Hiến chương của Liên minh Chiến lược Nội dung

Thứ ba - 14/09/2021 05:55
Hiến chương của Liên minh Chiến lược Nội dung

CONTENT STRATEGY ALLIANCE CHARTER

July 5th 2014

Theo: https://contentstrategyalliance.com/the-beginnings/csa-charter/

Bài được đưa lên Internet ngày: 05/07/2014

HIẾN CHƯƠNG

PHẦN I - Các chi tiết của Liên minh Chiến lược Nội dung

Tên của tổ chức

Tập đoàn Liên minh Chiến lược Nội dung

Sứ mệnh

Cải thiện và nâng cao lĩnh vực chiến lược nội dung bằng việc tạo lập một hiệp hội chiến lược nội dung quốc tế để giúp các cá nhân trở thành các nhà chiến lược nội dung tốt hơn VÀ giúp các doanh nghiệp và các tổ chức cải thiện nội dung và các quy trình của họ để cung cấp và quản lý nội dung.

Tầm nhìn

Để thiết lập các tiêu chuẩn chiến lược nội dung được khuyến cáo và cung cấp một kho thông tin và tài nguyên tiến hóa đáp ứng được các xu thế của công nghệ và thị trường.

Để trở thành nguồn sống còn cho các doanh nghiệp và các tổ chức bằng việc tham gia với họ để hiểu các nhu cầu của họ và cung cấp sự thấu hiểu về các thực hành chiến lược nội dung nên được sử dụng như thế nào, ở đâu và khi nào, cho phép họ duy trì các mục tiêu và mục đích cạnh tranh và thành tích của tổ chức bất kể công nghệ đang nổi lên hay các hành vi của khách hàng hoặc người sử dụng thay đổi.

Các nguyên tắc hướng dẫn

Chúng tôi sẽ giúp hướng dẫn cho các nhà thực hành chiến lược nội dung - mới và theo thời vụ - bằng việc:

 • Chào hướng dẫn

 • Cung cấp hoặc khuyến cáo các cơ hội học tập

 • Tạo ra một kho tài nguyên thông tin, các công cụ, và các kỹ thuật

Chúng tôi sẽ giúp các doanh nghiệp và các tổ chức tận đầu tư vào giá trị của chiến lược nội dung bằng

 • Việc trình bày nội dung là như thế nào và tiếp tục là một tài sản của doanh nghiệp đáng để đầu tư

 • Hiểu các nhu cầu kinh doanh qua nghiên cứu và khảo sát

 • Thông tin cho giới công nghiệp về các thực hành được khuyến cáo của chiến lược nội dung

 • Trợ giúp cho giới công nghiệp để hiểu vòng đời và các sản phẩm nội dung

 • Tiến hành các hội thảo và sự kiện công nghiệp

Cơ chế thành viên

Cơ chế thành viên là mở cho bất kỳ ai có quan tâm trong việc cải thiện và nâng cao lĩnh vực chiến lược nội dung

PHẦN III - CÁC TIÊU CHUẨN

Định nghĩa Chiến lược Nội dung

Có nội dung đúng cho người sử dụng đúng và kịp thời thông qua việc lập kế hoạch chiến lược tạo lập, phân phối, và quản lý nội dung.

Các pha của chiến lược nội dung

1. PHA LẬP KẾ HOẠCH

Trong pha này, ý định, các mục tiêu và mục đích chiến lược của dự án sẽ được xác định.

Các câu hỏi để trả lời là:

“Thành công cần được đo lường như thế nào?”

“Ai là những người ra quyết định”

“Lý do chúng ta làm điều này là gì?”

2. PHA ĐÁNH GIÁ

Pha này sẽ xác định “ở đâu, cái gì, ai và khi nào” nội dung của bạn: khi nó sống; bạn có nội dung gì, liệu nó là bản gốc hay được tổng hợp và liệu có bất kỳ hạn chế nào để sử dụng nó hay không; ai trong tổ chức của bạn “sở hữu” nội dung và khi nào nó được rà soát lại và được cập nhật. Bạn cần đánh giá nội dung các đối thủ của bạn để xác định nội dung nào bạn có lẽ đang còn thiếu.

3. PHA PHÂN TÍCH

Trong pha này, hãy kiểm tra nội dung quan trọng để xác định nó có thể được cải thiện như thế nào.

4. PHA THIẾT KẾ

Trong pha này các sản phẩm là cốt lõi của thiết kế sẽ được tạo ra. Bạn sẽ làm thiết kế các giải pháp nội dung trong tương lai sâu hơn cho tất cả các khía cạnh của hệ sinh thái nội dung. Công việc sẽ được làm để lồng ghép và điều chỉnh dòng chảy nội dung và các quy trình phê chuẩn, đảm bảo cấu trúc và các quy trình đúng có tại chỗ để tạo lập, duy trì và quản lý nội dung của bạn qua thời gian.

5. PHA DUY TRÌ

Làm sạch & lặp lại.

Đây là pha liên tục nơi bạn sẽ giám sát và kiểm soát nội dung của bạn. Bạn nên tiếp tục đánh giá tính hiệu quả và hiệu năng của nó hàng năm, hàng quý, hàng tháng hoặc thậm chí hàng tuần, đưa ra các quyết định về cách gieo và cung cấp nội dung của bạn để liên tục thành công.

Trong pha duy trì này, bạn có thể tận dụng bất kỳ hoặc tất cả thông tin và mẫu templates được thấy trong sổ tay này.

Vì thế, trọng tâm trở thành sự tiến hóa kinh nghiệm nội dung và hệ sinh thái nội dung. \Việc điều hành, gieo và tiến hóa nội dung của bạn là các động lực chính của nỗ lực này. Cuối cùng, mục tiêu của bạn cần đưa ra nội dung tốt nhất phản ánh sự tiến hóa các mục tiêu và mục đích của doanh nghiệp của bạn và những thứ đó của những người sử dụng của bạn.

PHẦN III - NHÀ CHIẾN LƯỢC NỘI DUNG PHÙ HỢP Ở ĐÂU TRONG TỔ CHỨC

Lý tưởng, tổ chức vận hành nguyên tắc chiến lược nội dung bên trong công ty có thể giống như hình trên, tùy thuộc vào dạng và kích cỡ của tổ chức:

Chiến lược nội dung là chức năng quản lý chiến lược cấp cao hơn mà kết hợp các kỹ năng kỹ thuật với các kỹ năng mềm và sự nhạy bén trong kinh doanh.

Các nhà chiến lược nội dung có sự hiểu biết rộng các nguyên tắc và các thực hành chiến lược nội dung và có thể sử dụng kiến thức đó để giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp và đáp ứng các mục đích.

Chiến lược nội dung theo bản chất tự nhiên đa ngành và liên chức năng là chức năng cộng tác làm việc tốt trong một môi trường mảng, nhưng để duy trì sự công bằng và không bị phân tán, nó cần phải có sự liên kết tổ chức tự chủ nếu nó muốn phục vụ công ty tốt trên tất cả các chức năng, các đơn vị kinh doanh và các điểm tiếp xúc với các khán thính phòng.

Công việc cần được thực hiện để tạo ra các chiến lược và kế hoạch của riêng chúng ta nhằm nâng cao và định vị chiến lược nội dung như một chức năng quản lý chiến lược, tự chủ, có khả năng tiếp cận rộng rãi, có thể gia tăng giá trị khắp toàn bộ hệ sinh thái kinh doanh.

CHARTER

PART I – Content Strategy Alliance Details

Name of organization

Content Strategy Alliance Inc

Mission

Advance and elevate the field of content strategy by creating an international content strategy association to help individuals become better content strategists AND helping businesses and organizations improve their content and processes to deliver and govern content.

Vision

To establish recommended content strategy standards and provide an evolving repository of information and resources that responds to emerging technologies and marketplace trends.

To become a vital resource for businesses and organizations by engaging with them to understand their needs and to provide insights into how, where and when content strategy practices should be used, allowing them to remain competitive and achieve organizational goals and objectives regardless of emerging technology or changing consumer or user behaviors.

Guiding Principles

We will help guide content strategy practitioners – new and seasoned – by:

 • Offering mentorship

 • Providing or recommending learning opportunities

 • Creating a repository resource for information, tools, and techniques

We will help businesses and organizations capitalize on the value of content strategy by

 • Showing how content is and continues to be a business asset worthy of investment

 • Understanding business needs through research and surveys

 • Informing industry of CS recommended practices

 • Assisting industry in understanding the content life cycle and deliverables

 • Conducting industry workshops and events

Membership

Membership is open to anyone interested in advancing & elevating the field of content strategy.

PART II – STANDARDS

Content Strategy Definition

Getting the right content to the right user at the right time through strategic planning of content creation, delivery, and governance.

Content Strategy Phases

1. PLANNING PHASE

During this phase, the strategic intent, goals and objectives of the project will be identified.

Questions to answer are:

”How should success be measured?”

”Who are the decision makers?”

”What is the reason we are doing this?”

2. ASSESSING PHASE

This phase will determine the “where, what, who and when” of your content: where it lives; what content you have, if it is original or syndicated and if there are any restrictions on its use; who in your organization “owns” the content and when it is reviewed and updated. You should evaluate the content of your competitors to determine which content you may be missing.

3. ANALYZING PHASE

In this phase, examine the content critically to determine how it can be improved.

4. DESIGNING PHASE

In this phase the deliverables that are the core of the design will be created. You will do a deeper design of the future-state content solutions for all aspects of the content ecosystem. Work will be done to streamline and align the content workflow and approval processes, ensuring the proper structure and processes are in place to create, maintain and govern your content over time.

5. MAINTAINING PHASE

Rinse & Repeat.

This is an ongoing phase where you will monitor and control your content. You should continue to evaluate its effectiveness and performance annually, quarterly, monthly or even weekly, making decisions on how to seed and feed your content for continual success.

In the maintain phase, you might leverage any or all of the information and templates found within this handbook.

Thus, the focus becomes the evolution of the content experience and content ecosystem. Governing, seeding and evolving your content are the primary drivers of this effort. Ultimately, your goal should be delivering the best content that reflects the evolution of your business goals and objectives and those of your users.

PART III – WHERE A CONTENT STRATEGIST FITS INTO AN ORGANIZATION

The ideal functional organization of the content strategy discipline within a company might look like the above diagram depending on the type and size of the organization:

Content strategy is a higher-level strategic management function that combines technical skills with soft skills and business acumen.

Content strategists have a broad understanding of CS disciplines and practices and can use that knowledge to solve business problems and meet objectives.

Content strategy by its multidisciplinary and cross-functional nature is a collaborative function that works well in a matrix environment, but to remain impartial and  undistracted it needs to have an autonomous organizational alignment if it is to serve the company well across all functions, business units and audience touch points.

Work needs to be done to create our own strategies and plans that elevate and position CS as a broad-reaching, autonomous, strategic management function that can add value across the entire business ecosystem.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập39
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm36
 • Hôm nay4,292
 • Tháng hiện tại144,755
 • Tổng lượt truy cập33,122,283
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây