Các công cụ và tài nguyên cho các sự kiện vệ tinh

Thứ tư - 02/08/2017 06:51

Satellite Event Tools and Resources

Các đường liên kết cho các sự kiện vệ tinh: Satellite Home|Designing an Agenda|Support & Resources|FAQ|Meet the Hosts|Submit an Event Plan

Theo: http://www.opencon2017.org/satellite_resources

Xem thêm: Khoa học mở - Open Science


 

Chúng tôi muốn làm mọi điều chúng tôi có thể để giúp bạn đưa ra được các sự kiện. Điều đầu tiên phải làm là có kết nối, hãy đi theo chúng tôi trên Twitter (ở đâyở đây) và Facebook nơi chúng tôi sẽ đăng các cập nhật.

Bạn luôn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi với các câu hỏi bằng việc gửi thư điện tử cho lorraine tại sparcopen.org.

Mục lục

 1. Hỗ trợ quảng bá

 2. Hỗ trợ sự kiện

 3. Hỗ trợ tài chính

 4. Các tài nguyên thông tin [Học nhiều hơn về Mở!]

 5. Các công cụ Nghiên cứu Mở

 6. Các tài nguyên truy cập mở

 7. Các tài nguyên biện hộ

 8. Các công cụ và các tài nguyên giáo dục mở

1. Hỗ trợ quảng bá

Lo ngại chính về việc tổ chức các sự kiện luôn là “liệu có ai hưởng ứng hay không?”. Đó là điều tốt lành để nghĩ từ rất sớm về cách bạn sẽ quảng cáo sự kiện, cả trên trực tuyến và trong thế giới thực. Chúng tôi sẽ không để bạn không được hỗ trợ ở đây! Bên dưới là sự lựa chọn các tài nguyên chúng tôi sẽ cung cấp trong các tuần sắp tới:

 • Trang web cho sự kiện của bạn nơi bạn có thể để mọi người đăng ký, mô tả sự kiện và cung cấp các chi tiết chính. Chúng sẽ bao gồm trang chính OpenCon.

 • Quảng bá thông qua các tài khoản phương tiện xã hội của chúng tôi.

 • Các bích trương quảng cáo được tùy biến mà bạn có thể sử dụng ở khu trường.

 • Các ảnh chụp và hình đồ họa bạn có thể sử dụng trên phương tiện xã hội để quảng cáo cho sự kiện.

 • Nếu bạn yêu cầu lựa chọn này, chúng tôi có thể gửi thư điện tử cho bất kỳ ứng viện OpenCon nào được liệt kê trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi nằm ở khu vực của bạn với thông tin về sự kiện của bạn

2. Hỗ trợ sự kiện

Sau đây là danh sách các tài nguyên sẽ được làm cho sẵn sàng trong các tháng sắp tới hoặc bằng yêu cầu từ các nhà tổ chức sự kiện vệ tinh. Chúng được cung cấp như các ví dụ, các chủ nhà sẽ gửi các tài nguyên của riêng họ để sửa dựa vào sự khẳng định như là chủ nhà của họ:

Thư mục bộ công cụ Google Drive cho các sự kiện vệ tinh: Truy cập

Lên kế hoạch

Danh sách chọn khi lên kế hoạch cho sự kiện vệ tinh - Tài liệu

Danh sách chọn các Chỉ dẫn Tài trợ Sự kiện Vệ tinh của OpenCon - Tài liệu

Trình theo dõi ngân sách - Mẫu bảng tính

Cơ sở dữ liệu các Diễn giả về Giáo dục Mở và Nghiên cứu Mở - www.OpenSpeakers.org

**Lưu ý - Cơ sở dữ liệu các Diễn giả KHÔNG thân thiện với di động - nó được xem tốt nhất trên máy để bàn. Để truy cập thanh tìm kiếm, bạn sẽ cần trượt chuột phải lên màn hình. Xin hãy nhớ trong đầu rằng chúng tôi đang làm việc để sửa điều này.

Các tài nguyên nội dung của chương trình

Các gợi ý về thiết kế chương trình sự kiện vệ tinh của OpenCon - Trang web

Nội dung video chất lượng cao về OpenCon 2016 - Danh sách chơi

Nội dung video chất lượng cao về OpenCon 2015 - Danh sáng chơi

Nội dung video chất lượng cao về OpenCon 2014 - Danh sách chơi

Phát sự kiện của bạn qua Livestream như thế nào - Chỉ dẫn

Chỉ dẫn về Unconference – Chỉ dẫn

Làm thương hiệu & quảng cáo

Mẫu template trang web chính thức của hội nghị [Được cung cấp khi khẳng định có sự kiện]

Logo chính thức của hội nghị vệ tinh [Được cung cấp khi khẳng định có sự kiện]

Các bích trương và tờ rơi quảng cáo - Sẵn sàng để tùy biến

Gói hình ảnh để quảng cáo qua phương tiện xã hội - Sẵn sàng để tùy biến

Lời giới thiệu chung về hội nghị (cho các thư điện tử / quảng cáo) - Mẫu template

Thư mời phác thảo để mời các diễn giả - Mẫu template

Thư mời ở dạng phác thảo để mời các giáo viên - Mẫu template

Thư mời ở dạng phác thảo để mời các thủ thư - Mẫu template

Các tài nguyên cho ngày của sự kiện

Ký kết đường hướng OpenCon - Sẵn sàng để tùy biến

Các phụ kiện tên thương hiệu - Sẵn sàng để tùy biến

Chứng thực chính thức về sự tham dự sự kiện vệ tinh - Sẵn sàng để tùy biến

Chứng thực chính thức cho chủ nhà sự kiện vệ tinh - Được cung cấp khi khẳng định có sự kiện

Khác

Xuất bản báo cáo về sự kiện vệ tinh trong Tạp chí RIO - Các chỉ dẫn

Sẽ sớm có

Phác thảo thư mời để mời những người ra chính sách ở địa phương [Sẽ sớm có]

Phác thảo thông cáo báo chí cho báo của trường/giới truyền thông [Sẽ sớm có]

Gói gợi ý cho những người ra chính sách [Sẽ sớm có]

3. Các tài nguyên tài chính

Vào lúc này chúng tôi chưa thể trực tiếp hỗ trợ các khoản trợ cấp sự kiện vệ tinh, tuy nhiên chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ và tư vấn có giới hạn trong việc gọi vốn. Hầu hết các chủ nhà sự kiện có khả năng trang trải các chi phí của riêng họ, hoặc chịu các chi phí rất tối thiểu. Chúng tôi hy vọng các tài nguyên khác chúng tôi cung cấp giúp giảm nhu cầu kêu gọi quyên góp tiền, hoặc ít nhất cũng trao cho các chủ nhà nhiều thời gian hơn để dành cho việc gọi vốn. Bạn có thể thấy tài nguyên của chúng tôi giúp để gọi vốn cho các sự kiện vệ tính ở đây.

4. Các tài nguyên thông tin: Học nhiều hơn về Mở

Các Webcasts giới thiệu

101 Webcast về Truy cập Mở - OA (Open Access)

101 Webcast về Dữ liệu Mở - OA (Open Data)

101 Webcast về Giáo dục Mở - OE (Open Education)

Bản kê các dữ kiện

Bảng kê các dữ kiện của SPARC về Truy cập Mở

Bảng kê các dữ kiện của SPARC về Dữ liệu Mở

Bảng kê các dữ liệu của SPARC về Giáo dục Mở

Các tờ truyền tay của R2RC

Các trang web

Tài nguyên chi tiết về Truy cập Mở, Dữ liệu MởTài nguyên Giáo dục Mở

Các khóa học

Nghiên cứu Mở (Open Research) 2015: khóa học 4 tuần về Nghiên cứu Mở do OER Research Hub hướng dẫn, đề cập tới các chủ đề như tiến hành nghiên cứu theo Mở, cấp phép Mở, xuất bản Truy cập Mở, và hơn thế nữa

5. Các công cụ Nghiên cứu Mở

Vài công cụ có thể là hữu dụng để giới thiệu qua trong sự kiện của bạn, hoặc để sử dụng trong quá trình khóa huấn luyện hoặc trong các phiên hackathon!

Khung Khoa học Mở: Nền tảng quản lý dự án khoa học mở có tính cộng tác

Overleaf: công cụ để viết và cộng tác các tài liệu nghiên cứu

Dryad: kho dữ liệu số

FigShare: kho các kết quả đầu ra nghiên cứu

GitLab.org: công cụ viết mã có tính cộng tác

Portage DMP Assistant (Trợ giúp Chuyển tải Kế hoạch Quản lý Dữ liệu - DMP): Công cụ phác thảo kế hoạch quản lý dữ liệu của riêng bạn, nó là cần thiết để tuân thủ với các chính sách mới của Tri-Agency OA (3 cơ quan về Truy cập Mở)

6. Các tài nguyên Truy cập Mở

Núm Truy cập Mở (Open Access Button): Thêm núm đó vào trình duyệt của bạn và nhấn nó khi bạn gặp trường hợp nơi sự truy cập bị hạn chế và đòi bạn phải trả tiền (paywall). Núm OA (OA Button) sẽ tìm các phiên bản truy cập mở của bài báo được trả tiền rồi. Nếu không tìm được bài báo nào như vậy, thì Núm OA sẽ gửi thư điện tử cho các tác giả yêu cầu họ làm cho một bản sao là sẵn sàng.

Thư mục các tạp chí Truy cập Mở (Directory of Open Access Journals): Thư mục các tạp chí Truy cập Mở được làm thành catalog thư mục trên trực tuyến

SHERPA/RoMEO: cơ sở dữ liệu hữu dụng về các chính sách của các nhà xuất bản về bản quyền và tự lưu trữ

ROARMap: kho đăng ký tìm kiếm được, lần vết các chỉ thị và các chính sách về Truy cập Mở đang tồn tại trên khắp thế giới. Kho đăng ký này gồm các chính sách của cơ sở và đại học, và trang có sự trực quan hóa dữ liệu về một số chính sách Truy cập Mở trên toàn thế giới.

7. Các tài nguyên biện hộ

Các thực hành tốt về các chính sách Truy cập mở của Đại học (tài nguyên của Đại học Harvard)

Ngôn ngữ ví dụ về Chính sách Truy cập Mở

Các tài liệu ví dụ về chính sách Truy cập Mở

Bộ công cụ Biện hộ về Truy cập Mở ở định dạng PDF (UCL)

8. Các công cụ và tài nguyên giáo dục mở (OER)

Cẩm nang Sách giáo khoa Mở (The Open Textbook Cookbook): Chỉ dẫn CÁCH ĐỂ cho việc vọc sách giáo khoa mở

Nghiên cứu về OER vì Sự phát triển (Research on OER for Development): cung xấp cho các dự án nghiên cứu dựa vào bằng chứng về Giáo dục Mở từ một số nước Nam Mỹ, Hạ - Saharan của châu Phi và Đông Nam Á.

Bản đồ OER thế giới (OER World Map): bản đồ phong trào OER toàn cầu - hãy duyệt bản đồ để xem liệu có các sáng kiến nào về Giáo dục Mở đang diễn ra trong khu vực của bạn!

Định nghĩa Nội dung Mở cho Tài nguyên Giáo dục Mở (Open Content Definition for Open Educational Resources): Giới thiệu thông tin về những gì ngụ ý cho thứ gì đó sẽ là Tài nguyên Giáo dục Mở (OER).

Giới thiệu các Giấy phép Creative Commons (Introduction to Creative Commons Licenses): Học nhiều hơn về các loạt giấy phép này để trao các mức cho phép khác nhau cho tác phẩm sáng tạo.

Phần thưởng của Nhóm Giáo dục Mở (Open Education Consortium Awards): Hãy kiểm tra những người giành giải thưởng của dự án từ các năm trước để có các ý tưởng cho các sáng kiến về Giáo dục Mở của riêng bạn!

Nhiều tài nguyên hơn cho các chủ đề có thể thấy trên các trang web của Liên minh Quyền Nghiên cứu (Right to Research Coalition) và của SPARC.

We want to do everything we can to help you to pull off events. The first thing to do is get connected, follow us on Twitter (here and here) and Facebook where we’ll post updates.

You can always contact us directly with questions by emailing lorraine [at] sparcopen.org.

Table of Contents

 1. Publicity Support

 2. Event Support

 3. Financial Support

 4. Informational Resources [ Learn more about Open! ]

 5. Open Research Tools

 6. Open Access Resources

 7. Advocacy Resources

 8. Open Education Tools & Resources

Publicity Support

A key worry about hosting events is always “will anyone turn up?”. It’s good to think very early about how you will advertise the event, both online and in the real world. We won’t leave you unsupported here though! Below is a selection of resources that we will provide in the coming weeks:

 • A web page for your event where you can sign people up, describe the event and provide key details. These will be included in the main OpenCon site.

 • Publicity through our social media accounts.

 • Professional, customisable posters which you can use on-campus.

 • Photos and graphics you can use on social media to advertise the event.

 • If you request this option, we can e-mail any OpenCon applicants listed in our database as located in your area with information about your event.

Event Support

The following is a list of resources which will be made available over the coming months or by request from satellite event organizers. They are provided as examples, hosts will be sent their own resources to edit upon their confirmation as hosts:

Satellite Event Google Drive Toolkit Folder: Access

Planning

Satellite Event Planning Checklist - Document

OpenCon Satellite Event Sponsorship Guidelines Checklist - Document

Budget Tracker - Spreadsheet Template

Open Research and Education Speakers Database - www.OpenSpeakers.org

**Note - the Speakers Database is NOT mobile friendly - it is best viewed on a desktop. To access the search bar, you will need to scroll right on the screen. Please bear with us as we are working on fixing this.

Program Content Resources

Tips on Designing an OpenCon Satellite Event Agenda - Webpage

OpenCon 2016 High Quality Video Content - Playlist

OpenCon 2015 High Quality Video Content - Playlist

OpenCon 2014 High Quality Video Content - Playlist

How to Broadcast your Event via Livestream - Instructions

Unconference Guide - Instructions

Branding & Promotion

Official Conference Website Template [Provided on event confirmation]

Official Satellite Conference Logo [Provided on event confirmation]

Advertising Posters and Leaflets - Available for Customization

Photo pack for advertising through social media - Availiable for Customisation

Generic conference blurbs (for emails/advertisements) - Template

Draft invitation letters to invite speakers - Template

Draft invitation letters to invite faculty - Template

Draft invitation letters to invite librarians - Template

Day of Event Resources

OpenCon direction signs - Availiable for Customisation

Branded name badges - Available for Customization

Official certificates of Satellite event attendance - Availiable for Customisation

Official certificates for Satellite event hosts - Provided on event confirmation

Other

Publishing a report about your satellite event in RIO Journal - Guidelines

Coming Soon

Draft invitation letters to invite local policy makers [Coming soon]

Draft press release for media/school newspaper [Coming soon]

Suggested packet for policy makers [Coming soon]

Financial Resources

At this time we can’t directly support satellite event grants, however we can provide limited support and advice in fundraising. Most event hosts are able to cover their own costs, or incur very minimal costs. We hope the other resources we provide help reduce the need to raise money, or at the very least give hosts more time to dedicate to fundraising. You can find our resource for helping to fund satellite events here.

Informational Resources: Learning More about Open

Introductory Webcasts

Open Access 101 Webcast

Open Data 101 Webcast

Open Education 101 Webcast

Factsheets

SPARC Open Access Factsheet

SPARC Open Data Factsheet

SPARC Open Education Factsheet

R2RC Handouts

Webpages

Detailed Resources on Open Access, Open Data and Open Education Resources

Courses

Open Research 2015: a four week course on Open research led by OER Research Hub, covering topics such as conducting research in the Open, Open licensing, Open Access publishing, and more

Open Research Tools

Some of these tools may be useful to go over at your event, or to use during workshop or hackathon sessions!

Open Science Framework: Collaborative open science project management platform

Overleaf: a tool for writing and collaborating research papers

Dryad: digital data repository

FigShare: research output repository

GitLab.org: collaborative code-writing tool

Portage DMP Assistant: Tool for outlining your own data management plan, which is necessary for compliance with new Tri-Agency OA policies

Open Access Resources

Open Access Button: Add the button to your browser and click when you encounter a paywall. OA Button will search for open access versions of the paywalled article. If none are found, OA Button emails the authors to ask them to make a copy available.

Directory of Open Access Journals: Online directory cataloguing Open Access journals

SHERPA/RoMEO: useful database of publishers' policies on copyright and self-archiving

ROARMap: searchable registry tracking Open Access mandates and policies that exist around the world. The registry includes institutional and university policies, and the site has data visualizations on the number of Open Access policies worldwide.

Advocacy Resources

Good Practices for University Open Access Policies (Harvard University resource)

Example Open Access Policy Language

Example Open Education Policy documents

Open Access Advocacy Toolkit PDF (UCL)

Open Education Tools & Resources

The Open Textbook Cookbook: A how-to-guide to hacking an open textbook

Research on OER for Development: provides evidence-based research projects on Open Education from a number of countries in South America, Sub-Saharan Africa and Southeast Asia.

OER World Map: map of global OER movement - browse the map to see if there Open Education initiatives happening in your area!

Open Content Definition for Open Educational Resources: Introductory information on what it means for something to be an Open Educational Resource (OER).

Introduction to Creative Commons Licenses: Learn more about this series of licenses that grant different levels of permissions to creative work.

Open Education Consortium Awards: Check out the project award winners from past years to get ideas for your own Open Education initiatives!

More topic resources can be found on the Right to Research Coalition and SPARC websites.

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập86
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm82
 • Hôm nay12,287
 • Tháng hiện tại291,651
 • Tổng lượt truy cập28,370,497
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây