5 câu hỏi cho CEO mới của Microsoft

Thứ ba - 04/03/2014 05:53
P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }

5 Questions for Microsoft’s New CEO

By Christine Hall, February 11th, 2014

Theo: http://fossforce.com/2014/02/5-questions-microsofts-new-ceo/

Bài được đưa lên Internet ngày: 11/02/2014

Lời người dịch: 5 câu hỏi cho Satya Nadella, CEO mới của Microsoft, để biết liệu ông ta có phải là người tốt hay không từ quan điểm của tác giả - một người ủng hộ phần mềm tự do nguồn mở. Bắt đầu từ việc (1) 235 bằng sáng chế mà M$ nói Linux vi phạm nhưng lại không nói chúng là gì; (2) Việc đóng góp mã nguồn cho thế giới nguồn mở mà không chỉ vì các sản phẩm của chính Microsoft; (3) Biến định dạng tài liệu mở ODF trở thành mặc định trong M$ Office; (4)Khả năng hỗ trợ định dạng tài liệu mở ODF sao cho mở một tệp văn phòng của M$ Office trong OpenOffice hoặc LibreOffice không bị lỗi; (5) Đóng góp bằng sáng chế vào Mạng Sáng tạo Mở (Open Invention Network) như hơn 600 công ty khác đang làm để bảo vệ Linux khỏi các vụ kiện tụng; Thời gian sẽ trả lời cho chúng ta được biết.

Ngay bây giờ còn quá sớm để nói dạng gì CEO Satya Nadella sẽ là đối với Microsoft. Ông ta có thể là một người tốt, hiểu được công ty của ông đã sai lầm về đạo đức thế nào, hầu như ngay từ ngày đầu tiên, và ai có các kế hoạch để điều chỉnh lại công ty mà ông bây dẫn tới vị trí nơi mà nó có thể trở thành một lực lượng tích cực trong lĩnh vực công nghệ này. Tôi không kỳ vọng vào điều đó. Tôi đã học được qua năm tháng để không kỳ vọng vào bất kỳ điều gì biết phải trái hoặc có đạo đức từ công ty Redmond đó, bất kể ai có trách nhiệm hoặc đang nói.

Như một người ủng hộ phần mềm tự do nguồn mở - FOSS, có một ít câu hỏi tôi muốn hỏi ngài Nadella nếu tôi có cơ hội. Các câu trả lời của ông ta có thể nói cho tôi về những gì tôi muốn biết về lãnh đạo mới ở Microsoft và các kế hoạch của ông cho công ty.

Ông sẽ làm gì về 235 bằng sáng chế mà Microsoft kêu bị Linux vi phạm?

Kể từ ít nhất năm 2007, Microsoft đã kêu rằng 235 bằng sáng chế của hãng bị Linux vi phạm. Vấn đề là, không ai biết các bằng sáng chế nào đang bị vi phạm vì Redmond đã và đang giữ bí mật điều này, để lại cho chúng ta giải thiết rằng chúng là các bằng sáng chế tưởng tượng. Các lập trình viên Linux chỉ muốn thấy các bằng sáng chế đó, nếu chúng tồn tại, sao cho họ có thể tạo ra các khắc phục để mang Linux tới sự tuân thủ. Cho tới nay, Microsoft đã từ chối.

Với Ross Gardler, chủ tịch hiện hành của Quỹ Apache và là người phát ngôn được trả tiền cho Microsoft, việc chạy quanh để nói cho mọi người ai sẽ nghe rằng “Microsoft là một công ty đã thay đổi” và “Microsoft là mở hơn nhiều”, bây giờ có thể là thời gian để chứng minh điều này. Hãy chỉ cho chúng tôi các bằng sáng chế đó hoặc hứa không sử dụng chúng để chống lại Linux.

Đã tới lúc đối với Microsoft tiến hành một động thái như vậy. Quá nhiều khách hàng là doanh nghiệp lớn của Microsoft cũng phụ thuộc vào Linux và nguồn mfowr đối với Redmond để đi theo qua các mối đe dọa của họ. Sự hợp tác với Linux về vấn đề này có thể là một động thái thông minh.

Liệu Microsoft có cam kết đủ đối với nguồn mở để bắt đầu đóng góp mã vượt ra khỏi việc chỉ để làm cho Windows chạy và chơi tốt với Linux và các ứng dụng nguồn mở?

Một lần nữa, Ross Gardler vẫn nói với chúng tôi rằng Microsoft bây giờ đã cam kết với nguồn mở trong khi nói phách về những đóng góp mã mà công ty đã làm cho các dự án như Linux. Vấn đề là, tất cả các đóng góp đó đơn giản là vì mục đích chắc chắn rằng Windows sẽ làm việc với các ứng dụng nguồn mở được các khách hàng doanh nghiệp của hãng sử dụng. Còn về việc giúp để cải thiện Linux và các dự án nguồn mở khác theo các cách khác hoặc có thể bằng việc đỡ đầu lớn hơn cho các dự án nguồn mở?

Bạn sẽ làm cho ODF trở thành định dạng mặc định cho Office hay không?

DocX hoặc bất kỳ định dạng nào mà Office hiện đang sử dụng cần đi ra khỏi cửa số - không có ý định chơi chữ. Trong quá khứ đối với Microsoft để có được với chương trình đó sao cho các sản phẩm của hãng làm việc được trong suốt với các bộ phần mềm văn phòng khác như OpenOffice.

Liệu bạn sẽ làm việc với dự án của Tài liệu Mở để làm cho LibreOffice có khả năng mở một cách không có lỗi cho bất kỳ tài liệu Office nào chứ?

Nếu Microsoft còn chưa sẵn sàng để bỏ định dạng Office sở hữu độc quyền của họ, thì họ có thể làm việc với Quỹ Tài liệu để đảm bảo rằng LibreOffice và các bộ phần mềm sản xuất văn phòng nguồn mở khác có thể chân thực mở và lưu được trong định dạng của Microsoft, bất kể tài liệu đó phức tạp thế nào.

Liệu bạn có thiện chí đóng góp một số lượng có ý nghĩa các bằng sáng chế thích đáng và đóng góp tài chính cho Mạng Sáng tạo Mở (Open Invention Network) để giúp bảo vệ Linux và các dự án nguồn mở khác khỏi các vụ kiện bằng sáng chế hay không?

Đây là một cách khác mà CEO mới có thể thể hiện một cam kết cho tính mở. Thay vì đi theo con đường quỷ lùn bằng sáng chế, vì sao không tham gia cùng hơn 600 công ty đã trở thành hàng đầu của nguồn mở bằng việc quyên góp các bằng sáng chế cho kho bằng sáng chế của Mạng Sáng tạo Mở để được sử dụng cho việc bảo vệ Linux và các dự án nguồn mở khác khỏi các quỷ lùn.

Lúc này, tôi đang chừa lại phán xét về ông lãnh đạo mới của thế giới Windows. Có thể là công bằng để bắt đầu chụp hình khi chúng ta thực sự không biết bất kỳ điều gì về ông ta ngoài thực tế là ông ta đã bỏ ra 22 năm ở Microsoft - mà không thể là tốt lành. Sẽ không mất nhiều kiên nhẫn hoặc chờ đợi trước khi chúng ta sẽ biết ông ta như thế nào. Ông ta sẽ để chúng ta biết bằng các hành động của ông ta.

Tôi đang hy vọng ông ta hóa ra là một người tốt, đơn giản vì thế giới thực sự có thể sử dụng nhiều hơn một số người tốt ngay bây giờ và Microsoft có tiềm năng để làm nhiều điều tốt với ảnh hưởng và tiền bạc của nó nếu nó học được cách từ bỏ sự ích kỷ, tự làm trung tâm và sự điên rồ quyền lực. Có thể Satya Nadella đúng là người mang điều đó tới. Cũng có thể là không. Thời gian sẽ trả lời.

Khá sớm ông ta sẽ có điều gì đó phải làm. Và sau đó điều gì đó nữa. Và điều gì đó nữa một lần nữa. Khi đó chúng ta sẽ có khả năng thấy mọi điều đi về đâu.

Right now it’s too soon to tell what kind of CEO Satya Nadella will be for Microsoft. He may be a good guy who understands just how much his company has erred ethically, almost since day one, and who has plans to realign the company he now guides to a position whe-re it can become a positive force in the tech arena. I’m not expecting that. I’ve learned over the years to not expect anything sane or ethical f-rom the Redmond company, no matter who’s in c-harge or doing the talking.

As a FOSS proponent, there are a few questions I’d like to ask Mr. Nadella if I had the chance. His answers would tell me much of what I’d like to know about the new boss at Microsoft and his plans for the company.

What are you going to do about the 235 patents that Microsoft claims are violated by Linux?

Since at least 2007, Microsoft has claimed that 235 of its patents are infringed by Linux. The trouble is, nobody knows what patents are being infringed because Redmond has been keeping that a secret, leaving us to assume that these are imaginary patents. Linux developers only want to see the patents, if they exist, so they can cre-ate workarounds to bring Linux into compliance. So far, Microsoft has refused.

With Ross Gardler, current president of the Apache Foundation and paid spokesperson for Microsoft, running around telling everyone who will listen that “Microsoft is a changed company” and “Microsoft is much more open,” now would be the time to prove it. Show us the patents or promise not to use them against Linux.

The time has come for Microsoft to make such a move. Too many of Microsoft’s big enterprise customers also depend on Linux and open source for Redmond to follow through on their threats. Co-operation with Linux on this issue would be an intelligent move.

Is Microsoft committed to open source enough to start contributing code that goes beyond merely getting Windows to work and play well with Linux and open source applications?

Again, Ross Gardler keeps telling us that Microsoft is now committed to open source while bragging about the code contributions the company has made to projects such as Linux. The trouble is, all contributions are simply for the purpose of making sure that Windows will work with the open source applications used by its enterprise clients. How about helping in ways that will improve Linux and other open source projects in other ways or perhaps by making some sizable donations to open source projects?

Will you make ODF the default format for Office?

DocX or whatever format Office is currently using needs to go out the window–no pun intended. It’s past time for Microsoft to get with the program so that it’s products work seamlessly with other office suites such as OpenOffice.

Are you willing to work with the Open Document project to give LibreOffice the capability to flawlessly open any Office document?

If Microsoft isn’t yet ready to get rid of their proprietary Office format, they could work with the Document Foundation to assure that LibreOffice and other open source office productivity suites can faithfully open and save in the Microsoft format, no matter how complex the document.

Would you be willing to contribute a meaningful number of pertinent patents and contribute financially to the Open Invention Network to help protect Linux and other open source projects f-rom patent lawsuits?

Here’s another way that the new CEO could demonstrate a commitment to openness. Instead of going the patent troll route, why not join the more than 600 other companies who’ve become champions of open source by donating patents to the Open Invention Network’s patent pool to be used to defend Linux and other open source projects f-rom the trolls.

For the time being, I’m reserving judgement on the new chief of the Windows world. It wouldn’t be fair to begin taking pot shots when we really don’t know anything about him other than the fact he’s spent 22 years at Microsoft–which can’t be good. It won’t take much patience or waiting before we’ll what he’s about. He’ll let us know by his actions.

I’m hoping he turns out to be a good guy, simply because the world could really use some more good guys right now and Microsoft has the potential to do much good with it’s influence and money if it ever learns to quit being selfish, self-centered and power mad. Maybe Satya Nadella is just the man to bring that about. Or maybe not. Time will tell.

Pretty soon he’ll have to do something. And then something else. And something else again. By then we should be able to see whe-re things are going.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập30
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay5,964
  • Tháng hiện tại201,094
  • Tổng lượt truy cập21,342,606
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây