Điều gì tiếp theo với OpenCon: Đặt sự công bằng vào cốt lõi

Thứ tư - 14/08/2019 06:32
Điều gì tiếp theo với OpenCon: Đặt sự công bằng vào cốt lõi
What’s Next for OpenCon: Putting Equity at the Core
Posted by Nick Shockey · August 08, 2019 3:56 PM
Theo: https://www.opencon2018.org/blog
Bài được đưa lên Internet ngày: 08/08/2019
Xem thêm: Khoa học Mở – Open Science
Hôm nay, chúng tôi công bố sự dịch chuyển trong cách thức SPARC hỗ trợ OpenCon để phản ánh sự tiến hóa của cộng đồng OpenCon. Thay vì việc tổ chức hội nghị toàn cầu vào năm 2019, chúng tôi sẽ tập trung vào việc đưa ra nền tảng dài hạn cho cộng đồng OpenCon, và sẽ tổ chức cuộc gặp toàn cầu được thiết đặt lại vào năm 2020. Quyết định này đã được cam kết của cộng đồng dẫn dắt để đặt sự công bằng vào cốt lõi công việc của nó và thể hiện đỉnh điểm của 5 năm đầu của OpenCon.

Kể từ khi khởi xướng vào năm 2014, OpenCon đã phát triển từ một ý tưởng thành cộng đồng toàn cầu các lãnh đạo thế hệ tiếp sau để làm cho nghiên cứu và giáo dục mở hơn và bình đẳng hơn. Được các lãnh đạo đang nổi lên đó dẫn dắt, OpenCon đã tiến hóa thành mạng toàn cầu bây giờ đã tổ chức các sự kiện ở 44 quốc gia và 24 ngôn ngữ, với tới hơn 9.500 người tham gia. Các thành viên cộng đồng đã giúp tiến hóa các chính sách mở ở tất cả mọi mức độ, đã khởi xướng các dự án và các tổ chức, xây dựng các công cụ mới, và thúc đẩy áp dụng các thực hành mở trong các cộng đồng địa phương của họ. Thông qua các nỗ lực đó, cộng đồng OpenCon đã làm rõ bình đẳng là cơ bản và hội nhập là không bàn cãi, và các giá trị đó phải được xây dựng trong nền tảng của công việc này - không bổ sung thêm vào sau đó.
Ngay từ đầu, sự truyền cảm hứng cho nghiên cứu mở và giáo dục mở đã được kết nối với bình đẳng: ý tưởng rằng các hệ thống mở có thể công bằng hơn so với các hệ thống đóng và nên được xây dựng rõ ràng để giải quyết các lý do của sự ngoài lề. Khi chuyển đổi quá độ của nghiên cứu mở và giáo dục mở từ truyền cảm hứng sang triển khai, chúng ta có cơ hội chưa từng thấy. Trong việc thiết kế lại các hệ thống để tạo lập và chia sẻ tri thức sẽ là mở, chúng ta có thể giải quyết các bất bình đẳng sâu sắc trong hệ thống hiện hành.
Các quyết định chúng ta đưa ra bây giờ - như các cá nhân và các tổ chức - và các giá trị các quyết định đó phản ánh sẽ xác định liệu lời hứa tạo lập các hệ thống hội nhập cơ bản nền tảng được phân phối hay đình hoãn. Tính mở có thể xúc tác cho sự bình đẳng, nhưng không đảm bảo cho nó. Bình đẳng chỉ có thể đạt được bằng thiết kế, với trách nhiệm, và trong quan hệ đối tác với những ai đã từng bị loại trừ.
Theo đuổi cơ hội này vì các hệ thống bình đẳng, mở cho nghiên cứu và giáo dục đã trở thành trọng tâm của cộng đồng OpenCon. Các lãnh đạo thế hệ sau đã dạy chúng ta rằng sự chuyển đổi quá độ hiện hành không chỉ là nhịp cầu nối những gì sẽ tới. Nó sẽ xác định những đường nét của những gì tương lai sẽ trông giống và những gì là có thể, và chúng ta không thể chờ để hành động. Qua năm sau, chúng tôi sẽ ưu tiên điều chỉnh cách thức chúng tôi hỗ trợ cộng đồng OpenCon trọng tâm này, một quá trình sẽ đòi hỏi sự cam kết sâu với cả mạng OpenCon cũng như các dự án được thiết lập và các tổ chức đã cam kết vì công việc này.
Cấu trúc của cuộc gặp Opencon toàn cầu tiếp sau sẽ phản ánh sự dịch chuyển này. Trong nửa đầu năm 2020, chúng tôi sẽ mang tới cùng nhau mạng quốc tế của OpenCon của các nhà lãnh đạo đang nổi lên cùng với các nhà lãnh đạo cộng đồng đã thanh danh hơn để khai thác các cách thức cải thiện nghiên cứu và giáo dục mở đặt bình đẳng vào trong cốt lõi. Mục tiêu là để dịch chuyển khỏi các thảo luận sang các cam kết và để tạo ra trách nhiệm khi cùng nhau tạo ra sự tiến bộ.
Cộng đồng OpenCon đại diện cho mạng toàn cầu các nhà lãnh đạo, những người được đặt vào vị thế tốt để trợ giúp cho các cơ sở và các dự án cam kết vì sự bình đẳng. Chúng có thể phục vụ như là dẫn dắt với những nhóm còn chưa có đủ đại diện để đề cập tới hội nhập và cung cấp sự tinh thông và phản hồi cần thiết cho các tổ chức để rà soát lại các hành động của riêng họ và tiến hành các thay đổi trong nội bộ trong lĩnh vực này. chúng tôi sẽ tham gia mạng OpenCon mạnh với các sự kiện được cộng đồng tổ chức và kêu gọi xúc tác cho các thảo luận địa phương khắp trên thế giới trước cuộc gặp toàn cầu tiếp sau, với mục tiêu giao diện với các ưu tiên của địa phương để đưa vào các thảo luận và các hành động ở sự kiện năm 2020.
Việc tiến hóa cách thức chúng tôi duy trì bền vững OpenCon qua thời gian dài cũng là ưu tiên. Kể từ đầu, OpenCon đã dựa vào các tài trợ thường niên cho hỗ trợ cốt lõi. Sự hỗ trợ hào phóng từ hàng tá các cơ sở và tổ chức đã làm cho OpenCon có thể về điểm này, và sự mềm dẻo của mô hình này đã giúp cho OpenCon tiến hóa; tuy nhiên, mô hình này cũng có các hạn chế. Qua năm sau, chúng tôi cũng sẽ tập trung vào việc phát triển một kế hoạch bền vững dài hạn để cung cấp hỗ trợ cho các nhu cầu của cộng đồng.
Điều này chỉ mới bắt đầu thảo luận và chúng tôi hy vọng có được về gì đó tiếp cho OpenCon, và đầu vào của cộng đồng đối với công việc này sẽ là cơ bản. Để bắt đầu quá trình này, chúng tôi sẽ có 2 lời kêu gọi mở cung cấp ngữ cảnh nhiều hơn về sự dịch chuyển này cho OpenCon và bắt đầu có được phản hồi từ cộng đồng. Lời kêu gọi đầu tiên sẽ diễn ra vào lúc 16:00 GMT hôm 21/08 (xem dịch vùng thời gian ở đây | đăng ký ở đây), còn lời kêu gọi thứ 2 tiếp theo sau vào lúc 09:00 GMT ngày 22/08 (xem dịch vùng thời gian ở đây | đăng ký ở đây).
Chúng tôi đã thấy tận mắt sự lãnh đạo mà thế hệ tiếp sau cung cấp rồi trong việc xây dựng các hệ thống cho nghiên cứu và giáo dục mà chúng là bình đẳng một cách mặc định, và chúng tôi tin tưởng không có gì quan trọng hơn bằng việc ủng lộ sự lãnh đạo này để tạo ra sự tiến bộ cùng nhau. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ ra nhập với chúng tôi.
Today, we’re announcing a shift in how SPARC supports OpenCon to reflect the OpenCon community’s evolution. Instead of hosting a global conference in 2019, we will focus on laying the long-term foundation for the OpenCon community, and will host a reconfigured global meeting in 2020. This decision was driven by the community’s commitment to put equity at the core of its work and represents the culmination of OpenCon’s first five years.
Since launching in 2014, OpenCon has grown from an idea into a global community of next generation leaders working to make research and education more open and equitable. Driven by these emerging leaders, OpenCon has evolved into a global network that has now hosted events in 44 countries and 24 unique languages, reaching more than 9,500 participants. Community members have helped advance open policies at all levels, launched projects and organizations, built new tools, and fostered the adoption of open practices in their local communities. Throughout these efforts, OpenCon’s community has made it clear that equity is essential and inclusion is non-negotiable, and that these values must be built into the foundation of this work—not added on afterward.
From the beginning, the aspirations for open research and open education have been connected to equity: the idea that open systems can be fairer than closed ones and should be explicitly built to address the causes of marginalization. As open research and open education transition from aspiration to implementation, we have an unprecedented opportunity. In redesigning systems for creating and sharing knowledge to be open, we can address deep inequities in the current system.
The decisions we make now—as individuals and organizations—and the values those decisions reflect will determine whether the promise of creating fundamentally inclusive systems is delivered or deferred. Openness can enable equity, but does not ensure it. Equity can only be achieved by design, with accountability, and in partnership with those who have been excluded.
Pursuing this opportunity for equitable, open systems for research and education has become the focus of the OpenCon community. The next generation leaders have taught us that the current time of transition isn’t just a bridge to what comes next. It will define the contours of what the future will look like and what is possible, and we cannot wait to act. Over the next year, we will prioritize aligning how we support the OpenCon community with this focus, a process that will require deep engagement with both the OpenCon network as well as established projects and organizations committed to this work.
The structure of the next global OpenCon meeting will reflect this shift. In the second half of 2020, we will bring OpenCon’s international network of emerging leaders together with more established community leaders to explore ways to advance open research and education that put equity at the core. The goal is to move from conversations to commitments and to create accountability in making progress together.
The OpenCon community represents a global network of leaders who are well placed to assist institutions and projects committed to equity. They can serve as a conduit with underrepresented groups to address inclusion and provide the expertise and feedback necessary for organizations to review their own actions and make internal changes in this area. We will engage OpenCon’s robust network of community-hosted events and calls to catalyze local conversations around the world ahead of the next global meeting, with the goal of surfacing local priorities to weave into the discussions and actions at the 2020 event.
Evolving how we sustain OpenCon over the long term is also a priority. Since its start, OpenCon has relied on annual sponsorships for core support. The generous support from dozens of institutions and organizations has made OpenCon possible to this point, and the flexibility of this model has helped OpenCon to evolve; however, this model also has limitations. Over the next year, we will also focus on developing a long-term sustainability plan to provide the support the community needs.
This is just the beginning of the conversation we hope to have about what’s next for OpenCon, and the community’s input throughout this work will be essential. To start this process, we will have two open calls to provide more context on this shift for OpenCon and to begin to get feedback from the community. The first will take place at 16:00 GMT on August 21st (timezone translator here | register here) followed by a second at 09:00 GMT on August 22nd (timezone translator here | register here).
We’ve seen firsthand the leadership the next generation is already providing in building systems for research and education that are equitable by default, and we believe there is nothing more important than supporting this leadership to make progress together. We hope you will join us.
Dịch: Lê Trung Nghĩa
letrungnghia.foss@gmail.com
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay4,267
  • Tháng hiện tại266,683
  • Tổng lượt truy cập21,700,162
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây