Văn phòng Chính sách Khoa học & Công nghệ (OSTP) ban hành Hướng dẫn để Làm cho Nghiên cứu được Liên bang Cấp tiền Sẵn sàng Tự do không mất tiền và không Chậm trễ

Thứ hai - 29/08/2022 05:47

OSTP Issues Guidance to Make Federally Funded Research Freely Available Without Delay

Theo: https://www.whitehouse.gov/ostp/news-updates/2022/08/25/ostp-issues-guidance-to-make-federally-funded-research-freely-available-without-delay/

Bài được đưa lên Internet ngày: 25/08/2022

August 25, 2022, Press Releases

Thông cáo báo chí, ngày 25/08/2022

Hôm nay, Văn phòng Chính sách Khoa học & Công nghệ – OSTP (Office of Science and Technology Policy) của Nhà trắng đã cập nhật hướng dẫn chính sách để làm cho các kết quả nghiên cứu được những người đóng thuế hỗ trợ sẵn sàng tức thì và không mất chi phí cho công chúng Mỹ. Trong một bản ghi nhớ gửi tới các bộ và cơ quan liên bang, TS. Alondra Nelson, lãnh đạo của OSTP, đã đưa ra hướng dẫn cho các cơ quan để cập nhật các chính sách truy cập công khai của họ càng sớm càng tốt để làm cho các xuất bản phẩm và nghiên cứu được những người đóng thuế cấp tiền truy cập được công khai, không có cấm vận hoặc không mất chi phí. Tất cả các cơ quan sẽ triển khai đầy đủ các chính sách được cập nhật, bao gồm việc dừng cấm vận tùy chọn 12 tháng, không chậm hơn ngày 31/12/2025.

Chính sách này có khả năng sẽ mang lại những lợi ích đáng kể về số lượng các ưu tiên chính cho người dân Mỹ, từ công bằng môi trường tới các đột phá về bệnh ung thư, và tạo nên các công nghệ năng lượng sạch thay đổi cuộc chơi để bảo vệ các quyền tự do của công dân trong một thế giới được tự động hóa.

Đã nhiều năm, Tổng thống Biden đã cam kết đưa ra chính sách dựa vào khoa học sẵn sàng tốt nhất, và làm việc để đảm bảo người dân Mỹ có quyền truy cập tới các phát hiện của nghiên cứu đó. “Ngay bây giờ, bạn làm việc trong nhiều năm để đưa ra một bước đột phá đáng kể, và nếu bạn làm vậy, bạn có thể xuất bản một bài báo trên một trong những tạp chí hàng đầu,” Phó Tổng thống khi đó là Biden cho biết trước Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Mỹ vào năm 2016. “Đối với bất kỳ ai có quyền truy cập tới xuất bản phẩm đó, họ phải trả hàng trăm,hoặc thậm chí hàng ngàn USD để thuê bao một tạp chí duy nhất. Và đây là người khởi xướng - tạp chí sở hữu dữ liệu trong một năm. Những người đóng thuế cấp 5 tỷ USD một năm vào nghiên cứu bệnh ung thư mỗi năm, nhưng một khi nó được xuất bản, gần như tất cả nghiên cứu được những người đóng thuế cấp tiền lại ngồi sau bức tường thanh toán. Hãy cho tôi biết điều này đang thúc đẩy quá trình diễn ra nhanh chóng hơn như thế nào". Hướng dẫn quyền truy cập công khai mới đã được phát triển với đầu vào từ nhiều cơ quan liên bang trong suốt năm nay, để xúc tác cho sự tiến bộ về một số ưu tiên của Chính quyền Biden-Harris.

“Khi nghiên cứu là sẵn sàng rộng rãi cho các nhà nghiên cứu khác và cho công chúng, nó có thể cứu mạng sống, cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách các công cụ để đưa ra các quyết định quan trọng, và dẫn tới các kết quả đầu ra công bằng hơn ở từng khu vực của xã hội”, TS. Alondra Nelson, lãnh đạo của OSTP, nói. “Người dân Mỹ cấp hàng chục tỷ USD cho nghiên cứu tiên tiến hàng năm. Cần phải không có sự chậm trễ hoặc rào cản nào giữa công chúng Mỹ và sự hoàn vốn đầu tư vào nghiên cứu của họ”.

Cập nhật chính sách này được xây dựng dựa vào những nỗ lực to lớn của Chính quyền Biden-Harris để mở rộng tiềm năng của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của người Mỹ bằng việc tạo ra sân chơi bình đẳng cho tất cả các nhà đổi mới sáng tạo Mỹ, điều có thể giúp đảm bảo rằng nước Mỹ vẫn là lãnh đạo thế giới về khoa học và công nghệ. Hướng dẫn chính sách này sẽ kết thúc sự cấm vận tùy chọn hiện hành mà cho phép các nhà xuất bản khoa học đặt nghiên cứu được những người đóng thuế cấp tiền đằng sau một bức tường thanh toán dựa vào thuê bao - điều có thể khóa quyền truy cập đối với các nhà đổi mới sáng tạo mà đối với họ bức tường thanh toán kia là một rào cản, thậm chí cản trở các nhà khoa học và các cơ sở hàn lâm của họ khởi việc truy cập tới các phát hiện nghiên cứu của chính họ. Ngoài ra, các cơ quan sẽ phát triển các kế hoạch để cải thiện minh bạch, bao gồm tiết lộ rõ ràng quyền tác giả, vốn cấp, các mối liên quan, và tình trạng phát triển của nghiên cứu được liên bang cấp vốn - và sẽ phối hợp với OSTP để giúp đảm bảo phân phối công bằng các kết quả và dữ liệu nghiên cứu được liên bang cấp vốn.

Các nhà biện hộ, các nhà nghiên cứu, các thư viện hàn lâm, các lãnh đạo Quốc hội, và những người khác từ lâu đã kêu gọi có sự truy cập công khai lớn hơn tới các kết quả nghiên cứu được liên bang cấp vốn. Cập nhật chính sách này phản ánh sự tham gia tích cực của công chúng với các bên liên quan khắp hệ sinh thái xuất bản nghiên cứu trên con đường tăng cường quyền truy cập công bằng tới các kết quả nghiên cứu được liên bang cấp vốn. Các tham vấn cảu OSTP đã bao gồm các nhà xuất bản hàn lâm và khoa học lớn và nhỏ, các tổ chức vì lợi nhuận và không vì lợi nhuận, các thư viện, các trường đại học, các hiệp hội học thuật, và các thành viên của công chúng nói chung.

Trong ngắn hạn, các cơ quan sẽ làm việc với OSTP để cập nhật các kế hoạch chia sẻ dữ liệu và quyền truy cập mở công khai của họ đến giữa năm 2023. OSTP kỳ vọng tất cả các cơ quan có các chính sách truy cập công khai được cập nhật được triển khai đầy đủ tới cuối năm 2025. Khoảng thời gian này trao cho cac cơ quan, các nhà nghiên cứu, các nhà xuất bản, và các hiệp hội học thuật vài sự linh hoạt về khi nào thích nghi với các chính sách mới. Về dài hạn, OSTP sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên bang để đảm bảo rằng các chính sách truy cập công khai của chính phủ thích nghi với các công nghệ mới và các nhu cầu đang nổi lên.

Today, the White House Office of Science and Technology Policy (OSTP) updated U.S. policy guidance to make the results of taxpayer-supported research immediately available to the American public at no cost. In a memorandum to federal departments and agencies, Dr. Alondra Nelson, the head of OSTP, delivered guidance for agencies to update their public access policies as soon as possible to make publications and research funded by taxpayers publicly accessible, without an embargo or cost. All agencies will fully implement updated policies, including ending the optional 12-month embargo, no later than December 31, 2025.

This policy will likely yield significant benefits on a number of key priorities for the American people, from environmental justice to cancer breakthroughs, and from game-changing clean energy technologies to protecting civil liberties in an automated world.

For years, President Biden has been committed to delivering policy based on the best available science, and to working to ensure the American people have access to the findings of that research. “Right now, you work for years to come up with a significant breakthrough, and if you do, you get to publish a paper in one of the top journals,” said then-Vice President Biden in remarks to the American Association for Cancer Research in 2016. “For anyone to get access to that publication, they have to pay hundreds, or even thousands, of dollars to subscribe to a single journal. And here’s the kicker — the journal owns the data for a year. The taxpayers fund $5 billion a year in cancer research every year, but once it’s published, nearly all of that taxpayer-funded research sits behind walls. Tell me how this is moving the process along more rapidly.” The new public access guidance was developed with the input of multiple federal agencies over the course of this year, to enable progress on a number of Biden-Harris Administration priorities.

“When research is widely available to other researchers and the public, it can save lives, provide policymakers with the tools to make critical decisions, and drive more equitable outcomes across every sector of society,” said Dr. Alondra Nelson, head of OSTP. “The American people fund tens of billions of dollars of cutting-edge research annually. There should be no delay or barrier between the American public and the returns on their investments in research.”

This policy update builds on the Biden-Harris Administration’s broader efforts to broaden the potential of the American innovation ecosystem by leveling the playing field for all American innovators, which can help ensure that the U.S. remains a world leader in science and technology. This policy guidance will end the current optional embargo that allows scientific publishers to put taxpayer-funded research behind a subscription-based paywall – which may block access for innovators for whom the paywall is a barrier, even barring scientists and their academic institutions from access to their own research findings. In addition, agencies will develop plans to improve transparency, including clearly disclosing authorship, funding, affiliations, and the development status of federally funded research – and will coordinate with OSTP to help ensure equitable delivery of federally funded research results and data.

Advocates, researchers, academic libraries, Congressional leaders, and others have long called for greater public access to federally funded research results. This policy update reflects extensive public engagement with stakeholders across the research publication ecosystem on ways to strengthen equitable access to federally funded research results. OSTP’s consultations have included large and small science and academic publishers, for-profit and not-for-profit organizations, libraries and universities, scholarly societies, and members of the general public.

In the short-term, agencies will work with OSTP to update their public access and data sharing plans by mid-2023. OSTP expects all agencies to have updated public access policies fully implemented by the end of 2025. This timeline gives agencies, researchers, publishers, and scholarly societies some flexibility on when to adapt to the new policies. Over the long term, OSTP will continue to coordinate with federal agencies to ensure that government public access policies adapt to new technologies and emerging needs.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tác giả: Nghĩa Lê Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập47
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay9,543
  • Tháng hiện tại723,755
  • Tổng lượt truy cập32,953,140
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây