Ngày 11/02/2014: Ngày Chúng ta Đánh trả NSA

Thứ tư - 29/01/2014 07:17
P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }

February 11, 2014: The Day We Fight Back Against the NSA

By Christine Hall, January 27th, 2014

Theo: http://fossforce.com/2014/01/the-day-we-fight-back-nsa/

Bài được đưa lên Internet ngày: 27/01/2014

Lời người dịch: Vì các hành động giám sát ồ ạt đáng lên án của NSA “họ đang giám sát các thư điện tử của chúng ta để phát hiện ai trong đang đang ở trong vòng tròn của chúng ta và rình mò chúng ta trên Facebook và Google Plus. Đặc biệt nếu chúng ta sử dụng Windows, sẽ không cần đối với họ để bẩn tay họ sàng lọc qua đống rác của chúng ta khi mà họ có thể đi vào qua một cửa bẫy ảo trên máy tính của chúng ta để xọc qua các tệp bảng tính và xử lý văn bản của chúng ta. Nghe lén điện thoại ư? Ngôi trường cũ làm sao trong một thế giới nơi mà mọi cuộc gọi chúng ta thực hiện, thậm chí từ một đường dây mặt đất, trở thành VoIP đâu đó cùng với đường dây đó. Khi chúng ta sử dụng VoIP hoặc Skype, họ có thể dễ dàng nghe thấy”, FOSS Force kêu gọi thế giới tham gia vào dự án “Ngày Chúng ta Đánh Trả” với các hành động như thế giới đã từng làm để chống lại các luật SOPA và PIPA 2 năm về trước, cụ thể: “Vào ngày 11/02, các website Mỹ tham gia sẽ hiện thị bức phướng thúc giục các khách viếng thăm của chúng kêu gọi hoặc viết thư điện tử cho Nghị sỹ quốc hội hoặc Thượng nghị sỹ của họ. Theo sự thiết lập của các website đó để phối hợp hành động, “Các kế hoạch có thể thay đổi, nhưng chúng tôi có ý định yêu cầu các nhà lập pháp chống lại Luật Giám sát Tình báo Nước ngoài Cải tiến (FISA Improvements Act), ủng hộ cho Luật tự do Mỹ (USA Freedom Act) và ban hành sự bảo vệ cho những người không phải người Mỹ”. Các website ở bên ngoài nước Mỹ sẽ yêu cầu các khách viếng thăm của họ tạo áp lực tại địa phương để bảo vệ sự riêng tư tại đó”. Xem thêm: 'Chương trình gián điệp PRISM trên không gian mạng'.

Nó chỉ có ý nghĩa rằng NSA sẽ đối đầu trực tuyến. Sau tất cả, đây là Internet mà cơ quan này sử dụng để gián điệp chúng ta. Họ đang không đi theo chúng ta xuống các con phố tối om hoặc mở thư trong hộp của chúng ta. Thay vào đó, họ đang giám sát các thư điện tử của chúng ta để phát hiện ai trong đang đang ở trong vòng tròn của chúng ta và rình mò chúng ta trên Facebook và Google Plus. Đặc biệt nếu chúng ta sử dụng Windows, sẽ không cần đối với họ để bẩn tay họ sàng lọc qua đống rác của chúng ta khi mà họ có thể đi vào qua một cửa bẫy ảo trên máy tính của chúng ta để xọc qua các tệp bảng tính và xử lý văn bản của chúng ta. Nghe lén điện thoại ư? Ngôi trường cũ làm sao trong một thế giới nơi mà mọi cuộc gọi chúng ta thực hiện, thậm chí từ một đường dây mặt đất, trở thành VoIP đâu đó cùng với đường dây đó. Khi chúng ta sử dụng VoIP hoặc Skype, họ có thể dễ dàng nghe thấy. Nếu chúng ta viếng thăm một website đặt ở một nước trong danh sách đen của họ, thì họ ngồi dậy và chú ý.

The Day We Fight Back banner

Bức phướn Ngày Chúng ta Đánh Trả

Mọi người ở NSA không quan tâm về quyền tự do, hạnh phúc hay thậm chí cuộc sống của bản thân chúng ta. Họ được sở hữu với những gì họ thấy như là nhiệm vụ của họ và được thuyết phục, như những kẻ cuồng tín luôn được thuyết phục, rằng sự kết thúc biện minh cho phương tiện. Họ trang bị thứ tồi tệ nhất của Stalin, Mussolini, Franco và Pol Pot. Họ làm thế với sự nhăn mặt của một người Mỹ, duy trì một ảo tưởng về tự do mà giữ cho chúng ta được yên bình.

Ngày 11 tháng 02 sẽ là một Ngày Chúng ta Đánh Trả.

Khoảng 2 tháng trước, chính xác vào ngày 10/01, một lời kêu gọi đã được đưa ra vì một sự phản đối ồ ạt trên Internet, giống như sự phản đối 2 năm về trước chống lại luật kiểm duyệt SOPA và PIPA. Vào ngày đó, David Segal, giám đốc điều hành của Demand Progress (Đòi hỏi sự Tiến bộ), một trong những người sáng lập sự phản đối được lên kế hoạch đó, đã nói: “Hôm nay mối đe dọa lớn nhất cho một Internet tự do, và xã hội tự do rộng lớn hơn, là chế độ gián điệp ồ ạt của Cơ quan An ninh Quốc gia. Nếu Aaron mà còn sống thì ông ta có lẽ đang ở trên chiến tuyến, đấu tranh chống lại các thực tiễn mà làm xói mòn khả năng của chúng ta để tham gia cùng nhau như những con người tự do thực sự”.

Tham chiếu của ông là về nhà hoạt động xác hội Internet Aaron Awartz, nhà sáng lập của Demand Progress.

Các tổ chức đằng sau sự phản đối này được biết đối với tất cả chúng ta, nhất định với những ai trong chúng ta mà đi theo phần mềm tự do nguồn mở.

Bổ sung thêm vào Demand Progress; Quỹ Điện tử Biên giới - EFF (Electronic Frontier Foundation), Đấu tranh vì Tương lai (Fight for the Future), tổ chức Báo chí Tự do (Free Press), Reddit, Mozilla, và Boing Boing là đứng sau dự án này.

Có một câu nói cũ mà đã trở thành sáo rỗng: hãy để sự trừng phạt hợp với tội phạm. Hành động có kế hoạch trong tháng 2 này dường như sẽ nói điều đó thành: hãy để sự phản đối hợp với vấn đề đó.

Trong hành động chống SOPA 2 năm về trước, các website từ Wikipedia tới Craigslist đã đánh sập các site của họ trong một ngày. Điều này từng là phù hợp, vì nó đã minh hoạc những gì một Internet bị các hạn chế về bản quyền hà khắc ngăn trở có thể trông giống. Đi trong tối om có thể là phù hợp cho sự phản đối NSA sắp tới, vì điều đó có thể cũng rất giống việc lăn qua và chơi trò chết.

Vào ngày 11/02, các website Mỹ tham gia sẽ hiện thị bức phướng thúc giục các khách viếng thăm của chúng kêu gọi hoặc viết thư điện tử cho Nghị sỹ quốc hội hoặc Thượng nghị sỹ của họ. Theo sự thiết lập của các website đó để phối hợp hành động, “Các kế hoạch có thể thay đổi, nhưng chúng tôi có ý định yêu cầu các nhà lập pháp chống lại Luật Giám sát Tình báo Nước ngoài Cải tiến (FISA Improvements Act), ủng hộ cho Luật tự do Mỹ (USA Freedom Act) và ban hành sự bảo vệ cho những người không phải người Mỹ”. Các website ở bên ngoài nước Mỹ sẽ yêu cầu các khách viếng thăm của họ tạo áp lực tại địa phương để bảo vệ sự riêng tư tại đó.

Cả bạn nữa, có thể tham gia bằng việc làm cho gia đình và bạn bè của bạn nhận thức được về sự phản đối này và về những gì đang bị đe dọa. Hãy nói về nó trên Facebook. Hãy viết trên Twitter về nó. Trên website Ngày Chúng ta Đánh Trả (The Day We Fight Back), có các tài nguyên, hình đồ họa và hơn thế, mà bạn có thể đưa lên Facebook, Google Plus hoặc bất kỳ mạng xã hội khác nào. Bất kỳ điều gì bạn có thể làm để nói ra sẽ giúp.

Chúng tôi ở đây tại FOSS Force sẽ tham gia. Các hành động đã và đang được NSA thực hiện thể hiện một sự nguy hiểm rõ ràng và hiện diện cho các quyền của con người khắp thế giới. Hãy giúp chúng tôi bằng việc tiến hành phần của bạn để đưa chương này trong lịch sử thế giới tới một sự kết thúc đầy quả quyết.

It only makes sense that the NSA be confronted online. After all, it’s the Internet the agency uses to spy on us. They’re not following us down dark streets or steaming open our snail mail. Instead, they’re monitoring our emails to discover who is in our circle and stalking us on Facebook and Google Plus. Especially if we use Windows, there’s no need for them to dirty their hands sifting through our garbage when they can enter through a virtual trap door on our computer to rifle through our word processor and spreadsheet files. Phone tapping? How old school in a world whe-re every call we make, even f-rom a land line, becomes VoIP somewhe-re along the line. When we use VoIP or Skype, they can easily listen. If we visit a website located in a country on their hit list, they sit-up and take notice.

The Day We Fight Back banner

The Day We Fight Back banner.

The people at the NSA don’t care about our right to liberty, happiness or even life itself. They are obsessed with what they see as their mission and are convinced, as zealots are always convinced, that the ends justify the means. They embody the worst of Stalin, Mussolini, Franco and Pol Pot. They do so with an American twist, maintaining an illusion of freedom which keeps us pacified.

February 11th will be The Day We Fight Back.

About two weeks ago, on January 10th to be exact, a call went out for a massive Internet protest, not unlike the protest two years ago against SOPA and PIPA censorship legislation. On that day, David Segal, executive director of Demand Progress, one of the founders of the planned protest, said, “Today the greatest threat to a free Internet, and broader free society, is the National Security Agency’s mass spying regime. If Aaron were alive he’d be on the front lines, fighting back against these practices that undermine our ability to engage with each other as genuinely free human beings.”

His reference was to internet activist Aaron Swartz, the founder of Demand Progress.

The organizations behind this protest are known to us all, certainly to those of us who follow FOSS. In addition to Demand Progress; the Electronic Frontier Foundation, Fight for the Future, Free Press organization, Reddit, Mozilla, and Boing Boing are behind this project.

There is an old saying that has become a cliché: let the punishment fit the crime. The planned February action seems to paraphrase that into: let the protest fit the issue.

During the SOPA action two years ago, websites f-rom Wikipedia to Craigslist took their sites down for a day. This was appropriate, as it illustrated what an Internet hampered by draconian copyright restrictions might look like. Going dark would be inappropriate for the upcoming NSA protest, as that would be too much like rolling over and playing dead.

On February 11th, participating U.S. websites will display banners urging their visitors to call or email their Congressperson or Senator. According to the website set up to coordinate activity, “Plans may change, but we intend to ask legislators to oppose the FISA Improvements Act, support the USA Freedom Act, and enact protections for non-Americans.” Websites outside the U.S. will ask their visitors to apply pressure locally to put privacy protections in place.

You, too, can get involved by making your family and friends aware of this protest and of what’s at stake. Talk about it on Facebook. Tweet about it. On The Day We Fight Back’s website, there are resources, graphics and so forth, that you can post to Facebook, Google Plus or any other social network. Anything you can do to get the word out will help.

We here at FOSS Force will be participating. The actions being taken by the NSA represent a clear and present danger to the rights of human beings around the globe. Please help us by doing your part to bring this chapter of world history to an abrupt end.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập37
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay3,434
  • Tháng hiện tại304,298
  • Tổng lượt truy cập18,100,063
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây