Làm nông trại với các thiết kế công cụ nguồn mở, chi phí thấp

Thứ ba - 23/02/2016 06:26

Hacking the farm with low-cost, open source tool designs

Posted 15 Feb 2016 by Don Watkins

Theo: https://opensource.com/life/16/2/interview-marcin-jakubowski-open-source-ecology

Bài được đưa lên Internet ngày: 15/02/2016

 

Xem thêm: http://vnfoss.blogspot.com/search/label/Open-Hardware

 

Sau khi bắt đầu nông trại của riêng ôn tại Missouri, Marcin Jakubowski đã nhanh chóng phát hiện ra đây là một nghề kinh doanh đắt đỏ. Các công cụ ông đã cần phải bắt đầu và duy trì nông trại bền vững đã không tồn tại, nên ông đã tự thiết kế chúng cho mình.

 

Marcin đã xuất bản một bộ sưu tập các thiết kế nguồn mở của ông, đã gọi là Bộ Xây dựng Làng xã Toàn cầu (Global Village Construction Set), trên wiki về Sinh thái học Nguồn Mở (Open Source Ecology). Ngay sau đó, hệt như với phần mềm nguồn mở, những người khác từ khắp nơi trên thế giới đã bắt đầu cộng tác với ông trong việc thiết kế các máy mới đó.

 

Theo wiki, “Bộ Xây dựng Làng xã Toàn cầu là một nền tảng thực thi cao, chi phí thấp, tự bạn làm - DIY (Do It Yourselves), theo module mà xúc tác để chế tạo 50 máy công nghiệp khác nhau mà nó nắm lấy để xây dựng một nền văn minh nhỏ, bền vững với các tiện nghi hiện đại”.

 

Tôi đã gặp Marcin để giúp có được sự hiểu biết tốt hơn về công việc của ông.

 

Các câu Hỏi và Đáp

 

Toàn bộ điều này đã bắt đầu như thế nào?

Toàn bộ điều này đã bắt đầu vào năm cuối chương trình tiến sỹ khoa học của tôi về phản ứng tổng hợp hạt nhân, nơi mà tôi đã phát hiện rằng tôi từng là vô dụng - tôi đã xa rời các vấn đề của thế giới có sức ép phải giải quyết. Một phần của suy nghĩ đó về sự cộng tác mở - giá trị cốt lõi của Sinh thái học Nguồn Mở OSE (Open Source Ecology) - đã xảy ra trong quá trình công việc tiến sỹ của tôi. Tôi từng không có khả năng để nói chuyện cởi mở với các nhà nghiên cứu trong các nhóm khác trong lĩnh vực của tôi vì sợ trộm cắp ý tưởng. Vì thế, tôi đã nghi ngờ bỏ phí nhiều sự cạnh tranh xảy ra vì không có khả năng tham gia trong việc trao đổi thông tin tự do - thậm chí trong các cơ sở đại học công lập của chúng tôi. Vì thế ngay khi tôi kết thúc bằng tiến sỹ, tôi đã bắt đầu một nông trại ở Missouri.

 

Bộ Xây dựng Làng xã Toàn cầu đang thay đổi cuộc sống như thế nào?

Tôi từng quan tâm trong trải nghiệm khởi tạo lại nền văn minh - điều gì nó làm để có được nền văn minh thịnh vượng thực sự mà không có sự bỏ phí cạnh tranh dẫn chúng ta tới chiến tranh? Tôi đã không có kinh nghiệm với việc làm nông nghiệp, nhưng biết rằng nếu tôi muốn tạo ra sự khác biệt thì tôi có thể có một ít đất đai, vì đó là nguồn của tất cả sự giàu có của con người.

 

Liệu chúng ta có thể kết liễu thế giới đói nghèo bằng phần cứng mở cho nông nghiệp không?

Một trong những lĩnh vực nỗ lực là nông nghiệp nguồn mở. Việc cung cấp đủ cho bất kỳ ai không phải là câu hỏi về sản xuất, mà là câu hỏi về phân phối. Máy móc nguồn mở chắc chắn có thể giúp phân phối bằng việc bản địa hóa sản xuất, đưa sự kiểm soát các tài nguyên thiên nhiên trở lại vào tay của các cộng đồng, và tái tạo lại các bức tranh của chúng ta trong sự tiến bộ.

 

Liệu có bất kỳ điều gì khác ở ngoài đó giống với Sinh thái học Nguồn Mở không?

OSE đưa ra đề nghị giá trị có một không hai như một nỗ lực có tổ chức, dài hạn cho việc sản xuất “các thiết kế nguồn mfở vì nền văn minh”. Tôi xem xét Robert David Steele, nhà lãnh đạo tư duy thúc đẩy thậm chí xa hơn trong các khái niệm của ông về Mở Nguồn Mọi điều (Open Source Everything).

 

Bộ Xây dựng Làng xã Toàn cầu đang thay đổi rồi cuộc sống như thế nào?

Có khoảng 2 tá các nhân bản các cỗ máy của chúng tôi khắp thế giới. Để đưa ra vài ví dụ, 2 người ở Mỹ đang sử dụng máy ép khối đất nén - CEB (Compressed Earth Block) của chúng tôi để xây dựng nhà, và một nhóm ở Peru đang sử dụng máy cày của chúng tôi để đào bới trong một mỏ vàng. Cùng lúc, chúng tôi còn chưa đạt được khả năng nhân bản tới hạn. Các cột mốc tiếp sau trong lộ trình của chúng tôi bao gồm sự nhân bản tới hạn các máy móc của chúng tôi và loại bỏ sự thiếu thốn giả tạo tới năm 2031.

 

Nếu một lập trình viên phần cứng mở được cuộc phỏng vấn này truyền cảm hứng, liệu họ có thể tìm ra ông và xin làm việc ngày hôm nay hay không?

Có chứ, nhưng không phải bất kỳ ai cũng có thể gọi đó là “công việc”. Chúng tôi hiện đang đưa ra chương trình Doanh nhân tại Gia - EIR (Entrepreneur in Residence), nơi mà chúng tôi phát triển các doanh nghiệp nhân bản được và quản lý các cuộc hội thảo khổng lồ bằng việc sử dụng khái niệm Sản xuất Cực kỳ (Extreme Manufacturing). Các EIR đề xuất một doanh nghiệp nguồn mở mà chúng tôi pháp triển cộng tác và đưa ra thị trường. Mô hình doanh thu thường ở dạng chia sẻ doanh thu 50/50 từ các cuộc hổi thảo kỹ thuật sản xuất, nơi mà chúng tôi phát triển sản xuất xã hội như là mô hình doanh nghiệp trụ vững được thay vì sản xuất trong nhà máy.

 

Ông có muốn chia sẻ với các độc giả của chúng tôi về tầm nhìn của ông về tương lai?

Ưu tiên cao nhất của chúng tôi là phát triển các kỹ thuật phát triển sản phẩm nguồn mở mà cho phép sản phẩm R&D xảy ra có hiệu quả hơn bằng việc loại trừ tất cả các dạng bỏ phí cạnh tranh. Trong tương lai, khi các vấn đề trở nên phức tạp hơn, thì con đường được ưu tiên cho việc giải quyết các vấn đề sẽ ngày càng gia tăng sự cộng tác. Nếu không, các vấn đề sẽ trở nên không thể theo dõi được. Vì thế, chúng tôi thấy xu thế tích cực cho sự phát triển sản phẩm nguồn mở trở thành tiêu chuẩn. Sự trao đổi thông tin tự do cho phép các giải pháp được tích hợp, dựa vào các hệ thống sẽ trở thành có hiệu quả hơn.

 

Về thiết kế tích hợp trong lĩnh vực xây dựng, OSE và các đối tác sẽ cộng tác trong một chiến dịch Khởi động (Kickstarter) trong ít tháng tới để khởi động Viện Xây dựng Mở. Mục tiêu là để xây dựng nhà có thể kham được, hiện đại, nguồn mở, theo module với chi phí đưa ra thị trường nhỏ bé. Để làm việc này, chúng tôi đang sử dụng máy móc nguồn mở của chúng tôi trong quy trình, bao gồm cả các CEB ổn định với dây chuyền sản xuất từ đá vôi ở địa phương. Điều này có thể bao gồm cơ sở tiện ích sản xuất xi măng carbon tiêu cực (carbon-negative cement) mà chúng tôi biết. Đây là ví dụ tốt về cách mà thiết kế được tích hợp, các máy móc nguồn mở, và các quy trình cộng tác đi cùng với nhau để sản xuất ra các giải pháp tích hợp. Để đi theo quy trình của chúng tôi, hãy tham gia với chúng tôi trên Facebook hoặc đăng ký vào nhóm thư của chúng tôi.

 

After starting his own farm in Missouri, Marcin Jakubowski quickly discovered it's an expensive business. The tools he needed to start and maintain a sustainable farm didn't exist, so he set out to design them himself.

Marcin published a collection of his open source designs, called the Global Village Construction Set, to the Open Source Ecology wiki. Soon, just as in open source software, others from around the world began to collaborate with him in designing these new machines.

According to the wiki, "Global Village Construction Set is a modular, DIY, low-cost, high-performance platform that enables fabrication of the 50 different industrial machines that it takes to build a small, sustainable civilization with modern comforts."

I reached out to Marcin to help get a better understanding of his work.

Q&A

What got this whole thing started?

The whole thing started during the last year of my PhD program in nuclear fusion, where I discovered that I was useless—I was getting far removed from solving pressing world issues. Part of the thinking on open collaboration—a core value of Open Source Ecology—happened during my PhD work. I was not able to talk openly with researchers in other groups in my field for fear of idea theft. Thus, I questioned the amount of competitive waste that happens by not being able to engage in free exchange of information—even in our public institutions of higher learning. So as soon as I finished the PhD, I started a farm in Missouri.

I was interested in a civilization reboot experiment—what does it take to have a truly prosperous civilization without the competitive waste that leads us to war? I had no experience with farming, but knew that if I wanted to make a difference I would have to get some land, as that is the source of all human wealth.

Can we end world hunger with open hardware for agriculture?

One of our areas of endeavor is open source agriculture. Providing enough for everybody is not a question of production, but distribution. Open source machinery can definitely help with distribution by relocalizing production, putting control of natural resources back in the hands of communities, and regenerating our landscapes in the process.

Is there anything else like Open Source Ecology out there?

OSE offers a unique value proposition as an organized, long term effort for producing "open source blueprints for civilization." I consider Robert David Steele the thought leader pushing even further in his concepts of Open Source Everything.

How is the Global Village Construction Set already changing lives?

There are about two dozen replications of our machines around the world. To give a couple examples, two people in the U.S. are using our compressed earth block (CEB) press to build housing, and a group in Peru is using our tractor for excavation in a gold mine. At the same time, we have not reached viral replicability. The next milestones on our roadmap include viral replication of our machines and eradication of artificial scarcity by 2031.

If an open hardware developer is inspired by this interview, could they look you up and apply for a job today?

Yes, but not everyone would call it a "job." We are currently offering our Entrepreneur in Residence (EIR) program, where we develop replicable enterprises and run immersion workshops using our Extreme Manufacturing concept. EIRs propose an open source enterprise that we develop collaboratively and take to market. The revenue model typically involves a 50/50 revenue share from production workshops, where we develop social production as a viable enterprise model instead of factory production.

What else would you like to share with our readers about your vision for the future?

Our highest priority is developing open source product development techniques that allow product R&D to happen more efficiently by eliminating all forms of competitive waste. In the future, as problems become more complex, the preferred route for solving problems will be increasingly collaborative. Otherwise, problems become intractable. Hence, we see a positive trend for open source product development becoming the norm. Free exchange of information allows for integrated, systems-based solutions to be achieved more efficiently.

Regarding integrated design in the field of construction, OSE and partners will be collaborating on a Kickstarter campaign in a few months to kick off the Open Building Institute. The goal is to build affordable, state-of-the-art, open source, modular housing at a fraction of the market cost. To do this, we are using our open source machinery in the process, including CEBs stabilized with lime produced from local limestone. This would include the world's first carbon-negative cement production facility that we know of. This is a good example of how integrated design, open source machines, and collaborative processes come together to produce integrated solutions. To follow our progress, check us out on Facebook or sign up for our newsletter.

 

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập117
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm116
  • Hôm nay2,512
  • Tháng hiện tại275,857
  • Tổng lượt truy cập24,325,920
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây