Cory Doctorow sẽ đẩy tới sự kết thúc DRM

Thứ năm - 26/03/2015 06:00

Cory Doctorow To Push For Ending DRM

by Mike Masnick, Tue, Jan 20th 2015 9:02pm

Theo: https://www.techdirt.com/articles/20150120/10402929760/cory-doctorow-to-push-ending-drm.shtml

Bài được đưa lên Internet ngày: 20/01/2015

Lời người dịch: Đây là những gì được khẳng định: “Trừ phi chúng ta có thể chắc chắn rằng các máy tính của chúng ta làm những gì chúng ta nói cho chúng, và không có các chương trình vụng trộm lén lút được thiết kế để lấy các lệnh từ các tập đoàn từ ở xa, chúng ta có thể không bao giờ tin tưởng chúng được. Là khó giữa việc nói 'Vâng, thưa ngài' và 'TÔI KHÔNG CHO PHÉP ÔNG LÀM ĐIỀU ĐÓ'”. “Nhưng hệt như chúng ta đã thấy với các cuộc chiến bản quyền, việc cấm các lệnh nhất định, hoặc các giao thức, hoặc các thông điệp, sẽ hoàn toàn không có hiệu lực như một biện pháp ngăn chặn và chữa trị; và như chúng ta đã thấy trong các cuộc chiến bản quyền, tất cả ý định là kiểm soát các máy tính cá nhân PC sẽ hội tụ trong các rootkits; tất cả các cố gắng kiểm soát Internet sẽ hội tụ trong sự giám sát và kiểm duyệt, điều giải thích vì sao tất cả chúng là có vấn đề”. Bạn ngạc nhiên chưa? Quản lý các Quyền Số, một công cụ mà các đại công ty vẫn sử dụng để tối đa hóa lợi nhuận của họ bằng việc hạn chế các quyền của người sử dụng lại có liên quan tới an toàn của chiếc máy tính của bạn, đến các rootkits và sự giám sát như của NSA vừa qua đấy. Xem thêm: TPP, ACTA, bằng sáng chế phần mềm và hơn thế nữa.

 

Đây là Tuần Bản quyền (Copyright Week), trong đó những người khác nhau hỗ trợ các luật bản quyền hợp lý hơn nhấn mạnh vài vấn đề với các luật đang tồn tại và các khái niệm qâun trọng sẽ có trong các nỗ lực cải cách bản quyền. Chủ đề ngày hôm này là “bạn đã mua nó, bạn sở hữu nó”, - một khái nhiệm thường được níu giữ lại vì các luật bản quyền xấu. Ít tháng trước, một dự luật đã được giới thiệu ở Quốc hội gọi là YODA - Luật Bạn Sở hữu các Thiết bị (You Own Devices Act) - nó có thể cho phép người chủ sở hữu phần cứng máy tính bán các thiết bị với phần mềm trong đó mà không tạo ra một mớ lộn xộn nào về bản quyền. Đó là một cố gắng nhỏ để lôi ngược lại các quyền sở hữu cơ bản từ luật bản quyền thường đóng triện các quyền tài sản. Hy vọng, một dự luật tương tự sẽ được đưa ra Quốc hội mới, và trở thành luật. Thậm chí tốt hơn có thể cho luật bản quyền để thực sự thừa nhận các quyền tài sản thực, thay vì việc giới hạn chúng gần như mọi lần.

 

Một trong những cuộc tấn công lớn nhất vào các quyền sở hữu và sở hữu chủ trong Phần 1201 của DMCA, được biết tốt hơn như là mệnh đề Chống phá vỡ (Anti-Circumvention), nói nó chống lại luật phá vỡ bất kỳ “các biện pháp công nghệ” nào đã được thiết kế để khóa việc sao chép - thậm chí nếu sử dụng nằm bên dưới là không vi phạm. Đó là, nếu bạn vi phạm các biện pháp công nghệ để truy cập nội dung không được bản quyền bao trùm hoàn toàn, thì bạn vẫn còn vi phạm luật đó. Đây là luật mà đã làm cho DRM mạnh mẽ. và thường loại bỏ quyền của bạn để sở hữu những gì bạn đã mua. Đây là một cuộc tấn công rành ràng vào các quyền tài sản cơ bản, và (thậm chí tệ hơn) có các nhà cực đại hóa về bản quyền (copyright maximalists) giả vờ rằng sự loại bỏ các quyền tài sản của họ thực sự là một động thái có lợi của các quyền tài sản.

 

Vì thế, là tuyệt vời để thấy tuyên bố hôm nay mà Cory Doctorow đang quay sang EFF để giúp với Dự án Apollo 1201 mới của nó, một kế hoạch tiệt trừ DRM khỏi cuộc sống.

 

Apollo từng là một kế hoạch dài một thập kỷ làm thứ gì đó được xem rộng rãi như là không có khả năng: đi lên mặt trăng. Nhiều đám người nghĩ là không có khả năng bỏ DRM. Nhưng nó cần phải được thực hiện”, Doctorow nói. “Trừ phi chúng ta có thể chắc chắn rằng các máy tính của chúng ta làm những gì chúng ta nói cho chúng, và không có các chương trình vụng trộm lén lút được thiết kế để lấy các lệnh từ các tập đoàn từ ở xa, chúng ta có thể không bao giờ tin tưởng chúng được. Là khó giữa việc nói 'Vâng, thưa ngài' và 'TÔI KHÔNG CHO PHÉP ÔNG LÀM ĐIỀU ĐÓ'”.

 

Doctorow đã và đang nói ra về vấn đề này nhiều năm. Nếu bạn đã không theo dõi cuộc nói chuyện của ông ta năm 2012 ở Hội nghị Truyền thông Hỗn loạn (Chaos Communication Congress) về "chiến tranh về tính toán mục đích chung", là đáng thời gian cảu bạn. Đây là một thảo luận tôi đã quay lại nhiều lần trong vòng 2 năm rưỡi qua kể từ khi ông ta lần đầu nói điều đó. Nó nhấn mạnh không chỉ sư vô lý của DRM nói chung, mà vì sao điều này là một vấn đề vượt ra khỏi chỉ một ý tưởng khóa vài nội dung để bảo vệ một mô hình kinh doanh lỗi thời. Như bài nói chuyện của ông ta đã lưu ý, đây là một cuộc chiến về quyền để thực sự sở hữu máy tính của bạn và không mở nó ra để kiểm duyệt và giám sát. Cuộc chiến đối với DRM về nội dung từng mới chỉ bắt đầu:

 

Và với tư cách cá nhân, tôi có thể thấy rằng sẽ có các chương trình chạy trên các máy tính mục đích chung và các thiết bị ngoại vi mà sẽ thậm chí làm cho tôi lăn tăn. Nên tôi có thể tin rằng mọi người mà bênh vực cho việc hạn chế các máy tính mục đích chung sẽ thấy khán thính phòng dễ lĩnh hội các quan điểm của họ. Nhưng hệt như chúng ta đã thấy với các cuộc chiến bản quyền, việc cấm các lệnh nhất định, hoặc các giao thức, hoặc các thông điệp, sẽ hoàn toàn không có hiệu lực như một biện pháp ngăn chặn và chữa trị; và như chúng ta đã thấy trong các cuộc chiến bản quyền, tất cả ý định là kiểm soát các máy tính cá nhân PC sẽ hội tụ trong các rootkits; tất cả các cố gắng kiểm soát Internet sẽ hội tụ trong sự giám sát và kiểm duyệt, điều giải thích vì sao tất cả chúng là có vấn đề. Vì chúng tôi đã bỏ ra hơn 10 năm qua như một đơn vị gửi đi những tay chơi tốt nhất của chúng tôi ra để đấu tranh với những gì chúng tôi nghi từng là ông chủ cuối cùng ở cuối của cuộc chơi, nhưng hóa ra là đó chỉ là ông chủ nhỏ ở cuối của một mức, và các đặt cược chỉ đang leo lên cao hơn mà thôi.

 

This is Copyright Week, in which various people supporting more reasonable copyright laws highlight some of the problems with existing laws and important concepts that should be in copyright reform efforts. Today's topic is "you bought it, you own it," -- a concept that is often held back due to bad copyright laws. A few months ago, a bill was introduced in Congress called YODA -- the You Own Devices Act -- which would allow the owner of computer hardware to sell the devices with the software on it without creating a copyright mess. It was a small attempt to take back basic property rights from copyright law which often stamps out property rights. Hopefully, a similar bill will show up in the new Congress, and become law. Even better would be for copyright law to actually recognize true property rights, rather than limiting them at nearly every turn.

One of the biggest attacks on property rights and ownership is Section 1201 of the DMCA, better known as the Anti-Circumvention clause, that says it's against the law to circumvent any "technological measures" that were designed to block copying -- even if the underlying use is non-infringing. That is, if you break technological measures to access content that is not covered by copyright at all, you're still violating the law. This is the law that has made DRM so powerful, and which regularly removes your right to own what you bought. It's a blatant attack on basic property rights, and (even worse) has copyright maximalists pretending that their removal of property rights is actually a move in favor of property rights.

Thus, it's great to see the announcement today that Cory Doctorow is returning to EFF to help with its new Apollo 1201 Project, a plan to eradicate DRM in our lifetime.

"Apollo was a decade-long plan to do something widely viewed as impossible: go to the moon. Lots of folks think it's impossible to get rid of DRM. But it needs to be done," said Doctorow. "Unless we can be sure that our computers do what we tell them, and don't have sneaky programs designed to take orders from some distant corporation, we can never trust them. It's the difference between 'Yes, master' and 'I CAN'T LET YOU DO THAT DAVE.'"

Doctorow has been speaking out on this issue for years. If you haven't watched his 2012 talk at the Chaos Communication Congress on the "war on general purpose computing," it's well worth your time. It's a discussion I've gone back to many times in the two and a half years since he first gave that talk. It highlights not only the absurdity of DRM in general, but why this is an issue that goes well beyond just the idea of locking down some content to protect an obsolete business model. As his speech noted, this is a battle over the right to actually own your computer and not to open it up to censorship and surveillance. The fight over DRM on content was just the beginning:

And personally, I can see that there will be programs that run on general purpose computers and peripherals that will even freak me out. So I can believe that people who advocate for limiting general purpose computers will find receptive audience for their positions. But just as we saw with the copyright wars, banning certain instructions, or protocols, or messages, will be wholly ineffective as a means of prevention and remedy; and as we saw in the copyright wars, all attempts at controlling PCs will converge on rootkits; all attempts at controlling the Internet will converge on surveillance and censorship, which is why all this stuff matters. Because we've spent the last 10+ years as a body sending our best players out to fight what we thought was the final boss at the end of the game, but it turns out it's just been the mini-boss at the end of the level, and the stakes are only going to get higher.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập40
  • Hôm nay13,891
  • Tháng hiện tại155,365
  • Tổng lượt truy cập17,431,352
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây