Hơn 2.000 tạp chí chia sẻ dữ liệu về giá thành và dịch vụ qua Dịch vụ So sánh Tạp chí của Kế hoạch S

Thứ hai - 09/01/2023 06:06

More than 2000 journals share price and service data through Plan S’s Journal Comparison Service

16/11/2022

Theo: https://www.coalition-s.org/more-than-2000-journals-share-price-and-service-data-through-journal-comparison-service/

Bài được đưa lên Internet ngày: 16/11/2022

Liên minh S vui mừng công bố 27 nhà xuất bản - những nơi xuất bản hơn 2.000 tạp chí - đã ôm lấy Dịchj vụ So sánh Tạp chí – JCS (Journal Comparison Service) và đã chia sẻ dữ liệu về dịch vụ và giá thành của họ, đáp lại lời kêu gọi về các dịch vụ minh bạch giá thành và xuất bản. Liên minh S muốn ngợi khen các nhà xuất bản đó vì việc kết hợp các giá trị của tính mở và minh bạch về giá thành vào trong các quy trình của họ, phù hợp với các nguyên tắc của Kế hoạch S. JCS đã được phát triển để đáp lại lời kêu gọi ngày càng gia tăng từ cộng đồng nghiên cứu đối với minh bạch lớn hơn về các dịch vụ các nhà xuất bản cung cấp và giá thành họ lấy. Thông qua dịch vụ tự do không mất tiền, trên trực tuyến này, các khách hàng của các nhà xuất bản - chủ yếu các thư viện và các nhóm thư viện mua sắm các dịch vụ xuất bản nhân danh cộng đồng nghiên cứu - có khả năng hiểu tốt hơn cách để các tạp chí và các nhà xuất bản so sánh dựa trên một loạt các chỉ số chính. Thông tin này có thể được sử dụng để giúp xác định liệu các giá thành được lấy có tương xứng với các dịch vụ được cung cấp hay không.

Bắt đầu vừa đi vừa nói về minh bạch

Việc 27 nhà xuất bản đã cung cấp dữ liệu thông qua dịch vụ này bao gồm các nhà xuất bản lớn, mô hình pha trộn như Wiley, các nhà xuất bản Truy cập Mở đầy đủ bao gồm PLOS, Thư viện Nhân văn Mở, và F1000, và một số các nhà xuất bản của các hội/trường đại học bao gồm Xã hội Hoàng gia, Nhà xuất bản Đại học Rockefeller, và Hiệp hội Tinh thể học Quốc tế. Một danh sách đầy đủ các nhà xuất bản (và các tạp chí) tham gia trong JCS có thể thấy tại https://journalcheckertool.org/jcs.

Kathryn Sharples, Phó Chủ tịch về Nghiên cứu Mở ở Wiley, đã giải thích động lực đằng sau quyết định của họ tham gia trong dịch vụ này:

Wiley cam kết khai phá các cách thức mới cung cấp tính trực quan lớn hơn về các dịch vụ các tạp chí của chúng tôi cung cấp. Chúng tôi đang tham gia vào JCS vì chúng tôi tin tưởng là quan trọng để tham gia với một loạt các bên liên quan để gia tăng minh bạch trong xuất bản nghiên cứu. Chúng tôi hướng tới việc học hỏi các bài học từ năm đầu tiên này trong JCS và cải thiện cách tiếp cận của chúng tôi về minh bạch cho tương lai.

Michael Markie, Giám đốc Xuất bản ở F1000, đã bổ sung thêm:

Tính mở và minh bạch xung quanh giá thành cho phép chúng tôi thể hiện rõ ràng giá trị các dịch vụ xuất bản của F1000. Chúng tôi cảm thấy là quan trọng để chỉ cho các thư viện, các cơ sở, và các nhà cấp vốn chính xác những gì họ đang có đối với các giá thành chúng tôi lấy”.

Một dịch vụ hỗ trợ cho các quyền định đầu tư vào tương lai bởi các thư viện

Truy cập tới JCS là mở cho bất kỳ thư viện và nhóm thư viện nào (người sử dụng đầu cuối) những nơi đang thương thảo và tham gia vào các thỏa thuận Truy cập Mở với các nhà xuất bản. Từ tháng 9 trước, khi cổng điện tử những người sử dụng đầu cuối đã được khởi xướng, số lượng ngày một gia tăng các thư viện và nhóm thư viện từ châu Âu, châu Phi, Bắc Mỹ, và Úc đã đăng ký với JCS. Điều này rõ ràng chỉ ra nhu cầu về một dịch vụ cung cấp sự hiểu biết tốt hơn về bản chất tự nhiên của các dịch vụ xuất bản và giá thành được lấy đối với họ và có thể lát đường cho nhóm thư viện bổ sung các điều khoản hợp đồng cho các thỏa thuận của họ trong tương lai với các nhà xuất bản yêu cầu họ chia sẻ dữ liệu như vậy.

Caren Milloy, Giám đốc về Cấp phép tại Jisc, đã nêu:

Dữ liệu được cung cấp qua JCS là bước chủ chốt thúc đẩy sự hiểu biết chung về các dịch vụ của nhà xuất bản. Nó sẽ xúc tác cho chúng tôi và các thành viên của chúng tôi để minh bạch đánh giá giá trị được dẫn xuất và hỗ trợ việc hoạch định chính sách về đầu tư trong tương lai của các quỹ cơ sở và nhà nước”.

Dù các nhà nghiên cứu không có quyền truy cập trực tiếp tới dữ liệu có trong JCS, họ có thể thấy liệu một tiêu đề nhất định nào đó đã cung cấp dữ liệu cho JCS hay chưa, nhờ vào sự tích hợp với Công cụ Kiểm tra Tạp chí. Robert Kiley, Giám đốc Chiến lược ở Liên minh S, đã bình luận:

Thông qua sự tích hợp với Công cụ Kiểm tra Tạp chí, các nhà nghiên cứu có thể thấy liệu tạp chí ưa thích của họ có hỗ trợ các giá trị như tính mở và minh bạch hay không. Họ sau đó có thể sử dụng thông tin này trong xác định nơi gửi các bản thảo của họ để xuất bản”.

Lưu ý của biên tập viên

Dịch vụ So sánh Tạp chí – JCS (Journal Comparison Service) có thể truy cập được tại https://journalcomparisonservice.org. Một danh sách các nhà xuất bản/các tạp chí đang chia sẻ dữ liệu qua JCS là có tại: https://journalcheckertool.org/jcs.

JCS đã được thành lập và quản lý bởi Liên minh S, một nhóm quốc tế các tổ chức cấp vốn và thực thi nghiên cứu đang triển khai Kế hoạch S, một nhiệm vụ nhằm biến truy cập mở đẩy đủ và tức thì tới các xuất bản phẩm thành hiện thực. Liên minh S được Châu Âu Khoa học (Science Europe) hỗ trợ và do Quỹ Khoa học châu Âu (ESF) quản lý.

JCS đã được Cottage Labs, đối tác với Antleaf, phát triển.

cOAlition S is pleased to report that 27 publishers – who publish more than 2000 journals – have embraced the Journal Comparison Service (JCS) and shared their service and price data, responding to the call for transparent pricing of publishing services. cOAlition S wishes to praise these publishers for incorporating the values of openness and price transparency into their processes, in line with Plan S principles. The JCS was developed in response to the growing calls from the research community for greater transparency regarding the services publishers provide and the prices they charge. Through this free, online service, the publishers’ clients – primarily libraries and library consortia who procure publishing services on behalf of the research community – are able to better understand how journals and publishers compare on a range of key indicators. This information can be used to help determine whether the prices charged are commensurate with the services provided.

Starting to walk the talk on transparency

The 27 publishers who have provided data through this service include large, mixed-model publishers such as Wiley, fully Open Access publishers including PLOS, the Open Library of Humanities, and F1000, and a number of society/university publishers including the Royal Society, Rockefeller University Press, and the International Union of Crystallography.  A complete list of publishers (and journals) participating in the JCS can be found at https://journalcheckertool.org/jcs.

Kathryn Sharples, Vice President of Open Research at Wiley, explained the motivation behind their decision to participate in this service:

Wiley is committed to exploring new ways to provide greater visibility of the services our journals provide. We are participating in the JCS because we believe it is important to engage with a range of stakeholders to increase transparency in research publishing.  We look forward to learning lessons from this first year in the JCS and evolving our approach to transparency for the future”.

Michael Markie, Publishing Director at F1000, added:

“Openness and transparency around our pricing allow us to clearly demonstrate the value of F1000’s publishing services. We feel it’s important to show libraries, institutions, and funders exactly what they are getting for the prices we charge”.

A supportive service for future investment decisions by libraries

Access to the JCS is open to any library and library consortia (End Users) who negotiate and participate in Open Access agreements with publishers. Since late September, when the end-user portal was launched, an increasing number of libraries and library consortia from Europe, Africa, North America, and Australia have registered with the JCS.  This clearly shows the need for a service that provides a better understanding of the nature of publishing services and the prices charged for them and can pave the way for library consortia to add contractual terms to their future agreements with publishers requiring them to share such data.

Caren Milloy, Director of Licensing at Jisc, stated:

“The data supplied via the JCS is a key step in fostering a shared understanding of publisher services. It will enable us and our members to transparently assess value derived and support decision making about the future investment of institutional and public funds”.

Although researchers do not have direct access to the data held on the JCS, they can see whether a specific title has provided data to the JCS or not, thanks to an integration with the Journal Checker Tool.  Robert Kiley, Head of Strategy at cOAlition S, commented:

“Through the integration with the Journal Checker Tool, researchers can see whether their preferred journal supports values like openness and transparency. They can then use this information in determining where to submit their manuscripts for publication”.

Notes to Editors

The Journal Comparison Service (JCS) can be accessed at https://journalcomparisonservice.org. A list of publishers/journals that are sharing data through the JCS is available at https://journalcheckertool.org/jcs.

The JCS has been set up and is managed by cOAlition S, an international consortium of research funding and performing organisations implementing Plan S, a mandate aiming to make full and immediate Open Access to research publications a reality. cOAlition S is supported by Science Europe and hosted by the European Science Foundation (ESF).

The JCS was developed by Cottage Labs in partnership with Antleaf.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tác giả: Nghĩa Lê Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập85
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm79
  • Hôm nay11,062
  • Tháng hiện tại458,527
  • Tổng lượt truy cập33,805,967
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây