Các khoa ở Colorado và Wyoming thông qua nghị quyết củng cố các thư viện trong thương thảo với các nhà xuất bản

Thứ hai - 08/01/2024 06:37

Theo: https://sparcopen.org/news/2023/faculty-in-colorado-and-wyoming-pass-resolutions-to-strengthen-libraries-in-negotiations-with-publishers/

Bài được đưa lên Internet ngày: 20/12/2023

Faculty in Colorado and Wyoming Pass Resolutions to Strengthen Libraries in Negotiations with Publishers

Wednesday, December 20, 2023 News

Các khoa ở Đại học Colorado Boulder và Đại học Wyoming ở Laramie gần đây đã ủng hộ các biện pháp khẳng định cam kết của họ ưu tiên cho các giá trị cụ thể trong thương thảo với các nhà xuất bản chủ chốt - bao gồm các quyền tác giả và truy cập mở, khả năng tiếp cận, khả năng kham được, bảo tồn, quyền riêng tư và an toàn, chia sẻ và minh bạch học thuật.

Các hành động đã có ý định điều chỉnh công khai cho phù hợp với các giá trị của thư viện với các giảng viên và nhấn mạnh vị thế của các cơ sở trong thương thảo lại các hợp đồng với các nhà xuất bản học thuật.

Hiện hành, các thương thảo với Elsevier đang được tiến hành thông qua Liên minh các Thư viện Nghiên cứu của Colorado nhân danh 15 thư viện ở Colorado và Wyoming, bao gồm CU-Boulder và UW.

Hội đồng Khoa của Boulder - BFA (Boulder Faculty Assembly) đã thông qua nghị quyết hôm 05/10 phê chuẩn các nguyên tắc ưu tiên cho khả năng kham được, truy cập mở, và minh bạch trong các hợp đồng cấp phép thuê bao. Được chính sách của CU truyền cảm hứng, Hội đồng khoa UW đã thông qua một nghị quyết tương tự ngày 28/11. Cả hai đều đã mô hình hóa ngôn từ của họ sau Khung của MIT cho các thương thảo với các nhà xuất bản.

“Tôi vui mừng nghe được rằng khung và các nguyên tắc đó được cộng đồng MIT phát triển để sử dụng trong các thương thảo của thư viện với các nhà xuất bản cộng hưởng với các cộng đồng học thuật khác”, Chris Bourg, giám đốc thư viện ở MIT nói. “Trong thời điểm thay đổi nhanh này trong các thực hành và nhu cầu xuất bản, tôi tin tưởng là quan trọng các lựa chọn được các cơ sở học thuật lựa chọn có gốc rễ trong và được các giá trị của chúng ta dẫn dắt. Việc theo đuổi trao đổi mở các ý tưởng và thông tin chưa bao giờ quan trọng hơn thế”.

CU, một cơ sở nghiên cứu với hơn 39.000 sinh viên, đã thông qua chính sách truy cập mở vào năm 2014 đã giúp đưa ra nền tảng trong khu trường cho nghị quyết gần đây, Robert McDonald, trưởng khoa thư viện của trường đại học nói. Truyền thông học thuật và các nhóm mua sắm của thư viện đã phác thảo các nguyên tắc cho ban điều hành của hội đồng khoa xem xét.

“Chúng tôi thích ý tưởng này”, Shelly MIller, chủ tịch BFA và là giáo sư kỹ thuật cơ khí, nói. “Chúng tôi hỗ trợ cho các chi phí hợp lý và cho truy cập mở, và nó đã được đồng thuận thông qua”.

Miller nói CU có văn hóa hỗ trợ theo đó khoa và thư viện làm việc chặt chẽ để giáo dục khu trường về truy cập mở. Cô hy vọng nghị quyết này sẽ thể hiện sự quyết tâm của trường đại học không tính phí quá cao và dẫn tới sự phát triển các lựa chọn xuất bản bền vững.

“Có một chút xúc phạm khi chúng tôi trả rất nhiều tiền cho các nhà xuất bản để có quyền truy cập vào các ấn bản và đăng ký thuê bao này và chúng tôi tự mình thực hiện rất nhiều công việc biên tập. Dựa trên những thứ đó, nếu chúng tôi muốn xuất bản truy cập mở, chúng tôi phải trả tiền vài lần trên 3.000 USD”, Miller nói. “Tôi không hiểu điều đó, và tôi không muốn làm điều đó”. Thay vào đó, cô nói cô chọn sử dụng và tìm kiếm các lựa chọn xuất bản truy cập mở cho công việc của riêng cô. Miller nói cô vui nghe thấy các khu trường khác chọn cách tiếp cận tương tự trong việc hỗ trợ sự theo đổi xuất bản truy cập mở của các thư viện.

Vào giữa tháng 10, các thư viện Wyoming đã lưu ý về hoạt động ở Boulder.

UW đã tùy chỉnh ngôn từ trong nghị quyết của CU để phản ánh khu trường của nó, nơi có khoảng 12.000 sinh viên, Cass Kvenild, quyền trưởng khoa Thư viện UW. Chẳng hạn, vì tình hình tài chính bang biến động, thay vì nêu thiếu vốn cấp của chính phủ, UW đã nhấn mạnh việc quản lý tốt các nguồn tài nguyên.

Denis Shannon, một thủ thư tài nguyên điện tử ở UW và là thành viên của Hội đồng Khoa UW, đã cung cấp nghị quyết phác thảo của họ về các ưu tiên cấp phép cho cơ sở, với vài sửa đổi bổ sung nhỏ. Sau đó, vào ngày 28/11, Hội đồng đã nhất trí thông qua biện pháp đó. Toàn bộ quy trình đã hoàn thành chỉ trong hơn một tháng.

“May mắn là chúng tôi đã có ngân sách các bộ sưu tập khá ổn định và mối quan hệ thực sự tốt với các giảng viên”, Knenild nói, lưu ý họ có trách nhiệm về các nhu cầu với “lightning-fast ILL” khi có các yêu cầu. “Chúng tôi không đi hỏi [các giảng viên] cho việc thường xuyên hỗ trợ chính thức cho họ. Đây là cơ hội cho bất kỳ ai tán thành về điều gì đó - một sứ mệnh chung để khẳng định các giá trị của chúng tôi”.

Jamie Markus, trợ lý trưởng khoa về khám phá và quản lý tài nguyên ở UW, đã giải thích lý do đằng sau các nguyên tắc bao gồm chi phí cao các tài nguyên điện tử, các lo ngại về quyền riêng tư, và mong muốn làm cho các tư liệu mở hơn.

“Thực sự đã không có các câu hỏi - và điều đó chỉ vì họ tin chúng tôi”, Markus nói. “Câu trả lời tôi có được từ [các giảng viên] chỉ là: ‘Tốt. Tôi vui mừng vì bạn đã quan tâm và giải quyết vấn đề này. Chúng tôi đánh giá cao nó’”.

Shannon nói nghị quyết sẽ giúp thư viện nắm vững quan điểm trong thương thảo. Vài nhà xuất bản tiếp cận trực tiếp các phòng, thay vì đi qua thư viện, và điều này làm cho mọi người cùng đi tới một nơi.

“Vài nhà cung cấp hành động như thể họ đã biết tốt hơn về những gì các giảng viên muốn hơn là các thư viện”, Shannon nói. “Điều này sẽ tốt cho chúng tôi để trỏ vào các tình huống đó và nói, ‘Nhìn kìa, thực ra các giảng viên của chúng tôi đang công khai ủng hộ chúng tôi trong các cuộc thương lượng’. Điều đó sẽ có lợi”.

Faculty members at the University of Colorado Boulder and the University of Wyoming in Laramie recently backed measures asserting their commitment to prioritize specific values in negotiations with major publishers—including author’s rights and open access, accessibility, affordability, preservation, privacy and security, scholarly sharing, and transparency.

The actions were intended to publicly align the values of the library with the faculty and bolster the institutions’ positions in renegotiating contracts with academic publishers.

Currently, Elsevier negotiations are being conducted through the Colorado Alliance of Research Libraries on behalf of 15 libraries in Colorado and Wyoming including CU-Boulder and UW.

The Boulder Faculty Assembly (BFA) passed a resolution on October 5 endorsing principles that prioritize affordability, open access, and transparency in subscription licensing agreements. Inspired by CU’s policy, the UW Faculty Senate approved a similar resolution on November 28. Both modeled their language after MIT’s Framework for publisher negotiations.

I’m thrilled to hear that the framework and principles developed by the MIT community for use in library negotiations with publishers resonates with other scholarly communities,” said Chris Bourg, director of libraries at MIT. “At this moment of rapid change in publishing practices and needs, I believe it is critical that choices made by academic institutions be rooted in and guided by our values. Pursuing the open exchange of ideas and information has never been more important.”

CU, a Research I institution with more than 39,000 students, adopted an open access policy in 2014 that helped lay the groundwork on campus for the recent resolution, said Robert McDonald, dean of university libraries. The library’s scholarly communications and acquisitions teams drafted the principles for the executive committee of the faculty senate to consider.

We loved the idea,” said Shelly Miller, chair of the BFA and a professor of mechanical engineering. “We support reasonable costs and open access, and it passed unanimously.”

Miller said CU has a supportive culture where the faculty and library work closely to educate the campus on open access. She hopes the resolution will demonstrate the university’s determination not to be overcharged and lead to the development of sustainable publishing options.

It’s a little bit insulting that we pay so much money to publishers to have access to these subscriptions and publications and we do so much of the editorial work ourselves. Then on top of that, if we want to publish open access, we have to pay sometimes upwards of $3,000,” said Miller.  “I don’t understand it, and I won’t do it.” Instead, she said she chooses to use and search for free open access publishing options for her own work. Miller said she was pleased to hear other campuses taking a similar approach in supporting libraries’ pursuit of open access publishing.

In mid-October, Wyoming librarians took notice of the activity in Boulder.

UW adapted language in the CU resolution to reflect its campus, which has about 12,000 students, said Cass Kvenild, interim dean of UW Libraries. For instance, because the state financial situation varied, rather than citing a lack of government funding, UW emphasized being good stewards of resources.

Denis Shannon, a UW electronic resources librarian and member of the UW Faculty Senate, offered their draft resolution on licensing priorities to the body, which made some additional, minor edits. Then, on Nov. 28, the Senate unanimously approved the measure. The full process was completed in just over one month.

We’ve been fortunate that we’ve had a fairly stable collections budget and a really good relationship with faculty,” Kvenild said, noting they are responsive to needs with “lightning-fast ILL” when there are requests. “We don’t come to [faculty] asking for their formal support often. This was an opportunity for everyone to agree on something – a shared mission to affirm our values.”

Jamie Markus, assistant dean for resource discovery and management at UW, explained the reasoning behind the principles including the high cost of electronic resources, concerns about privacy, and the desire to make materials more open.

There were really no questions – and that’s just because they trust us,” Markus said. “The response I got from [faculty] was just: ‘Good. I’m glad you’re on the ball and taking care of this. We appreciate it.’”

Shannon said the resolution will help the library hold the line in negotiations. Some publishers directly approach departments, rather than coming through the library, and this gets everyone on the same page.

Some vendors act like they have a better read on what faculty want than the libraries do,” Shannon said. “This will be good for us to point to in those situations and say, ‘Look, actually our faculty is openly supportive of us in our negotiations.’ That will be beneficial.”

Dịch: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tác giả: Nghĩa Lê Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay4,996
  • Tháng hiện tại145,459
  • Tổng lượt truy cập33,122,987
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây