Giáo dục Mở: Nội dung - Content

Thứ năm - 11/07/2024 06:39
Giáo dục Mở: Nội dung - Content

Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources)

Giáo dục Mở: Nội dung - Content

Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources)

Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) là gì?

Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources) là các tư liệu giáo dục cho việc dạy và học ở bất kỳ định dạng hoặc phương tiện nào, cũng như các kết quả đầu ra của nghiên cứu, dữ liệu, và các tác phẩm văn học mà chúng là miễn phí (không mất tiền - gratis), và được cấp phép mở (tự do), hoặc nằm trong phạm vi công cộng.

Các ví dụ về Tài nguyên Giáo dục Mở gồm: chương trình giảng dạy, tư liệu khóa học, kế hoạch bài học, các cuốn sách và sách giáo khoa, video, tệp âm thanh, các ứng dụng đa phương tiện, bài tập khóa học, mẫu đánh giá, ảnh chụp, tài liệu quảng cáo, báo cáo, dữ liệu nghiên cứu, tài liệu khoa học, website, blog, và bất kỳ tài nguyên hay công cụ nào khác đã được chỉ định cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu và có một giấy phép mở nhìn thấy được.

Lợi ích của Tài nguyên Giáo dục Mở

Tài nguyên Giáo dục Mở – OER (Open Educational Resources) giúp tăng cường quyền truy cập tới giáo dục bằng việc cho phép các tư liệu giáo dục được miễn phí để chia sẻ, tùy chỉnh và sử dụng lại mà không vi phạm bản quyền.

Lợi ích của các học giả phát hành nội dung của họ như là OER bao gồm việc nâng cao tính trực quan các tư liệu giảng dạy của họ vượt ra ngoài bức tường của trường đại học, tiếp cận tới các đối tượng người học suốt đời và các học giả khác ở bên ngoài. Điều này làm gia tăng tính trực quan và uy tín của bản thân học giả. Cùng lúc, chất lượng OER được phát hành có thể được cải thiện vì sự hiện diện của chúng với các đối tượng ở bên ngoài có thể dẫn tới các bình luận, xem lại và cập nhật hữu ích. Các thực hành giảng dạy cũng có thể được cải thiện bằng việc sử dụng OER (ví dụ, việc phát hành, sử dụng lại và phối lại) vì các học giả sẽ được tiếp xúc với các phương pháp giảng dạy của các đồng nghiệp khác có nền tảng rất khác nhau. Họ cũng sẽ chỉ ra cách thức giảng dạy của riêng họ cho những người khác thông qua việc xuất bản OER như các văn bản được viết ra, các video, tệp âm thanh hoặc các dạng phương tiện khác, qua đó góp phần vào việc chia sẻ các đặc tính của OER, trong đó chính sự tham gia của cộng đồng rộng lớn hơn sẽ làm gia tăng giá trị cho thực hành giáo dục.

Người học suốt đời (Lifelong Learners) có cơ hội học từ các tư liệu được các học giả tạo ra với cùng chất lượng của các tư liệu giáo dục được cung cấp cho những người học có đăng ký chính quy. Những người học cũng có thể sử dụng OER như một ‘bộ kiểm thử’ cho các môn học khác nhau trước khi chọn chính thức ra nhập một khóa học cụ thể. Họ có thể hưởng lợi từ thực tế là OER là miễn phí, chỉ yêu cầu họ mất phí truy cập Internet và in ấn, nếu và khi cần. Đôi khi các chi phí đó có thể được những người khác trang trải, chẳng hạn như các trung tâm cộng đồng.

Các cơ sở có được tính trực quan lớn hơn như là hệ quả của việc OER đang được phát hành và sử dụng, ngoài việc đáp ứng được sứ mệnh phục vụ công chúng của họ. Điều này dẫn tới hồ sơ cao hơn, số lượng lớn hơn các đăng ký chính quy, và các cơ hội mới để cộng tác cho tất cả mọi người. Các cơ sở cũng giành được từ các cải tiến về chất lượng các tư liệu giảng dạy, vì các học giả phát hành OER nhận thức được rằng tư liệu của họ đang được mở ra cho các đối tượng rộng lớn hơn và vì thế có xu hướng đảm bảo nó có chất lượng cao nhất có thể. Ngoài ra, các giấy phép mở trong OER cho phép nó được sử dụng lại và phối lại, mang lại khả năng sử dụng kéo dài và suốt đời cho các tài liệu giáo dục.

Tiết kiệm có thể có được trên cơ sở các chi phí thấp hơn đối với việc tạo lập và cập nhật nội dung, điều có thể được chuyển sang cho những người học, phụ huynh, và toàn xã hội. Ví dụ, các sách giáo khoa có thể được cập nhật thường xuyên hơn và có thể rẻ hơn vì nội dung là trên trực tuyến và mở để bất kỳ ai sửa lại. OER là công cụ để mở rộng quyền truy cập tới giáo dục.

Các thách thức phát sinh từ Tài nguyên Giáo dục Mở (OER)

Các thách thức khi sử dụng và sử dụng lại OER hầu hết là về kỹ thuật và/hoặc văn hóa.

Đối với các học giả, các thách thức kỹ thuật bao gồm nhu cầu biết cách chọn giấy phép tốt nhất cho mục đích của họ, hiểu các nguyên tắc của việc sử dụng lại và chia sẻ OER, và hiểu các sử dụng các công nghệ và nền tảng hiện có để tìm kiếm, sử dụng lại, gắn thẻ và chia sẻ OER. Các thách thức kỹ thuật đó liên quan tới năng lực kỹ thuật số của học giả hoặc người học. Việc sử dụng và sử dụng lại OER không đòi hỏi mức độ cao năng lực kỹ thuật số - chỉ tối thiểu cần để tìm ra hoặc tạo lập OER và sử dụng nó tốt nhất cho các mục đích của mình. Các học giả có thể sợ mất các quyền tác giả đối với nội dung hoặc, vì những hạn chế bản quyền, hơi e ngại về việc thay đổi nội dung do những người khác chuẩn bị. Một thách thức văn hóa khác là việc mở ra cách để các dạng mới cho các dịch vụ biên tập và phân phối các tư liệu giáo dục và các cuốn sách học thuật, chúng không (chỉ) được các nhà xuất bản truyền thống cung cấp.

Người học sẽ cần có khả năng tìm kiếm và tìm ra OER. Để thúc đẩy sử dụng hiệu quả OER, người học sẽ cần biết cách xác định OER và hiểu việc cấp phép mở. Cùng lúc, người học có thể là những người sáng tạo ra OER, trong trường hợp đó họ sẽ đối mặt với các thách thức tương tự như với các học giả liên quan tới các năng lực kỹ thuật số.

Các cơ sở có thể gặp sự kháng cự từ các nhân viên trong việc dịch chuyển hướng tới văn hóa sử dụng lại và chia sẻ các tư liệu giáo dục. Đôi khi, việc làm cho nội dung của riêng mình sẵn sàng cho những người khác có thể cảm thấy đáng sợ hoặc quá lộ liễu. Vì thế, nó đòi hỏi các cơ sở đầu tư vào việc nâng cao nhận thức và đào tạo cho các nhân viên, cả việc giải quyết các lo ngại của họ và giúp họ gặt hái những lợi ích của việc tạo lập và sử dụng OER. Các cơ sở cũng cần cân nhắc nhúng OER vào các thực hành thường ngày của họ để phát triển mô hình kinh doanh cho họ.

Toàn xã hội có thể còn chưa quen khái niệm ‘tài sản chung’ (commons), trong trường hợp này là việc cấp phép mở cho các tư liệu giáo dục và sử dụng chúng theo một cách thức có trách nhiệm xã hội. Các nỗ lực được kết hợp từ các bên liên quan khác nhau được yêu cầu để nâng cao nhận thức về OER và đảm bảo cho sự sản xuất, sử dụng và trường tồn của chúng.

Các tuyên bố để tự đánh giá

Nội dung

Tài nguyên Giáo dục Mở (OER)

Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) là các tư liệu giáo dục cho việc giảng dạy và học tập ở bất kỳ định dạng hay phương tiện nào, cũng như các kết quả đầu ra của nghiên cứu, dữ liệu, và các tác phẩm văn học mà là miễn phí (không mất tiền), và được cấp phép mở (tự do), hoặc nằm trong phạm vi công cộng. Tài nguyên Giáo dục Mở giúp tăng cường quyền truy cập tới giáo dục bằng việc cho phép cho các tư liệu giáo dục được miễn phí để chia sẻ, tùy chỉnh và sử dụng lại mà không vi phạm bản quyền.

 • Các học giả phát hành nội dung của họ như là OER nâng cao tính trực quan các tư liệu giảng dạy của họ và tiếp cận tới các đối tượng những người học suốt đời ở bên ngoài và các học giả khác.

 • Người học có cơ hội học tập phù hợp với các nhu cầu giáo dục và phát triển nghề nghiệp của riêng họ. Những người học cũng có thể sử dụng OER như một ‘bộ kiểm thử’ cho các môn học khác nhau trước khi chọn đăng ký chính thức một khóa học cụ thể.

 • Các cơ sở giành được tính trực quan lớn hơn như là hệ quả của việc đang phát hành và sử dụng OER, ngoài việc đáp ứng được sứ mệnh phục vụ công chúng của họ. Điều này dẫn tới hồ sơ cao hơn, số lượng lớn hơn các đăng ký chính thức, và các cơ hội mới cộng tác cho tất cả mọi người.

 • Xã hội hưởng lợi từ tiết kiệm về kinh tế có thể được thực hiện trên cơ sở các chi phí thấp hơn trong tạo lập và cập nhật nội dung. Sách giáo khoa có thể thường xuyên được cập nhật hơn và có thể rẻ hơn vì nội dung là trên trực tuyến và mở cho bất kỳ ai để sửa.

Tôi có thể làm gì để thúc đẩy OER

BẠN CÓ THỂ …

 • sử dụng các giấy phép mở. Nếu bạn đang sản xuất tài nguyên giáo dục mà bạn muốn phát hành như là OER, bạn sẽ cần chọn một giấy phép mở cho nó. Có nhiều dạng giấy phép mở khác nhau và bạn có thể chọn một giấy phép mở phù hợp nhất cho các quyền bạn muốn trao cho người sử dụng.

 • hỗ trợ cơ sở của bạn triển khai các thực hành OER, bằng việc ôm lấy OER để sử dụng cho bản thân đồng thời giúp các đồng nghiệp và người học của bạn hiểu các nguyên tắc và giấy phép của OER.

 • học cách tham khảo và gắn thẻ đúng cách cho OER. Đặc điểm đạo đức chính của phong trào OER là tác giả gốc sẽ luôn được tham chiếu đúng cách. Và bằng việc gắn thẻ cho OER của mình, bạn đang sử dụng thẻ #keywords (#các từ khóa) chỉ các thông tin chính có trong nội dung của bạn, vì thế nâng cao khả năng tìm thấy nó.

-----------------------------------------------------------------------

Trích từ tài liệu: Inamorato dos Santos, A. Hướng dẫn thực hành về Giáo dục Mở cho các học giả: Hiện đại hóa giáo dục đại học thông qua các thực hành giáo dục mở (dựa trên Khung OpenEdu), EUR 29672 EN, Văn phòng Xuất bản của Liên minh châu Âu, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-00194-2, doi:10.2760/55923, JRC115663. Giấy phép: Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Bản gốc tiếng Anh của tài liệu có tại: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC115663.

-----------------------------------------------------------------------

Xem thêm:

Inamorato dos Santos, A., Punie, Y., Castaño-Muñoz, J. (2016) Mở giáo dục ra: Khung trợ giúp cho các cơ sở giáo dục đại học. Báo cáo Khoa học về chính sách của JRC, EUR 27938 EN; doi:10.2791/293408.

Blogger: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tác giả: Nghĩa Lê Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập63
 • Máy chủ tìm kiếm6
 • Khách viếng thăm57
 • Hôm nay25,936
 • Tháng hiện tại544,554
 • Tổng lượt truy cập33,891,994
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây