Các bài báo được viết trong 3 năm 2010-2011-2012 trên tạp chí Tin học & Đời sống

Thứ năm - 20/12/2012 23:43

Dưới đây là đường dẫn tới các bài báo được viếttrên tạp chí Tin học & Đời sống trong 3 năm2010-2011-2012, với [01] là trên Google Blog tại địa chỉhttp://vnfoss.blogspot.com/,còn [02] là trên Yahoo Blog tại địa chỉhttp://blog.yahoo.com/letrungnghia/:

Năm 2012:

 1. “Chính sách bắt buộc các tiêu chuẩn mở có hiệu lực từ 01/11/2012 của nước Anh - Những ví dụ cần thiết” trên [01] hoặc [02], số tháng 12/2012, trang 55-59.

 2. “Cách thức để khai thác OER có chất lượng” trên [01] hoặc [02], số tháng 12/2012, trang 60-63.

 3. “Khía cạnh pháp lý của OER” trên [01] hoặc [02], số tháng 11/2012, trang 60-63.

 4. “Thăm Kho bạc Liên bang và dự án khóa an ninh AUSkey của nước Úc” trên [01] hoặc [02], số tháng 11/2012, trang 58-59.

 5. “Những khái niệm cơ bản liên quan tới tài nguyên giáo dục mở” trên [01] hoặc [02], số tháng 10/2012, trang 66-69.

 6. “ Nhận thức về sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo ” trên [01] hoặc [02], số tháng 10/2012, trang 11-13.

 7. “Tính tương hợp, mô hình hóa và tiêu chuẩn hóa qui trình và dữ liệu trong chính phủ điện tử” trên [01] hoặc [02], số tháng 09/2012, trang 66-69.

 8. “Tìm kiếm và sử dụng các nguồn tư liệu mở có sẵn” trên [01] hoặc [02], số tháng 09/2012, trang 64-65.

 9. “ Ghi công khi sử dụng tư liệu có các giấy phép Creative Commons” trên [01] hoặc [02], số tháng 08/2012, trang 66-69.

 10. “Hợp tác Việt - Úc, “Công nghệ mở - Xu thế và triển vọng”” trên [01] hoặc [02], số tháng 08/2012, trang 64-65.

 11. “Các giấy phép Creative Commons cho các tư liệu mở” trên [01] hoặc [02], số tháng 07/2012, trang 59-61.

 12. “Mở nguồn công nghệ sở hữu độc quyền thật dễ” trên [01] hoặc [02], số tháng 07/2012, trang 62-64.

 13. “Các tiêu chuẩn sử dụng trong chính phủ điện tử” trên [01] hoặc [02], số tháng 06/2012, trang 10-14.

 14. “Thiết lập chiến lược PMTDNM: Nhân tố cốt lõi và khuyến cáo chiến thuật” trên [01] hoặc [02], số tháng 06/2012, trang 66-69.

 15. “Phát triển phần mềm tự do nguồn mở - Ngược lên dòng trên để về đích sớm” trên [01] hoặc [02], số tháng 05/2012, trang 64-68.

 16. “Con lợn đã biết bay?” trên [01] hoặc [02], số tháng 05/2012, trang 63.

 17. “Kiến trúc phần mềm tham chiếu trong chính phủ điện tử” trên [01] hoặc [02], số tháng 04/2012, trang 46-50.

 18. “Vòng đời tính năng và những đặc tính của mô hình phát triển nguồn mở” trên [01] hoặc [02], số tháng 04/2012, trang 62-65.

 19. “Tìm hiểu mô hình phát triển phần mềm tự do nguồn mở” trên [01] hoặc [02], số tháng 03/2012, trang 68-69.

 20. “Giới thiệu sơ lược mô hình độ chín an ninh không gian mạng” trên [01] hoặc [02], số tháng 03/2012, trang 64-65.

 21. “Mối lo an ninh các hệ thống thông tin nhìn từ chuyện Hoa Vĩ” trên [01] hoặc [02], số tháng 03/2012, trang 61-63.

 22. “Đổi mới sáng tạo của phần mềm tự do nguồn mở - môi trường để sáng tạo phát triển” trên [01] hoặc [02], số tháng 02/2012, trang 70-71.

Năm2011:

 1. “Chiến lược khoa học, công nghệ đổi mới của Việt Nam, giai đoạn 2011-2020 - Công nghệ mở phải là then chốt” trên [01] hoặc [02], số tháng 11/2011, trang 72-75.

 2. “Giữ an ninh cho điện toán đám mây” trên [01] hoặc [02], số tháng 10/2011, trang 67-69.

 3. Mục tiêu “mở”, thực thi “đóng”” trên [01] hoặc [02], số tháng 10/2011, trang 70-71.

 4. Từ nguồn mở đến công nghệ mở - Một hướng đi mặc định” trên [01] hoặc [02], số tháng 09/2011, trang 54-56.

 5. Bằng sáng chế phần mềm - nguy cơ tuyệt chủng của các công ty phần mềm Việt Nam?” trên [01] hoặc [02], số tháng 09/2011, trang 58-63.

 6. Tác chiến trong không gian mạng kiểu Mỹ” trên [01] hoặc [02], số tháng 08/2011, trang 70-73.

 7. Đổi mới sáng tạo và bằng sáng chế phần mềm” trên [01] hoặc [02], số tháng 07/2011, trang 64-65.

 8. Cuộc chiến hacker Trung Quốc - Việt Nam lần thứ nhất, một trò chơi nguy hiểm” trên [01] hoặc [02], số tháng 07/2011, trang 4.

 9. Xây dựng phần mềm và hệ thống thông tin trong quân đội và chính phủ: Cộng đồng trước, công nghệ sau” trên [01] hoặc [02], số tháng 06/2011, trang 72-75.

 10. Từ Stuxnet ở Iran tưởng tượng về một kịch bản có thể ở Việt Nam” trên [01] hoặc [02], số tháng 06/2011, trang 76-77.

 11. Chỉ nên xây dựng nhà máy điện hạt nhân khi làm chủ được các phần mềm vận hành các nhà máy đó?” trên [01] hoặc [02], số tháng 05/2011, trang 70.

 12. Để đảm bảo an ninh an toàn thông tin, sử dụng Windows là vô nghĩa?” trên [01] hoặc [02], số tháng 05/2011, trang 78.

 13. Sơ lược về chiến tranh không gian mạng” trên [01] hoặc [02], số tháng 04/2011, trang 76-77.

 14. Mua sắm của chính phủ với chuẩn mở” trên [01] hoặc [02], số tháng 03/2011, trang 64.

 15. Phần mềm tự do nguồn mở cần có sự đồng vận, bắt đầu từ ngành giáo dục” trên [01] hoặc [02], số tháng 02/2011, trang 72-74.

 16. Hội thảo Thúc đẩy ứng dụng và phát triển phần mềm tự do nguồn mở” trên [01] hoặc [02], số tháng 01/2011, trang 72-74.

 17. Những điều chính phủ cần biết về hiện trạng của định dạng tài liệu Office Open XML (OOXML)” trên [01] hoặc [02], số tháng 01/2011, trang 66-67.

 18. Ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở tại Hoa Kỳ” trên [01] hoặc [02], số tháng 01/2011, trang 75-77.

Năm2010:

 1. Ngoại giao Biển Đông và Công nghệ Mở” trên [01] hoặc [02], số tháng 12/2010, trang 77.

 2. Chỉ sử dụng mạng cục bộ LAN, không kết nối Internet thì có an toàn không?” trên [01] hoặc [02], số tháng 12/2010, trang 27.

 3. Stuxnet: thông điệp kinh hoàng về chiến tranh không gian mạng đã được gửi tới toàn thế giới” trên [01] hoặc [02], số tháng 12/2010, trang 72-75.

 4. GNU/Linux với các doanh nghiệp lớn nhất trên thế giới” trên [01] hoặc [02], số tháng 11/2010, trang 70-71.

 5. Cửa cuối cho FOSS vào cơ quan nhà nước đã mở” trên [01] hoặc [02], số tháng 10/2010, trang 12-13.

 6. Virus máy tính hay virus Windows?” trên [01] hoặc [02], số tháng 10/2010, trang 70-71.

 7. Khung tương hợp Quốc gia Tây Ban Nha, liệu chúng ta có thể học được gì từ đó?” trên [01] hoặc [02], số tháng 09/2010, trang 72-73.

 8. Các cuộc tấn công không gian mạng và một số khái niệm thực tiễn cơ bản” trên [01] hoặc [02], số tháng 09/2010, trang 24-25.

 9. Tính khả chuyển và tính tương hợp trong điện toán đám mây” trên [01] hoặc [02], số tháng 08/2010, trang 22-23.

 10. An ninh thông tin trong điện toán đám mây” trên [01] hoặc [02], số tháng 07/2010, trang 24-25.

 11. Việt Nam vô địch” trên [01] hoặc [02], số tháng 07/2010, trang 5.

 12. Việt Nam và một vài con số về botnet” trên [01] hoặc [02], số tháng 07/2010, trang 22-23.

 13. Hành trình dẫn tới sự hết thiêng” trên [01] hoặc [02], số tháng 06/2010, trang 64-65.

 14. Sự can thiệp sai trái của một số tổ chức nước ngoài vào chính sách về phần mềm tự do nguồn mở (FOSS) của Chính phủ Việt Nam” trên [01] hoặc [02], số tháng 04/2010, trang 60-62.

 15. Có một chính sách về phần mềm tự do nguồn mở như thế tại Peru từ 2001” trên [01] hoặc [02], số tháng 03/2010, trang 64-67.

 16. Giải phóng khỏi sự khóa trói vào nhà cung cấp của trình duyệt web” trên [01] hoặc [02], số tháng 02/2010.

 17. Chuẩn mở và tính tương hợp là hệ tọa độ tham chiếu trong môi trường hỗn hợp” trên [01] hoặc [02], số tháng 01/2010, trang 64-65.

 18. Chuyện thật như đùa: Tính tương hợp của Microsoft Office là bằng 0” trên [01] hoặc [02], số tháng 01/2010, trang 67.

Blogger:Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập27
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm25
 • Hôm nay8,398
 • Tháng hiện tại221,858
 • Tổng lượt truy cập18,982,665
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây