Đến lúc Quốc hội điều tra hành động của Bill Gates

Thứ sáu - 20/06/2014 06:55

Time for Congress to Investigate Bill Gates' Coup

Posted: 06/09/2014 12:49 pm EDT Updated: 06/10/2014 8:59 am EDT

Theo: http://www.huffingtonpost.com/diane-ravitch/time-for-congress-to-inve_b_5473992.html

Bài được đưa lên Internet ngày: 09/06/2014

Lời người dịch: “Ai đã quyết định tiền tệ hóa các trường công? Ai đã xác định rằng chính phủ liên bang nên thúc đẩy sự tư nhân hóa và bỏ qua giáo dục công? Ai đã quyết định rằng chính phủ liên bang nên coi trong im lặng khi sự cô lập các trường học được phục hồi và gia tăng? Ai đã quyết định rằng các trường học nên đầu tư vào [tiêu chuẩn] Cốt lõi Chung (Common Core) thay vì vào các lớp học nhỏ hơn và các bảo mẫu ở các trường?” Chúng là các câu hỏi mà sẽ được đưa ra trong các cuộc điều trần của Quốc hội Mỹ đang tiến hành điều tra việc Bill Gates, thông qua Quỹ Gates (Gates Foundation) “có thể mua và - làm việc sát sao với Bộ Giáo dục Mỹ - áp đặt các tiêu chuẩn mới và các tiêu chuẩn hàn lâm không được kiểm tra lên các trường học công của nước này là một vụ scandal quốc gia“. “Microsoft, Pearson, và các doanh nhân khác sẽ gặt hái các phần thưởng của thị trường mới này. Trẻ em của quốc gia chúng ta thì sẽ không”. Còn giáo dục công của Việt Nam thì đã bị Quỹ Gates mua chưa nhỉ?

Câu chuyện về sự dịch chuyển và âm thầm chiếm lấy giáo dục Mỹ của Bill Gates đang gây sửng sốt. Vai trò của ông ta và vai trò của Bộ Giáo dục Mỹ trong việc dự thảo và áp đặt các tiêu chuẩn Cốt lõi Chung (Common Core) lên hầu như mọi bang sẽ được Quốc hội điều tra.

Ý tưởng rằng người giàu nhất nước Mỹ có thể mua và - làm việc sát sao với Bộ Giáo dục Mỹ - áp đặt các tiêu chuẩn mới và các tiêu chuẩn hàn lâm không được kiểm tra lên các trường học công của nước này là một vụ scandal quốc gia. Một cuộc điều tra của quốc hội được cho phép.

Sự tham gia sát sao của Arne Duncan làm dấy lên câu hỏi về việc liệu luật có bị đổ vỡ hay không.

Nhờ câu chuyện trên tờ Bưu điện Washington và các blogger siêng năng, chúng ta bây giờ biết rằng một người rất giàu đã mua sự hỗ trợ nhiệt tình của các nhóm lợi ích cả cánh tả và cánh hữu cho chiến dịch về Cốt lõi Chung (Common Core).

Ai biết rằng giáo dục Mỹ là để bán?

Ai biết rằng chế độ liên bang có thể bị bỏ qua quá dễ dàng như một di tích lịch sử? Ai biết rằng Gates và Duncan, làm việc như các đối tác, có thể triệt phá và phá hủy sự kiểm soát của các bang và địa phương về giáo dục?

Sự tiết lộ rằng chính sách giáo dục từng được một người không được bầu định hình, bảo kê cho hàng tá các nhóm và đã liên minh với Bộ trưởng Giáo dục, nhân viên của ông ta có ràng buộc với các liên minh của Gates, là một lý do đủ cho các cuộc điều trần của Quốc hội.

Tôi đã viết về các sự việc khác nhau (xem ở đâyở đây) rằng tôi có thể không ủng hộ các tiêu chuẩn Cốt lõi Chung vì chúng đã được phát triển và áp đặt mà không lưu ý tới qui trình dân chủ. Những người viết các tiêu chuẩn đã không đưa vào các nhà giáo dục mầm non, các nhà giáo dục trẻ em khuyết tật, các giáo viên giảng bài có kinh nghiệm; quả thực, đạo quân lớn nhất của ban soạn thảo từng là các đại diện của giới công nghiệp kiểm tra. Không có ý định nào được làm để có được việc kiểm tra thí điểm các tiêu chuẩn trong các lớp học thực tế với các giáo viên và học sinh thực tế. Các tiêu chuẩn không cho phép bất kỳ biện pháp nào thách thức, sửa đúng hoặc rà soát lại chúng.

Trong một xã hội dân chủ, qui trình là quan trọng. Cách thức cao tay theo đó các tiêu chuẩn đó từng được viết và được áp buộc trong một thời gian kỷ lục làm cho chúng thành không thể chấp nhận được. Các tiêu chuẩn đó không chỉ làm xói mòn sự kiểm soát giáo dục của các bang và địa phương, mà cách thức theo đó chúng từng được viết và được áp dụng từng là sự chuyên chế. Không ai biết chúng sẽ làm việc thế nào, vâng hàng tá các nhóm từng được trả hàng triệu USD từ Quỹ Gates (Gates Foundation) để nói rằng chúng tuyệt đối là sống còn cho tương lai nền kinh tế của chúng ta, không dựa vào bằng chứng nào cả.

Vì sao sự kiểm soát của các bang và địa phương là quan trọng? Cho tới bây giờ, trong giáo dục, ý tưởng của người Mỹ đã và đang là không nhà chức trách duy nhất nào có được tất cả các câu trả lời. Các ban lãnh đạo địa phương được trang bị tốt nhất để điều hành các vấn đề của địa phương. Các bang thiết lập chính sách của bang, trong khi bảo lưu khái niệm rằng các bang là “các phòng thí nghiệm dân chủ”, nơi mà các ý tưởng mới có thể tự chúng tiến hóa và chứng minh. Trong hệ thống liên bang của chúng ta, chính phủ liên bang có sức mạnh để bảo vệ các quyền dân sự của các sinh viên, để tiến hành nghiên cứu, và phân phối các tài nguyên cho các trẻ em và các trường cần nhất.

Liệu chúng ta có cần so sánh hiệu năng hàn lâm của các sinh viên ở các bang khác nhau hay không? Chúng ta có rồi các biện pháp để làm thế với Đánh giá Tiến bộ trong Giáo dục Quốc gia - NAEP (National Assessment of Educational Progress) được liên bang cấp tiền. Nó từng đã và đang cung cấp các so sánh của các bang từ năm 1992.

Liệu các tiêu chuẩn quốc gia có cải thiện được điểm số kiểm tra hay không? Không có lý do gì để tin tưởng như vậy. Học giả của mô hình Brooking Tom Loveless đã dự đoán từ 2 năm trước rằng các tiêu chuẩn Cốt lõi Chung có thể tạo ra ít hoặc không tạo ra sự khác biệt nào. Các khoảng cách điểm kiểm tra lớn nhất, ông đã viết, nằm trong chính các bang đó, chứ không phải giữa các bang. Một số bang với các tiêu chuẩn xuất sắc có các điểm số thấp, và một số với các tiêu chuẩn xuất sắc có các khoảng cách lớn giữa các nhóm sinh viên khác nhau.

Thực tế là những người dự đoán tin cậy nhất về các điểm kiểm tra là giáo dục gia đình và thu nhập gia đình. Gần 1/4 trẻ em Mỹ sống trong nghèo khổ. Các tiêu chuẩn Cốt lõi Chung đánh lạc hướng sự chú ý của chúng ta khỏi cội rễ của thành tích hàn lâm thấp.

Tệ hơn, vào lúc mà nhiều trường học có những khó khăn tài chính và đang sa thải các giáo viên, các bảo mẫu và các cố vấn, và loại bỏ các chương trình nghệ thuật, thì các trường quốc gia sẽ bị ép phải chi tiêu hàng tỷ USD vào các tư liệu Cốt lõi Chung, vào kiểm tra, phần cứng và phần mềm.

Microsoft, Pearson, và các doanh nhân khác sẽ gặt hái các phần thưởng của thị trường mới này. Trẻ em của quốc gia chúng ta thì sẽ không.

Ai đã quyết định tiền tệ hóa các trường công? Ai đã xác định rằng chính phủ liên bang nên thúc đẩy sự tư nhân hóa và bỏ qua giáo dục công? Ai đã quyết định rằng chính phủ liên bang nên coi trong im lặng khi sự cô lập các trường học được phục hồi và gia tăng? Ai đã quyết định rằng các trường học nên đầu tư vào Cốt lõi Chung thay vì vào các lớp học nhỏ hơn và các bảo mẫu ở các trường?

Chúng là các câu hỏi mà sẽ được đưa ra trong các cuộc điều trần của Quốc hội.

The story about Bill Gates' swift and silent takeover of American education is startling. His role and the role of the U.S. Department of Education in drafting and imposing the Common Core standards on almost every state should be investigated by Congress.

The idea that the richest man in America can purchase and -- working closely with the U.S. Department of Education -- impose new and untested academic standards on the nation's public schools is a national scandal. A Congressional investigation is warranted.

The close involvement of Arne Duncan raises questions about whether the law was broken.

Thanks to the story in the Washington Post and to diligent bloggers, we now know that one very rich man bought the enthusiastic support of interest groups on the left and right to campaign for the Common Core.

Who knew that American education was for sale?

Who knew that federalism could so easily be dismissed as a relic of history? Who knew that Gates and Duncan, working as partners, could dismantle and destroy state and local control of education?

The revelation that education policy was shaped by one unelected man, underwriting dozens of groups and allied with the Secretary of Education, whose staff was laced with Gates' allies, is ample reason for Congressional hearings.

I have written on various occasions (see here and here) that I could not support the Common Core standards because they were developed and imposed without regard to democratic process. The writers of the standards included no early childhood educators, no educators of children with disabilities, no experienced classroom teachers; indeed, the largest contingent of the drafting committee were representatives of the testing industry. No attempt was made to have pilot testing of the standards in real classrooms with real teachers and students. The standards do not permit any means to challenge, correct, or revise them.

In a democratic society, process matters. The high-handed manner in which these standards were written and imposed in record time makes them unacceptable. These standards not only undermine state and local control of education, but the manner in which they were written and adopted was authoritarian. No one knows how they will work, yet dozens of groups have been paid millions of dollars by the Gates Foundation to claim that they are absolutely vital for our economic future, based on no evidence whatever.

Why does state and local control matter? Until now, in education, the American idea has been that no single authority has all the answers. Local boards are best equipped to handle local problems. States set state policy, in keeping with the concept that states are "laboratories of democracy," where new ideas can evolve and prove themselves. In our federal system, the federal government has the power to protect the civil rights of students, to conduct research, and to redistribute resources to the neediest children and schools.

Do we need to compare the academic performance of students in different states? We already have the means to do so with the federally funded National Assessment of Educational Progress (NAEP). It has been supplying state comparisons since 1992.

Will national standards improve test scores? There is no reason to believe so. Brookings scholar Tom Loveless predicted two years ago that the Common Core standards would make little or no difference. The biggest test-score gaps, he wrote, are within the same state, not between states. Some states with excellent standards have low scores, and some with excellent standards have large gaps among different groups of students.

The reality is that the most reliable predictors of test scores are family income and family education. Nearly one-quarter of America's children live in poverty. The Common Core standards divert our attention from the root causes of low academic achievement.

Worse, at a time when many schools have fiscal problems and are laying off teachers, nurses, and counselors, and eliminating arts programs, the nation's schools will be forced to spend billions of dollars on Common Core materials, testing, hardware, and software.

Microsoft, Pearson, and other entrepreneurs will reap the rewards of this new marketplace. Our nation's children will not.

Who decided to monetize the public schools? Who determined that the federal government should promote privatization and neglect public education? Who decided that the federal government should watch in silence as school segregation resumed and grew? Who decided that schools should invest in Common Core instead of smaller classes and school nurses?

These are questions that should be asked at Congressional hearings.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập57
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm52
  • Hôm nay2,990
  • Tháng hiện tại251,179
  • Tổng lượt truy cập18,046,944
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây