Nền tảng Giáo dục Mở của Creative Commons: Đánh giá 2022

Thứ năm - 27/07/2023 06:44
Nền tảng Giáo dục Mở của Creative Commons: Đánh giá 2022

Creative Commons Open Education Platform: 2022 in Review

Jennryn Wetzler and Cable Green, March 28, 2023

Theo: https://creativecommons.org/2023/03/28/creative-commons-open-education-platform-2022-in-review/

Bài được đưa lên Internet ngày: 28/03/2023

Nhóm Giáo dục Mở của Creative Commons vui mừng cung cấp hình chụp nhanh về sự tiến bộ đạt được hướng tới việc truy cập mở và công bằng trong giáo dục, thông qua việc xem xét các nỗ lực tập thể của chúng tôi trong năm 20221. Chúng tôi đã khởi xướng cộng đồng giáo dục mở CC cho công việc quan trọng của nó suốt năm 2022. Các nỗ lực về giáo dục mở của CC và các thành viên cộng đồng trong năm 2022 bao gồm, nhưng không bị giới hạn tới:

Creative Commons a vessel ideas” của opensourceway được cấp phép CC BY-SA 2.0.

Chúng tôi đã tổ chức thi dịch nhanh tiếng Pháp, cũng như lần đầu tiên dịch tiếng Tây Ban Nha cho nội dung đọc của khóa học có Chứng chỉ CC. Nhờ các nỗ lực của các sinh viên đã đạt Chứng chỉ CC và những người dịch bổ sung thêm2, hơn 569 triệu người sẽ có quyền truy cập tới các tài nguyên giáo dục mở - OER (Open Educational Resources) có Chứng chỉ CC trong các ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Các tác phẩm được xuất bản này cho phép 493 triệu người nói tiếng Tây Ban Nha bẩm sinh và 76 triệu người nói tiếng Pháp bẩm sinh truy cập được các bản dịch trong ngôn ngữ của họ - đó là chưa nêu đến những người khác với tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp là ngôn ngữ thứ hai của họ.

CC đã tiếp tục đối tác của họ với InclusiveAccess.org, một sáng kiến do cộng đồng dẫn dắt được khởi xướng năm 2021, để nâng cao nhận thức thực tế về các mô hình bán sách giáo khoa bổ sung thêm chi phí các tư liệu khóa học kỹ thuật số trong các khoản phí và học phí của sinh viên. Hiểu thêm về nó trong tệp âm thanh Tư duy Mở về cuộc phỏng vấn với Trudi Radke của chúng tôi.

Chúng tôi đã phỏng vấn Jennifer Miller về dự án Chương trình giảng dạy Mở cho Khoa học Mở (xem phần nói nhanh bên dưới), nó cung cấp một cách thức hoàn chỉnh những linh hoạt cho các nhà nghiên cứu sự nghiệp sớm để học về khoa học mở.

Chúng tôi đã tổ chức các cuộc Nói Nhanh về Giáo dục Mở của CC tháng 3tháng 8. Các cuộc nói nhanh là các trình bày ngắn gọn cung cấp sự cập nhật một câu chuyện cụ thể. Trong cuộc nói chuyện, các nhà thực hành giáo dục mở đã nêu bật OER trong các khóa học hàng đầu, đã thảo luận về các cơ hội cấp vốn trong giáo dục mở, và đã khám phá cách để Mạng lưới CC có thể cung cấp hỗ trợ vì các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hiệp quốc. Những người thực hành cũng đã thảo luận về việc tận dụng pháp luật về thuế cho việc cấp vốn của giáo dục mở, các lý thuyết và thực hành xung quanh OER, các câu chuyện bên lò sưởi về chia sẻ mở, và thậm chí còn dẫn đầu một Texas Sing-a-long!

CC đã tiếp tục thu hút các đối tác và các bên liên quan toàn cầu vào công việc của chúng tôi về Giáo dục Mở.

Các nhân viên và các đồng nghiệp của mạng lưới CC đã trình bày ở 6 cuộc họp do UNESCO tổ chức để hỗ trợ cho các chính phủ quốc gia và các tổ chức phi chính phủ (NGO) để hiểu biết và triển khai Khuyến nghị Tài nguyên Giáo dục Mở của UNESCO. Chúng tôi đã nêu bật tầm quan trọng của việc sử dụng các giấy phép bản quyền mở CC tiêu chuẩn quốc tế trong các chính sách giáo dục mở & tài nguyên giáo dục mở (slides).

CC đã tham gia trong Hội nghị thượng đỉnh Biến đổi Giáo dục của Liên hiệp quốc, trình bày các phiên về các hệ sinh thái giáo dục hiệu quả, các cách tiếp cận triển khai Khuyến nghị OER của UNESCO, và Chiến dịch Khí hậu Mở được khởi xướng gần đây của chúng tôi.

CC đang làm việc với UNICEF và các bên khác để tìm ra chương trình giảng dạy OER và các tư liệu hỗ trợ tâm lý - xã hội được cấp phép mở để giúp trẻ em và các giảng viên của họ ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, những người đã bị mất nhà cửa vì động đất kinh hoàn.

Nhóm CC đã mở rộng chương trình Chứng chỉ của chúng tôi. Chúng tôi đã tổ chức 16 khóa học trên trực tuyến trong năm 2022, nâng tổng số sinh viên tốt nghiệp tới hơn 1255 người từ 65 quốc gia đến cuối năm 2022. Chúng tôi đã thí điểm 2 khóa học Chứng chỉ CC về sư phạm mở vào tháng 9, nó đã khuyến khích năng lực lớn hơn của những người tham gia trong khóa học và cũng như những đóng góp cho các cộng đồng rộng lớn hơn của họ.

Chúng tôi cũng đã khởi xướng Chứng chỉ CC cho GLAM với 3 khóa học và 93 người tham gia. Với Evelin Heidel (biệt danh: Scann), chúng tôi đã có khả năng cũng cung cấp một người tạo thuận lợi đào tạo cho chương trình này, bằng cách đó cấp chứng chỉ cho các giáo viên bổ sung để giảng dạy khóa học đó. Chúng tôi cũng đã cung cấp 38 học bổng cho những người tham gia Chứng chỉ CC, mở rộng tầm với toàn cầu của chương trình. Chương trình Chứng chỉ CC cũng đã tiếp tục tạo thuận lợi và các biện pháp đánh giá, đảm bảo chương trình Chứng chỉ CC nằm trong quỹ đạo cải tiến liên tục. Cảm ơn phân tích của Jonathan Poritz, chúng tôi đã học được 4 tiếp thu chính từ việc đánh giá Chứng chỉ CC.

Ngoài các khóa học Chứng chỉ CC, CC đã tiếp tục việc đào tạo của nó, bao gồm một hội thảo cho TechCamp Morocco của Bộ Ngoại giao Mỹ, nhờ sự tạo thuận lợi từ Shanna Hollich; một hội thảo cho Quỹ Di sản Xổ số Quốc gia của Vương quốc Anh, và đào tạo cho các Đồng nghiệp Giáo dục Mở ở trường Cao đẳng Lafayette College, trong số những việc khác.

Ngoài những nỗ lực đó ra, nhiều hơn các thành viên cộng đồng đã lưu ý công việc của họ cải thiện giáo dục mở trong các cuộc họp về Nền tảng Giáo dục Mở của CC, các thảo luận và cộng tác đang diễn ra. Trong khi chúng tôi không thể trích dẫn các nỗ lực của từng người ở đây, chúng tôi rất vinh dự được làm việc và học hỏi từ cộng đồng này. Quan tâm đến việc tham gia với chúng tôi? Nếu bạn còn chưa là thành viên, hãy tìm hiểu thêm về Nền tảng Giáo dục Mở của CC (bản dịch sang tiếng Việt) - chúng tôi hy vọng lắng nghe từ bạn!

Công việc này là cơ bản. Trong khi Tuần lễ Giáo dục Mở đã kết thúc, các nỗ lực của chúng tôi trong việc trợ giúp giáo dục mở vẫn tiếp tục mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng tôi tin tưởng quyền truy cập tới kiến thức là quyền con người, và CC đang làm việc cật lực để đảm bảo rằng các cơ hội giáo dục mở là sẵn sàng cho tất cả mọi người.

[1] Trong khi CC vinh danh những đóng góp tuyệt vời các thành viên cộng đồng giáo dục mở của chúng tôi đã thực hiện, chúng tôi thừa nhận thậm chí nhiều tiến bộ hơn đã được thực hiện so với những gì chúng tôi có thể nêu bật, từ công việc tập thể về giáo dục mở, trải rộng nhiều cộng đồng, mạng lưới và châu lục.

[2] Những người dịch bao gồm Nicolas Simon, Carlos E. Ferrero, Emma Miliani, Hector Teran Torres, Talia Méndez Mahecha, và Jackeline Bucio.

The Creative Commons Open Education Team is pleased to provide a snapshot of progress made toward opening access and equity in education, through a look at our collective efforts in 2022.1 We laud the CC open education community for its important work throughout 2022. CC and community members’ open education efforts in 2022 included, but were not limited to:

Creative Commons a vessel ideas” by opensourceway is licensed under CC BY-SA 2.0.

We ran a successful French translation, as well as the first ever Spanish language sprint for the CC Certificate course reading content. Thanks to the efforts of CC Certificate graduates and additional translators,2 569 million more people will have access to CC Certificate open educational resources (OER) in their native languages. These published works enable 493 million native Spanish speakers and 76 million native French speakers to access translations in their languages — not to mention others who have Spanish or French as a second language.

CC continued its partnership with InclusiveAccess.org, a community-driven initiative that launched in 2021, to raise awareness of the facts about textbook sales models that add the cost of digital course materials into students’ tuition and fees. Learn more about it in our Open Minds Podcast interview with Trudi Radke.

We interviewed Jennifer Miller about her Open Syllabus for Open Science project (see lightning talk below), which provides a complete but flexible way for early career researchers to learn about open science.

We ran CC Open Education Lightning Talks in March and August. Lightning talks are concise presentations that provide a specific update or story. During the talks, open education practitioners highlighted OER into capstone courses, discussed funding opportunities within open education, and explored how the CC Network can provide support for the United Nations Sustainable Development Goals. Practitioners also discussed leveraging tax legislation for open education funding, theories and practices around OER, fireside stories of open sharing, and even led a Texas Sing-a-long!

CC continued to engage global partners and stakeholders in our work on Open Education.

CC staff and network colleagues presented at six regional UNESCO hosted meetings to support national governments and NGOs in understanding and implementing the UNESCO Recommendation on Open Education Resources. We highlighted the importance of using standard international CC open copyright licenses in open education policies and open educational resources (slides).

CC participated in the United Nations Transforming Education Summit, presenting sessions on effective educational ecosystems, approaches to implementing the UNESCO Recommendation on OER, and our recently launched Open Climate Campaign.

CC is working with UNICEF and others to find OER curriculum and openly licensed psycho-social support materials to help Syrian and Turkish children and their teachers who have been displaced by the devastating earthquakes.

The CC team expanded our Certificate program. We ran 16 online courses in 2022, raising the total number of graduates to over 1255 from 65 countries by the end of 2022. We piloted two open pedagogy CC Certificate courses in September, which encouraged participants’ greater agency in the course and also as contributions to their larger communities.

We also launched the CC Certificate for GLAM with three courses and 93 participants. With Evelin Heidel (nickname: Scann), we were able to also offer a facilitator training for this program, thereby certifying additional instructors to teach the course. We also offered 38 scholarships to Certificate participants, expanding the program’s global reach. The CC Certificate program also continued facilitation and evaluation measures, ensuring the CC Certificate program is on a trajectory of continuous improvement. Thanks to Jonathan Poritz’s analysis, we learned four key takeaways from evaluating the CC Certificate.

Aside from the CC Certificate courses, CC continued its training, including a workshop for the U.S. Department of State’s TechCamp Morocco, thanks to facilitation from Shanna Hollich; a workshop for the UK National Lottery Heritage Fund, and training for Open Education Fellows at Lafayette College, among others.

In addition to these efforts, many more community members noted their work advancing open education in CC Open Education Platform meetings, ongoing conversations and collaborations. While we cannot cite everyone’s efforts here, we are honored to work with and learn from this community. Interested in joining us? If you are not yet a member, learn more about the CC Open Education Platformwe hope to hear from you!

This work is essential. While Open Education Week has ended, our efforts in support of open education march on as strong as ever.  We believe access to knowledge is a human right, and CC is working hard to ensure that open educational opportunities are available to all.

[1] While CC celebrates the wonderful contributions our open education community members have made, we recognize even more advancements were made than we can highlight, from collective open education work, spanning multiple communities, networks and continents.

[2] Translators included Nicolas Simon, Carlos E. Ferrero, Emma Miliani, Hector Teran Torres, Talia Méndez Mahecha, and Jackeline Bucio.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

 

Tác giả: Nghĩa Lê Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập91
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm81
  • Hôm nay10,664
  • Tháng hiện tại458,129
  • Tổng lượt truy cập33,805,569
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây