Các thỏa thuận Truy cập Mở với các nhà xuất bản nhỏ hơn đòi hỏi sự điều chỉnh phù hợp của các bên liên quan tích cực

Thứ ba - 27/07/2021 07:27

Open Access agreements with smaller publishers require active cross-stakeholder alignment, report says

Theo: https://www.coalition-s.org/open-access-agreements-with-smaller-publishers-require-active-cross-stakeholder-alignment-report-says/

Bài được đưa lên Internet ngày: 09/06/2021

Các thỏa thuận Truy cập Mở giữa các nhóm/các thư viện và các nhà xuất bản độc lập nhỏ hơn được sử dụng khắp trên thế giới ngày càng gia tăng kể từ 2020, đánh tín hiệu về tiềm năng phát triển xa hơn, được một báo cáo độc lập ngày hôm nay (09/06/2021) của Information Power nhấn mạnh. Báo cáo này được Liên minh SHiệp hội các Nhà xuất bản Xã hội Nghề nghiệp và Học tập (ALPSP) ủy quyền như một công việc bám theo các kết quả đầu ra của dự án các Nhà xuất bản Xã hội Thúc đẩy Truy cập Mở và Kế hoạch S (SPA-OPS), được xuất bản vào mùa thu 2019.

Báo cáo này chỉ ra rằng trong năm 2020 đã có sự gia tăng rõ ràng số lượng các bài báo truy cập mở - OA (Open Access) được xuất bản trên các tạp chí lai, điều đi ngược lại xu thế giảm giữa các năm 2016-2019, và có khả năng tiếp tục tăng trong các năm tới, một phần được các thỏa thuận mới về Truy cập Mở dẫn dắt.

Các nhà xuất bản nhỏ hơn - ví dụ, các nhà xuất bản xã hội không có đối tác xuất bản lớn hơn, các nhà xuất bản của các trường đại học, các nhà xuất bản thư viện, và các nhà xuất bản thương mại nhỏ độc lập - hỗ trợ cho khoa học mở, và họ muốn các bài báo trên tạp chí mà họ xuất bản là mở cho tất cả mọi người khắp trên thế giới. Tuy nhiên, vì quy mô của họ, sự chuyển đổi quá độ đầy đủ sang Truy cập Mở là một thách thức nghiêm trọng. Một thỏa thuận Truy cập Mở duy nhất với một cơ sở là dễ hơn nhiều cho một nhà xuất bản độc lập nhỏ hơn để quản lý hơn là nhiều giao dịch bài báo, tất nhiên trừ phi từng thư viện hoặc nhóm muốn dạng thỏa thuận khác. Các thư viện và nhóm đầu tư nhiều để làm cho các thỏa thuận với các nhà xuất bản xảy ra; tuy nhiên, có thể có nhận thức chưa đủ trong các tổ chức đó về việc các thỏa thuận đó là thách thức như thế nào để triển khai như báo cáo đó nhấn mạnh.

Cộng tác thực tế trong một số lĩnh vực được ngắm đích là cần thiết để điều chỉnh phù hợp theo các nguyên tắc được chia sẻ, ngôn ngữ giấy phép, trao đổi dữ liệu, và các tiến trình, được bám theo bằng cam kết với các cơ quan tiêu chuẩn, các bên trung gian, và các nhà cung cấp nền tảng để đảm bảo chúng có thể được nhúng vào trong thực tế.

Chuyển đổi quá độ sang Truy cập Mở đòi hỏi sự thay đổi ở phía các bên liên quan. Báo cáo lập luận là đặc biệt quan trọng sự điều chỉnh phù hợp của các bên liên quan tích cực tập trung vào việc xúc tá cho các nhà xuất bản đọc lập nhỏ hơn để chuyển đổi quá độ thành công. Trong số những điều khác, các tác giả khuyến cáo mạnh mẽ các nhà cấp vốn tiến hành các bước để xúc tác cho các trường đại học tích hợp tất cả các chi tiêu của họ với các nhà xuất bản thông qua thư viện. Họ cũng khuyến khích các nhà xuất bản nào đang kết nối chặt chẽ giá thành của các thỏa thuận Truy cập Mở với lượng các bài báo hãy nghĩ cẩn trọng về các mô hình công bằng hơn.

Các thỏa thuận Truy cập Mở dường như xuất hiện ở đây để nói, nhưng các thách thức khác nhau trong thực tế làm chậm sự phát triển của chúng; các nhóm các bên liên quan cần phải làm nhiều hơn để đơn giản hóa và tiêu chuẩn hóa nếu họ tiếp tục tăng tốc chuyển đổi quá độ sang Truy cập Mở”, Alicia Wise, Giám đốc của Information Power, đã lưu ý.

Dựa vào sự xuất bản các phát hiện và khuyến cáo của báo cáo, Robert Kiley, người đứng đầu về chiến lược của Liên minh S, đã bình luận: “Các nhà cấp vốn của Liên minh S đã luôn khuyến khích các nhà xuất bản nhỏ hơn ôm lấy Truy cập Mở và điều chỉnh phù hợp với các nguyên tắc của Kế hoạch S. Chúng tôi sẽ chú ý xem xét các khuyến cáo của báo cáo độc lập này và sẽ làm việc với các bên liên quan để tạo thuận lợi cho sự chuyển đổi quá độ”.

Wayne Sime, Giám đốc điều hành, ALPSP, lưu ý: “ALPSP hoàn toàn đồng ý với các khuyến cáo trong báo cáo đó. Chào đón việc các nhà xuất bản độc lập nhỏ hơn được đánh giá cao vì các hoạt động của họ trong việc thúc đẩy xuất sắc trong nghiên cứu, vì các dịch vụ truyền thông học thuật họ cung cấp, và vì vai trò chính họ đóng trong việc đảm bảo bối cảnh xuất bản học thuật đa dạng, mở.

Tải báo cáo về

Các lưu ý với ban biên tập

 • Liên minh S là nhóm quốc tế các tổ chức cấp vốn và thực thi nghiên cứu ủng hộ Kế hoạch S, một sáng kiến về xuất bản Truy cập Mở đã được khởi xướng vào tháng 9/2018. Kế hoạch S yêu cầu rằng, có hiệu lực từ 2021, tất cả các xuất bản phẩm học thuật là kết quả từ nghiên cứu được các trợ cấp công hoặc tư cấp vốn bởi ccs hội đồng nghiên cứu quốc gia, khu vực, và quốc tế và các cơ quan cấp vốn, phải được xuất bản trên các tạp chí Truy cập Mở, trên các nền tảng Truy cập Mở, hoặc được làm cho sẵn sàng tức thì thông qua các kho Truy cập Mở mà không có cấm vận.

 • Hiệp hội các Nhà xuất bản Xã hội Nghề nghiệp và Học tập (ALPSP) là một cơ quan thương mại theo cơ chế thành viên quốc tế ủng hộ và đại diện cho các tổ chức và các cơ sở không vì lợi nhuận xuất bản nội dung học thuật và chuyên nghiệp. Với hơn 300 thành viên ở 30 quốc gia, cơ chế thành viên cũng bao gồm các bên làm việc với các nhà xuất bản đó.

 • Information Power Ltd là một đơn vị dịch vụ tư vấn chuyên về Truy cập Mở và thông tin nghiên cứu. Các lãnh đạo của nó, TS. Alicia Wise và Lorraine Estelle, từng là những người ở trên tuyến đầu của các đổi mới sáng tạo trong xuất bản học thuật 25 năm qua. Nhóm này làm việc với các nhà cấp vốn, thư viện, nhóm các doanh nghiệp, các nhà xuất bản, các đại lý, các nhà cung cấp, và các trường đại học khắp trên thế giới.

Open Access agreements between consortia/libraries and smaller independent publishers are used worldwide increasingly since 2020, signalling a potential for further growth, highlights an independent report released today (June 9, 2021) by Information Power. The report was commissioned by cOAlition S and the Association of Learned & Professional Society Publishers (ALPSP) as a follow up on the outcomes of the Society Publishers Accelerating Open access and Plan S (SPA-OPS) project, published in autumn 2019.

The report indicates that during 2020 there was a clear increase in the number of open access (OA) articles published in hybrid journals, which reverses the downward trend between 2016 – 2019, and deems likely a further increase over the next few years, partly driven by new OA agreements.

Smaller independent publishers – for example, society publishers without a larger publishing partner, university presses, library presses, and small independent commercial presses – support open science, and they would like the journal articles that they publish to be open to people all over the world. However, due to their scale, a full transition to OA is a serious challenge. A single OA agreement with an institution is much easier for a smaller independent publisher to administer than many article transactions, unless of course each library or consortium wants a different sort of agreement. Libraries and consortia invest hugely in making agreements with publishers happen; however, there can be far less awareness within these organizations of how challenging the agreements are to implement highlights the report.

Practical collaboration in a number of targeted areas is needed to align on shared principles, license language, data exchange, and workflows, followed by engagement with standards bodies, intermediaries, and platform providers to ensure these can become embedded in practice.

The transition to OA requires change on the part of all stakeholders. The report argues it is particularly crucial that active cross-stakeholder alignment focuses on enabling smaller independent publishers to transition successfully. Among other things, the authors strongly recommend funders take steps to enable universities to aggregate all their expenditure with publishers via the library. They also encourage publishers who closely link the price of OA agreements to article volume to think carefully about more equitable models.

OA agreements do appear to be here to stay, but various practical challenges slow their growth; more needs to be done by cross-stakeholder groups to simplify and standardize if they are to continue to accelerate the transition to OA.”, remarked Alicia Wise, Director of Information Power.

Upon publication of the report’s findings and recommendations, Robert Kiley, Head of Strategy, cOAlition S, commented: “cOAlition S funders have always encouraged smaller publishers to embrace OA and align with Plan S principles. We will attentively examine the recommendations of this independent report and will work with stakeholders to facilitate the transition”.

Wayne Sime, Chief Executive, ALPSP, noted: “ALPSP fully endorses the recommendations within the report. It is welcome that smaller independent publishers are highly valued for their activities in promoting excellence in research, for the scholarly communication services they provide, and for the key role they play in ensuring a diverse, open scholarly publishing landscape.”

Download the report

Notes to Editors

 • cOAlition S is an international consortium of research funding and performing organisations supporting Plan S, an initiative for Open Access publishing that was launched in September 2018. Plan S requires that, with effect from 2021, all scholarly publications on the results from research funded by public or private grants provided by national, regional, and international research councils and funding bodies, must be published in Open Access Journals, on Open Access Platforms, or made immediately available through Open Access Repositories without embargo.

 • The Association of Learned and Professional Society Publishers (ALPSP) is an international membership trade body that supports and represents not-for-profit organizations and institutions that publish scholarly and professional content.  With over 300 members in 30 countries, membership also includes those that work with these publishers.

 • Information Power Ltd is a consultancy service specializing in Open Access and research information. Its principals, Dr Alicia Wise and Lorraine Estelle, have been at the forefront of innovations in scholarly publishing for over 25 years. The team works with funders, libraries, consortia, publishers, agents, vendors, and universities around the world.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập35
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm31
 • Hôm nay4,642
 • Tháng hiện tại145,105
 • Tổng lượt truy cập33,122,633
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây