Đá Bill Gates ra khỏi ban lãnh đạo là thứ tốt nhất Microsoft có thể làm

Thứ hai - 10/02/2014 06:25
P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }

Kicking Bill Gates Off The Board Is The Best Thing Microsoft Can Do

Business InsiderBy Julie Bort | Business Insider – Sat, Feb 1, 2014 10:19 AM AEDT

Theo: http://au.finance.yahoo.com/news/kicking-bill-gates-off-board-231947361.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 01/02/2014

Ramin Talaie / Getty

Lời người dịch: Microsoft cần một tư duy mới. Tư duy thời của Bill Gates với chiếc máy tính cá nhân PC làm trung tâm của điện toán thế giới đã hết thời. Bây giờ là thời của các thiết bị di động và đám mây, điều mà Microsoft luôn là hãng đi sau bắt chước. Bài viết đưa ra 10 sai lầm của Bill Gates và kết luận rằng “đã tới lúc Bill Gates phải rời Microsoft và tập trung vào công việc từ thiện mà ông ta thích”.

Microsoft là một công ty có lợi nhuận điên rồ đứng bên bờ thảm họa. Nó tuyệt vọng cần tư duy mới.

Với từ rằng cựu nhân viên từng có 22 năm làm việc ở Microsoft Satya Nadella là CEO mới, sự chú ý chuyển sang sự lãnh đạo của ban giám đốc công ty. Nó sẽ có 2 cựu CEO, Bill Gates và Steve Ballmer.

Vì thế tư duy mới có lẽ không tới từ họ.

Trên thực tế, Gates có một hồ sơ theo dõi với các lỗi chiến lược khổng lồ mà công ty trả giá các năm về sự tiến bộ trong thị phần. Đây là vì sao ông ta nên là người phải đi:

1. Thế giới của Gates từng: Đi chậm. Microsoft cần thay đổi văn hóa công ty của nó. Các công ty công nghệ ngày nay cố chuyển động nhanh và thất bại. Họ có thể thất bại vì họ đi nhanh, điều có nghĩa rằng họ có thể sửa một lỗi cũng nhanh như họ tạo ra nó. Microsoft, về lịch sử, có một văn hóa đi chậm và không thất bại. Điều đó tới từ một thời điểm khi mọi người đã cài đặt phần mềm mỗi lần trong 3 năm. Thời đó đã thay đổi. Bây giờ các công ty phân phối phần mềm thông qua đám mây và có thể thêm hoặc quay lại các chức năng mới mỗi ngày.

2. Ông ta hầu như đã bỏ lỡ Internet. Internet đã nổi lên trong thời kỳ Gates là CEO, và ông ta thực sự đã không phải là một người có tầm nhìn Internet. Ông ta đã nhảy vào thị trường trình duyệt lâu sau Netscape, ví dụ thế. Các nỗ lực của ông ta để đuổi kịp và phá Nescape đã dẫn Microsoft vào một phán quyết chống độc quyền có tính sử thi và 10 năm dưới sự giám sát của Bộ Tư pháp. Cuối cùng các sản phẩm Internet của Microsoft (các trình duyệt, các máy chủ web, các công cụ phát triển) đã làm tốt và đã chộp được nhiều thị phần. Nhưng Microsoft và Gates đã không dẫn dắt ở đây, họ đã đi theo, và gần như thảm họa như vậy.

3. Nói về Internet, có Bing. Bing là một dịch vụ khá, nhưng Microsoft sẽ không bao giờ đánh được Google bằng một site tìm kiếm kiểu cũng có tôi. Lãnh đạo mới cần chỉ ra điều đó.

4. Gates không chỉ đã bỏ lỡ cuộc cách mạng phần mềm nguồn mở, ông ta còn là kẻ thù No.1 của nó. Nguồn mở, đó là nơi mà các lập trình viên tự do chia sẻ mã mà họ tạo ra, từng là một sự thay đổi chính trong nền công nghiệp phần mềm trong thập kỷ qua. Nó hầu như là một tôn giáo với các lập trình viên trẻ có lý tưởng. Gates (và Ballmer) đã xem nó như là một mối đe dọa và đã đe dọa kiện nó để nó không tồn tại. Họ đã từng làm dịu đi quan điểm của họ về một số dạng nguồn mở. Nhưng dòng máu xấu vẫn còn tồn tại. Gates có điều này rất sai.

5. Giống như Ballmer, Gates đã bỏ lỡ cuộc cách mạng di động. Với một dặm. Nhiều năm, Microsoft đã duy trì rằng máy tính cá nhân PC có thể là thiết bị trung tâm trong tất cả điện toán cá nhân. Bây giờ, PC chỉ là một trong nhiều thiết bị mà được trang bị trước hết bằng đám mây. Và bây giờ có ít hơn các PC được bán so với các điện thoại thông minh và các máy tính bảng.

6. Gates cũng đã không nắm được đám mây sớm. Salesforce.com từng được thành lập vào năm 1999, khi Gates vẫn còn là CEO của Microsoft. Một lần nữa, Microsoft đã bước vào đám mây muộn và bây giờ đang chơi trò đuổi theo Amazon với Azure, và đuổi theo Google với Office 365. Gates không phải là một người nhìn xa trông rộng về đám mây.

7. Gates có thể bóp chết thảm họa Windows 8 từ trong trứng. Đã có việc kiểm thử đầy đủ người sử dụng trong khi Windows từng đang được phát triển chỉ ra rằng mọi người không thích Windows 8. Sau đó sếp của Windows Steven Sinofsky đã cày trước mọi cách. Gates từng là chủ tịch trong thời gian của tất cả điều này. Windows là di sản của ông ta. Vì sao ông ta đã không đi với một trong những lời khoa trương sử thi của ông ta và xoay xở con tàu đó?

8. Gates đã để Ballmer làm máy tính bảng Surface. Surface, mà kết hợp phần cứng và phần mềm, từng được đảm bảo sẽ gây ra phiền phức với các đối tác phần cứng lớn nhất của Microsoft. Và nó đã có. HP, ví dụ, một trong những nhà sản xuất PC lớn nhất thế giới, đã công khai gọi Microsoft là một đối thủ và chạy tới Google. Sau đó Gates đã để cho Ballmer đi xuống gấp đôi về phần cứng và mua Nokia với giá 7 tỷ USD. Trong khi đó, Google đã công bố các kế hoạch kinh doanh bán phần cứng riêng của nó.

9. Gates đã để Ballmer mua Skype với giá 8.5 tỷ USD. Chiến lược lớn đó là … cái gì?

10. Điều sai lầm muộn màng đã đi tới điểm dừng. Với Gates là người cầm lái, Microsoft đã trở thành một công ty mà đã cố gắng đi vào từng thị trường công nghệ thành công muộn màng, và sau đó bỏ ra các tài nguyên khổng lồ để đuổi kịp. Điều này đôi khi đã làm tốt, khi máy tính cá nhân PC từng thực sự nằm ở trung tâm của thế giới. Nhưng bây giờ điều đó đã thay đổi, và việc bám theo sau sẽ không làm được bao giờ nữa.

11. Gates là một nhà từ thiện sáng giá. Trong những năm gần đây, Gates đã thấy được vai trò mơ mộng của ông ta khi giải quyết các vấn đề hóc búa như sự nghèo khó, bệnh tật, giáo dục, nó rõ ràng làm xúc động ông ta.

Có 2 cựu CEO trên thuyền sẽ cản trở khả năng của một CEO mới tiến hành các thay đổi mà Microsoft cần phải tiến lên phía trước. Vì thế, đã tới lúc Bill Gates phải rời Microsoft và tập trung vào công việc từ thiện mà ông ta thích.

Microsoft is an insanely profitable company standing on the edge of disaster. It desperately needs new thinking.

With word that 22-year Microsoft veteran Satya Nadella is likely the new CEO, attention turns to the leadership of the company's board of directors. It will have two former CEOs, Bill Gates and Steve Ballmer.

So new thinking is unlikely to come f-rom them.

In fact, Gates has a track record of huge strategic errors that have cost the company years of progress in market share. Here's why he should be the one to go:

1. Gates' world was: Go slow. Microsoft needs to change its corporate culture. Today’s tech companies try to move fast and fail. They can fail because they move fast, which means that they can fix a mistake as fast as they cre-ate one. Microsoft has a historical culture of moving slow and not failing. That comes f-rom a time when people installed software once very three years. Times have changed. Now companies deliver software via the cloud and can add or roll back new features every day.

2. He almost missed the Internet. The Internet rose during Gates time as CEO, and he actually wasn't an Internet visionary. He entered the browser market long after Netscape, for example. His efforts to catch up and crush Netscape led Microsoft into an epic antitrust judgement and 10 years of oversight by the Department of Justice. Ultimately Microsoft’s Internet products (browsers, web servers, development tools) did well and grabbed lots of market share. But Microsoft and Gates didn’t lead here, they followed, and almost disastrously so.

3. Speaking of the Internet, there’s Bing. Bing is a fine service, but Microsoft will never beat Google by being a me-too search site. New leadership needs to figure that out.

4. Gates not only missed the software open-source revolution, he was its No. 1 enemy. Open source, which is whe-re developers freely share the code they cre-ate, has been a major change in the software industry in the past decade. It's almost a religion with young idealistic programmers. Gates (and Ballmer) saw it as a threat and threatened to sue it out of existence. They’ve since softened their stance about some forms of open source. But bad blood still exists. Gates got this one very wrong.

3. Like Ballmer, Gates missed the mobile revolution. By a mile. For years, Microsoft maintained that the PC would be the central device in all personal computing. Now, the PC is just one of many devices that are powered primarily by the cloud. And there are now fewer PCs sold than smartphones and tablets.

4. Gates didn’t spot the cloud early, either. Salesforce.com was founded in 1999, when Gates was still CEO of Microsoft. Once again, Microsoft entered cloud late and is now playing catch up to Amazon with Azure, and to Google with Office 365. Gates is not a cloud visionary.

5. Gates could have nipped the Windows 8 disaster in the bud. There was exhaustive user testing while Windows was being developed indicating that people didn't like Windows 8. Then Windows chief Steven Sinofsky plowed ahead anyway. Gates was chairman during all this. Windows is his legacy. Why didn’t he step up with one of his epic rants and turn that ship around?

6. Gates let Ballmer do the Surface tablet. The Surface, which combines hardware and software, was guaranteed to cause trouble with Microsoft’s biggest hardware partners. And it has. HP, for instance, one of the world's biggest PC makers, has publicly called Microsoft a competitor and run to Google. Then Gates let Ballmer double down on hardware and buy Nokia for $7 billion. Meanwhile, Google has announced plans to sell its own hardware business.

7. Gates let Ballmer buy Skype for $8.5 billion. The grand strategy of that was ... what?

8. The late bloomer thing has got to stop. With Gates at the helm, Microsoft became a company that tried to enter every successful tech market late, and then spent enormous resources catching up. This worked for a while, when the PC really was the center of the world. But now that has changed, and following won't work anymore.

9. Gates is a brilliant philanthropist. In recent years, Gates has found his visionary role solving hard problems like poverty, illness, education, which obviously thrills him.

Having two former CEOs on the board will hinder a new CEO's ability to make the changes Microsoft needs to move forward. So, it's time for Bill Gates to leave Microsoft and concentrate on the philanthropic work that he loves.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập30
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay1,170
  • Tháng hiện tại1,170
  • Tổng lượt truy cập20,855,296
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây