Phần mềm độc hại bí mật trong cuộc tấn công Liên minh châu Âu có gốc gác từ tình báo Mỹ và Anh (Phần 1)

Thứ hai - 01/12/2014 07:03

By Morgan Marquis-Boire, Claudio Guarnieri, and Ryan Gallagher, 11/25/2014

Theo: https://firstlook.org/theintercept/2014/11/24/secret-regin-malware-belgacom-nsa-gchq/

Bài được đưa lên Internet ngày: 25/11/2014