chữ ký là đủ). Đó là kiến nghị Yêu cầu truy cập tự do qua Internet tới các bài báo các tạp chí khoa học nảy sinh từ nghiên cứu được cấp tiền từ người dân đóng thuế. Lần này, kiến nghị đã được đáp ứng, và câu trả lời chính thức của Nhà Trắng là: “Chính quyền Obama cam kết đảm bảo rằng các kết quả của nghiên cứu khoa học do liên bang cấp vốn sẽ được làm cho sẵn sàng cho và hữu dụng cho công chúng, giới công nghiệp và cộng đồng khoa học”. Người trả lời là Giáo sư John Holdren là Trợ lý Tổng thống về Khoa học và Công nghệ và là Giám đốc của Văn phòng Nhà Trắng về Chính sách Khoa học và Công nghệ. Hy vọng chính sách của Bộ KHCN đối với các nghiên cứu được nhà nước cấp vốn cũng sẽ là như vậy, như một đề xuất đã từng được đưa ra vào tháng 04/2011, dù chỉ là cho vấn đề phần mềm, cụ thể: “Các đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan tới phần mềm mà nhà nước chi tiền thì kết quả của nó phải mang giấy phép của PMTDNM, kể cả giấy phép cho các tài liệu mở là kết quả của nghiên cứu đó để cộng đồng những người có quan tâm có khả năng tiếp tục đóng góp cho nghiên cứu và sử dụng lại các kết quả nghiên cứu đó. Các trường hợp ngoại lệ như vì đề tài là bí mật quân sự sẽ không được tính ở đây”. Xem: “Đề xuất danh mục các công nghệ then chốt cần ưu tiên phát triển giai đoạn 2011-2020” (Mục 3, trang 7).
Chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của Internet để thúc đẩy đổi mới, nghiên cứu và giáo dục. Việc yêu cầu các kết quả được xuất bản của nghiên cứu do những người đóng thuế cấp tiền phải được đưa lên Internet ở dạng con người và máy đọc được có thể cung cấp sự truy cập tới các bệnh nhân và những người chăm sóc, các học viên và giáo viên của họ, các nhà nghiên cứu, các doanh nhân và những người đóng thuế khác, họ đã trả tiền cho nghiên cứu đó. Việc mở rộng sự truy cập có thể làm tăng tốc độ cho qui trình nghiên cứu và làm gia tăng hoàn vốn đầu tư trong nghiên cứu khoa học.
Chính sách Truy cập Công khai thành công cao của Viện Y tế Quốc gia chứng minh rằng điều này có thể được thực hiện mà không phá vỡ qui trình nghiên cứu, và chúng tôi thúc giục Tổng thống Obama hành động bây giờ để triển khai các chính sách truy cập mở cho tất cả các cơ quan liên bang mà cấp vốn cho nghiên cứu khoa học.
Ngày tạo: 13/05/2012
[Sau một tháng, nếu kiến nghị nhận được 25.000 chữ ký thì Nhà Trắng sẽ trả lời chính thứ cho kiến nghị. Kiến nghị này, sau một tháng đã nhận được 65.704 chữ ký, xem hình, và trả lời chính thức của Nhà Trắng ở bên dưới - Lời người dịch].
 
Câu trả lời chính thức của Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ cho Yêu cầu truy cập tự do qua Internet tới các bài báo trong các tạp chí khoa học sinh ra từ nghiên cứu được cấp tiền từ người dân đóng thuế.
Gia tăng sự Truy cập Công khai tới các Kết quả Nghiên cứu Khoa học
Tác giả - Giáo sư John Holdren
Cảm ơn về sự tham gia của bạn trong nền tảng Chúng ta là Nhân dân. Chính quyền Obama đồng ý rằng các công dân xứng đáng dễ dàng truy cập tới các kết quả của nghiên cứu mà các đồng USD tiền thuế của họ đã trả. Như bạn có thể biết, Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ đã và đang xem xét vấn đề này đôi lúc và đã đưa ra cho công chúng trong 2 dịp về đầu vào cho câu hỏi làm thế nào đạt được tốt nhất mục tiêu dân chủ hóa các kết quả nghiên cứu do liên bang cấp vốn. Kiến nghị của các bạn từng là quan trọng cho những thảo luận của chúng tôi về vấn đề này.
Logic đằng sau sự truy cập công khai được cải thiện là đơn giản. Chúng tôi biết rằng nghiên cứu khoa học được Chính phủ Liên bang hỗ trợ thúc đẩy những đột phá về khoa học và những tiến bộ về kinh tế khi các kết quả nghiên cứu được làm cho sẵn sàng cho các nhà đổi mới. Các chính sách mà huy động được các tài sản trí tuệ đó để sử dụng lại thông qua sự truy cập rộng rãi hơn có thể làm tăng tốc cho những đột phá về khoa học, làm gia tăng đổi mới, và thúc đảy sự tăng trưởng kinh tế. Điều đó giải thích vì sao Chính quyền Obama cam kết đảm bảo rằng các kết quả của nghiên cứu khoa học do liên bang cấp vốn sẽ được làm cho sẵn sàng cho và hữu dụng cho công chúng, giới công nghiệp và cộng đồng khoa học.
Hơn nữa, nghiên cứu này đã được những đồng USD của những người đóng thuế cấp vốn. Những người dân Mỹ sẽ có sự truy cập dễ dàng tới các kết quả của nghiên cứu mà họ giúp hỗ trợ.
Về điểm này, tôi đã đưa ra một bản ghi nhớ ngày hôm này cho các cơ quan Liên bang mà chỉ đạo những người với hơn 100 triệu USD trong chi tiêu nghiên cứu và phát triển để xây dựng các kế hoạch làm cho các kết quả của nghiên cứu do liên bang cấp vốn là sẵn sàng công khai không mất tiền trong vòng 12 tháng sau khi xuất bản gốc ban đầu được đưa ra. Như bạn đã chỉ ra, chính sách truy cập công khai được Viện Y tế Quốc gia (NIH) đã áp dụng đã là một thành công to lớn. Và trong khi chính sách mới này kêu gọi không khăng khăng rằng từng cơ quan sao chép tiếp cận của NIH một cách chính xác, thì nó đảm bảo rằng các chính sách tương tự sẽ xuất hiện khắp chính phủ.
Như tôi đã lưu ý, các chính sách đó đã được phát triển cẩn trọng thông qua tư vấn công khai tăng cường. Chúng tôi muốn làm cân bằng giữa lợi ích cực lớn của công chúng trong việc gia tăng truy cập công khai tới các kết quả của nghiên cứu khoa học do liên bang cấp vốn và nhu cầu đảm bảo rằng những đóng góp có giá trị mà giới công nghiệp xuất bản khoa học đưa ra sẽ không bị mất đi. Chính sách này phản ánh sự cân bằng này, và nó cũng đưa ra tính mềm dẻo để thực hiện những thay đổi trong tương lai dựa vào kinh nghiệm và bằng chứng. Ví dụ, các cơ quan từng được yêu cầu sử dụng một giai đoạn cấm vận 12 tháng như một chỉ dẫn cho việc phát triển các chính sách của họ, nhưng cũng đưa ra một cơ chế cho những người tham gia đóng góp vào kiến nghị cho cơ quan để thay đổi giai đoạn đó. Khi các cơ quan tiến lên với việc phát triển và triển khai các chính sách đó, sẽ có cơ hội rộng mở cho đầu vào hơn nữa của công chúng để đảm bảo họ đang làm công việc tốt nhất có thể trong việc làm hài hòa tất cả những lợi ích phù hợp.
Bổ sung thêm vào việc giải quyết vấn đề truy cập công khai tới các xuất bản phẩm khoa học, bản ghi nhớ đòi hỏi rằng các cơ quan bắt đầu giải quyết nhu cầu cải thiện sự quản lý và chia sẻ các dữ liệu khoa học được sản xuất ra bằng việc cấp vốn của Liên bang. Việc tăng cường các chính sách đó sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng công việc và quan hệ doanh nghiệp bổ sung thêm vào việc dẫn dắt sự tiến bộ khoa học. Truy cập tới các tập hợp dữ liệu đã có trước có thể đẩy nhanh sự tăng trưởng bằng việc cho phép các công ty tập trung vào các tài nguyên và nỗ lực vào việc hiểu biết và khai thác đầy đủ các phát hiện thay vì việc lặp lại công việc cơ bản, trước cạnh tranh đã được làm thành tài liệu ở đâu đó rồi. Ví dụ, các dữ liệu thời tiết mở chống trụ cho việc dự báo cho nền công nghiệp và đưa ra những lợi ích công cộng lớn, và làm cho sự liên tục của bộ gen di truyền của con người sẵn sàng công khai đã làm sinh sôi nảy nở nhiều đổi mới trong y sinh học - không nhắc tới nhiều công ty tạo ra nhiều tỷ USD doanh số và công việc đi cùng với chúng. Tiến lên phía trước, tính sẵn sàng rộng rãi hơn của các dữ liệu khoa học sẽ tạo ra những thị trường kinh tế đổi mới cho các dịch vụ liên quan tới khai thác, gìn giữ, phân tích và ảo hóa các dữ liệu, và các dịch vụ khác.
Vì thế cảm ơn các bạn một lần nữa về kiến nghị của các bạn. Tôi hy vọng sẽ đồng ý rằng Chính quyền đã làm xong bài tập về nhà của mình và đã trả lời cho yêu cầu của các bạn một cách đầy đủ.
Giáo sư John Holdren là Trợ lý Tổng thống về Khoa học và Công nghệ và là Giám đốc của Văn phòng Nhà Trắng về Chính sách Khoa học và Công nghệ.
We believe in the power of the Internet to foster innovation, research, and education. Requiring the published results of taxpayer-funded research to be posted on the Internet in human and machine readable form would provide access to patients and caregivers, students and their teachers, researchers, entrepreneurs, and other taxpayers who paid for the research. Expanding access would speed the research process and increase the return on our investment in scientific research.
The highly successful Public Access Policy of the National Institutes of Health proves that this can be done without disrupting the research process, and we urge President Obama to act now to implement open access policies for all federal agencies that fund scientific research.
Cre-ated: May 13, 2012
 
Official Office of Science and Technology Policy Response to Require free access over the Internet to scientific journal articles arising f-rom taxpayer-funded research.
Increasing Public Access to the Results of Scientific Research
By Dr. John Holdren
Thank you for your participation in the We the People platform. The Obama Administration agrees that citizens deserve easy access to the results of research their tax dollars have paid for. As you may know, the Office of Science and Technology Policy has been looking into this issue for some time and has reached out to the public on two occasions for input on the question of how best to achieve this goal of democratizing the results of federally-funded research. Your petition has been important to our discussions of this issue.
The logic behind enhanced public access is plain. We know that scientific research supported by the Federal Government spurs scientific breakthroughs and economic advances when research results are made available to innovators. Policies that mobilize these intellectual assets for re-use through broader access can accelerate scientific breakthroughs, increase innovation, and promote economic growth. That’s why the Obama Administration is committed to ensuring that the results of federally-funded scientific research are made available to and useful for the public, industry, and the scientific community.
Moreover, this research was funded by taxpayer dollars. Americans should have easy access to the results of research they help support.
To that end, I have issued a memorandum today (.pdf) to Federal agencies that directs those with more than $100 million in research and development expenditures to develop plans to make the results of federally-funded research publically available free of c-harge within 12 months after original publication. As you pointed out, the public access policy adopted by the National Institutes of Health has been a great success. And while this new policy call does not insist that every agency copy the NIH approach exactly, it does ensure that similar policies will appear across government.
As I mentioned, these policies were developed carefully through extensive public consultation. We wanted to strike the balance between the extraordinary public benefit of increasing public access to the results of federally-funded scientific research and the need to ensure that the valuable contributions that the scientific publishing industry provides are not lost. This policy reflects that balance, and it also provides the flexibility to make changes in the future based on experience and evidence. For example, agencies have been asked to use a 12-month embargo period as a guide for developing their policies, but also to provide a mechanism for stakeholders to petition the agency to change that period. As agencies move forward with developing and implementing these polices, there will be ample opportunity for further public input to ensure they are doing the best possible job of reconciling all of the relevant interests.
In addition to addressing the issue of public access to scientific publications, the memorandum requires that agencies start to address the need to improve upon the management and sharing of scientific data produced with Federal funding. Strengthening these policies will promote entrepreneurship and jobs growth in addition to driving scientific progress. Access to pre-existing data sets can accelerate growth by allowing companies to focus resources and efforts on understanding and fully exploiting discoveries instead of repeating basic, pre-competitive work already documented elsewhe-re. For example, open weather data underpins the forecasting industry and provides great public benefits, and making human genome sequences publically available has spawned many biomedical innovations—not to mention many companies generating billions of dollars in revenues and the jobs that go with them. Going forward, wider availability of scientific data will cre-ate innovative economic markets for services related to data curation, preservation, analysis, and visualization, among others.
So thank you again for your petition. I hope you will agree that the Administration has done its homework and responded substantively to your request.
Dr. John Holdren is Assistant to the President for Science and Technology and Director of the White House Office of Science and Technology Policy
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập65
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm60
  • Hôm nay13,477
  • Tháng hiện tại78,612
  • Tổng lượt truy cập18,551,895
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây